Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samenwerkend leren in Blackboard 9.1

2,702 views

Published on

Presentatie van Leen van Kaam op de nlbbug meeting 26 mei.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samenwerkend leren in Blackboard 9.1

 1. 1. Samenwerkend leren in Blackboard 9.1 Leen van Kaam ICTO
 2. 2. Saxion <ul><li>Gestart met Blackboard smal per 1 juni 2009, </li></ul><ul><li>Bredere implementatie vanaf 1 jan 2010 </li></ul><ul><li>21.000 studenten en 2000 docenten </li></ul><ul><li>13 academies, waarvan 8 gestart met een gestructureerde brede uitrol </li></ul><ul><li>Zeer diverse onderwijsscenario’s </li></ul><ul><li>Van archiefkast tot ……..? </li></ul>
 3. 3. Samenwerken in Bb 9.1 <ul><li>Gericht op nieuwe tools, niet wijze van gebruik </li></ul><ul><li>Journaal </li></ul><ul><li>Blog </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Self- and Peer assessment </li></ul><ul><li>Groepsfunctionaliteit veranderd </li></ul><ul><li>Zelf groepen maken </li></ul><ul><li>Modulepagina’s </li></ul><ul><li>Rollen </li></ul>
 4. 4. Journaal <ul><li>Logboek </li></ul><ul><li>Tussen Student-Docent </li></ul><ul><li>Docent kan beoordelen </li></ul><ul><li>Bedoeld voor feedback in het kader van ‘supervisie’ </li></ul>
 5. 5. Voorbeeld journaal <ul><li>Student geeft eigen gedrag in geval van een bepaalde casus van bv. Schuldhulpverlening. </li></ul><ul><li>Privacy. </li></ul><ul><li>Docent geeft feedback. </li></ul>
 6. 6. Blog <ul><li>Logboek </li></ul><ul><li>Tussen cursusgebruikers onderling </li></ul><ul><li>Docent kan beoordelen </li></ul><ul><li>Bedoeld voor feedback in het kader van ‘intervisie’ </li></ul>
 7. 7. Voorbeeld Blog <ul><li>Studenten maken een wekelijkse blog van ervaringen van hun stage </li></ul><ul><li>Doel: kennisdeling </li></ul><ul><li>Elkaar feedback geven op stage ervaringen </li></ul>
 8. 8. Wiki <ul><li>Meerdere HTML-pagina’s </li></ul><ul><li>Voor ontwikkeling door studenten </li></ul><ul><li>Docent kan beoordelen </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Samenwerken aan content </li></ul><ul><li>Bv het ontwikkelen van een site met gebruikersinformatie voor een specifieke patientengroep </li></ul>
 10. 10. Self & Peer assessment <ul><li>Vragenlijst gemaakt door docent </li></ul><ul><li>Student beantwoordt vragen </li></ul><ul><li>Andere studenten beoordelen de antwoorden volgens beoordelingscriteria </li></ul><ul><li>en geven kwalitatieve feedback </li></ul><ul><li>Organisatie van het proces </li></ul><ul><li>Docent kan geheel beoordelen </li></ul>
 11. 11. Voorbeeld self and peer feedback <ul><li>Student krijgt een aantal vragen over een of meerdere casussen in de jeugdhulpverlening </li></ul><ul><li>Individuele student krijgt conform criteria feedback op zijn antwoorden </li></ul>
 12. 12. Groepen <ul><li>Een groepsjournaal </li></ul><ul><li>Een groepsblog </li></ul><ul><li>Een groepswiki </li></ul><ul><li>Calender lijkt beschikbaar (maar is het niet) </li></ul><ul><li>Groepen kunnen groepstaken definieren (niet in overzicht ‘mijn taken’ maar apart) </li></ul>
 13. 13. Nog niet in gebruik <ul><li>Scholar: delen van bookmarks </li></ul><ul><ul><li>Individueel </li></ul></ul><ul><ul><li>Binnen een cursus </li></ul></ul><ul><ul><li>Binnen een cursusgroep </li></ul></ul>
 14. 14. Groepsfunctionaliteit <ul><li>Zelfinschrijving in groepen met </li></ul><ul><ul><li>Maximum aantal deelnemers </li></ul></ul><ul><li>Studenten kunnen zelf groepen maken! </li></ul><ul><ul><li>Default aan, of uit? </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle tools </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>maar liever keuze voor studenten </li></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Cursusfiles in 9.1 altijd in Content Collection……… </li></ul><ul><li>Wanneer Groep File exchange in de Content Collection? </li></ul><ul><li>Building Block TU Delft…….. </li></ul>
 16. 16. Modulepagina’s van een groep <ul><li>Modules voor groepen </li></ul><ul><ul><li>In te richten op system admin niveau maar niet door studenten, of binnen domeinen van de academies </li></ul></ul><ul><ul><li>Wens: studenten eigen modules laten inrichten </li></ul></ul><ul><li>Hoe inrichten van de beschikbaarheid van tools voor studenten buiten Blackboard zoals bv. Google docs of Picasa of Linkedin …….? </li></ul>
 17. 17. Rollen afstemmen <ul><li>Rol studentplus </li></ul><ul><ul><li>Samenwerken binnen groepen zoals studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Maar wel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In content area’s content kunnen plaatsen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Of Glossary kunnen invullen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Of Toetsen kunnen bouwen </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Samenwerkingsopdracht zou kunnen zijn <ul><li>In groepen met een bepaalde rol (bv. Politieke partij) communicatie – en communicatiestrategie voorbereiden (vgl verkiezingen) </li></ul><ul><li>Formeel (cursusniveau) kunnen communiceren </li></ul><ul><ul><li>Wat communiceer je als eigen sterke punten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat communiceer je als aanval op resp. de andere rollen (politieke partijen)? </li></ul></ul><ul><li>Kunnen reageren op elkaar…… </li></ul><ul><li>Combinatie van groepen en content plaatsen in content area’s lukt. </li></ul><ul><li>Echter ook assignments en Peer assessments aanmaken </li></ul><ul><li>Het lijkt ook mogelijk toollinks te kunnen maken, maar dit is uiteindelijk niet mogelijk. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Maken van een eigen glossary door studenten binnen een cursus </li></ul><ul><li>Maken van toetsvragen/enquetevragen en toetsen/enquetes rond een bepaalde problematiek binnen een cursus. </li></ul><ul><li>Glossary lukt niet, toetsen wel, </li></ul>
 20. 20. Wat ontbreekt? <ul><li>Nog niet alle capabilities helemaal in te stellen. (bv. Glossary) </li></ul><ul><li>Waarom geen kopie maken van de rol student/guest en die afstemmen met extra rechten? </li></ul><ul><li>Nog niet de mogelijkheid om rollen per menugebied in te stellen </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×