Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Participerend leren in Blackboard

3,930 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Participerend leren in Blackboard

 1. 1. Participerend Leren in Blackboard <ul><li>Studiedag Samenwerken in Blackboard </li></ul><ul><li>26 mei 2010 </li></ul><ul><li>Per van der Wijst </li></ul><ul><li>Wendy van Dijk-Vermeule </li></ul><ul><li>Petra Heck </li></ul><ul><li>School of Humanities </li></ul><ul><li>Gerwin Pols </li></ul><ul><li>IT-services </li></ul>
 2. 2. Aanleiding vernieuwing <ul><li>Ontevredenheid over zelfstandigheid student eind bachelor (scriptiefase) </li></ul><ul><li>Studenten passen academische vaardigheden onvoldoende toe </li></ul><ul><li>Curriculum onder de loep genomen: </li></ul><ul><li>Om welke vaardigheden gaat het? </li></ul><ul><li>Hoe worden die tijdens bachelor getraind? </li></ul><ul><li>Hoe kan het beter? </li></ul>
 3. 3. Conclusies curriculumonderzoek <ul><li>Programma zeer docent gestuurd </li></ul><ul><li> Studenten meer opleiden tot zelfstandig leren </li></ul><ul><li>Aandacht voor vaardigheden hangt af van individuele docent, onvoldoende lijn, weinig communicatie, onvoldoende koppeling vakinhoud. </li></ul><ul><li> Onderzoeks-, informatie- en taalvaardigheden gedoseerd en systematisch inbouwen in de bacheloropleiding </li></ul><ul><li>Meer variatie in werkvormen en creatiever inzetten </li></ul><ul><li>Gepaste ICT-tools en online-middelen inzetten </li></ul>
 4. 4. Nieuwe opzet: blended learning <ul><li>Blended Learning FGW: </li></ul><ul><li>De integratie van academische vaardigheden en vakinhouden middels activerende werkvormen. </li></ul><ul><li>Inhoud en vaardigheden worden evenals contacturen en online taken ‘geblend’ tot een samenhangend én gevarieerd onderwijsprogramma. </li></ul><ul><li>Blended Learning wordt in meerdere vakken van FGW toegepast. </li></ul>
 5. 5. Project Design of Business Communication <ul><li>Leerdoelen: </li></ul><ul><ul><li>Kennis eigen maken op gebied van communicatie in organisatiecontext </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyseren van communicatieprobleem in die context </li></ul></ul><ul><ul><li>Oplossingen aandragen voor probleem </li></ul></ul><ul><ul><li>Succes van oplossing evalueren </li></ul></ul><ul><li>Doelstelling project activerend leren </li></ul><ul><ul><li>participatieniveau van de studenten verhogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruimte voor individu, ondanks grote groep </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkdruk docent verlagen </li></ul></ul>
 6. 6. DBC: inhoud <ul><li>Kort overzicht: 3 delen </li></ul><ul><li>Analyse </li></ul><ul><ul><li>Probleemanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>doelgroepanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Koppeling theorie </li></ul></ul><ul><li>Design </li></ul><ul><ul><li>Motivatie voor keuze teksten, media, visuals, layout etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Koppeling theorie </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkende voorwaardes design </li></ul></ul><ul><li>Evaluatie </li></ul><ul><ul><li>Kwantitatief / kwalitatief </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivatie instrumentarium </li></ul></ul>
 7. 7. DBC: participerend leren <ul><li>Uitgangspunten </li></ul><ul><ul><li>(virtual action learning) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder standaardinfo vanuit docent </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andere rol lectures / bijeenkomsten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Meer verantwoordelijkheid bij student </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kennis delen met andere studenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Werken in communities van ong 30 studenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Portfolio </li></ul></ul>
 8. 8. Didaktische methode (1) <ul><li>Hoorcolleges (beperkt aantal) per thema (voor iedereen) </li></ul><ul><li>Informele discussiebijeenkomsten (per community) </li></ul><ul><li>Community benadering: </li></ul><ul><ul><li>Uploaden eigen deelproducten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zichtbaar voor iedereen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kan voorzien worden van feedback door community leden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Belang goede feedback </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Zorgvuldige observatie van product medestudent </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Suggesties voor verbeteringen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Onderbouwing door juiste bronnen </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Didaktische methode (2) <ul><ul><li>Uploaden van leervragen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gericht op inhoud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnen door community leden beantwoord worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geven docent inzicht in leerproblemen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Input voor bijeenkomsten </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Didaktische methode (3) <ul><ul><li>Portfolio. Deze bevat </li></ul></ul><ul><ul><li>De 3 deelopdrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Document met gegeven feedback, inhoudelijke leervragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Extended abstract </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Op basis van portfolio. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centrale rol extended abstract en document met feedback en leervragen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tentamen vervalt </li></ul></ul>
 11. 11. Gebruik Blackboard (1) <ul><ul><ul><li>Centraal principe: het werken in communities </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Niet groter dan 30 personen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Feedback en communicatie onderling via forum functies </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Onbereikbaar voor niet-community leden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Portfolio in afgeschermde individuele map </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op course niveau: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centrale informatie voor gehele cursus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Documenten </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Announcements </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Centrale lectures </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Gebruik Blackboard (2) <ul><ul><li>Intensief gebruik Discussion board. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uploaden van producten/documenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Delen van producten / documenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uploaden van leervragen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reageren op leervragen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beginnen van thread voor discussie </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Gebruik Blackboard (3) <ul><ul><li>Problemen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatie en management van communicatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Threads kunnen oneindig diep gaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oplossing: Spelregels stellen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activiteit van individuele student in kaart brengen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oplossing: student maakt zelf dossier van leervragen en plaatst dit in port-folio map </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. Conclusie <ul><li>Blackboard lijkt aan de wensen van het project te voldoen </li></ul><ul><li>Verwachtingen zijn hooggespannen </li></ul><ul><li>Studenten zullen moeten wennen aan werken in communities, en aan methode </li></ul><ul><li>Docent zal moeten wennen aan minder controle </li></ul><ul><li>Volgend jaar meer duidelijkheid? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Dank voor uw aandacht! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×