Kementerian Pelajaran MalaysiaKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN  PENDIDIKAN SIVIK  ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                          PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN     ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                    PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWA...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                                 ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      KBSM                               PENDIDIKAN SIVIK DAN...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                                 ...
KBSM   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN2.0    KANDUNGAN PENDIDIKAN SIVIK D...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                                 ...
KBSM  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN      PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN       2.3  Tema          ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                                 ...
KBSM   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN       PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN      4.0  STRATEGI PELAKSANAAN ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                                 ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN   5  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN     TEMA/TAJUK            ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                              PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN   5  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN      TEMA/TAJUK           ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANE...
HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN  5  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN    TEMA/TAJUK              ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                    PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWAR...
HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN   5  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN     TEMA/TAJUK           HAS...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGAR...
HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN   5  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN     TEMA/TAJUK            ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                   PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGA...
HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN   5  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN     TEMA/TAJUK            ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                     PENDIDIKAN SIVIK DAN KEW...
HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN   5  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANCadangan AktivitiKhidmat Masyarakat untuk t...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN                                    PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWAR...
Hsp psk tkt_5
Hsp psk tkt_5
Hsp psk tkt_5
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp psk tkt_5

1,907 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp psk tkt_5

 1. 1. Kementerian Pelajaran MalaysiaKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 Pusat Perkembangan Kurikulum
 2. 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN KBSM KANDUNGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 7 RUKUN NEGARA v TEMA 1 : 8 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii PENCAPAIAN KENDIRI KATA PENGANTAR ix TEMA 2 : 10 HUBUNGAN KEKELUARGAAN PENDAHULUAN 1 TEMA 3 : 11 HIDUP BERMASYARAKAT KANDUNGAN PENDIDIKAN SIVIK DAN 2KEWARGANEGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEMA 4 : 12 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA KHIDMAT MASYARAKAT 5 TEMA 5 : 14 MALAYSIA NEGARA BERDAULAT STRATEGI PELAKSANAAN 6 TEMA 6 : 16 CABARAN MASA DEPAN PENILAIAN 6 PELAKSANAAN KHIDMAT MASYARAKAT 19 iii
 3. 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN KBSM RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya danberbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebutberdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 4. 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vii
 5. 5. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANKATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Sivik danmemperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang Kewarganegaraan, guru perlu peka terhadap pembinaan akhlakbertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan dan kesedaran murid tentang hak dan tanggungjawab sebagaisemangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan warga negara dengan mengambil kira aspek pengetahuan sivik,menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta kemahiran sivik dan nilai sivik. Guru juga perlu menekankanekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21. aktiviti khidmat masyarakat yang merupakan komponen penting dalam memupuk kesedaran sivik di kalangan murid. AktivitiDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan secarapembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan muridpenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan secara aktif dalam suasana yang kondusif dan menggembirakan.kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolahaktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap Dalam usaha menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini,dapat membantu guru merancang dan melaksanakan banyak pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab danpengajaran dan pembelajaran secara berkesan. universiti serta pegawai Kementerian Pelajaran dan individu yang mewakili badan-badan tertentu.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbanganbernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianbelajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pelajaran merakamkankomunikasi, teori pelbagai kecerdasan, pembelajaran setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.masteri, pembelajaran secara kontruktivisme danpembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murnidan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetapdiutamakan. Semua elemen ini diharap dapat memberikeyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam (MAHZAN BIN BAKAR SMP, AMP)kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ix
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN1.0 PENDAHULUAN 1.1 Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan diajar sebagai satu mata pelajaran persekolahan mulai tahun 2005, di sekolah rendah dan menengah. Pada masa dahulu, pendidikan sivik bertumpu pada struktur dan jenis kerajaan. Tetapi kini, mata pelajaran ini memberi tumpuan pada keadaan semasa masyarakat serta keperluan masa depannya. 1.2 Sivik merujuk kepada hubungan individu dengan masyarakat di sekelilingnya. Manakala kewarganegaraan merujuk kepada hubungan individu dengan negaranya. Guru membantu murid menguasai pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik supaya menjadi warganegara yang bertanggungjawab. 1.3 Berdasarkan keadaan semasa yang melanda golongan remaja, kurikulum mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan memberi tumpuan utama pada isu perpaduan, patriotisme dan pemahaman kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia. Melalui kurikulum ini diharap dapat melahirkan individu yang bersemangat patriotik, boleh bekerjasama dengan orang lain, mengapresiasi kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia, menyelesaikan konflik tanpa menggunakan keganasan, menyayangi alam sekitar dan menyumbang ke arah pembangunan negara. 1
 7. 7. KBSM HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN2.0 KANDUNGAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH MENENGAH 2.1 Matlamat Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia 2.2 Objektif Objektif mata pelajaran ini merangkumi tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. 2.2.1 Objektif Pengetahuan: i. Mengenal pasti ciri-ciri peribadi yang boleh menyumbang terhadap pembangunan masyarakat dan negara. ii. Menerangkan peranan dan tanggungjawab keluarga terhadap pembentukan masyarakat yang sejahtera. iii. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. iv. Menjelaskan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang progresif, dinamik dan patriotik. v. Menghuraikan peranan dan tanggungjawab warganegara terhadap pembangunan negara. vi. Mengetahui cara-cara menangani cabaran dan ancaman yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat dan negara.2
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN2.2.2 Objektif Kemahiran: i. Mendisiplinkan diri dalam mencapai wawasan diri dan negara. ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga untuk melahirkan keluarga yang bahagia. iii. Berinteraksi dengan anggota masyarakat pelbagai kaum untuk mewujudkan perpaduan negara. iv. Menangani konflik diri, keluarga dan masyarakat. v. Bekerjasama dengan anggota masyarakat untuk kebaikan bersama. vi. Menyertai aktiviti pembangunan masyarakat dan negara. vii. Mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi.2.2.3 Objektif Nilai: i. Mempunyai wawasan untuk mencapai kejayaan diri, masyarakat dan negara. ii. Menghargai sumbangan keluarga dalam membentuk masyarakat yang mapan. iii. Berbangga terhadap keunikan pelbagai budaya sebagai keistimewaan masyarakat Malaysia. iv. Menghargai kepentingan alam sekitar dalam meningkatkan kualiti hidup. v. Bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat yang memerlukan bantuan demi kesejahteraan bersama. vi. Menunjukkan kesedaran sivik dan kewarganegaraan sebagai warganegara yang bertanggungjawab. vii. Cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk negara. viii. Menunjukkan semangat kekitaan dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara dan sejagat. 3
 9. 9. KBSM HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2.3 Tema Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan memberi penekanan terhadap penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik supaya murid menjadi warganegara yang bertanggungjawab. Kandungan ini disampaikan menerusi enam tema seperti berikut: 1. Pencapaian Kendiri 2. Hubungan Kekeluargaan 3. Hidup Bermasyarakat 4. Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia 5. Malaysia Negara Berdaulat 6. Cabaran Masa Depan Tema-tema ini tidak semestinya diajar secara urutan dan guru boleh menyesuaikan tema ini dengan peristiwa atau isu semasa yang berlaku sama ada dalam sekolah, masyarakat atau di peringkat negara. Misalnya, tema Malaysia Negara Berdaulat boleh diajar dalam konteks sambutan Bulan Kemerdekaan agar murid dapat memahami peranan dan tanggungjawabnya sebagai warganegara Malaysia.4
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN3.0 KHIDMAT MASYARAKAT Khidmat Masyarakat merupakan komponen penting dalam kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Aktiviti ini dijalankan di luar jadual waktu persekolahn. Murid perlu melakukan kerja amali ini sekurang-kurangnya 10 jam setahun dan menyediakan laporan. Khidmat Masyarakat harus dikait rapat dengan pembelajaran akademik dalam bilik darjah. Khidmat Masyarakat bertujuan membina individu yang bersedia untuk menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Guru harus memastikan murid menjalankan kerja projek ini mengikut tema yang ditetapkan seperti berikut: Tingkatan Tema 1. Pencapaian Kendiri 1 2. Hubungan Kekeluargaan 2 3. Hidup Bermasyarakat 3 4. Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia 4 5. Malaysia Negara Berdaulat 5 6. Cabaran Masa Depan 5
 11. 11. KBSM HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 4.0 STRATEGI PELAKSANAAN Dalam usaha menjadikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran menarik dan berkesan, pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran mesti digunakan. Kepelbagaian strategi ini harus memberi penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid dan berorientasikan aktiviti hands-on di dalam dan di luar bilik darjah. Oleh itu, strategi yang dijalankan sewajarnya dapat meningkatkan pengetahuan murid tentang isu sivik, menerapkan pelbagai kemahiran dan memupuk nilai sivik ke arah melahirkan warganegara yang bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. 5.0 PENILAIAN Untuk mengukur pembelajaran murid dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai, guru digalakkan menggunakan pelbagai cara penilaian. Antara cadangan bentuk penilaian yang boleh dijalankan ialah pemerhatian, senarai semak tingkah laku, ujian, tugasan, dan laporan.6
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN6.0 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 6.1 Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan murid. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan mengandungi tiga lajur, iaitu Tema/Tajuk, Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti. 6.1.1 Tema/Tajuk Lajur ini mengandungi tema, tajuk pengajaran dan huraian tajuk pengajaran. Ini menentukan skop pengajaran bagi sesuatu tema mengikut tahun yang berkenaan. 6.1.2 Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran ialah penerangan atau penyataan tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid diharap mencapai dalam setiap tahun. Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian dengan kandungan tema dan tajuk. 6.1.3 Cadangan Aktiviti Lajur ini mengandungi aktiviti untuk membantu murid mencapai hasil pembelajaran bagi tema dan tajuk berkenaan. Guru juga boleh menggunakan aktiviti lain asalkan sesuai dengan tajuk pengajaran. 7
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI1. PENCAPAIAN KENDIRI a. Pendidikan sepanjang hayat untuk i. Menerangkan konsep pendidikan sepanjang hayat i. Menghasilkan peta minda tentang konsep pembangunan negara untuk pembangunan negara dan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat - Konsep pendidikan ii. Menjelaskan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat ii. Mengadakan sumbang saran langkah- sepanjang hayat iii. Menghuraikan kepentingan pendidikan sepanjang langkah untuk memupuk pembelajaran - Ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara sepanjang hayat hayat iv. Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan negara - kemahiran pengurusan masa - Kepentingan pendidikan v. Bertindak rasional dalam pelbagai situasi - kemahiran berfikir sepanjang hayat vi. Menghargai kepentingan ilmu - kemahiran membaca - kemahiran penggunaan ICT - pembelajaran kendiri iii. Mengadakan forum bertajuk “Kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat” iv. Mengumpul keratan akhbar/majalah/ bahan-bahan internet tentang penerokaan ilmu dalam pelbagai bidang oleh individu yang berjaya (contoh: peladang/ usahawan/pemuzik/jurutera)8
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI1. PENCAPAIAN KENDIRI b. Perikemanusiaan ke arah i. Menerangkan konsep perikemanusiaan i. Melakonkan situasi empati berdasarkan kad-kad kesejahteraan negara ii. Menghuraikan isu-isu kemanusiaan situasi seperti mangsa kebakaran, banjir dan - Empati iii. Menjelaskan kepentingan nilai-nilai gempa bumi - Menghargai nyawa perikemanusiaan kepada masyarakat ii. Mengadakan sumbang saran mengenai isu-isu - Menjaga maruah iv. Mengamalkan cara hidup kemanusiaan yang terdapat dalam klip video, - Cinta akan keamanan berperikemanusiaan poster dan keratan akhbar v. Melibatkan diri secara aktif dalam iii. Membuat lawatan ke pusat penempatan mangsa pembentukan masyarakat penyayang bencana dan memberi sumbangan kepada vi. Prihatin terhadap isu-isu kemanusiaan mereka vii. Menghargai kesejahteraan negara iv. Mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan tentang masalah remaja berkaitan dengan isu- isu kemanusiaan (contoh: penderaan dan pembuangan bayi) 9
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN a. Persiapan membina keluarga ke arah i. Menerangkan persiapan membina keluarga ke i. Mengadakan perbahasan bertajuk “Restu Ibu pembentukan masyarakat mapan arah pembentukan masyarakat mapan bapa Penting Dalam Membina Keluarga - Restu ibu bapa/penjaga ii. Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan Bahagia” - Kesihatan fizikal dan mental perkahwinan mengikut undang-undang negara ii. Menghasilkan peta minda berkaitan - Ilmu keibubapaan iii. Menyenaraikan ciri-ciri calon pasangan yang kepentingan sesebuah keluarga bahagia - Kewangan yang stabil baik iii. Mengumpul maklumat tentang institusi yang - Peraturan perkahwinan iv. Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa yang berkaitan dengan perkahwinan/ kekeluargaan mengikut undang-undang cemerlang iv. Mengadakan ceramah tentang “Membina negara v. Mengamalkan pengurusan kewangan keluarga Keluarga Yang Cemerlang” yang cekap v. Mengadakan pelbagai aktiviti lakonan/ vi. Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental perbincangan/main peranan dengan untuk membina keluarga bahagia mengaplikasikan ilmu keibubapaan bagi vii. Bertanggungjawab terhadap keluarga mengatasi konflik keluarga viii. Menghargai restu ibu bapa/penjaga10
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI3. HIDUP BERMASYARAKAT a. Sumbangan terhadap pembangunan i. Mengenal pasti agensi kerajaan dan badan i. Mencari maklumat daripada pelbagai sumber masyarakat melalui penglibatan bukan kerajaan yang berkhidmat kepada tentang peranan agensi kerajaan dan badan aktif dalam aktiviti masyarakat bukan kerajaan kemasyarakatan ii. Menerangkan kepentingan penglibatan aktif ii. Menyediakan kertas cadangan untuk - Individu individu dalam aktiviti kemasyarakatan menjalankan aktiviti kemasyarakatan seperti - Agensi kerajaan iii. Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh membantu mangsa bencana alam, gotong- - Badan Bukan Kerajaan (NGO) diberikan oleh individu dalam aktiviti royong dan menjaga keselamatan awam kemasyarakatan iii. Melawat dan memberi khidmat masyarakat iv. Memberi cadangan dan teguran yang kepada rumah kebajikan seperti Rumah membina kepada agensi kerajaan dalam Orang Tua/Orang Kurang Upaya/Anak pembangunan masyarakat Yatim v. Mewujudkan perkongsian pintar dengan iv. Merancang dan mencadangkan aktiviti pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar kerajaan dalam aktiviti kemasyarakatan yang boleh dijalankan bersama agensi kepada golongan yang memerlukan kerajaan dan badan bukan kerajaan vi. Melibatkan diri dalam aktiviti v. Mengutus surat kepada agensi kerajaan bagi kemasyarakatan melalui agensi-agensi penambahbaikan mutu perkhidmatan kepada kerajaan dan badan bukan kerajaan masyarakat vii. Gembira dapat memberi sumbangan kepada vi. Menjemput wakil agensi kerajaan atau badan anggota masyarakat yang memerlukan bukan kerajaan untuk memberi ceramah viii. Bersedia memberi sumbangan tentang “Keperluan Sumbangan Golongan kemasyarakatan pada setiap masa Remaja dalam Pembangunan Khidmat Masyarakat” vii. Mendokumentasikan aktiviti kemasyarakatan (foto/keratan akhbar) 11
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI4. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIAa. Sumbangan pelbagai pihak terhadap i. Menyenaraikan agensi kerajaan dan badan i. Menghasilkan brosur berkaitan aktiviti pengekalan warisan budaya bukan kerajaan yang terlibat dalam pengekalan pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan Malaysia warisan budaya Malaysia budaya Malaysia - Individu ii. Menghuraikan sumbangan individu, agensi ii. Meraikan sambutan hari perayaan sesuatu - Agensi kerajaan kerajaan dan badan bukan kerajaan terhadap kaum di kelas/sekolah - Badan Bukan Kerajaan (NGO) pengekalan warisan budaya Malaysia iii. Program 10 minit di perhimpunan sekolah iii. Menjelaskan kepentingan mengekalkan bertemakan “Warisan Kepelbagaian Budaya warisan budaya Malaysia Malaysia”(contoh: seni mempertahankan iv. Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan diri, pakaian tradisional, nyanyian, tarian) budaya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak iv. Mengadakan forum bagi membincangkan v. Bangga dengan keunikan warisan budaya kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia Malaysia vi. Mengapresiasi sumbangan pelbagai pihak v. Mencipta cogan kata yang bertemakan dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia “Pengekalan Warisan Budaya Malaysia”12
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI4. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA b. Mempromosikan warisan budaya i. Menerangkan cara-cara mempromosikan i. Mengadakan pameran untuk Malaysia di dalam dan di luar negara warisan budaya Malaysia di dalam dan luar mempromosikan budaya Malaysia - Duta kecil negara ii. Menghasilkan buletin/poster warisan budaya - Media cetak ii. Menjelaskan peranan duta kecil dalam Malaysia - Media elektronik mempromosikan warisan budaya Malaysia iii. Membina laman web berkaitan warisan iii. Melibatkan diri dalam mempromosikan budaya Malaysia warisan budaya Malaysia melalui media cetak iv. Merumuskan tayangan video tentang warisan dan elektronik budaya Malaysia iv. Memberi sokongan terhadap usaha v. Menghantar e-mel/surat kepada rakan di mempromosikan warisan budaya Malaysia dalam atau luar negara untuk v. Menghargai segala usaha mempromosikan memperkenalkan warisan budaya Malaysia warisan budaya Malaysia vi. Main peranan sebagai duta kecil bagi mempromosikan warisan budaya Malaysia kepada kaum lain/pelancong vii. Mengundang individu yang mempunyai kemahiran tentang warisan budaya Malaysia untuk memberikan ceramah, mengadakan pameran atau tunjuk cara (contoh: batik, tembikar, kraftangan, bahasa beradat, dondang sayang, “kohlam”, tanglong) 13
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT a. Mengekalkan kedaulatan i. Menghuraikan konsep negara berdaulat i. Menemuramah anggota keluarga atau warga negara ii. Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara sekolah tentang prinsip Rukun Negara - Rukun Negara dalam mengekalkan kedaulatan negara ii. Mencipta dan mendeklamasikan puisi yang iii. Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun bertemakan “Malaysia Negara Berdaulat” Negara iii. Berbincang tentang kepentingan iv. Melibatkan diri dalam usaha untuk mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara memelihara dan mengekalkan kedaulatan iv. Mengadakan aktiviti mencari maklumat negara tentang amalan prinsip-prinsip Rukun v. Bersyukur dengan kemakmuran dan Negara oleh warganegara yang kesejahteraan negara bertanggungjawab vi. Menunjukkan perasaan bangga dan taat v. Menunjukkan cara-cara/usaha-usaha setia kepada negara memelihara dan mengekalkan kedaulatan negara dengan menggunakan kaedah Theory of Constraints (TOC) vi. Mengadakan pertandingan nyanyian lagu- lagu patriotik14
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT b. Melengkapkan diri untuk i. Menghuraikan ciri-ciri warganegara yang i. Mengadakan pidato bertajuk “Warganegara mewarisi negara bertanggungjawab untuk menjadi pewaris Malaysia Yang Unggul” - Jati diri negara ii. Melengkapkan borang pengurusan grafik - Ilmu ii. Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri tentang ciri-ciri pewaris negara - Kemahiran bagi mewarisi negara iii. Menghasilkan buku skrap tentang amalan - Kerohanian iii. Mengamalkan ciri-ciri pewaris negara yang nilai-nilai murni warganegara Malaysia - Nilai-nilai murni bertanggungjawab iv. Mencari maklumat melalui internet tentang iv. Menghayati kesedaran sivik dan negara-negara yang bertamadun tinggi yang kewarganegaraan untuk melengkapkan diri boleh dicontohi oleh pewaris untuk mewarisi sebagai warganegara yang sempurna negara 15
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI6. CABARAN MASA DEPAN a. Menjana pembangunan negara i. Menerangkan faktor-faktor yang boleh i. Berbincang tentang faktor-faktor yang - Politik menjana pembangunan negara menjana pembangunan negara. - Ekonomi ii. Menyenaraikan cabaran warganegara dalam ii. Menghasilkan folio tentang individu-individu - Sosial bidang politik, ekonomi dan sosial yang berjaya dalam bidang politik, ekonomi iii. Memberi sumbangan untuk menjana dan sosial pembangunan negara dalam bidang politik, iii. Perbahasan ala parlimen yang bertemakan ekonomi dan sosial “Cabaran Masa Depan Dalam Pembangunan iv. Bertindak sikap proaktif dalam menghadapi Negara” pelbagai cabaran dalam menjana iv. Melakar dan mempersembahkan ilustrasi reka pembangunan negara cipta barangan buatan Malaysia untuk masa v. Cekal menghadapi cabaran dalam menjana depan pembangunan negara v. Menyediakan kertas cadangan tentang vi. Saling membantu dan bekerjasama dalam peranan dan tanggungjawab remaja dalam menjana pembangunan negara menjana pembangunan negara16
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI6. CABARAN MASA DEPAN b. Menangani cabaran i. Menjelaskan konsep globalisasi i. Syarahan bertajuk “Malaysia dan Cabaran globalisasi ii. Menyatakan cabaran globalisasi serantau Masa Depan” - Hubungan serantau dan dunia dan dunia ii. Mengadakan kuiz/teka silang kata mengenai - Saingan serantau dan dunia iii. Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran globalisasi cabaran globalisasi iii. Melayari laman web untuk mendapatkan iv. Menghuraikan kepentingan hubungan maklumat tentang isu-isu serantau/dunia serantau dan dunia dalam menangani dan mempamerkan dalam kelas cabaran globalisasi iv. Menghasilkan artikel untuk akhbar v. Mengambil tindakan yang rasional untuk tempatan tentang isu serantau dan dunia menangani saingan serantau dan dunia v. Main peranan sebagai wakil negara yang vi. Melengkapkan diri bagi menghadapi memberi ucapan menyatakan pendirian saingan serantau dan dunia Malaysia tentang isu-isu antarabangsa di vii. Cinta dan sanggup berkorban untuk negara Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 17
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI6. CABARAN MASA DEPAN c. Mengekalkan dan meningkatkan i. Memberikan contoh-contoh pusat i. Menyediakan esei bertajuk “Malaysia sebagai pengiktirafan dunia terhadap kecermerlangan di Malaysia Pusat Kecemerlangan Pelbagai Bidang” negara ii. Menyatakan langkah-langkah yang boleh ii. Mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat/ - Malaysia sebagai pusat diambil bagi meningkatkan status negara tempat/institusi kecemerlangan negara kecemerlangan pelbagai sebagai pusat kecemerlangan pelbagai iii. Menghasilkan satu fail yang mengandungi bidang bidang maklumat berkaitan pusat kecemerlangan iii. Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan dalam pelbagai bidang di Malaysia pengiktirafan dunia terhadap negara iv. Menghasilkan iklan untuk mempromosikan iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai Malaysia sebagai pusat kecemerlangan warganegara dalam mengekalkan imej baik pelbagai bidang negara di mata dunia v. Berkerjasama untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang18
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5Pelaksanaan Khidmat MasyarakatKhidmat Masyarakat ialah komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan murid secara kumpulandalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imejdiri, sekolah dan komuniti.Melalui Khidmat Masyarakat ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yangdipelajari dalam bilik darjah. Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab.Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah danmasyarakat.Murid dikehendaki menjalankan khidmat masyarakat di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun.Matlamat(1) Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah.(2) Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.(3) Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 19
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANCadangan AktivitiKhidmat Masyarakat untuk tingkatan lima adalah berpandukan tema Cabaran Masa Depan. Berikut ialah cadangan aktiviti KhidmatMasyarakat mengikut tema: Tingkatan Tema Aktiviti yang dicadangkan 5 • Cabaran Masa - Projek menyelesaikan masalah komuniti perumahan/sekolah Depan - Projek tabungan untuk membantu pelarian/mangsa bencana alam - Projek mereka cipta sistem pengangkutan mesra alam - Kempen mengatasi gejala sosial - Projek mereka cipta pelan perumahan/model perumahan mesra alam - Projek mereka cipta alatan moden alaf baru - Projek petani/penternak/peladang moden - Projek membina laman web mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang - Pameran tentang Malaysia sebagai pusat pendidikan antarabangsa - Projek berita/bulletin warga sihatMurid boleh memilih projek Khidmat Masyarakat lain yang difikirkan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan di atas.20
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5Strategi PelaksanaanMurid perlu membuat persediaan sebelum melaksanakan sesuatu projek Khidmat Masyarakat. Panduan yang berikut dapat membantu andamembuat persediaan dan melaksanakan projek Khidmat Masyarakat secara terancang dan sistematik. 1. Perancangan a. mengenal pasti dan memilih tajuk projek b. menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa melaksanakan projek c. mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat d. menyenarai dan membahagikan tugas e. menentukan cara mengumpul maklumat f. menentukan cara merekod projek 2. Kerja Amali a. melaksanakan projek b. merekod/mencatat tugas yang dijalankan c. mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas 3. Refleksi a. menilai kerja yang telah dijalankan b. menyusun dan menyemak dokumen dan catatan c. membuat kesimpulan 4. Laporan a. menentukan cara menyediakan laporan b. menulis laporan individu atau kumpulan c. membentangkan laporan 5. Penghargaan a. menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek 21

×