Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas

13,726 views

Published on

Ito ay isang aralin sa Ekonomiks na kung saan naipapaliwanag ang Kalakalang Panlabas ng Pilipinas.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ekonomiks 10 - Kalakalang Panlabas ng Pilipinas

 1. 1. Kalakalang Panlabas ng Pilipinas: Kahalagahan, Mga Patakaran at Programa BY: NEDEL JOYCE CHRISTINE C. LIBUNAO
 2. 2. Ang kalakalan bilang isang mahalagang gawaing pang - ekonomiya Una, dumarami ang mga uri ng produkto at serbisyong maaaring pamilian o tangkilikin ng mga tao upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan at pangangailangan.
 3. 3.  Ikalawa, mas pinaghuhusay o pinaangat nito ang antas ng produsyon upang mas maging mahusay ang kalidad ng mga produkto.
 4. 4.  Ikatlo, ang mga produkto ng mga bansa gaya na lamang ng Pilipinas ay nabibigyan ng pagkakataong makilala at tangkilikin sa ibang bansa dulot sa husay at nagiging pagkakakilanlan din ng ating bana
 5. 5.  Ikaapat, ang kalakalang panglabas ay nakakatulong upang mas maging matibay ang ugnayan o relasyon ng mga bansa at maging episyente ang pamilihan para sa mga produkto at serbisyo.
 6. 6. Mga Konsepto at Aplikasyon nila Balitao, et. al. Liberalisasyon sa Sektor ng Pagbabangko ( RA 7721) Ito ay isinabatas upang mapalawak ang operasyon ng mga dayuhang bangko sa pamamagitan ng pagtayo ng mga sangay nito.
 7. 7. Foreign Trade Service Corps (FTSC) Ito ay ahensiyang naglulunsad ng iba’t – ibang estratehiyang pamilihan upang lubusang makilala at mapatanyag ang produktong gawa ng sariling bansa. Ang pangunahing layunin nito ay maglunsad ng kaalaman o impormasyon tungkol sa kalakarang pang negosyo sa bansa at sa imprastruktura at pakinabang na dulot nito sa mga nais mamuhunan o investors.
 8. 8. Trade and Industry Information Center (TIIC) Ito ang nangangasiwa sa operasyon ng Bureau Research Center na nagpapalaganap ng mga datos, statistics, impormasyon tubngkol sa ekonomiya, kalakalan, industriya, pamahalaan, at kapakanan ng mga mamimili.
 9. 9. Center for Industrial Competitiveness Naglulunsad ng mga programang magtataas sa antas o kalidad at produktibidad ng mga mangagawa upang sila ay maging kompetitibo sa pandaigdigang pamilihan ng manggagawa, produkto at serbisyo.
 10. 10. Thank You!!! 

×