GÖBEKLĠTEPE TÜM TEORĠLERĠ SARSANDÜNYA‟NIN EN ESKĠ TAPINAĞIĠlk defa Dünya‟da tek olan bir Ģeye       sahibiz   ġAN...
M.Ö. 9,600 - YANĠ 11,600 YAġINDA         DÜNYANIN ĠLK TAPINAĞINATIONAL GEOGRAPHIC DĠNĠN DOĞUġU DĠYE KAPAK YAPTI(HA...
GÖBEKLĠTEPE      M.Ö. 9,600 YAġI: 11,600MALTA MONOLĠTĠKLERĠ  M.Ö. 3,600  YAġI: 5,600STONEHEDGE      M.Ö 3,000...
BAġKA „BÜYÜK VE ESKĠ‟ YAPILARĠLK MISIR PĠRAMĠTLERĠ  M.Ö 2,650  YAġI: 4,650INKA – MACHI PICHU   M.S. 1,450  YAġI: 550
YILLAR NE DEMEK    Yıllarda ne kadar değiĢiklik olabiliyor?•  TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ         90 YIL•  AMPULÜN ...
GÖBEKLĠTEPE - ġANLIURFA• KOLONLAR 1,5 - 7 METRE• 15 TONLUK TAġLAR 300 - 400 MT ÖTEDEN TAġINIYOR (O DÖNEM TEKERLEK YOK !)•...
VE ĠġTE GÖBEKLĠTEPE’DEN 1 TAPINAK       11,600 YAġINDA  DĠKKATLĠ BAKIN ! EN ĠÇ YUVARLAĞA GĠRĠġ YOK !       ...
YAPI C - TEPEDEN GÖRÜNÜM
YAPI C
BOYUTLARI ALGILAYABĠLMEK ĠÇĠN
GÖBEKLĠTEPE ‘DE 20 + YAPI VAR 6 TANESĠ AÇILMIġ DURUMDA
ESKĠ BĠR RESĠM, ARTIK DAHA AÇIK
BLOK KAYADAN TABAN VE TEMEL                      15-16 TONLUK                    ...
T ġEKLĠNDE OLMASI GEREKEN BU KOLONUN TOPRAKTAN ÇIKAN TEPESĠNĠ, TARLAYI RAHATSÜREMĠYOR DĠYE KÖYLÜMÜZ BAYAĞI UĞRAġIP YOK  ...
TABANIN ÖNEMĠ• TABANLAR MONOBLOK KAYADAN VEYA “DÖKME MOZAIK” (TERRAZZO)• SONUÇTA TABAN SU GEÇĠRMEZ HALDE BU GÖBEKLĠTEPE’...
TAġLARIN ÇOĞU KABARTMA     DESENLĠ• KAZIMA KOLAY, YÜZEY BĠTĠNCE KAZINIYOR• KABARTMAYI EN BAġTAN PLANLAMAK LAZIM. YAN...
GÖRECEĞĠNĠZ SEMBOL VE RESĠMLERĠ   HAYVAN GĠBĠ YAġADIĞINI  DÜġÜNDÜĞÜMÜZ ĠNSANLAR KAYALARDAN OYARAK, KABARTMA    ġEK...
ĠNSAN FĠGÜRLERĠ      BAġ SEMBOLÜ YUKARIDA            KOLLAR            (arkadan öne      ...
BAġ (T Ģeklinin bu tarafı yüz, ama yapılmamıĢ) KOLYE VARSAYDIĞINIZ GĠBĠ T ĠÇĠNDEKĠ ĠNSAN FĠGÜRÜ BU DEĞĠLDOĞRU ġEKĠL B...
HAYVANLAR – 11,600 SENE ÖNCE
BULGULAR (FACTS)• O TARİHTEKİ EN YAKIN YERLEŞİM (NEVALİ ÇÖRİ) 35 KM ÖTEDE• AMA NEVALİ ÇÖRİ NÜFUSU,16 TON TAŞIMAK İÇİN YE...
BULGULARLA SENARYO• AYRI YERLERDEKİ İNSAN GRUPLARI (nerede yaşıyorlar?) BİRBİRLERİYLE HABERLEŞMİŞ (nasıl?)• AYNI ZAMANDA ...
BĠR ÇOK SORU ĠġARETĠNE RAĞMEN ġU ANDA BĠLE      VAR OLAN ĠNANÇ VE TEORĠLERĠ SARSIYOR•  TEVRAT’A GÖRE : “TANRI İNSAN...
VE MUTLAKA SEYREDĠN..LĠNKE TIKLARSANIZ ÇALIġMALI. VIDEO KESĠK GELĠYORSA    LINKĠ BAĞIMSIZ YAZIP ÇALIġTIRABĠLĠRSĠNĠZhtt...
ġU ANKĠ ĠYĠ DURUM• YURTDIŞINDA ÇOK HIZLA TANINIYOR       GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 2008-50 > 2009-100 > 2011-300 => 2...
ġU ANKĠ ĠYĠ DURUM• URFA’DAKİ İLGİLİLER (Devlet ve Özel Sektör) SON DERECE DEĞERLİ İYİ NİYETLİ KİŞİLER• URFA HALKI ÇOK TEM...
ĠYĠLEġMEKTE OLAN 2 KÖTÜ DURUM       EYLÜL 2012 DURUMU• ŞU AN SADECE 1 TANE PORTATİF TUVALET VAR. ZİYARETÇİ MERKEZİ...
EKSĠKLERĠMĠZ / PROBLEMLER• YÖNETMELİĞE GÖRE ŞU ANKİ GİDERLERİNİN TÜMÜNÜ ALMAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARŞILAMAK ZORUNDA. BUR...
KENDĠ KÜLTÜRÜMÜZLE NE KADAR ĠLGĠLĠ !        OLDUĞUMUZUN       UFAK BĠR DELĠLĠ:  TÜM DÜNYA‟DA BĠLĠMUM DĠLLE...
GĠDĠP GÖRÜN•2 gün bile yeterli  •1.gün: Gaziantep‟e uçun, Zeugma müzesi‟ni görün, yolda  Halfeti‟de yemek yiyip, tekne t...
HERKESE DUYURUN Ġlk defa Dünya’da tek olan bir Ģeye sahibiz,diğer hepsinin dünyada bir yerde benzeri var   ELĠMĠZDEKĠ BE...
GÖBEKLĠTEPE BĠLGĠLERĠGÖBEKLĠ TEPE FĠLMĠ (yurtdıĢı ödüllü uzun metrajlı dökümanter film): http://www.idefix.com/video/gobe...
GÖBEKLĠTEPE’YĠ           TANIYALIM,           TANITALIM,YAPILANLANLARIN BĠR DÜNYA MĠRASINA LAYIK OLMAS...
Göbeklitepe
Göbeklitepe
Göbeklitepe
Göbeklitepe
Göbeklitepe
Göbeklitepe
Göbeklitepe
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Göbeklitepe

1,296 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Göbeklitepe

 1. 1. GÖBEKLĠTEPE TÜM TEORĠLERĠ SARSANDÜNYA‟NIN EN ESKĠ TAPINAĞIĠlk defa Dünya‟da tek olan bir Ģeye sahibiz ġANLIURFA – TÜRKĠYE Göbeklitepe Dostları OluĢumu Gülseren KurdaĢ SavaĢ gulserensavas@gmail.com
 2. 2. M.Ö. 9,600 - YANĠ 11,600 YAġINDA DÜNYANIN ĠLK TAPINAĞINATIONAL GEOGRAPHIC DĠNĠN DOĞUġU DĠYE KAPAK YAPTI(HAZĠRAN 2011 SAYISI – TÜM DĠLLERDE) ABD‟NĠN SAYGIN DERGĠSĠ NEW YORKER MEDENĠYETĠN DOĞUġU DĠYE BAġLIK ATTI (ARALIK -2011 SAYISI) INTERNET‟TE 800,000+ LINK VAR, NEREDEYSE TÜMÜ YABANCI
 3. 3. GÖBEKLĠTEPE M.Ö. 9,600 YAġI: 11,600MALTA MONOLĠTĠKLERĠ M.Ö. 3,600 YAġI: 5,600STONEHEDGE M.Ö 3,000 YAġI: 5,000
 4. 4. BAġKA „BÜYÜK VE ESKĠ‟ YAPILARĠLK MISIR PĠRAMĠTLERĠ M.Ö 2,650 YAġI: 4,650INKA – MACHI PICHU M.S. 1,450 YAġI: 550
 5. 5. YILLAR NE DEMEK Yıllarda ne kadar değiĢiklik olabiliyor?• TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 90 YIL• AMPULÜN ĠCADI 130 YIL• ISTANBUL‟UN FETHĠ 560 YIL• ĠSLAM DĠNĠNĠN DOĞUġU 1,450 YIL• EFES HARABELERĠ 2,500 YIL• MISIR PĠRAMĠTLERĠ 4,650 YIL• STONEHEDGE (Ġngiltere) 5,000 YIL• MALTA TAPINAKLARI 5,600 YIL• GÖBEKLĠTEPE 11,600 YIL
 6. 6. GÖBEKLĠTEPE - ġANLIURFA• KOLONLAR 1,5 - 7 METRE• 15 TONLUK TAġLAR 300 - 400 MT ÖTEDEN TAġINIYOR (O DÖNEM TEKERLEK YOK !)• YAPILARI 1,000 + YIL ĠÇĠNDE YAPMIġLAR (HEPSĠ FARKLI ZAMANLARDA YAPILMIġ)• SONRA KENDĠLERĠ HEPSĠNĠ 11,000 YIL ÖNCE TÜMÜYLE GÖMMÜġLER!• BU NEDENLE ÇIKANLAR ÇOK ĠYĠ DURUMDA• 4 YUVARLAK VE 2 DĠKDÖRTGEN YAPI TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILMIġ DURUMDA
 7. 7. VE ĠġTE GÖBEKLĠTEPE’DEN 1 TAPINAK 11,600 YAġINDA DĠKKATLĠ BAKIN ! EN ĠÇ YUVARLAĞA GĠRĠġ YOK ! SEBEBĠ BĠLĠNMĠYOR !
 8. 8. YAPI C - TEPEDEN GÖRÜNÜM
 9. 9. YAPI C
 10. 10. BOYUTLARI ALGILAYABĠLMEK ĠÇĠN
 11. 11. GÖBEKLĠTEPE ‘DE 20 + YAPI VAR 6 TANESĠ AÇILMIġ DURUMDA
 12. 12. ESKĠ BĠR RESĠM, ARTIK DAHA AÇIK
 13. 13. BLOK KAYADAN TABAN VE TEMEL 15-16 TONLUK T ġEKLĠNDEKĠ MONOBLOK KOLON 300-400 METREDEN GETĠRTĠLĠP KALDIRILIP TEMELE OTURTULMUġ 6-7 MT BU KISIMLAR OYULMUġANA KAYA 30 cm 10 – 30 MT
 14. 14. T ġEKLĠNDE OLMASI GEREKEN BU KOLONUN TOPRAKTAN ÇIKAN TEPESĠNĠ, TARLAYI RAHATSÜREMĠYOR DĠYE KÖYLÜMÜZ BAYAĞI UĞRAġIP YOK ETMĠġ!
 15. 15. TABANIN ÖNEMĠ• TABANLAR MONOBLOK KAYADAN VEYA “DÖKME MOZAIK” (TERRAZZO)• SONUÇTA TABAN SU GEÇĠRMEZ HALDE BU GÖBEKLĠTEPE’DE SIVI ĠÇEREN TÖRENLER YAPILDIĞINI GÖSTERĠYOR (KAN ? SU? ĠÇKĠ? BĠLĠNMĠYOR ..)
 16. 16. TAġLARIN ÇOĞU KABARTMA DESENLĠ• KAZIMA KOLAY, YÜZEY BĠTĠNCE KAZINIYOR• KABARTMAYI EN BAġTAN PLANLAMAK LAZIM. YANĠ BÜYÜK BLOĞU KAZIDIKÇA RESĠMLER OLUġMALI
 17. 17. GÖRECEĞĠNĠZ SEMBOL VE RESĠMLERĠ HAYVAN GĠBĠ YAġADIĞINI DÜġÜNDÜĞÜMÜZ ĠNSANLAR KAYALARDAN OYARAK, KABARTMA ġEKLĠNDE YAPTI ! 11,600 SENE ÖNCE
 18. 18. ĠNSAN FĠGÜRLERĠ BAġ SEMBOLÜ YUKARIDA KOLLAR (arkadan öne geliyor) PARMAKLAR KEMER ÖNÜ ÖRTEN HAYVAN POSTU
 19. 19. BAġ (T Ģeklinin bu tarafı yüz, ama yapılmamıĢ) KOLYE VARSAYDIĞINIZ GĠBĠ T ĠÇĠNDEKĠ ĠNSAN FĠGÜRÜ BU DEĞĠLDOĞRU ġEKĠL BU >>>ARKAYA DOĞRU UZUNKAFALI BĠR ĠNSAN, YÜZYAPILMAMIġ
 20. 20. HAYVANLAR – 11,600 SENE ÖNCE
 21. 21. BULGULAR (FACTS)• O TARİHTEKİ EN YAKIN YERLEŞİM (NEVALİ ÇÖRİ) 35 KM ÖTEDE• AMA NEVALİ ÇÖRİ NÜFUSU,16 TON TAŞIMAK İÇİN YETERSİZ, BAŞKALARI DA OLMALI• GÖBEKLİTEPE’DE BU BOYUTTA BİR KAYA İŞÇİLİĞİ İÇİN GEREKLİ SAĞLAM EL ALETLERİ BULUNMADI (TAŞ BALTA)• SADECE “KULLAN – AT” TİPLİ BASİT TAŞ ALETLER VAR• BOL MİKTARDA YENMİŞ HAYVAN KEMİĞİ VAR• HENÜZ HİÇ GÖMÜLMÜŞ İNSAN BULUNMADI (MEZAR OLAMAZ)• YAPILARDA KAPI YOK (EV OLAMAZ)
 22. 22. BULGULARLA SENARYO• AYRI YERLERDEKİ İNSAN GRUPLARI (nerede yaşıyorlar?) BİRBİRLERİYLE HABERLEŞMİŞ (nasıl?)• AYNI ZAMANDA KALKIP HEP BERABER GELMİŞLER• YANLARINDA DA YEMEKLERİNİ VE ASIL DEĞERLİ EL ALETLERİNİ (sert kaya olanları) GETİRMİŞLER• BİR SÜRE ORADA YAŞAYIP TAPINAĞI YAPMIŞLAR• İŞÇİLER EL ALETLERİNİ DE ALIP EVLERİNE DÖNMÜŞLER• ARADA UĞRAMIŞLAR (mı? ne yapmışlar? ne zamanlarda?)• ORADA KİMLER KALMIŞ? (rahipler? kim onları beslemiş?)• 1000 + SENE SONRA YAPMAZ OLMUŞLAR (neden?)• VE HEPSİNİ GÖMMÜŞLER (kim? neden?) BİR ÇOK SORU İŞARETİ
 23. 23. BĠR ÇOK SORU ĠġARETĠNE RAĞMEN ġU ANDA BĠLE VAR OLAN ĠNANÇ VE TEORĠLERĠ SARSIYOR• TEVRAT’A GÖRE : “TANRI İNSANI 6,500 YIL ÖNCE YARATTI”.. İNCİL TEVRATI TEKRARLAR ! GÖBEKLİTEPE 12,000 YAŞINDA OLDUĞUNA GÖRE İNCİL VE TEVRAT YALAN MI?• GÖBEKLİTEPE’YE KADAR ARKEOLOJİ TEORİSİ: AVCI TOPLUM => YERLEŞİK TOPLUM => İNANÇLAR GÖBEKLİTEPE AVCI İNSANLARIN ESERİ OLAN DEV BİR TAPINAK ! YENİ TEORİ: AVCI TOPLUM + İNANÇLAR => YERLEŞİK TOPLUM• BİLİMİN TANIMLADIĞI MEDENİYET BAŞLANGICINI 2 MİSLİ ESKİYE ALIYOR• ÇOK ESKİDEN ORGANİZE TOPLUM OLDUĞUNU GÖSTERİYOR - İŞÇİ SINIFI (TAPINAĞI YAPANLAR, YİYECEK SAĞLAYANLAR ) - ÜST SEVİYE (TAPINAK SORUMLULARI)
 24. 24. VE MUTLAKA SEYREDĠN..LĠNKE TIKLARSANIZ ÇALIġMALI. VIDEO KESĠK GELĠYORSA LINKĠ BAĞIMSIZ YAZIP ÇALIġTIRABĠLĠRSĠNĠZhttp://www.wimp.com/unexplainedstructure/ VIDEOYU SEYRETTĠKTEN SONRA SUNUNUN DEVAMINI SEYREDĠN LÜTFEN
 25. 25. ġU ANKĠ ĠYĠ DURUM• YURTDIŞINDA ÇOK HIZLA TANINIYOR GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 2008-50 > 2009-100 > 2011-300 => 2012’DE 1000+ / GÜN• BİR ÇOK YURTDIŞI FON DESTEKLİYOR• UNESCO DÜNYA MİRASI BAŞVURU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR• KAZI DEVAM EDİYOR
 26. 26. ġU ANKĠ ĠYĠ DURUM• URFA’DAKİ İLGİLİLER (Devlet ve Özel Sektör) SON DERECE DEĞERLİ İYİ NİYETLİ KİŞİLER• URFA HALKI ÇOK TEMİZ, İYİ İNSANLAR. GECE TEK BAŞINA DOLAŞSANIZ BAKAN OLMUYOR.• ŞEHİRDE HİÇ BİR GÜVENLİK SORUNU YOK
 27. 27. ĠYĠLEġMEKTE OLAN 2 KÖTÜ DURUM EYLÜL 2012 DURUMU• ŞU AN SADECE 1 TANE PORTATİF TUVALET VAR. ZİYARETÇİ MERKEZİ (TUVALET, OTOPARK, KAFE ve MAĞAZA) TESİSİN İNŞAATINA BAŞLANDI.• ŞU ANKİ MÜZE YETERSİZ, ÇOK GÜZEL OLACAK BİR ŞANLIURFA MÜZESİNİN İNŞAATI BAŞLADI
 28. 28. EKSĠKLERĠMĠZ / PROBLEMLER• YÖNETMELİĞE GÖRE ŞU ANKİ GİDERLERİNİN TÜMÜNÜ ALMAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARŞILAMAK ZORUNDA. BURASI ÇOK ÖZEL BİR YER, STANDART YÖNETMELİKLER UYGULANMAMALI.• ÇOK DEĞERLİ KOLONLAR ZARAR GÖRMESİNLER DİYE MECBUREN KAPATILIYOR, ÜSTÜNÜN ACİL KAPATILMASI LAZIM (PROJE YOLDA).• DETAYLI KORUMA PLANI YAPILMADAN ASLA DİĞERLERİ AÇILSIN İSTENMEMELİ (bilinçsiz bazı kişiler “açalım” diye tutturuyor. Açıp, açıkta bırakırsak mahvolurlar)• ALMAN EKİBE HAKSIZ SATAŞMALAR VAR, DOĞRU DEĞİL..• ŞANLIURFA’DA EKONOMİK ve SOSYAL DEĞİŞİKLER OLMASI LAZIM. (mesela tüm çarşılar saat 6 da kapanıyor. Çocuklar çok tacizkar olbiliyor)• UÇAKLAR YETERSİZ• DÜNYA TANIYOR, TÜRKİYE’DE TANINMIYOR
 29. 29. KENDĠ KÜLTÜRÜMÜZLE NE KADAR ĠLGĠLĠ ! OLDUĞUMUZUN UFAK BĠR DELĠLĠ: TÜM DÜNYA‟DA BĠLĠMUM DĠLLERDEKĠ NATIONAL GEOGRAPHIC HAZĠRAN 2011 SAYISI KAPAĞI „GÖBEKLĠTEPE‟BĠR TEK TÜRKĠYE SAYISINDA KAPAK „ÇOCUK GELĠNLER‟ !! MAKALE ĠÇĠNDE AMA KAPAKTA KENDĠ ÜLKEMĠZ YOK ! ĠNANMASI GÜÇ.. GÖRMEK ĠÇĠN ALTTAKĠ 2 LĠNKE BAKIN http://ngm.nationalgeographic.com/2011/06/table-of-contentshttp://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/1110/arsiv.aspx?yil=2011
 30. 30. GĠDĠP GÖRÜN•2 gün bile yeterli •1.gün: Gaziantep‟e uçun, Zeugma müzesi‟ni görün, yolda Halfeti‟de yemek yiyip, tekne turu yapın, ġanlıurfa‟ya gelip akĢamüstü ve gece Ģehri gezin (çarĢılar ve balıklıgöl civarı) •2.gün: Heleplibahçe mozaikleri, Müze, Göbeklitepe, geri ucuĢ•Daha uzun kalırsanız görecek çok yer var. Hem Ģehir içinde(Kale, cami olmuĢ eski kiliseler, dini yerler, Yorgancı sokağıbölgesi, eski konaklar..), hem Ģehir dıĢında (Harran, ġuayb,Soğmatar …)
 31. 31. HERKESE DUYURUN Ġlk defa Dünya’da tek olan bir Ģeye sahibiz,diğer hepsinin dünyada bir yerde benzeri var ELĠMĠZDEKĠ BENZERSĠZ TEK YER GÖBEKLĠTEPE
 32. 32. GÖBEKLĠTEPE BĠLGĠLERĠGÖBEKLĠ TEPE FĠLMĠ (yurtdıĢı ödüllü uzun metrajlı dökümanter film): http://www.idefix.com/video/gobeklitepe-dunyanin-ilk-tapinagi-ahmet-turgut- yazman/tanim.asp?sid=JYEZKOXNV30QV6P56YZUKĠTAPLAR:http://www.arkeolojisanat.com/tr/product_details.asp?product=535http://www.arkeolojisanat.com/tr/product_details.asp?product=820http://www.arkeolojisanat.com/tr/product_details.asp?product=431VIDEO (demin seyrettiğiniz): http://www.wimp.com/unexplainedstructure/TAM YAZI & VIDEO (INGILIZCE NAT. GEO. VIDEO LINKI SAYFADA SOLDA) http://ngm.nationalgeographic.com/2011/06/gobekli-tepe/mann-textYAZININ ÖZETĠ (TÜRKĠYE NAT. GEO):http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/1106/konu.aspx?Konu=1 GOOGLE‟A “GÖBEKLĠTEPE” DĠYE ARAYINCA 800,000 + LINK GELĠYOR..
 33. 33. GÖBEKLĠTEPE’YĠ TANIYALIM, TANITALIM,YAPILANLANLARIN BĠR DÜNYA MĠRASINA LAYIK OLMASI ĠÇĠN DENETLEYELĠM, YAPILANLARI DESTEKLEYELĠM, EKSĠKLERĠNĠ TAMAMLAYALIM.. DÜNYA’DA BENZERĠ YOK!

×