Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adab Menjaga Fitrah Lelaki & Perempuan

5,625 views

Published on

Adab Menjaga Fitrah Lelaki & Perempuan

 1. 1. copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 2. 2. <ul><li>Firman Allah S.W.T, Surah At-Tin: Ayat 4 </li></ul><ul><li>                                             </li></ul><ul><li>Maksudnya: sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam kejadian yang sebaik-baiknya. </li></ul><ul><ul><li>manusia lelaki dan perempuan sebagai tanda kuasa Allah </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum menjaga fitrah: WAJIB </li></ul></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 3. 3. <ul><li>Maruah dan kehormatan diri akan terpelihara </li></ul><ul><li>Pergaulan yang baik dan harmoni dapat diwujudkan </li></ul><ul><li>Penyakit sosial dalam masyarakat dapat dibendung </li></ul><ul><li>Mendapat rahmat dan redha Allah S.W.T </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 4. 4. <ul><li>Mendapat laknat dan kemurkaan Allah </li></ul><ul><li>Dipandang hina oleh masyarakat </li></ul><ul><li>Masalah sosial </li></ul><ul><li>Maksiat berleluasa </li></ul><ul><li>Terkena penyakit berbahaya </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 5. 5. <ul><li>Beri salam apabila bertemu </li></ul><ul><li>Tolong menolong dan hormat menghormati </li></ul><ul><li>Tidak membuat fitnah dan mengkhianati kawan </li></ul><ul><li>Tidak bergaul bebas antara lelaki dan perempuan </li></ul><ul><li>Tidak duduk berdua-duaan di tempat sunyi </li></ul><ul><li>Berpakaian menutup aurat </li></ul><ul><li>Bercakap dengan sopan santun </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 6. 6. <ul><li>Menundukkan pandangan </li></ul><ul><ul><li>Allah memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya , </li></ul></ul><ul><li>…                                                                    </li></ul><ul><li>“ Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.” (Nur:30) </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 7. 7. <ul><ul><li>Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman </li></ul></ul><ul><ul><li>…                                                                      </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.” (An-Nur: 31) </li></ul></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 8. 8. <ul><li>Menutup Aurat </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>                                                                                  </li></ul><ul><li>“ ...dan jangan lah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya...” </li></ul><ul><li>(An-Nur: 31) </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 9. 9. <ul><li>Adanya pembatas antara lelaki dengan wanita </li></ul><ul><li> …                                                       … </li></ul><ul><li>“ .. .Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita) maka mintalah dari balik hijab... (Al-Ahzab: 53) </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 10. 10. <ul><li>Tidak berdua-duaan Di Antara Lelaki Dan Perempuan </li></ul><ul><li>Sabda Rasulullah S.A.W: </li></ul><ul><li>“ Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya” (Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) </li></ul><ul><li>“ Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya” (Hadis Riwayat Ahmad & Tirmidzi) </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 11. 11. <ul><li>Tidak Melunakkan Ucapan (Percakapan ): </li></ul><ul><li>“ Berkata Imam Ibnu Kathir; Ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh ALLAH kepada para isteri Rasulullah SAW serta kepada para wanita mukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suara merdu, dalam pengertian janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia berbicara dengan suaminya.” </li></ul><ul><li>(Tafsir Ibnu Kathir 3/350) </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 12. 12. <ul><li>Tidak Menyentuh Kaum Berlawanan </li></ul><ul><li>“ Dari Aishah berkata; Demi ALLAH, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (akujanji).” </li></ul><ul><li>(Hadis Riwayat Bukhari) </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 13. 13. <ul><li>Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya </li></ul><ul><li>Lelaki meniru gaya dan tingkah laku perempuan </li></ul><ul><li>Melakukan perbuatan terkutuk seperti seks sejenis spt kaum Nabi Luth </li></ul>copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 14. 14. copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com
 15. 15. copyright reserved by zuhayra1521@yahoo.com

×