Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
◦ Al-Fatihah (    )  ◦ Ummul Quran (       )  ◦ Ummul Kitab (       )◦ As-Sab’ul Mathani (      ...
3 pendapat :1)Makkiyah2)Madaniyah3)Makkiyah dan Madaniyah
◦    Bilangan ayat :      Bilangan ayat yang disepakati ulama’ 7 ayat      Ulama’ berbeza pendapat mengenai...
  Surah teragung dalam al-Quran  Surah penyembuh penyakit  Surah teristimewa yang hanya diberikan kepada  Nabi Muh...
Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklahengkau terlebih dahulu) memohon perlindungan kepada Allah darihas...
  Tujuan utama membaca isti’azah (           ) ialah  untuk menghindarkan diri dari godaan Syaitan.  Dari...
  Hukum membaca isti’azah (              )  ◦ Sunat (tidak wajib)  ◦ Boleh dibaca secara jahri (kuat) a...
Jadilah engkau seorang pemaaf, dan suruhlah denganperkara yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan)orang-orang yan...
Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengancara yang sebaik-baiknya, Kami Maha Mengetahui apayang mereka katakan itu...
Dan tidaklah sama (kesannya dan hukumnya) perbuatan yangbaik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah (kejahatan yangditujukan k...
01 al-fatihah
01 al-fatihah
01 al-fatihah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01 al-fatihah

592 views

Published on

Ringkasan daripada Kitab Tafsir Ibn Kathir

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 al-fatihah

 1. 1. ◦ Al-Fatihah ( ) ◦ Ummul Quran ( ) ◦ Ummul Kitab ( )◦ As-Sab’ul Mathani ( )◦ Al-Quranul ‘Azim ( ) ◦ Al-Hamdu ( ) ◦ As-Sholah ( ) ◦ As-Syifa’ ( ) ◦ Ar-Ruqyah ( )
 2. 2. 3 pendapat :1)Makkiyah2)Madaniyah3)Makkiyah dan Madaniyah
 3. 3. ◦ Bilangan ayat :  Bilangan ayat yang disepakati ulama’ 7 ayat  Ulama’ berbeza pendapat mengenai ayat Basmalah :  Basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri pada awal setiap surah  Basmalah merupakan ayat dalam setiap surah termasuk al-fatihah  Basmalah bukan ayat daripada surah◦ Bilangan perkataan : 25 perkataan◦ Bilangan huruf : 113 huruf
 4. 4.  Surah teragung dalam al-Quran Surah penyembuh penyakit Surah teristimewa yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w Rukun Solat Surah yang mengandungi komunikasi antara Allah dan makhluk
 5. 5. Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklahengkau terlebih dahulu) memohon perlindungan kepada Allah darihasutan Syaitan yang kena rejam. Sesungguhnya Syaitan itu tidakmempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yangberiman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka.Sesungguhnya pengaruh Syaitan itu hanyalah terhadap orang-orangyang menjadikan dia pemimpin mereka, dan orang-orang yangdengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah.
 6. 6.  Tujuan utama membaca isti’azah ( ) ialah untuk menghindarkan diri dari godaan Syaitan. Daripada Sulaiman bin Surad ia berkata: “Ada dua orang lelaki telah saling buruk-memburukkan diantara satu sama lain dihadapan Rasulullah s.a.w . Pada ketika itu kami turut berada disitu . Salah seorang dari keduanya telah mencerca yang seorang lagi dengan perasaan marah dan warna mukanya juga menjadi merah padam. Maka nabi pun bersabda : “sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang sekiranya dia (lelaki yang marah) mengucapkannya nescaya akan lenyaplah kemarahan itu darinya. Yaitu jika dia mengucapkan Maka sahabat yang berada disitu pun berkata lelaki itu : Tidakkah kamu tidak mendengar apa yang telah diucapkan oleh nabi s.a.w ? lelaki itu berkata : aku bukannya tidak waras.
 7. 7.  Hukum membaca isti’azah ( ) ◦ Sunat (tidak wajib) ◦ Boleh dibaca secara jahri (kuat) atau sirri (perlahan) ◦ Dibaca sebelum membaca ayat al-Quran Pengertian Isti’azah  bererti memohon perlindungan daripada Allah daripada kejahatan setiap yang jahat  bererti aku memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang terkutuk agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agamaku dan duniaku
 8. 8. Jadilah engkau seorang pemaaf, dan suruhlah denganperkara yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan)orang-orang yang jahil (yang degil dengan kejahilannya).
 9. 9. Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengancara yang sebaik-baiknya, Kami Maha Mengetahui apayang mereka katakan itu.Dan katakanlah: "Wahai Tuhanku, aku berlindungkepadaMu dari hasutan Syaitan-syaitan"Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supayaSyaitan-syaitan itu tidak menghampiriku".
 10. 10. Dan tidaklah sama (kesannya dan hukumnya) perbuatan yangbaik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah (kejahatan yangditujukan kepadamu) dengan cara yang lebih baik; apabilaengkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasapermusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadiseolah-olah seorang sahabat karib.Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkanmelainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidakjuga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yangmempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia danakhirat.Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari Syaitan,maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah.Sesungguhnya Dia lah yang Maha Mendengar, lagi MahaMengetahui.

×