Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση
Ανθρώπου Υπολογιστή
Νικόλαος Τσέλιος
nitse@ece.upatras.gr
tselios.weebly.com
Twitter: nitse1
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή-
Human Computer Interaction
Το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται
διαδραστικών συστημάτω...
Ορισμός
 ``Ευχρηστία: ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για να επιτύχου...
Ορισμός παραμέτρων ευχρηστίας κατά
Nielsen
 ευκολία εκμάθησης
 υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου
 χαμηλή συχνότητα σφαλμάτω...
Οικονομική διαστασιοποίηση του
χρηστοκεντρικού σχεδιασμού:
Παράδειγμα 1
 Υποθέστε ότι ένας οργανισμός έχει 20 υπαλλήλους ...
Διαμορφωτική και συμπερασματική
αξιολόγηση
 Formative evaluation (Διαμορφωτική αξιολόγηση)
 Διαδικασία που βοηθάει τη δι...
• Τεχνική αποκάλυψης σφαλμάτων ευχρηστίας με αξιολόγηση
της διεπιφάνειας χρήσης από ένα σύνολο ειδικών (Heuristics)
• Διεξ...
Ο Nielsen προτείνει 10 κανόνες για αξιολόγηση:
1. Ενημέρωση για τη κατάσταση του συστήματος. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζου...
6. Αναγνώριση αντί για ανάκληση: Σωστά ονόματα στα αντικείμενα πλοήγησης, ώστε
να μην χρειάζεται περαιτέρω νοητική επεξεργ...
Heuristics – Hall of shame
Κατάλληλος αριθμός αξιολογητών
N ( 1 - (1-L) )
n
Rule of thumb: 5 αξιολογητές απαιτούνται για να ανακαλύψουν ένα επαρκή αρ...
Old Computing
home page
New Computing
home page
Παράδειγμα
Βάζουμε πραγματικούς χρήστες να ελέγξουν τη διεπιφάνεια χρήσης
Εξαιρετικά χρήσιμη αλλά δαπανηρή μέθοδος
1. Βάλτε αντιπροσω...
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή14
Eye tracking
 Βαθύτερη κατανόηση για το:
 Που κοιτούν οι χρήστες
 Πόσο κοιτούν
 Με...
Εντοπισμός οφθαλμικής εστίασης-Eye
tracking
Katsanos, C., Tselios, N., & Avouris, N. (2010). Evaluating Web site Navigabil...
Δυϊσμός διαδικτύου: Software
interface + hypertext system
Οπτική απεικόνιση κειμένου,
αντικείμενα σελίδας και πλοήγησης
Hy...
Στατιστική απεικόνιση συμπεριφοράς
χρηστών σε ένα δικτυακό τόπο
 Οι χρήστες εισέρχονται σε ένα δικτυακό τόπο
 Αναζητούν ...
Κόστος μη καταληπτής πληροφοριακής
‘μυρωδιάς’
 Έστω δικτυακός τόπος με βάθος
d=10 και 10 διακλαδώσεις ανά
επίπεδο
 Για έ...
Ταχύτητα πλοήγησης- χρόνος
παραμονής
Weinreich et al, “Off the Beaten Tracks: Exploring Three Aspects of Web Navigation”, ...
Mοντέλα ανθρώπινης συμπεριφοράς
 Νόμος της εξάσκησης (Power Law of
Practice)
 Νόμος του Hick Hyman
 Νόμος του Fitts,
 ...
Νόμος Fitts (1/2)
 Μονοδιάστατη κίνηση
21
d w
Νόμος Fitts (2/2)
 Ο χρόνος που απαιτείται για επιλογή στόχου που
βρίσκεται σε απόσταση d και είναι εύρους w είναι
ανάλογ...
Εφαρμογή νόμου Fitts
 Ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος των επιλογών ενός μενού ή των υπερσυνδέσμων
μιας ιστοσελίδας;
 Μέγε...
Νόμος εξάσκησης-πρακτικής Power law of
practice
Εάν επαναλάβουμε την ίδια εργασία n φορές ο
χρόνος ολοκλήρωσής της κατά τη...
Παράδειγμα
 Έστω ότι ένας χρήστης εισάγει ένα κείμενο 100
χαρακτήρων σε ένα κινητό τηλέφωνο σε 30
δευτερόλεπτα την πρώτη ...
Νόμος Hick-Hyman (νόμος της
επιλογής)
Ο χρόνος που απαιτείται για την επιλογή μιας από n
εναλλακτικές επιλογές:
T = Ic log...
Εφαρμογές του νόμου
επιλογής
27
Αν είχαμε 64 αντικείμενα από τα οποία θα πρέπει ο χρήστης να
επιλέξει ένα,
• ποιος είναι ο...
Απάντηση
 4x4x4 = 3 Ic log2(4+1) = 1044msec
 8x8 = 2 Ic log2(8+1) = 950msec
 16x4 = Ic log2(16+1)+ Ic log2(4+1) = 613+3...
Μοντέλο KLM (χρόνος ακολουθίας
πληκτρολογήσεων)
 Keystroke Level Model (Card Moran, & Newell,
1983) – Μοντέλο Ανθρώπινου ...
Βασικές κατηγορίες ενεργειών
 Keystroking TK
 Mouse button press TΒ
 Pointing (typically with mouse) TP
 Hand movement...
KLM Form Analyzer
 http://klmformanalyzer.weebly.com
 Εργαλείο αυτόματης αξιολόγησης
συμπλήρωσης διαδικτυακών
φορμών
 Ε...
Διερεύνηση επίδρασης μεγέθους οθόνης
κινητών τηλεφώνων στην ευχρηστία
 3 συσκευές με οθόνη 3.5, 4.3, 5,3 ιντσών (Raptis,
...
Μοντελοποίηση κόστους οφέλους: Cost
benefit analysis
 Εκτιμώμενο όφελος:
 Μείωση στο χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας: 9.6...
Μεθοδολογία κοστολόγησης πειράματος
αξιολόγησης ευχρηστίας (Wong, 2003)
 Υποθέσεις
 Μίσθωση εξοπλισμού
 50GBP για κάθε ...
Kοστολόγηση πειράματος
αξιολόγησης ευχρηστίας
Wong, C. Y. (2003). Applying Cost-Benefit Analysis for Usability Evaluation ...
Παράδειγμα 2 (Bias & Mayhew, 2005)
 Η εκπαίδευση υπαλλήλων σε ένα νέο σύστημα απαιτεί
συνήθως 3-10 ημέρες
 Υποθέστε ότι ...
Web site business success
 formula for website success: B = V × C × L
Όπου
 B = Δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας
...
Αποδοτικότητα της επένδυσης
 Κόκκινη γραμμή αξιολογήσεις 2008/ Μπλε 2002 ( http://www.useit.com/alertbox/roi.html )
 Από...
Success rates
 2000: 61% (δηλαδή 39% των χρηστών δεν ολοκλήρωναν μια
εργασία)
 2010: 78%
 Συλλογή δεδομένων από 262 web...
Δείκτες ROI
User Effectiveness
 increase success rate and reduce users errors
 improve ease of use and ease of learning
...
Μειωμένο κόστος υποστήριξης
 Πάνω από το 50% ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού αφορά στο
σχεδιασμό της διεπιφάνειας χρήσης
...
Moore’s Law
transistors
speed
discs
cost
1950 1990 2030
Slide idea by Bill Buxton
Computer
abilities
Ψυχολογία
1950 1990 20302000BC
human
abilities
Slide idea by Bill Buxton
Που υφίσταται το ‘μποτιλιάρισμα’?
Slide idea by Bill Buxton
system
performance
Συνιστώμενη βιβλιογραφία
 Bias, R. G., & Mayhew, D. J. (Eds.). (2005). Cost-justifying
usability: an update for an Intern...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή; 2015 Σεμινάριο στο ΜΠΣ 'Εφαρμοσμένη οικονομική' 12/2015

557 views

Published on

Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή. Βασικές Έννοιες, Υπολογισμός ROI για την επένδυση σε υπηρεσίες χρηστοκεντρικού σχεδιασμού/ αξιολόγησης ευχρηστίας

Published in: Education
 • Be the first to comment

Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή; 2015 Σεμινάριο στο ΜΠΣ 'Εφαρμοσμένη οικονομική' 12/2015

 1. 1. Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Νικόλαος Τσέλιος nitse@ece.upatras.gr tselios.weebly.com Twitter: nitse1
 2. 2. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή- Human Computer Interaction Το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται διαδραστικών συστημάτων για τους ανθρώπους σχεδιασμό υλοποίηση Αξιολόγηση
 3. 3. Ορισμός  ``Ευχρηστία: ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για να επιτύχουν συγκεκριμένους σκοπούς με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και υποκειμενική ικανοποίηση, σε δοθέν πλαίσιο χρήσης.'‘ [ISO 9241] Πηγή: www.useit.com
 4. 4. Ορισμός παραμέτρων ευχρηστίας κατά Nielsen  ευκολία εκμάθησης  υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου  χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων χρήστη και εύκολη ανάνηψη από αυτά  ευκολία συγκράτησης της γνώσης χρήσης του  υποκειμενική ικανοποίηση χρήστη Ερώτηση: ποιόν από τους {Απ,Ευκ,Εμπ} χρήστες αφορούν οι παραπάνω παράμετροι ;
 5. 5. Οικονομική διαστασιοποίηση του χρηστοκεντρικού σχεδιασμού: Παράδειγμα 1  Υποθέστε ότι ένας οργανισμός έχει 20 υπαλλήλους που συμπληρώνουν 80 φορές ο καθένας μια συγκεκριμένη φόρμα/ημέρα (Bias & Mayhew, 2005)  20*230 εργάσιμες*80= 368.000 συμπληρώσεις  Αν ο επανασχεδιασμός της φόρμας μείωνε 10sec το χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας->1022 ώρες->25.5 εργατοεβδομάδες  1022 ώρες*20 ευρώ/ώρα= 20,440 ευρώ  Αν ο επανασχεδιασμός ΜΙΑΣ οθόνης μπορεί να εξοικονομήσει μισο ανθρωποέτος μπορείτε να αντιληφθείτε τη δραματική επίδραση της αύξησης της ευχρηστίας σε ένα πληροφοριακό σύστημα μικρής επιχείρησης  Σκεφτείτε το taxisnet …  4.000.000*5 λεπτά= 333.333 ανθρωποώρες *20 ευρώ/ώρα= 6,7 εκατ. Ευρώ  Ο κος Θεοχάρης ισχυριζόταν ότι δεν άξιζε να δώσουμε 15.000 ευρώ για να αναβαθμίσουμε το server και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις
 6. 6. Διαμορφωτική και συμπερασματική αξιολόγηση  Formative evaluation (Διαμορφωτική αξιολόγηση)  Διαδικασία που βοηθάει τη διαμόρφωση (δηλαδή σχεδίαση) του συστήματος  Summative Evaluation (Συμπερασματική αξιολόγηση)  Διαδικασία που έχει στόχο να συνάγει συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος που υπάρχει ήδη  Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι σημαντική φάση της ανάλυσης και σχεδίασης
 7. 7. • Τεχνική αποκάλυψης σφαλμάτων ευχρηστίας με αξιολόγηση της διεπιφάνειας χρήσης από ένα σύνολο ειδικών (Heuristics) • Διεξάγεται από έμπειρους αξιολογητές • Δουλεύουν μόνοι τους για να μην επηρεάζονται και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της γνώμης τους • Πρέπει να ‘περάσουν’ την διεπιφάνεια τουλάχιστον εις διπλούν • Σύμφωνα με έρευνες (Nielsen) το κόστος/όφελος της μεθόδου είναι 50/1. (μέσο κόστος 10k euro, μέσο όφελος 500k euros) Ευρετική αξιολόγηση (1/3)
 8. 8. Ο Nielsen προτείνει 10 κανόνες για αξιολόγηση: 1. Ενημέρωση για τη κατάσταση του συστήματος. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκονται, την πορεία των ενεργειών τους. Πρέπει να ξέρουν αν οι αποστολές δεδομένων είναι επιτυχείς ή όχι 2. Αντιστοίχηση συστήματος-πραγματικού κόσμου: Να είναι κατανοητό το επίπεδο της γλώσσας και χρήση καθαρών συμβόλων και μεταφορών (π.χ. Πίσω αριστερό βέλος, μπροστά, δεξιό) 3. Ελευθερία και έλεγχος από το χρήστη: Καθαρές εξόδους (π.χ. Κουμπί για κεντρική σελίδα), υποστήριξη undo/redo, (π.χ. back, forward δεν υποστηρίζονται αν ανοίγει σελίδα σε νέο παράθυρο) 4. Συνέπεια και συνέχεια και χρήση στάνταρ: Συνεπές μοντέλο πλοήγησης και δόμηση σελίδας, κώδικας που να επιτρέπει την συμβατότητα με τους φυλλομετρητές 5. Αποφυγή λαθών: Έλεγχος για συνδέσμους που δεν οδηγούν πουθενά, έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων πριν αποσταλούν στον εξυπηρετητή Ευρετική αξιολόγηση (2/3)
 9. 9. 6. Αναγνώριση αντί για ανάκληση: Σωστά ονόματα στα αντικείμενα πλοήγησης, ώστε να μην χρειάζεται περαιτέρω νοητική επεξεργασία 7. Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα χρήσης: Να επιτρέπεται η χρήση σύνθετων τεχνικών αναζήτησης, η καταχώρηση μιας ιστοσελίδας στα αγαπημένα κλπ 8. Καλαίσθητος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός: Να μην υπάρχει περιττή πληροφορία που να μπερδεύει τους χρήστες, ‘καθαρός’ σχεδιασμός 9. Αναγνώριση και ανάνηψη από λάθη: Εξήγηση των σφαλμάτων σε καθαρή γλώσσας παρά να χρησιμοποιούνται σφάλματα με κωδικούς 10. Βοήθεια: Σε μικρούς δικτυακούς τόπους όχι απαραίτητη. Χάρτες πλοήγησης, επεξήγηση ενεργειών Ευρετική αξιολόγηση (3/3)
 10. 10. Heuristics – Hall of shame
 11. 11. Κατάλληλος αριθμός αξιολογητών N ( 1 - (1-L) ) n Rule of thumb: 5 αξιολογητές απαιτούνται για να ανακαλύψουν ένα επαρκή αριθμό σφαλμάτων  Ένα πρώτο τεστ θα αποκαλύψει περίπου 80% των σφαλμάτων Ένα δεύτερο τεστ περίπου 13% των εναπομεινάντων σφαλμάτων L=0,19-0,51 (μέση τιμή 0,34), N=16-50 (μέση τιμή 35 σφάλματα) Πηγή: http://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/ Credits to : Nielsen, J. (1/1/95).
 12. 12. Old Computing home page New Computing home page Παράδειγμα
 13. 13. Βάζουμε πραγματικούς χρήστες να ελέγξουν τη διεπιφάνεια χρήσης Εξαιρετικά χρήσιμη αλλά δαπανηρή μέθοδος 1. Βάλτε αντιπροσωπευτικούς χρήστες να ελέγξουν τη διεπιφάνεια χρήσης 2. Δώστε τους αντιπροσωπευτικές εργασίες να εκτελέσουν 3. Μην τους επηρεάζετε και μην παρεμβάλλεστε Συχνά οι ενέργειες των χρηστών καταγράφονται, ή και βιντεοσκοπούνται για περαιτέρω ανάλυση σε ειδικούς χώρους (εργαστήρια ευχρηστίας) Οι εργασίες βασίζονται στους στόχους που έχει ο αναμενόμενος χρήστης Παρατήρηση Χρηστών
 14. 14. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή14 Eye tracking  Βαθύτερη κατανόηση για το:  Που κοιτούν οι χρήστες  Πόσο κοιτούν  Με ποιά σειρά κοιτούν
 15. 15. Εντοπισμός οφθαλμικής εστίασης-Eye tracking Katsanos, C., Tselios, N., & Avouris, N. (2010). Evaluating Web site Navigability: Validation of a tool-based approach through two eye-tracking studies. New review of Hypermedia and Multimedia, 16(1-2), pp. 195-214.
 16. 16. Δυϊσμός διαδικτύου: Software interface + hypertext system Οπτική απεικόνιση κειμένου, αντικείμενα σελίδας και πλοήγησης Hypertext system “look and feel”, διάταξη αντικειμένων, φυσικός σχεδιασμός Software interface Σχεδίαση αντικειμένων για υποβοήθηση της αλληλεπίδρασης με τις λειτουργίες Σχεδίαση αντικειμένων για ευκολία μετάβασης στο πληροφοριακό χώρο Σχεδίαση ροής εφαρμογής σύμφωνα με ανάλυση εργασιών Καταγραφή απαιτούμενων λειτουργιών για την υποστήριξη του χρήστη Ανάγκες χρήστη (εξωτερικές): Μέσω εθνογραφίας, έρευνες χρήσης κλπ Δόμηση πληροφορίας για εύρεσή της με απρόσκοπτο τρόπο Καταγραφή απαιτήσεων περιεχομένου Στόχοι δικτυακού τόπου (εσωτερικοί): Επιχειρηματικοί, επικοινωνιακοί κλπ. Information oriented –Παροχή περιεχομένου Task oriented-Εκτέλεση εργασιών Πηγή: Jesse James Garrett, The Elements of User Experience, 2000, http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf
 17. 17. Στατιστική απεικόνιση συμπεριφοράς χρηστών σε ένα δικτυακό τόπο  Οι χρήστες εισέρχονται σε ένα δικτυακό τόπο  Αναζητούν πληροφορία μέχρι το προσδοκώμενο όφελος να πέσει κάτω από ένα όριο (threshold)  Στη συντριπτική πλειοψηφία εκφράζεται στα log files με λίγα κλικ  H μορφή της καμπύλης καθορίζει το βαθμό προσκόλλησης (stickiness) ενός δικτυακού τόπου Huberman, B. A., Pirolli, P. L., Pitkow, J. E., & Lukose, R. M. (1998). Strong regularities in world wide web surfing. Science, 280(5360), 95-97.
 18. 18. Κόστος μη καταληπτής πληροφοριακής ‘μυρωδιάς’  Έστω δικτυακός τόπος με βάθος d=10 και 10 διακλαδώσεις ανά επίπεδο  Για ένα υποθετικό p=0 λανθασμένων επιλογών για να φτάσω σε μια πληροφορία στο τελευταίο link θα επισκεφτώ 10 σελίδες  Εως και p<0,1 το κόστος μένει χαμηλό. Από εκεί και πέρα εκθετική αύξηση  Προτεινόμενες λύσεις  Autocardsorter https://www.youtube.com/watch?v =ly_4GsOMWmU  ISE tool https://www.youtube.com/watch?v =Ft6kN_rr3HU Pirolli, P. (2007). Information Foraging Theory: Adaptive Interaction with Information, Oxford, UK:Oxford University Press.
 19. 19. Ταχύτητα πλοήγησης- χρόνος παραμονής Weinreich et al, “Off the Beaten Tracks: Exploring Three Aspects of Web Navigation”, IW3C2 2006
 20. 20. Mοντέλα ανθρώπινης συμπεριφοράς  Νόμος της εξάσκησης (Power Law of Practice)  Νόμος του Hick Hyman  Νόμος του Fitts,  Μοντέλο πληκτρολογήσεων (Keystroke-Level Model)  GOMS Προβλεπτικά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση σχεδίασης χωρίς χρήση πρωτοτύπων 20 Μοντέλα ερεθίσματος – απόκρισης Μοντέλα γνωστικών λειτουργιών με βάση το μοντέλο HIP
 21. 21. Νόμος Fitts (1/2)  Μονοδιάστατη κίνηση 21 d w
 22. 22. Νόμος Fitts (2/2)  Ο χρόνος που απαιτείται για επιλογή στόχου που βρίσκεται σε απόσταση d και είναι εύρους w είναι ανάλογος της απόστασης και αντιστρόφως ανάλογος του εύρους του στόχου 22 Τ = k1 + k2 *log2 (d/w + 1.0) ID = log2 (d/w + 1.0) Index of difficulty, δείκτης δυσκολίας
 23. 23. Εφαρμογή νόμου Fitts  Ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος των επιλογών ενός μενού ή των υπερσυνδέσμων μιας ιστοσελίδας;  Μέγεθος εικονιδίων  Μέγεθος μπάρας κύλισης σελίδας 23
 24. 24. Νόμος εξάσκησης-πρακτικής Power law of practice Εάν επαναλάβουμε την ίδια εργασία n φορές ο χρόνος ολοκλήρωσής της κατά την n επανάληψη Tn δίδεται από τον τύπο: Tn = T1n-a T1 ο χρόνος της πρώτης επανάληψης Τυπική τιμή για το a = 0.4, (μεταξύ 0.2 και 0.6) Παραδοχή: αφορά κυρίως εργασίες ρουτίνας (πχ ταχύτητα πληκτρολογήσεων, απόκτηση δεξιότητας στη χρήση του ποντικιού, πληκτρολόγηση ως απόκριση σε ερεθίσματα) Δεν αφορά μάθηση, αλλά ανάπτυξη αυτοματισμών 24
 25. 25. Παράδειγμα  Έστω ότι ένας χρήστης εισάγει ένα κείμενο 100 χαρακτήρων σε ένα κινητό τηλέφωνο σε 30 δευτερόλεπτα την πρώτη φορά που εκτέλεσε την εργασία αυτή;  Σε πόσο χρόνο θα ολοκληρώσει την ίδια εργασία στην 5η επανάληψη; Ποια η βελτίωση στην αποδοτικότητά του;  Από την εξίσωση έχουμε T=30*5^(- 0,4)=30*0.52=15,76 sec.  Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι μετά από 5 επαναλήψεις ο χρήστης έχει βελτιώσει την αποδοτικότητά του κατά (30-15.76)/30=47,46% 25
 26. 26. Νόμος Hick-Hyman (νόμος της επιλογής) Ο χρόνος που απαιτείται για την επιλογή μιας από n εναλλακτικές επιλογές: T = Ic log2(n+1) Όπου Ic ~ 150 msec Παραδοχή: Οι εναλλακτικές επιλογές (πχ στοιχεία μενού) είναι ταξινομημένες. Έτσι οι χρήστες διαδοχικά αγνοούν μέρη των διαθέσιμων επιλογών, εστιάζοντας στις εναπομείνουσες 26
 27. 27. Εφαρμογές του νόμου επιλογής 27 Αν είχαμε 64 αντικείμενα από τα οποία θα πρέπει ο χρήστης να επιλέξει ένα, • ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός τους σε μενού; • ποιος είναι ο καλύτερος αριθμός υπερσυνδέσμων σε μια ιεραρχία ιστοσελίδων ενός ιστοτόπου;
 28. 28. Απάντηση  4x4x4 = 3 Ic log2(4+1) = 1044msec  8x8 = 2 Ic log2(8+1) = 950msec  16x4 = Ic log2(16+1)+ Ic log2(4+1) = 613+348 = 961msec  2x2x2x2x2x2 = 6 Ic log2(2+1) = 1426msec 28
 29. 29. Μοντέλο KLM (χρόνος ακολουθίας πληκτρολογήσεων)  Keystroke Level Model (Card Moran, & Newell, 1983) – Μοντέλο Ανθρώπινου επεξεργαστή (HIP- Human Information Processor) Εμπειρικό Μοντέλο πρόβλεψης χρόνου ακολουθίας ενεργειών του χρήστη που επιτρέπει την πρόβλεψη της απόδοσης ενός συστήματος Παραδοχή: έμπειρος χρήστης χωρίς σφάλματα 29
 30. 30. Βασικές κατηγορίες ενεργειών  Keystroking TK  Mouse button press TΒ  Pointing (typically with mouse) TP  Hand movement between keyboard and mouse TH  Drawing straight line segments TD  “Mental preparation” TM  System Response time TW 30
 31. 31. KLM Form Analyzer  http://klmformanalyzer.weebly.com  Εργαλείο αυτόματης αξιολόγησης συμπλήρωσης διαδικτυακών φορμών  Εισάγοντας το url της φόρμας υπολογίζεται αυτόματα ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας της φόρμας  Συμβολικός υπολογισμός (KLM)  Αριθμητική τιμή 31 https://www.youtube.com/watch?v=XO7E5Ad3TzQ
 32. 32. Διερεύνηση επίδρασης μεγέθους οθόνης κινητών τηλεφώνων στην ευχρηστία  3 συσκευές με οθόνη 3.5, 4.3, 5,3 ιντσών (Raptis, Tselios, Kjeldskov & Skov, 2013)  5 εργασίες, 60 συμμετέχοντες (20 ανά συσκευή), εφαρμογή IMDB, Aalborg University, Denmark  Στατιστικά σημαντική διαφορά στην αποδοτικότητα  Δεν υπήρξε διαφορά στην αποτελεσματικότητα  Παραδόξως: ούτε στην υποκειμενική ικανοποίηση/φαινόμενη ευχρηστία  Recommendation: Οθόνες > 4.3 ίντσες  Η Apple ‘συμμορφώθηκε’ : 4.7 και 5.5 (Iphone 6, 6s)  Αναλυτικά: http://www.slideshare.net/nitse1/does-size- matter-34663474
 33. 33. Μοντελοποίηση κόστους οφέλους: Cost benefit analysis  Εκτιμώμενο όφελος:  Μείωση στο χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας: 9.67 λεπτά.  Επαναλήψεις το χρόνο 1.308.000  Εκτιμώμενο όφελος 6.800.000 $  Εκτιμώμενο κόστος  Αμοιβή ειδικών αξιολογητών 23000$  Διεξαγωγή μελετών 9750 $  Διορθώσεις στο σύστημα 34950$  Σύνολο 68000$  Κόστος όφελος για το 1ο έτος: 68000$ για όφελος 6.800.000=1:100  Συνήθως μπορούμε να προβλέψουμε με εξαιρετική ακρίβεια το κόστος, με μικρότερη το όφελος  Στο 2ο απαιτείται ‘educated guess’  Διόρθωση των 20 βασικότερων σφαλμάτων που θα εντοπίσετε οδηγούν σε βελτίωση ευχρηστίας άνω του 50%  Όμως, βελτίωση 100% σε Task completion rate, και Time on task είναι συνηθισμένη
 34. 34. Μεθοδολογία κοστολόγησης πειράματος αξιολόγησης ευχρηστίας (Wong, 2003)  Υποθέσεις  Μίσθωση εξοπλισμού  50GBP για κάθε συμμετέχοντα  Ο δικτυακός τόπος έχει 120.000 επισκέπτες  30% ψωνίζουν κάτι (εκτίμηση)  Μέσο κέρδος από αγορά 5 λίρες  Αν αυξηθεί 25% το conversion rate -> 25%*36.000=9000*5=45000 λίρες  Άρα (περίπου) 4.5:1 (ROI: 350%)
 35. 35. Kοστολόγηση πειράματος αξιολόγησης ευχρηστίας Wong, C. Y. (2003). Applying Cost-Benefit Analysis for Usability Evaluation Studies on an Online Shopping Website. In 19th International Symposium on Human Factors in Telecommunication.
 36. 36. Παράδειγμα 2 (Bias & Mayhew, 2005)  Η εκπαίδευση υπαλλήλων σε ένα νέο σύστημα απαιτεί συνήθως 3-10 ημέρες  Υποθέστε ότι σε μια εταιρεία εργάζονται 20 υπάλληλοι και εκπαιδεύονται σε 2 συστήματα το χρόνο.  Αν το σύστημα είχε βελτιωμένη ευχρηστία και documentation οδηγώντας σε 1.5 μέρα λιγότερη εκπαίδευση τότε θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 60 ανθρωποημέρες.  60*8*20 ευρώ/ώρα= 9600 ευρώ
 37. 37. Web site business success  formula for website success: B = V × C × L Όπου  B = Δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας  V = Μοναδικοί επισκέπτες στο δικτυακό τόπο  C = conversion rate (ποσοστό επισκεπτών που γίνονται πελάτες). Δεν αφορά μόνο σε ecommerce sites αλλά σε οποιαδήποτε υπηρεσία θέλουμε οι χρήστες να κάνουν κάτι  Σήμερα (2015), περίπου 2%. Αυξήθηκε από 1% τα τελευταία 10 έτη  L = loyalty rate (πόσο ‘πιστοί’ είναι οι επισκέπτες. Ποσοστό των επισκεπτών που επανεπισκέπτονται το δικτυακό τόπο)  Από δεδομένα χρηστοκεντρικού επανασχεδιασμού 42 δικτυακών τόπων Metric Average Improvement Across Web Projects Sales / conversion rate 100% Traffic / visitor count 150% User performance / productivity 161% Use of specific (target) features 202%  Conversion rates: ποσοστό των επισκεπτών που αγόρασαν κάτι ή έγιναν συνδρομητές κλπ  Traffic numbers, όπως αριθμός page views  User performance, χρόνος ολοκλήρωσης συγκεκριμένων εργασιών  Target feature usage, αριθμός χρηστών που επέλεξαν ένα συγκεκριμένο, σημαντικό σύνδεσμο
 38. 38. Αποδοτικότητα της επένδυσης  Κόκκινη γραμμή αξιολογήσεις 2008/ Μπλε 2002 ( http://www.useit.com/alertbox/roi.html )  Από μεταανάλυση 863 έργων. Προυπολογισμός για χρηστοκεντρικό σχεδιασμό/αξιολόγηση: 8-13% του budget. Median value κοντά στο 10%  10% του προϋπολογισμού ανάπτυξης του web site για usability επιφέρει 83% αύξηση στο B (2008).  Το 2002 ήταν στο 135%  Πολύ πιο αποδοτική επένδυση από τη διαφήμιση!  Αύξηση loyalty: απαιτεί μεγαλύτερη (και περισσότερο ακριβή) σε βάθος, μελέτη των χρηστών Good intranet usability (Q1) $7.5 M/year Average intranet usability (median) $9.9 M/year Poor intranet usability (Q3) $12.9 M/year
 39. 39. Success rates  2000: 61% (δηλαδή 39% των χρηστών δεν ολοκλήρωναν μια εργασία)  2010: 78%  Συλλογή δεδομένων από 262 websites  Βελτίωση 6% / έτος στην ευχρηστία των δικτυακών τόπων
 40. 40. Δείκτες ROI User Effectiveness  increase success rate and reduce users errors  improve ease of use and ease of learning  increase user productivity and user satisfaction  reduce support costs and training costs  increase user trust in the system Development Costs  reduce development costs and time  reduce maintenance costs Revenue  increase product sales, revenue and market share  increase site traffic and transactions/purchases  attract and retain more customers  Κόστος πειράματος αξιολόγησης = κόστος προετοιμασίας+κόστος διεξαγωγής+κόστος συγγραφής τελικής έκθεσης
 41. 41. Μειωμένο κόστος υποστήριξης  Πάνω από το 50% ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού αφορά στο σχεδιασμό της διεπιφάνειας χρήσης  Μειωμένα κόστη συντήρησης και υποστήριξης  Παράδειγμα: Έστω εταιρεία με 600 πελάτες  Κάθε πελάτης καλεί για υποστήριξη με μέσο χρόνο επικοινωνίας 15 λεπτά  Αν η βελτίωση της ευχρηστίας μείωνε κατά 4 τηλεφωνήματα την υποστήριξη/πελάτη, τότε η εταιρεία θα είχε εξοικονομήσει 15 εργατοεβδομάδες / το χρόνο  Η Sun Microsystems υπολόγισε ότι εξοικονόμησε 7500$ για κάθε δολάριο που ξόδεψε σε ευχρηστία (www.useit.com )
 42. 42. Moore’s Law transistors speed discs cost 1950 1990 2030 Slide idea by Bill Buxton Computer abilities
 43. 43. Ψυχολογία 1950 1990 20302000BC human abilities Slide idea by Bill Buxton
 44. 44. Που υφίσταται το ‘μποτιλιάρισμα’? Slide idea by Bill Buxton system performance
 45. 45. Συνιστώμενη βιβλιογραφία  Bias, R. G., & Mayhew, D. J. (Eds.). (2005). Cost-justifying usability: an update for an Internet age, 2nd edition. San Francisco: Morgan Kaufmann.  Dix, A., Finlay J., Abowd, G., & Russell, B. (2004). Human- computer interaction (3rd edition). Essex, England: Pearson Education Limited (2004).  Morville, P., & Rosenfeld, L. (2006). Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites 3rd ed., O'Reilly Media.  Tullis, T. & Albert, W. (2008). Measuring the User Experience. Burlington: Morgan Kaufmann.

×