Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chile

7,092 views

Published on

*efekti*

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chile

 1. 1. <ul><li>Č I L E </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Smješten na JZ dijelu južnoameričkog kontinenta </li></ul><ul><li>Izoliranost </li></ul><ul><li>Omeđen Andama (I), Tihim oceanom (Z), pustinjom Atacamom (S) i otocima Ognjene zemlje (J) </li></ul><ul><li>Indijanci plemena Mapuche nazvali ga Chile, što znači – prostor gdje završava Zemlja </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Pruža se u smjeru sjever – jug u duljini od 4 300 km, a širina mu je između 200 i 400 km </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tri reljefne cjeline – Ande, Središnja dolina i Primorski Kordiljeri </li></ul><ul><li>ANDE (Cordillera de los Andes) </li></ul><ul><li>Zauzimaju najveći dio teritorija </li></ul><ul><li>Prirodni “zid” prema Argentini i Boliviji </li></ul><ul><li>U sjevernom dijelu Čilea Ande su najšire i stvaraju prostranu visoravan omeđenu vrhovima višim od 6 000 m </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Dominira najviši vrh Čilea Ojos del Salado </li></ul><ul><li>6880 m </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Najveći dio visoravni zauzima pustinja Atacama </li></ul><ul><li>Surova pustinjska klima, ali bogatstvo ruda </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Zbog vedrog neba, visoke nadmorske visine, suhog zraka i udaljenosti gradova pustinja je prikladna za provođenje astronomskih promatranja, pa su tamo smještena dva velika opservatorija. Sličnost sastava stijena Atacame i nekih stijena na Marsu koristi NASA, te istraživanja za buduće misije na Mars provodi upravo tamo. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>ALMA TELESKOP – najveći astronomski projekt </li></ul><ul><li>Na visoravni Chajnantor </li></ul><ul><li>5 000 m nadmorske visine </li></ul><ul><li>Revolucionarnog dizajna </li></ul><ul><li>Sastoji se od 66 antena </li></ul><ul><li>Proučavat će svemir 24 sata dnevno </li></ul><ul><li>Početak – veljača 2012.g. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Ande se postupno snižavaju prema južnim dijelovima Čilea – do 1 800 m </li></ul><ul><li>Tu su djelovanjem ledenjaka nastali brojni fjordovi i ledenjačka jezera </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Na tom nestabilnom tektonskom prostoru (dodir Nasca i Južnoameričke lit. ploče), nalazi se i nekoliko aktivnih vulkana, a česti su i potresi </li></ul><ul><li>Villarica </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Potres 2010. – 8,8 ° </li></ul>
 12. 13. <ul><li>700 ljudi poginulo </li></ul><ul><li>Pomaknuo os Zemlje za 8 cm </li></ul><ul><li>Skratio dan </li></ul><ul><li>Uzrokovao tsunami </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Potres 1960. – 9,5 ° </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Potres je usmrtio desetke tisuća ljudi </li></ul><ul><li>Tsunami – 30 m </li></ul><ul><li>Potres se osjetio i na Hawajima </li></ul><ul><li>Nestali su neki otoci, nastali novi, proradili vulkani, nastao rasjed u duljini nekoliko stotina km, topografske karte više nisu bile za upotrebu </li></ul>
 15. 16. <ul><li>SREDIŠNJA DOLINA (Valle central) </li></ul><ul><li>Nalazi se između Anda i Primorskih Kordiljera </li></ul><ul><li>Duljina oko 1 000 km </li></ul><ul><li>Glavnina čileanskog stanovništva i gospodarstva </li></ul><ul><li>Najvažniji i agrarni dio – plodno zbog vulkanske zemlje i riječnih nanosa </li></ul>
 16. 17. <ul><li>PRIMORSKI KORDILJERI (Cordillera de la Costa) </li></ul><ul><li>Pružaju se od najveće luke Valparaisa na sjeveru do grada Puerto Montta na jugu </li></ul><ul><li>Niži dio Anda raščlanjen dolinama rijeka koje s Anda otječu prema Tihom oceanu </li></ul>
 17. 19. <ul><li>Klima </li></ul><ul><li>Sjever – Atacama – pustinjska klima </li></ul><ul><li>Hladna i najsuša pustinja na svijetu </li></ul><ul><li>Nastala zbog hladne Humboldtove morske struje </li></ul><ul><li>Središnji dio Čilea – sredozemna klima </li></ul><ul><li>Uzgoj mediteranskih kultura – voće i vinova loza </li></ul><ul><li>Jug – hladan i vlažan – umjereno topla vlažna klima koja u planinskim dijelovima prelazi u snježni tip </li></ul>
 18. 20. <ul><li>Područje uz Magellanov prolaz imaju više od 5 000 mm padalina godišnje </li></ul><ul><li>Većinom snijeg, snažni vjetrovi i ciklonske oluje </li></ul>
 19. 21. <ul><li>Stanovništvo </li></ul><ul><li>16 milijuna stanovnika </li></ul><ul><li>Većina živi u srednjem dijelu Čilea </li></ul><ul><li>Između gradova Concepcion i La Serene živi 90 % stanovništva </li></ul><ul><li>Prirodni prirast je oko 10‰ </li></ul><ul><li>Doseljavanja je danas vrlo malo </li></ul><ul><li>Mestici 70 % , bijelci 25 % , Indijanci 5 % </li></ul>
 20. 22. <ul><li>Urbanizacija - 86 % </li></ul><ul><li>Dominira glavni grad Santiago s 5 mil.st. </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Ostali gradovi </li></ul><ul><li>Concepcion </li></ul>
 22. 25. <ul><li>Vi na del Mar </li></ul>
 23. 26. <ul><li>Antofagasta </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Punta Arenas </li></ul>
 25. 28. <ul><li>I najveća latinskoamerička luka na Tihom oceanu - Valparaiso </li></ul>
 26. 31. <ul><li>Gospodarstvo </li></ul><ul><li>Čile čini zapadni dio gospodarske osovine Južne Amerike, popularno nazivane ABC (Argentina, Brazil, Chile) </li></ul><ul><li>Gospodarska i politička stabilnost postignuta je nakon završetka okrutne vojne diktature generala Augusta Pinocheta </li></ul>
 27. 32. <ul><li>Pinoche je 1973., uz pomoć američkog kapitala i tajnih službi vojnim pučem svrgnuo demokratski izabranog predsjednika, socijalista Salvadora Allendea Gossensa </li></ul><ul><li>Pinoche </li></ul>
 28. 33. <ul><li>Allende je tijekom svoje vladavine nacionalizirao brojne privatne banke, rudnike i tvornice te je nastojao provesti agrarnu reformu </li></ul><ul><li>Svojim zalaganjem da Čile pretvori u državu naroda, izazvao je mržnju i strah bogatog stanovništva Čilea i američkih multinacionalnih kompanija </li></ul>
 29. 34. <ul><li>Američki strah od širenja socijalizma na ostale latinskoameričke države rezultirao je Pinocheovim vojnim udarom i smrću demokratski izabranog predsjednika Allendea </li></ul><ul><li>Pinocheova diktatura je trajala 17 godina (1973 – 1990) </li></ul><ul><li>Došlo je do privatizacije banaka, rudnika i tvornica </li></ul><ul><li>Ukidanje ljudskih prava, rasprodaja prirodnih bogatstava i pad cijene bakra na svjetskom tržištu bitno su usporili gospodarski razvoj </li></ul>
 30. 35. <ul><li>Devedeste godine 20. stoljeća donose demokratizaciju društva i brz gospodarski rast </li></ul><ul><li>Počinje orijentacija na izvoz, reforma mirovinskog sustava i strana ulaganja </li></ul><ul><li>Porast BDP-a i životnog standarda </li></ul><ul><li>Visoka cijena bakra na svjetskom tržištu </li></ul><ul><li>Solidni prihodi od izvoza </li></ul><ul><li>Trgovinska bilanca pozitivna – suficit </li></ul>
 31. 36. <ul><li>Najviše se izvozi - bakar </li></ul>
 32. 37. <ul><li>Čile je najveći proivođač bakra, ali ima i veliku proizvodnju željeza, nitrata, cinka, ugljena, srebra, zlata...... </li></ul><ul><li>Industrija se većim dijelom zasniva na preradi ruda, poljoprivrednih proizvoda i drva </li></ul>
 33. 38. <ul><li>U primarnom sektoru radi 13 % zaposlenih </li></ul><ul><li>Ističe se proizvodnja voća (grožđe i jabuke), povrća (šećerna repa, krumpir i kukuruz) </li></ul><ul><li>Veliki izvoznik vina </li></ul>
 34. 39. <ul><li>Izvoz – papir, riba, meso, voće i vino </li></ul><ul><li>20 % površine Čilea prekriveno je šumama – drvna industrija i proizvodnja papira </li></ul><ul><li>Ribarstvo – ulov - 4,3 milijuna tona godišnje – među vodećima u svijetu </li></ul><ul><li>Glavni trgovinski partneri su SAD, Japan, Argentina, Brazil, Kina i Republika Koreja </li></ul>

×