Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Argentina

7,337 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Argentina

 1. 1. ARGENTINA
 2. 2. <ul><li>2,78 mil. km2 (uz dodatnih 970 000 km2 antarktičkog područja) </li></ul><ul><li>38 milijuna stanovnika </li></ul><ul><li>Geografski smještena na južnom dijelu južnoameričkog kontinenta </li></ul><ul><li>Između Anda i Atlantskog oceana </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Izdvajaju se četiri prirodno-društvene regije : 1. Ande </li></ul><ul><li>2. Sjeverni ravnjak </li></ul><ul><li>3. Pampe </li></ul><ul><li>4. Patagonija </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ande </li></ul><ul><li>Veliki planinski lanac Južne Amerike </li></ul><ul><li>Nalazi se uz zapadni dio Argentine na granici s Čileom </li></ul><ul><li>Klimatski su modifikator – sprječavaju prodor vlažnih zračnih masa s Pacifika </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Malobrojno stanovništvo bavi se ovčarstvom i govedarstvom, a na pojedinom malo vlažnijim mjestima razvijeno je voćarstvo i vinogradarstvo </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Najznačajniji grad je Cordoba </li></ul><ul><li>Željezničko i industrijsko središte, poznato po automobilskoj i zrakoplovnoj industriji </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Ostali veći gradovi su Mendoza, Tucuman i San Juan </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Sjeverni ravnjak </li></ul><ul><li>Pruža se istočno od Anda i zahvaća dijelove susjedne Bolivije, Paragvaja i Brazila </li></ul><ul><li>Sastoju se od dva dijela – Gran Chaca (Chaco) i međurječja </li></ul><ul><li>Chaco je najvećim dijelom stepski suhi prostor između Anda i rijeke Parane </li></ul><ul><li>Stanovništvo se bavi ekstenzivnim uzgojem stoke </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Na manjim, natapanim površinama uspijeva pamuk, pšenica i kukuruz </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Međurječje (argentinska Mezopotamija ili španj. Entre Rios), nalazi se između rijeka Parane i Urugvaja </li></ul><ul><li>Zbog povoljne klime najgušće naseljen prostor orijentiran na poljoprivredu </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Sjeverni dio ove regije zatvara plato Parane sa spektakularnim vodopadima Iguacu (“Vražje ždrijelo”) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Industrijsko i prometno središte regije je grad Parana </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Pampe su prostrane plodne stepske ravnice u središnjem dijelu zemlje </li></ul><ul><li>U ovom gospodarski najrazvijenijem dijelu Argentine, živi 2/3 ukupnog stanovništva </li></ul><ul><li>Poljoprivreda je stoljećima gospodarska osnova regije </li></ul><ul><li>Ogromna proizvodnja pšenice i kukuruza, te milijuni goveda i ovaca </li></ul><ul><li>Poljoprivredno najrazvijeniji prostor Latinske Amerike </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Gospodarsko središte regije i cijele države je prostor oko zaljeva La Plata </li></ul><ul><li>Tu je nastala najveća urbana zona, s višemilijunskim, glavnim gradom Buenos Airesom, u kojem živi više od 12 mil. stanovnika </li></ul><ul><li>Grad je i najveće industrijsko područje, s političkim i kulturnim značenjem </li></ul><ul><li>Ostali gradovi zaostaju brojem stanovnika, a važniji su luka Rosario, Santa Fe, Bahia Blanca i turističko mjesto Mar del Plata </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Buenos Aires </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Mar del Plata </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Patagonija obuhvaća južne dijelove Argentine </li></ul><ul><li>Hladna i sušna pokrajina koja zauzima 1/5 teritorija Argentine </li></ul><ul><li>Tu živi samo 2 % stanovništva koje se bavi ovčarstvom </li></ul><ul><li>Zbog starog postanka, bogata je naftom </li></ul><ul><li>Nalazišta kod gradova Comodora i Plaza Huincula </li></ul>
 18. 19. <ul><li>U novije vrijeme razvija se i turizam zbog prirodnih ljepota i bogatstva biljnog i životinjskog svijeta – NP </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Comodoro </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Najjužniji dijelovi regije nazivaju se Ognjena zemlja (španj. Tierra del Fuego ili Veliki otok), arhipelag koji čini južnu granicu između Argentine i Čilea, a poznat je po opasnoj plovidbi </li></ul><ul><li>Najopasnije more; oko Rta Horn i Magellanov prolaz </li></ul><ul><li>Tu se nalazi i najjužniji grad svijeta – Ushuaia (55 º j.g.š.) </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Ognjena zemlja </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Rt Horn </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Magellanov prolaz </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Ushuaia </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Patagoniju je otkrio pomorac Fernao de Magellan. Tamo je upoznao lokalno indijansko pleme Tehuelche. Oni su bili poprilično visoki (za Indijance) i imali su duga stopala, pa ih je Magellan nazvao “pata” (stopalo). Taj se naziv prihvatio i sačuvao do današnjih dana. Patagonija. </li></ul><ul><li>Kako je krajnji jug kontinenta vlo hladan, Indijanci su običavali paliti vatre noću i tako preživljavati do svitanja. Gledajući zapaljene obale, Magellan je taj prostor nazvao Ognjenom zemljom. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Stanovništo </li></ul><ul><li>Bijelci 97 % , mestici i rijetki Ameroindijanci čine 3 % stanovništva </li></ul><ul><li>200 000 hrvatskog podrijetla </li></ul><ul><li>15 st./km2 </li></ul><ul><li>Nejednaka naseljenost – većina ljudi živi u regiji Pampa i oko ušća La Plate (Buenos Aires) </li></ul><ul><li>Sve niža stopa rodnosti pokazuje napredak i približavanje razvijenijem dijelu svijeta </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Problem : monocentrizam – dominacija glavnoga grada i sve jača urbanizacija i povećanje broja stanovništva na rubnim dijelovima gradova – divlja naselja </li></ul><ul><li>Argentinci ih nazivaju gradovi mizerije (španj. “villas miseria”) </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Gospodarstvo </li></ul><ul><li>Tijekom 19. stoljeća, zahvaljujući izvanrednim uvjetima za stočarstvo i poljodjelstvo, Argentina je privlačila brojne useljenike iz Europe </li></ul><ul><li>Krajem 19. st. bila je jedna od najbogatijih zemalja svijeta – meso i žito – ogroman izvoz diljem svijeta </li></ul><ul><li>Zbog Velike svjetske ekonomske krize gospodarstvo počinje nazadovati </li></ul><ul><li>To se nastavlja i nakon 2. svj. rata </li></ul>
 29. 30. <ul><li>Na vlasti se izmjenjuju razni diktatori i generali što sprječava daljnji gospodarski razvoj </li></ul><ul><li>Slijedi obnova demokracije 1983. i nakon izbora počinje stabilizacija državnoga gospodarstva </li></ul><ul><li>Već 1989. – gospodarski kolaps s godišnjom inflacijom većom od 3 000 % </li></ul><ul><li>Početkom devedesetih - </li></ul><ul><li>restriktivnom gospodarskom politikom suzbija se inflacija, reguliraju se radnička prava i privatiziraju državne tvrtke – gospodarski uspon </li></ul>
 30. 31. <ul><li>Počinju velika vanjska zaduživanja, što dovodi do deficita u trgovinskoj bilanci i unutrašnjim gospodarskim problemima </li></ul><ul><li>Kriza kulminira 2001. – “najcrnja” godina argentinskog gospodarstva – devalvacija pesosa, zamrzavanje bankovnih depozita, strani investitori povlače kapital iz zemlje, banke prestaju raditi – argentinski narod na ulicama </li></ul><ul><li>Slijedi brza i velika financijska pomoć MMF-a (10 mlrd.USD) </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Reprogramiranje vanjskog duga </li></ul><ul><li>Stabilizacija gospodarstva </li></ul><ul><li>Ipak, vanjski dug je još uvijek dosta velik, pa se sve više potiče izvoz, a smanjuje uvoz radi stvaranja suficita </li></ul><ul><li>Sa svojim prirodnim bogatstvima, visokoobrazovanim stanovništvom, izvoznom poljoprivredom, raznovrsnom industrijom i velikim turističkim potencijalima ima velike gospodarske mogućnosti </li></ul>

×