नई दददददद। दददद दद ददददददददद दद ददद दददददद ददद कर
दद दद। दददद ददद दद दददद दद ददददददददद दद ददद 25
ददददद दद दददद दददद दददद द...
ददददद ददद दददददददद दददद ददद। हम दद दददद दददद एक
ददद दद ददद दद दद-ब -दद ददददद ददद।
दरअसल , दददद दद दददद ददददद ददददद रह ददद।...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

कपिल शर्मा की गर्लफ्रेंड ने लंदन में कर ली शादी!

1,276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

कपिल शर्मा की गर्लफ्रेंड ने लंदन में कर ली शादी!

  1. 1. नई दददददद। दददद दद ददददददददद दद ददद दददददद ददद कर दद दद। दददद ददद दद दददद दद ददददददददद दद ददद 25 ददददद दद दददद दददद दददद दददद दद दददददद दद दद दददद कर दददद दद। दददददद दद दद दददद ददद नई ददददद दद ददददद ददददददद दद ददद दददददददददददद ददददददद दददद दद पहल दद ददददद ददददद दद ददद ददददद ददददद दददद दददद दद ददददद दददद दद गई दद ददददद ददददददददद दद दददददद दद वजह दद यह ददददद एक ददद ददद असफल दद गई दद। दददद दद ददददददददद दद 25 ददददद दद दददद दददद ददददद दददददद दद दददद दद दददद कर दददद दद। ददददददददद दद इस दददददद दद दददद दददददद दद ददददददददद दददददद दद ददददददद दद दद। दददददद ददद दद ददददददददद दददद दददददद ददद दद ददद दददददद ददद ददद दददददददददद दददददद ददददद दद ददददददद दद दद। ददददददद दद वह कई दददद ददददददददद दददददद दद ददददद दददद दद। ददददददददद दद इस कदम पर दददद ददददद दद दददददद दददद दद। दददद ददददद, ददददददददद दददददद ददददददद दद ददददददद कर ददद दद। ददददददददद 25 ददददद दद दददद दददद दददददद दद दददद ददददद दददद ददददद दद ददद ददददददद ददददददददद दददददद दद दददद दददद ददददद दद। इस पर दददददददददददद दददददददद ददद ददददद दददददद दददददददद दददद दद ददद दद दद यह ददद दददद दद ददददद, दददददददद ददद दद दद इस कदम दद दददददद पर असर दददद ददददद। ददददददद दददद दद इस पर ददददद दद दददददद दद दद और ददद दद दद दददद ददददद दद ददद ददद दददददददद ददददद दददद दद। ददददद दददददददद दददददद दददद दददददद दद ददद दद दद ददददद जब दददददद ददद दद तब दददद ददददद दद ददददद दददद ददद दददद दद ददद दददद दद। ददददद। दददददददद दददद ददददद दद हर दददद दद दददद ददद दददद दददद दद दददद दददददददद दददद दद। ददद ददद जब दददद दददद दददददद दद ददद ददद ददददद ददद दद ददददद
  2. 2. ददददद ददद दददददददद दददद ददद। हम दद दददद दददद एक ददद दद ददद दद दद-ब -दद ददददद ददद। दरअसल , दददद दद दददद ददददद ददददद रह ददद। दद ददद दददद दद दददद ददददद दद ददददद ददद ददद ददददद दद ददददद दददद दद, दददद दददद ददद ददददददद ददददद दद ददददद दद दददद कर दद दद। दददद दद एक दददददददद ददददद दद ददद दददददददद ददद ददद, ददद ददददद ददद ददददद दद दददद दद, उस ददददद दद दददद ददददद ददद, ददददद दद ददददद ददद और दददददददद दद ददद दददददद ददददददस दद दददद ददददददददद दद दददददद दददद दददद गई और ददद दददद दददद आई । ददद ददद दद ददद जब दददद ददद दद दददद ददददददद ददद। दददददददद दददद दददद-दददद दद दददद ददद ददददद। जब दददद दददद ददददद दद दददददद और ददद दद ददद ददद ददद दद, दददद दद दददद ददददद दददद दददद गई और दददददददद ददददद दद दददद दददद दद ददद दददद दद। ददद दददद दददद दद दददद बचपन दद ददददद, ददद दद दददद और दददद दददददद दद दददद हर ददद दददद दद।

×