Metodika sr

390 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metodika sr

 1. 1. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaИзрада јединствене прекограничне методологије за процену ризика од поплаваСАДРЖАЈ:УВОДПРВО ПОГЛАВЉЕ1. Терминологија2. Приступ у другим европским земљама3. Законодавни и институционални оквир4. База података5. Врсте поплаваДРУГО ПОГЛАВЉЕ1. Општи приступ2. Хидрологија2.1. Одређивање максималног протока2.2. Климатске промене3. Геодезија3.1. Координатни систем и пројекције3.2. Дигитални модел терена3.3. Даља анализа дигиталних модела терена3.4. премеравање2. Хидрауличко моделирање4.1. Компијутерске методе и програми4.2. Израда хидрауличног моделаТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ1. Мапа претњи од поплава1.1. Одрећивање плавних подручија1.2. Корекција плавних подручја1.3. Заштитна опрема1.4. Израда карти2. Мапа ризика од поплава1.5. Мапирање, приступ ризицима1.6. Социјално-економски аспект EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 1
 2. 2. IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia1.7. Класификација ризика1.8. Израда картиПРВО ПОГЛАВЉЕПриступ у другим европским земљамаЧешкаКао основа за израду мапа и карата претње од поплава у Чешкој Републици користе сеортофото и топографске мапе на скали од 1:10 000. Ортофотоа и топографске мапекоје пружа Чешке Канцеларије за попис, картографију и катастар. Фигура.1: Ортофотоснимак и топографска карта EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 2
 3. 3. IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia Фигура.2: Шема за мапирање мапе претњи и ризика од поплава у датом сценарију (количина воде).Законодавни и институционални оквирОпште обавезе странака у вези са управљањем ризиком од поплава ипрекограничне сарадње утврђују се међународним правним оквирима, као штосу конвенције воде УНЕЦЕ и директива за поплаве ЕУ.Национално законодавство треба да поставити јасно дефинисане и подељенеодговорности и права свих институција и организација које су релевантне зауправљање ризиком од поплава. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 3
 4. 4. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 3. Законодавни и институционални оквир за управљање ризиком одпоплава EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 4
 5. 5. IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 5
 6. 6. IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia Фигура 4 Модерна организација управљања водама у СрбијиФигура 5 Структура специјализованих агенција и институција за управљањеризиком од поплава у БугарскојБАЗА ПОДАТАКА• Категорије базе података:• Основни подаци• Хидрологија• Хидраулика• Климатске промене• Процена штетеВРСТЕ ПОПЛАВАГлавна одлика по којој се дефнишу поплаве је њихов извор. Зависно од тога, могу седефинисати следеће врсте поплава: "морске", "речне поплаве", "кишне", "поплава одподземних вода" и "инфраструктурне" поплаве. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 6
 7. 7. IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia ДРУГО ПОГЛАВЉЕ 1. ХИДРОЛОГИЈА 1.1. ДЕФИНИСАНЈЕ МАКСИМАЛНОГ ОТОКА Статистичке методе Статистичке методе се могу применити за тестирање максималног протока у базену са хидрометријском мрежом и површином већом од 1000 км. Модели „падавине-отицање" Фигура 6 Модел „падавине-отицање” Метода регионализирања максималног отока Дефинисано је осам фактора који су битни за дефинисање максималног отока за које је неопходна огромна база података. Обухвата следеће: ·слив AEo [km2] ·урбана територија S [%] ·пошумљавање W [%] EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 7
 8. 8. IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia ·просечан нагиб Ig [%] ·дужина реке L [km] дуж главне реке до ушћа LC [km] центар гравитације до ушћа; ·годишњи просек падавина у сливу hNG [mm] ·пејзажни фактор LF [-] ГЕОДЕЗИЈА ДИГИТАЛНИ МОДЕЛ ТЕРЕНА Да бисте креирали модел терена висина може да се користи нa више начина: топографска карата, сателитски снимак, ортофото, геодезија, речни ток LIDAR. Описани извори одликују се различитим информацијама. Стога се препоручује коришћење комбинованих пријемника за добијање прецизних ЦМТ резултата. Фигура 7 Геодезијска мерења попречних профила реке EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 8
 9. 9. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 8 Кодирање набора попречних пресекаФигура 9 Генерисање 3Д теренског набора речног профила EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 9
 10. 10. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 10 дигитални модел терена, на основу података ласерског скенирањаФигура 11 Дигитални модел терена са учешћем реке, припремљено саподацима ласерског скенирања EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 10
 11. 11. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 12 Комбинација података ласерског скенирања, геометрије објекта инабора објекта.ГЕОДЕЗИЈСКА МЕРЕЊА EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 11
 12. 12. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 13 Метода профила 1. ХИДРАУЛИЧНО МОДЕЛИРАЊЕ 1.1. КОМПЈУТЕРСКЕ МЕТОДЕ И ПРОГРАМИКоришћење 1Д-модела за израчунавање речних (пример HEC-RAS)При овом моделу геометрија речног корита је постављена кроз више пресека.Утицај хидрауличке опреме је одлучујући значај за корито реке, локалногширења или сужавања, промена у падини корита, итд. Детаљно се могурепродуковати уз помоћ 1Д-модела и речне струје.Фигура 14 Подешавање / враћање пресека хидрауличних профила дигиталногмодела теренаоснова: топографска карта 1 : 5000 EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 12
 13. 13. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 15 Дефинисане поплављене области 1Д-прорачуна 1.2. ДЕФИНИСАЊЕ ХИДРАУЛИЧНОГ МОДЕЛАКоришћење 2Д модела (нпр. Hydro_AS-2D)Фигура 162Д-рачунарска мрежа заснована на прикључним тачкама СРТМмодела (основа: Google Earth) EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 13
 14. 14. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 17 Дефинисане поплављене зоне уз помоћ 2D-хидрауличног прорачуна(основа: Google Earth)Коришћење хидролошког модела, базиран на компјутерској мрежи, растер 2Д-обрачун круга (нпр модел GSSHA)Фигура 18 слике моделованих подручја заснивају се на растер мрежнограчунарства отицања хидролошког модела (GSSHA)ТРЕЂЕ ПОГЛАВЉЕМАПА ПРЕТЊИ ОД ПОПЛАВАМапе претњи од поплава по националним законима су израђене за следећеситуације:  поплаве ниске безбедности или са високим периодом понављања (екстремне поплаве);  поплаве средње безбедности (≤ 1%) са средњим периодом понављања EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 14
 15. 15. IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia (≥ 100 години);  дискреција поплава и висок степена безбедности или ниска количина понављања.У складу са директивом мапа опасности од поплава, мапа мора да садржи следећеподатке: опсег, границе поплава;  дубина поплављених подручја;  релативни проток воде легенда: заливни дълбочини за висока вълна с период на повторение 100 години [см] залети площи площи със свободен борд < 30 см степен на застрашеност на сгради: незастрашени сгради потенциално застрашени сградиФигура 19 ниво плављења и обрачунатих дубинама поплаве на великимталасима понављање у периоду од 100 година, тачније, са вероватноћом 1% EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 15
 16. 16. IPA CBC Programme Bulgaria - Serbia легенда: застрашени зони при висока вълна с период на повторение (ПП): 10 години 50 години 20 години 100 години oпасност от заливане на сгради: незастрашени слабо застрашени (ПП > 100 год.) средно застрашени (ПП 20 -100 год.) силно застрашени (ПП < 100 год.)Фигура 20 поплављена подручја са границом понављања од 10, 20, 50 и 100 година, са 10%, 5%, 2% и 1%Фигура 21 дефинисане опасности од поплава у Валонији EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 16
 17. 17. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 22 Интегрисане методе за одређивање понављања и преливања рекеФигура 23 Узорак мапе опасности од поплава EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 17
 18. 18. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaФигура 24 Узорак карте са обележеним местима ризикаЗАШТИТНА ОПРЕМААко постоје заштитне мере против поплава, то не мора да значи да је илокација заштићена од поплава. Често постоје гаранције да таква подршканедостаје или не функционише квалитетно, на пример више не одговарајумодерној технологији. Али, и у савршеним радним објектима постојивероватноћа да мере за заштиту од поплава често не могу да обезбедеапсолутну заштиту и одређени ризик. Често степен заштите заштитних мераније познат, тако да је тешко тачно проценити ефекат мера, као што су HQ100ДЕФИНИСАЊЕ МАПАПрема Директиви за поплаве кроз процену ризика од поплава треба да будупокривени негативни утицаји на заштићеним категоријама "људско здравље","окружење", "наслеђе" и "бизнис". Предуслов за постизање овог циља јестедефинисање јасних критеријума за процену ризика, посебно негативне ефектезаштићених категорија. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 18
 19. 19. IPA CBC Programme Bulgaria - SerbiaКАСИФИКАЦИЈА РИЗИКАФигура 25 Узорак карте са поплављеним подручјима EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 19

×