Програма за ТГС по ИПП                                 България – Сърбия       Прим...
Програма за ТГС по ИПП                                България – Сърбия •  Очертаване на ...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – СърбияИзползване на инф...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – Сърбия смекчаващи/огран...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – Сърбия      Следва...
Програма за ТГС по ИПП                                България – Сърбия          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Exemplary implementation of the risk information in local spatial planning bg

281 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Exemplary implementation of the risk information in local spatial planning bg

 1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Примерно приложение на информацията за риска в местното планиране Основни цели на планирането Целите на политиката за планиране развитието и риска от наводнениятрябва да гарантират, че риска от наводнения се взема предвид при всички етапи впроцеса на планиране, за да избегне неуместно развитие в области, изложени на рискот наводнения, както и да насочи развитието далеч от районите, изложени на най-голям риск. Развитието на иновациите е от изключително значение в такива територии иполитиката цели да предостави сигурност без да увиличава риска от наводнения икъдето е възможно да намалява цялостния риск от наводнения. Регионални органи за планиране и местните власти за планиране –общините Годеч и Димитровград трябва да изготвят и изпълняват стратегиите запланиране, които помагат да се осигури устойчиво развитие чрез: Оценяване на риска  идентифициране на територията в риск и степента на риска от наводнения от река, море и други източници в конкретните територии;  изготвяне на регионална Оценка на риска от наводнения или стратегически оценки на риска от наводнения  Стратегическа оценка на риска от наводнения, ако е целесъобразно, като независими оценки, които допринасят за Оценката на устойчивостта на плановете; Управление на риска EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 1
 2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия • Очертаване на политиките за местоположението на развитие, като се избегне риска от наводнения на населението и имущество, когато това е възможно, и управление на остатъчния риск, като се вземат под внимание въздействията от изменението на климата; o Разрешаване на развитие само за развитие в области с риск от наводнения, единствено когато няма ефективна алтернатива в райони с по-нисък риск от наводнения и когато ползите от развитието надвишават риска от наводнения. Намаляване на риска • предпазване на земите е необходимо при настоящето и бъдещоуправление на риска от наводнения, например отвеждане и складиране на водитеот наводнения и защити от наводнения; • намаляване на риска от наводнения за и поради развитие на териториятачрез локализация, състояние и дизайн на устойчиви дренажни системи; • използване на възможностите, предоставени от иновативното човешкоразвитие с цел намаляване причините за и въздействието на наводненията,например, планове за управление на повърхностните води, използваневъзможностите на зелени инфраструктури за резервоати на наводненията,отвеждане на водите, възстановяване на функционални заливаеми зони иизползване на вторични зщити. Сътрудничество • ефективна работа с Европейската агенция по околна среда и общинитеДимитровград и Годея, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, другиоргани и заинтересовани лица, за да се осигури най-добро земеползване, споредтяхната експертиза и информация за наводненията, така че плановете да саефективни и взетите решения в планирането да са рационални; и • гаранция, че териториалното планиране работи в подкрепа наполитиките и плановете за управлението на риска от наводнения, плановете зауправление на речните басейни и плановете за извънредни ситуалции. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 2
 3. 3. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияИзползване на информацията за риска от наводнения за целите натериториалното планиранеПърва стъпка идентифициране на всички известни източници на наводнения, които могат да имат негативен ефект върху съществуващото или бъдещо развитие на на даден район;Втора стъпка да очертае районите, които имат “ниска”, “средна” и “висока”вероятност от наводнения и да картографира тези райони: Райони с “висока” вероятност от наводняване , които имат 1:100 или по-голяма вероятност от наводняване/р по-голяма или равна 1% за речните и 0,5% за приливно-отливните наводнения/ , и се представя като Зона 3а с Високавероятност; и Зона 3b функционална заливаема зона. Тази зона представлява земя,където водата трябва да протича или да се съхранява по време на наводнение.Стратегичестките планове за оценка на риска от наводненияидентифицират тазизаливаема зона (територия, която ще бъде наводнявана с годишна честота 1 на 20(5%) или по-голяма пред която и да е година, или е проектирана за екстремнинаводнения (0.1%)). Райони със “средна” вероятност от наводняване имащи между 1 на 100 и 1на 1000 вероятност от наводняване /1% до 0,1%/ за речни наводнения и между ......0,5% до 0,1% за приливно- отливни наводнения и се представя като Зона 2 със Средна Вероятност; Зона със ниска верояност от наводняване имаща по-малко от 1:1000 вероятност/ по-малка от 0,1% и се представя като Зона 1 със Ниска Вероятност; В границите на районите с риск от наводняване да препоръча подходящо земеползване / направени на базата на приложението на т.н. Sequential Test/, което няма да изложи хората и тяхната собственостна риск от наводняване; Където риска от наводняване е идентифициран като ограничаващ фактор за бъдещото развитие на района да препоръча възможни EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 3
 4. 4. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия смекчаващи/ограничаващи/ мерки за защита, които могат да се интегрират в териториално-устройствените схеми и планове за да намалят риска за хората и тяхната собственост. Като неразделна част от Sequential подход е изготвянето на класификация на видовете земеползване по степен на уязвимост от наводняване. Категориите са определени в резултат, както от степента на риска от наводнения, така и от степента на уязвимост на отделните видове земеползване/включително и за живота на земеползвателите/ към щетите от наводняване. Примерна класификация за степен на уязвимост е представена в Табл.1. Таблица 1.Степен на уязвимостКатегория Вид земеползванеВажна инфраструктура Главна транспортна инфраструктура/включително пътищата за евакуация/, стратегическа инфраструктура/ ТЕЦ, ВЕЦ, подстанции и т.н./.Силно уязвима Полицейски служби, Бърза помощ, жилищни сгради, източници на опасни вещества и т.н.Средно уязвими Болници, хотели, детски градини затвори , заведения, учебни заведения, депа за отпадъци, места за отдих и др.Слабо уязвими Мгазини, офиси, земеделски сгради, пречиствателни стнции за отпадни води и питейни води/,Инфраструктура свързана с водния сектор Зщитни съоръжения от наводняване, водопроводна мрежа и помпени станции, канализационна мрежа и помпените станции, пристанища, водни площи за рекреация и др. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 4
 5. 5. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Следващата важна стъпка е изготвяне на стандарти за допустимо земеползване в зоните 1, 2 и 3. Примерен вариант на допустими категории земеползване са представени в Табл.2Степен на уязвимост от наводнения и съвместимост на видовете земеползване Оценката на изискваните от Директивата фактори / социални, икономически и т.н./ ще се отнася за Зона 3 и зона 2. Важното в случая е, че поКатегория Важна Инфраструктура Силно Средно Слабо инфраструктура свързана с уязвима уязвима уязвима водния секторЗона 1 разрешено разрешено разрешено разрешено разрешеноЗона 2 разрешено разрешено Exception разрешено разрешено TestЗона 3а Exception Test разрешено Не е Exception разрешено разрешено TestЗона 3в Exception Test разрешено Не е Не е Не е разрешено разрешено разрешено този начин ще бъдат определени тези районите в които се развиват категории земеползване с висока степен на уязвимост т.е. при наводнение щетите ще бъдат значителни, тоест това ще бъдат районите със “значителен риск” от наводнения. • Идентифициране на тези райони в които се развиват категории земеползване с висока степен на уязвимост т.е. при наводнение щетите ще бъдат значителни =райони със “значителен риск” от наводнения. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 5
 6. 6. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 6

×