Програма за ТГС по ИПП България – СърбияСъздаване на пространствена база данни за горната част на басейна на р.      ...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия   Съдържанието на базата данни е следното:   Раздел – Географско положение и ...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия№    Слой              Източник          Актуалност Фор...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия1   Maps М 1:50 000-Bulgaria   Internet            1980-1990   ...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия22  Natura        2000- http://natura2000bg.org -            ...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия    Карта на оклната среда в потенциален риск (според НАТУРА 2000Директива за п...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия    Карта на транспортната инфраструктура в потенциален риск в басейнана р. Ниш...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия    Карта на риска от наводнения в град ГодечФиг. 5 Риск от наводнения в град Г...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия    Карта на риска от наводнения в град ДимитровградФиг. 6 Риск от наводнения в...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия      Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Пр...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Database bg1

406 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Database bg1

 1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияСъздаване на пространствена база данни за горната част на басейна на р. Нишава Изготвянето на географската база данни за горната част на басейна на р.Нишава е основна задача от създаване на дигитален модел на терена и картина опасността и риска от наводнения. Проектиране на ГИС база данни за басейна на р. Нишава ГИС платформа: За целите на настоящият проект е създаденаспециализирана ГИС платформа, която включва интегрируеми хардуерни исофтуерни компоненти.В рамките на проекта е инсталиран и приведен воперативно състояние настолен ГИС софтуер ArcGIS 10. Жизненият цикъл на настоящата база данни за целите на проектавключва два основни етапа:1) предварителен анализ и проектиране,2) внедряване и експлоатация на базата данни. Следващият етап от разработването на целевата ГИС базата даннивключва логическата организация на данните, което се осъществява съобразновъзможностите на ГИС софтуера и преди всичко със спецификациите наизползваната в него Система за управление на базите данни. Има и редица допълнителни изисквания при оформянето на ГИС базатаданни, които важат за всички етапи от нейното изграждане. Те се отнасят предивсичко до стандартизацията на данните (форматът на данните, а същотяхната точност и качество трябва да съответстват на определени стандарти),до контролирането на операциите, свързани с въвеждането, изтриването,редактирането и осъвременяването на данните, до необходимостта да бъдатзащитени авторските права върху данните и информацията, до процедурите попредотвратяването на несанкциониран достъп до ГИС базите данни и пр. Данните се подлагат и на така наречените pre-processing процедури.След това се преминава към геореферирането на данните Следващите дейности са свързани с дефиниране на процедурите поконвертиране на данните, които включват: Разработената база данни е във формат Персонална геобаза данни иима следниат най-общ вид: EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 1
 2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Съдържанието на базата данни е следното: Раздел – Географско положение и граници на водосборния басейн,включва пространствена информация за:  граници на водосборния басейн на;  речната система;  язовири и езера във водосборния басейн. Раздел - Информационна обезпеченост, включва пространственаинформация за:  хидрометричните станции от опорната и ведомствена мрежа;  метеорологичните и дъждомерни станции от опорната и ведомствена мрежа.  Раздел - Природни фактори, включва пространствена информация за:  Климатични фактори – средногодишни валежи,  Ландшафтни фактори - геоложки строеж, релеф, почвена покривка, растителна покривка, защитени природни зони/По директивата за птиците и по Директивата за хабитатите/ Раздел – Антропогенни фактори, включва пространствена информация за:  Карта на областите и общините попадащи в басейна на р. Нишава  Селищна мрежа EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 2
 3. 3. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия№ Слой Източник Актуалност Форма  Индустриални и търговски обекти в басейна на р. Нишава/Корине 2006/  Земеползване /Корине 2000 и Корине 2006 с ексел таблица за площите на отделните категории за 2000 и 2006 г./;  Транспортна инфраструктура – шосейна и ж.п мрежа  Културни обекти с национално и местно значение Раздел - Защитни мерки – диги, и др. съоръжения; Таблица 1: Структура на гео базата данни EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 3
 4. 4. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия1 Maps М 1:50 000-Bulgaria Internet 1980-1990 raster2 Maps М 1:50 000- Serbia Internet 1966 raster3 Maps М 1:25 000- Bulgaria Archive Geographica 1980-1992 raster Ltd.4 Maps М 1:25 000- Serbia Archive Geographica 1971 raster Ltd.5 Maps М 1:5000- Bulgaria Archive Geographica 1970-1972 raster Ltd.6 Cadastre Map М 1:1000 of Contract Authority - raster Godech town7 Cadastre Map М 1:1000 of Contract Authority 1985 raster Tuden Village8 Cadastre Map М 1:1000 of Contract Authority - raster Dimitrovgrad town9 Cadastre Map М 1:2500 of Contract Authority - raster Dimitrovgrad town10 Ortophotomap of Bulgaria Internet 2006 raster11 Ortophotomap of Contract Authority 2007 raster Dimitrovgrad12 Geological map М 1:100 000 Archive Geographica 1992 raster Ltd13 Geological map М 1:100 000 Archive Geographica 1992 vector Ltd14 Satellite image Archive Geographica 2008-2011 raster Ltd15 Municipality Borders – Archive Geographica 2012 vector Bulgaria Ltd16 Municipality Borders -Serbia Archive Geographica 2012 vector Ltd17 Borders of land belonging to Archive Geographica 2012 vector one village - Bulgaria Ltd18 Serbia Archive Geographica 2012 vector Ltd19 Borders of settlements - Map of restored 2008 vector Bulgaria property20 Borders of settlements - Cadastre map, satellite - vector Serbia images21 Natura 2000-Directive http://natura2000bg.org - vector 2009/147/EC of theEuropeanParliamentand of theCouncil of 30 November 2009 ontheconservation of wildbirds EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 4
 5. 5. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия22 Natura 2000- http://natura2000bg.org - vector CouncilDirective 92/43/EEC of 21 May 1992 ontheconservation of naturalhabitatsand of wildfaunaandflora23 Rivers Satellite images, - vector topographic maps24 Water areas Satellite images, - vector topographic maps25 History of floods Satellite images, - vector topographic maps26 Isolines Topographic maps - vector27 Elevation points Topographic maps - vector28 Concession areas Register of concession - vector29 Roads Satellite images, - vector topographic maps30 Railways Satellite images, - vector topographic maps31 Property Map of restored - vector property32 Property Cadastre map - vector33 Buildings Cadastre map - vector34 Buffer 200 m. From Nishava Rivers - vector35 Risk areas - - vector Крайни резултати: Карта на населението в потенциален риск в басейна на р. Нишава (доград Димитровград);Фиг. 2 Карта на населението в потенциален риск в басейна на р. Нишава EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 5
 6. 6. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Карта на оклната среда в потенциален риск (според НАТУРА 2000Директива за птиците и Директива за хабитатите);Фиг. 3. Карта на околната среда в потенциалне риск EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 6
 7. 7. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Карта на транспортната инфраструктура в потенциален риск в басейнана р. Нишава (до град Димитровград).Фиг. 4 Карта на транспортната инфраструктура в потенциален риск в басейнана р. Нишава EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 7
 8. 8. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Карта на риска от наводнения в град ГодечФиг. 5 Риск от наводнения в град Годеч EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 8
 9. 9. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Карта на риска от наводнения в град ДимитровградФиг. 6 Риск от наводнения в град Димитровград EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 9
 10. 10. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НИС при СУ “Св. Климент Охридски” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 10

×