Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagogi 2

362 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagogi 2

 1. 1. FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL PEDAGOGI ECS 2263 TUAN HAJI ABDUL RAHMAN BIN SALIM TOPIK 9 MENGAPLIKASIKAN TEKNOLOGI PENGAJARAN KONVENSIONAL  KLASIFIKASI BAHAN  FUNGSI DAN PERANAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  CIRI-CIRI BAHAN 2D 3D DAN MEDIA  PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN SUMBER
 2. 2. KHAIRUNNISA BT MOHD AMIN ROSLAN 4141006381 NUR NADHIRAH SYAFIQAH BT MAZLAN 4141000601 SUFFIAH BT TUMPONG 4141000171
 3. 3. Definisi teknologi pendidikan Teknologi pendidikan ialah cara yang sistematik bagi mereka bentuk, melaksana dan menilai keseluruhan proses P&P dari segi objektif khusus berdasarkan penyelidikan tentang pembelajaran manusia dan komunikasi dengan menggunakan cantuman sumber manusia dan bukan manusia yang membawa kepada pembelajaran yang berkesan.
 4. 4. BAHAN 2D Bahan 2D atau dua dimensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau di gambar fotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata.
 5. 5. • Antara jenis-jenis bahan 2D yang dapat digunakan di dalam bilik darjah ialah: GAMBAR GRAFIK CARTA PETA GRAF POSTER KAD IMBASAN KAD GAMBAR
 6. 6. GAMBAR ATAU GAMBAR FOTO Gambar sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia, tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem.
 7. 7. GRAFIK  Grafik adalah gambar-gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna warni.  Semasa menggunakan grafik, guru haruslah berhati- hati kerana berlakunya perbezaan intepretasi mengenai mesej yang ingin disampaikan oleh grafik tersebut.  Setiap individu mempunyai pandangan dan intepretasi yang berlainan mengenai maksud sesuatu grafik yang dilihatnya.
 8. 8. CARTA  merupakan kumpulan gambar rajah yang menunjukkan perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu.  Carta selalunya mempunyai satu sifat utama, iaitu melibatkan gambaran satu proses ataupun aliran perubahan sesuatu.
 9. 9. GRAF  Graf adalah gambaran visual mengenai satu set nilai data yang dapat memberi penerangan mengenai hubungan dan perubahan-perubahan yang berlaku pada set data itu.  Pemilihan jenis graf untuk digunakan di dalam bilik darjah bergantung kepada dua faktor penting ; i. Kadar kesukaran fakta atau data yang hendak disampaikan ii. Tahap fahaman atau penerima murid.
 10. 10. POSTER  Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang mengabungkan penggunaan garisan- garisan,huruf-huruf serta warna-warna di dalam satu persembahan visual  Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna dapat menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesejnya dengan spontan. .
 11. 11. KAD IMBASAN (FLASH CARD) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas, contohnya,nombor, perkataan, huruf dan sebagainya. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas,ringkas dan tepat. Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertasmanila.
 12. 12. KAD GAMBAR Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah.
 13. 13. BAHAN 3D Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan- bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi.
 14. 14. • Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar antara lain termasuklah : • REALIA MODEL DIORAMA AKUARIUM TERRARIUM BONEKA TOPENG
 15. 15. REALIA Realia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya, dan masih hidup seperti cacing tanah, belalang dan sebagainya, ataupun bahan sebenarnya yang kaku (bukan hidup) seperti mesin, jentera dan lain-lain.
 16. 16. (ii) Realia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan didalam bendalir kimia. Contoh, ikan dan serangga. (iii) Spesimen  merupakan sample atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu  biasanya spesimen didapati sebagai bentuk bahan awetan.
 17. 17. MODEL Model adalah binaan rupa bentuk bahan atau benda asal yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat, plastersin dan getah.
 18. 18. DIORAMA • satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. • Guru boleh menggunakan diorama untuk pengajaran tertentu di dalam bilik darjah
 19. 19. Terrarium atau dikenali sebagai vivarium Merupakan sebuah tempat yang direka untuk menciptakan suatu ekosistem kecil dari tumbuh- tumbuhan mahupun binatang Secara amnya, terrarium diperbuat daripada gelas kaca dan disediakan dalam pelbagai bentuk yang menarik TERRARIUM
 20. 20. AKUARIUM Akuarium ialah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. Akuarium boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca ataupun balang-balang plastik.
 21. 21. BONEKA ATAU PATUNG Boneka boleh digunakan sebagai alat Bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Beberapa jenis boneka boleh dihasikan untuk kegunaan guru antaranya ; (i) Boneka sarung Tangan (ii) Boneka Lidi (iii) Wayang Kulit (iv) Boneka Bertali
 22. 22. PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN Dengan penggunaan media pengajaran, guru akan dapat dilihat sebagai seorang yang sentiasa proaktif dan menitik beratkan hasil akhir pengajaran yang mana akan dapat membantu murid memahami dan mengingati sesuatu fakta dan ilmu.
 23. 23. KEPENTINGAN MEDIA PENGAJARAN DALAM PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN • Pengajaran lebih terancang • Melibatkan pelbagai deria • Keseronokan belajar/motivasi • Membentuk gambaran yang betul dalam fikiran murid • Menghubungkan yang abstrak kepada konkrit • Memberikan gambaran dan peristiwa di luar bilik darjah ke dalam bilik darjah • Menjimatkan masa
 24. 24. SYARAT KESESUAIAN SESUATU MEDIA • Memenuhi kehendak isi dan objektif murid • Memudahkan kefahaman murid • Menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang menyeronokkan • Mudah diubahsuai dari segi penggunaan serta juga senang dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain • Selamat digunakan oleh murid
 25. 25. KATEGORI PEMILIHAN MEDIA OLEH GURU • Media pengajaran yang akan digunakan untuk persembahan dalam bilik darjah, perbincangan dengan murid, penilaian atau aktiviti yang diarahkan oleh guru. • Contohnya, bahan tayangan yang mudah seperti transparensi, slaid, kaset audio, poster, grafik dan bahan pameran.
 26. 26. FAEDAH PENGHASILAN MEDIA DARIPADA GURU • Isi kandungan yang sesuai dengan sukatan sekolah • Objektif pengajaran pembelajaran disusun dengan lebih tepat • Jika dilibatkan murid dalam penghasilan media, akan dapat mengukuhkan lagi daya ingatan dan meberikan pengalaman yang berguna kepada murid • Menambahkan koleksi pusat sumber sekolah di samping menjimatkan kos

×