Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pakej soalan ramalan topikal pbs maths tingkatan1 (pbsf1-2013)

7,291 views

Published on

pbs maths form 1

Pakej soalan ramalan topikal pbs maths tingkatan1 (pbsf1-2013)

 1. 1. 1 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch PBS ~MATEMATIK TINGKATAN 1
 2. 2. 2 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL 2013 TINGKATAN 1 MATEMATIK BAB TAJUK JUMLAH SOALAN MUKA SURAT 1. Whole Number / Nombor Bulat 70 11 - 16 2. Number Pattern and Sequence 86 17 - 23 3. Fractions 61 24 - 30 4. Decimals 71 31 - 38 5. Percentages 60 39 - 46 6. Integers 40 47 - 51 7. Algebraic Expressions I 69 52 - 59 8. Basic Measurement 60 60 - 67 9. Lines and Angles I 56 68 - 78 10. Polygons I 26 79 - 84 11. Perimeter and Area 39 85 - 93 12. Solid Geometry I 29 94 - 99 Skema Jawapan 100 - 123 MATHS Catch Professional Maths Centre TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN
 3. 3. 3 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch LANGKAHAN UNTUK BERJAYA…….. Pakej Soalan Ramalan Topikal PBS- Tingkatan 1 (PBS-TOPF1) ini bertujuan membantu calon-calon PMR memperkukuhkan pemahaman dan mempertajamkan kemahiran Menjawab Matematik dari satu bab ke satu bab dengan lebih baik lagi.Bahan ini disusun berorientasikan peperiksaan PMR.Semua soalan didalam modul ini berdasarkan Analisis Soalan Peperiksaan Sebenar dan Peperiksaan Percubaan Negeri Seluruh Malaysia. Didalam modul ini pelajar akan didedahkan langkah demi langkah bagaimana menjawab matematik dengan cara paling mudah dan tepat. Setiap manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan tersendiri.Tiada seorangpun anak yang dilahirkan didunia ini adalah lemah, lembab atau tidak pandai dalam matematik.Yang membezakan antara Anak yang cemerlang dan Kurang Cemerlang dalam Subjek Matematik ialah,Anak-anak yang cemerlang ini sudahpun mempunyai satu sistem,strategi,kaedah dan teknik yang berkesan , manakala anak yang lemah Matematik BELUM lagi menjumpai teknik atau strategi yang berkesan dan sesuai dengan dirinya lagi.Teruskan mencari ,sampai masanya pasti akan menjumpai juga.Walaupun masa hanya tingga beberapa bulan,bahkan beberapa minggu sekalipun pelajar pada usia ini masih mampu mempelajari matematik dengan pantas apabila sudah menjumpai teknik yang sesuai dengan dirinya..Jika pelajar-pelajar lalu mampu mengubah gred penacapain matematik mereka dengan pantas kenapa tidak anda? Lihat Disini komen-komen pencapaian mereka yang lalu www.maths-catch.com/pendapat.php .Diharapkan modul ini menjadi pemangkin untuk anda membuat langkah pertama mengubah Gred Pencapaian Matematik masing-masing. “Kata Orang tua- tua ,perjalananan yang beribu batu jauhnya,bermula dengan satu langkah.” Mulakan langkah anda sekarang,mudah-mudahan ianya menjadi satu langkahan yang besar dalam kehidupan anda.Ikhlas daripada Cikgu Mohd Rajaei Mohamad Ali (Maths Catch Principle) .jumpa lagi
 4. 4. 4 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch PREVIEW PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL MATEMATIK MENGIKUT BAB (PBS-TOPF1) Modul didalam tajuk ini dirangka mengikut keutamaan didalam peperiksaan sebenar.Pelajar juga digalakkan melihat Contoh Soalan Peperiksaan Sebenar PMR pada bahagian ‘Reference’ sebagai panduan dan sumber rujukan utama.Konsep yang digunakan didalam modul ini adalah konsep latihan secara berulang menggunakan Soalan bertaraf peperiksaan sebagai medium utama atas tujuan supaya pelajar dapat mengenal pasti BENTUK SOALAN didalam peperiksaan sebenar secara maksimum. Dari segi kandungan modul ini terbahagi kepada 2 iaitu: BAHAGIAN 1 1.0 SOALAN FOKUS  Soalan + Jawapan +’Exam Tips’ Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah keluar pada PMR 2000 hingga 2012.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya pelajar mendapat gambaran secara keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar BAHAGIAN 2 2.0 Pembelajaran ‘INPUT’ & OUTPUT  Soalan + Jawapan +’Exam Tips’ Didalam bahagian kedua ini pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan konsep soalan yang POPULAR didalam PMR bagi KERTAS 1 & 2.Bahagian ini mengandungi 15 Soalan Contoh Popular disebelah kiri yang lengkap dengan jawapan,jalan pengiraan dan juga “exam tips” dikenali sebagai “Input learning”.Disebelah kanannya pula merupakan 15 Soalan Ramalan.Soalan pada bahagian ini sebenarnya merupakan soalan yang diubah suai dari Soalan Contoh popular tadi dikenali sebagai ‘Output Learning’.Konsep yang diguna adalah buat dan Ulang semula. - “Konsep Buat Dan Ulang Semula” - BAHAGIAN 3 3.0 RUJUKAN  Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar PMR yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.
 5. 5. 5 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN 1 TAHU Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Tahu pengetahuan asas matematik. 2 Tahu dan faham konsep dalam matematik. 3 Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik. 4 Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. 5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah. 6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN 1 Tahu B1 Tahu pengetahuan asas matematik. . B1D1 Pengenalan nombor-nombor B1D2 Asas Algebra B1D3 Pengetahuan tentang Ukuran Asas B1D4 Pengenalan Sudut B1D5 Pengenalan Poligon B1D6 Pengenalan kubus dan kuboid B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta B1D1E2 Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar B1D1E3 Menyebut dan menulis integer B1D2E1 Menggunakan abjad untuk mewakili pembolehubah B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan pembaris atau pita ukur. B1D3E2 Menimbang dan menyatakan jisim sesuatu objek menggunakan alat penimbang. B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa b) masa dalam sistem dua belas jam secara lisan dan bertulis c) masa dalam sistem dua puluh empat jam secara lisan dan bertulis B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus, sudut tegak sudut cakah, dan sudut refleks. B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. B1D6E1 Mengenalpasti objek-objek kubus dan kuboid
 6. 6. 6 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN 2 Tahu dan Faham B2 Tahu dan faham konsep dalam matematik B2 D1 Nilai Nombor Bulat B2D2 Pola dan urutan nombor B2D3 Nilai Pecahan B2D4 Hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan B2D5 Peratusan B2D6 Nilai integer B2D7 Ungkapan Algebra B2D8 Anggaran dalam ukuran asas B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta B2D2E1  Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi  Melanjutkan urutan-urutan nombor B2D2E2  Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap  Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil dengan nombor genap B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya B2D4E1 a) Mewakilkan pecahan-pecahan 10 1 dan 100 1 sebagai nombor- nombor perpuluhan dan sebaliknya. b) Mewakilkan pecahan-pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai nombor-nombor perpuluhan c) Menukar pecahan-pecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan. B2D4E3 Membandingkan nilai-nilai bagi dua nombor perpuluhan yang diberi. B2D5E1 Cari peratusan satu kuantiti. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya B2D6E1 Membandingkan nilai-nilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan <. B2D7E1 Menyatakan: a) Pembolehubah dalam satu situasi. b) sebutan algebra dengan satu pembolehubah. c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu . pembolehubah d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah . e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi. B2D7E2 a) Mengenal ungkapan algebra b) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. B2D8E1 Menganggar: a) panjang sesuatu objek dalam unit-unit yang sesuai. b) jisim bagi sesuatu objek dalam unit-unit yang sesuai. c) tempoh masa bagi sesuatu peristiwa.
 7. 7. 7 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch B2D9 Konsep sudut dan garis. B2D10 Konsep poligon B2D11 Konsep perimeter dan luas B2D12 Konsep kubus dan kuboid B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm, cm, m, dan km). b) jisim (mg, g, kg, tan) c) masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun) B2D8E3 a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari b) garis serenjang c) garis bersilang B2D9E3 Menyatakan sudut yang dibentuk oleh garis serenjang ialah 90˚. B2D10E1 Menamakan poligon (segitiga, sisiempat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon) B2D10E2 Menyatakan bilangan bagi sisi, bucu dan pepenjuru bagi poligon-poligon yang diberi. B2D11E1  Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan  Menentukan tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapezium. B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid.
 8. 8. 8 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN 3 Tahu, Faham dan boleh buat B3 Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik. B3D1 Pembundaran dan Operasi Asas Nombor Bulat B3D2 Urutan dan pola nombor B3D3 Operasi Asas Pecahan B3D4 Pembundaran dan operasi asas nombor perpuluhan B3D5 Memudahkan Ungkapan Algebra B3D6 Jenis-jenis dan ciri-ciri sudut B3D7 Ciri-ciri geometri B3D8 Pengiraan perimeter dan luas B3D9 Ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid B3D1E1 Membundarkan nombor bulat. B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat. B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. B3D2E2 Menentukan nombor perdana B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat B3D3E1 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas pecahan B3D4E1 Membundarkan nombor-nombor perpuluhan kepada : a) nombor bulat yang terhampir b) satu, dua, atau kepada tiga tempat perpuluhan B3D4E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan nombor perpuluhan. B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor b) Melukis sudut menggunakan protraktor c) Mengenal, membanding dan mengkelas sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah dan sudut refleks. B3D6E2 Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu, penggenap dan pelengkap b) nilai sudut pada satu garis yang telah diberi sudut bersebelahannya B3D7E1 Melakar poligon B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk B3D7E3 Menentukan jumlah sudut pedalaman a) segitiga b) sisiempat B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segitiga dan sisiempat yang berlainan dan menamakannya. B3D8E1 Cari perimeter bagi suatu gambarajah. B3D8E2 Cari luas a) segiempat tepat b) segitiga c) segiempat selari d) trapezium e) gabungan rajah. B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid.
 9. 9. 9 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN 4 Tahu, Faham, Boleh buat dengan beradab B4 Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat B4D2 Penyelesaian urutan dan pola nombor B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor B4D4 Pengiraan Peratus B4D5 Penyelesaian masalah ukuran asas B4D6 Ciri-ciri sudut B4D7 Pembinaan geometri B4D8 Penyelesaian masalah perimeter dan luas. B4D9 Membuat model pepejal B4D10 Mencari isipadu bentuk 3 matra B4D1E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan daripada penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian nombor bulat termasuk penggunaan kurungan B4D2E1 Cari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor B4D2E3 Cari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan jenis-jenis nombor B4D4E1 Cari peratusan kenaikan atau penurunan. B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang b) jisim c) masa B4D6E1 Melukis sudut tirus, sudut tegak dan sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. B4D6E2 Menentukan : a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180˚. b) satu pusingan lengkap ialah 360˚. B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi b) Melukis rekabentuk menggunakan konsep simetri. B4D7E2 Melukis segitiga dan sisiempat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter. b) luas. B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapezium. B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid B4D10E1 a) Menganggarkan isipadu kuboid b) Cari isipadu kuboid
 10. 10. 10 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN 5 Tahu, Faham, Boleh buat dengan Beradab Terpuji B5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah B5D1 Penyelesaian masalah yang melibatkan gabungan operasi B5D2 Penyelesaian masalah peratusan B5D3 Penyelesaian masalah integer B5D4 Penyelesaian masalah sudut dalam poligon B5D5 Penyelesaian masalah pepejal isipadu B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan. b) Penolakan B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam : a) segitiga b) sisiempat B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isipadu kuboid. BAND PENYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN 6 Tahu, Faham, Boleh buat dengan Beradab Mithali B6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan B6D1 Penyelesaian masalah dalam suatu situasi B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.
 11. 11. 11 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch PMR’05 PMR’07 –PMR’08 PMR’09 PMR’10 PMR’11 – PMR’12  )64812(395 Tiada Tiada  )1511(35 Tiada FORMULA & PERKARA-PERKARA PENTING PELAJAR TINGKATAN 1 WAJIB TAHU BAGI BAB INI! A. Diakhir Bab Nanti Pelajar Dijangka Memahami Perkara Seperti Berikut: 1. Memahami konsep Nombor bulat (whole number) 2. Berkemampuan membuat pengiraan melibatkan operasi penambahan dan penolakan 3. Berkemampuan membuat pengiraan melibatkan oeprasi pendaraban dan pembahagian 4. Berkemampuan membuat pengiraan bagi operasi gabungan ,penambahan,penolakan,pembahagian dan pendaraban B. Konsep Penting Pelajar perlu Tahu 1. Nombor bulat adalah 0,1,2,3,4,5….. 2. Contoh : 3 549 317 Nilai Tempat (Place Value) Juta Millions Ratus Ribu Hundred Thousands Puluh Ribu Ten Thousands Ribu Thousands Ratus Hundreds Puluh Tens Sa Ones Nilai Digit (Digit Value) 3 5 4 9 3 1 7 Juta = 3 000 000 Ratus Ribu = 500 000 Puluh Ribu = 40 000 Ribu = 9000 Ratus = 300 Puluh = 10 Sa = 7 C. Formula Penting Pelajar perlu Tahu (Khas Untuk Operasi Gabungan – Combines Operation) INGAT (BODMAS) RULE! B = Bracket, FIRST THEN D = Division, THEN M = Multiplication, THEN A = Addition, THEN S = Subtraction, THEN PERHATIAN: UNTUK BAHAGI DAN DARAB, PELAJAR BOLEH SELESAIKAN YANG MANA-MANA TERLEBIH DAHULU. Contoh: 15 + 32 × 51 ÷ 3 = A 95 C 559 B 534 D 799 Langkah 1: 15 + 32 × 51 ÷ 3 Langkah 2 :15 + 32 × 17 Langkah 3 : 15 + 544 Langkah 4 : 559..Jawapan C Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi (÷) atau (x) terlebih dahulu INGAT BODMAS! B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition, S = Subtraction Exam Year: Mathematics FORM 1 / TINGKATAN 1 2013 Reference: The analysis is base on last 12 year National PMR exam paper 2000-2012 and State trial Exam 2012 Disclaimer/Penafian: The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100% on the tips to score in SPM exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process. CHAPTER 1: Whole Number / Nombor Bulat Analysis PMR 2005-2012 – Combined Operations Whole Number Chapter 1 Form 1QUESTION 1 CARA INGAT DALAM (BAHASA MELAYU) Kucing Dalam Bilik Cari Tikus (KDBCT) K = Kurungan D = Darab B = Bahagi C = Campur (Tambah) T = Tolak **KDBCT hanyalah akronim rekaan MC untuk membantu pelajar ingat dengan Mudah sahaja
 12. 12. 12 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch BAHAGIAN 2 2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PBS INPUT OUTPUT [B1D1E1] 1 Write the following numbers in words. Tuliskan nombor-nombor berikut dalam perkataan. (a) 198 279 (b) 293 821 Jawapan : (a) satu ratus sembilan puluh lapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan (b) dua ratus sembilan puluh tiga ribu lapan ratus dua puluh satu [B1D1E1] 1 Write the following numbers in words. Tuliskan nombor-nombor berikut dalam perkataan. (a) 9 632 (b) 6 677 [B1D1E1] 2 Diagram 1 shows a number line. Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. What is the sum of P and Q? Berapakah jumlah nilai P dan Q? Jawapan : 73 + 91 = 164 [B1D1E1] 2 Diagram 1 shows a number line. Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. Diagram 1 What is the sum of P and Q? Berapakah jumlah nilai P dan Q? [B2D1E1] 3 (a) What is the digit that has a place value of thousands in 618 352? Apakah digit yang mempunyai nilai tempat ribu dalam 618 352? (b) What is the value of digit 3 in the number 5 443 242? Berapakah nilai digit 3 dalam nombor 5 443 242? Jawapan : (a) 8 (b) 3 000 [B2D1E1] 3 (a) What is the digit that has a place value of hundreds in 517 439? Apakah digit yang mempunyai nilai tempat ratus dalam 517 439? (b) What is the value of digit 5 in the number 7 638 520? Berapakah nilai digit 5 dalam nombor 7 638 520? [B3D1E1] 4 Round off 15 264 to the nearest ten thousand. Bundarkan 15 264 kepada puluh ribu yang terdekat. Jawapan : 20 000 [B3D1E1] 4 Round off 233 to the nearest ten. Bundarkan 233 kepada puluh yang terdekat. [B3D1E1] 5 Find the difference between 42 261 rounded to the nearest ten thousand and to the nearest hundred. Berapakah beza antara 42 261 dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat dan ratus yang terdekat. Jawapan : 42 300 - 40 000 = 2 300 [B3D1E1] 5 Find the difference between 14 531 rounded to the nearest ten thousand and to the nearest hundred. Berapakah beza antara 14 531 dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat dan ratus yang terdekat. [B3D1E2] 6 92 670 + 75 775 = Jawapan : 92 670 + 75 775 = 168 445 [B3D1E2] 6 63 724 + 79 718 = [B3D1E2] 7 76 445 + 70 625 + 21 187 = Jawapan : 76 445 + 70 625 + 21 187 Langkah 1 : 147 070 + 21 187 Langkah 2 : 168 257 [B3D1E2] 7 64 255 + 78 585 + 54 280 =
 13. 13. 13 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch [B3D1E2] 8 50 529 − 3 019 = Jawapan : 50 529 − 3 019 = 47 510 [B3D1E2] 8 62 385 − 55 700 = [B3D1E2] 9 74 823 − 13 615 − 37 439 = Jawapan : 74 823 − 13 615 − 37 439 Langkah 1 : 61 208 − 37 439 Langkah 2 : 23 769 [B3D1E2] 9 81 120 − 6 980 − 2 686 = B4D1E1] 10 A shop had 86 eggs. 71 of the eggs were big eggs while the rest were small eggs. A customer bought 78 eggs, 71 of the eggs were big eggs. Calculate the number of small eggs in the shop now. Sebuah kedai mempunyai 86 telur. 71 antara telur-telur itu telur besar dan yang lain ialah telur kecil. Seorang pelanggan telah memberi 78 telur, 71 antara telur yang dibeli ialah telur besar. Hitungkan bilangan telur kecil yang tinggal di kedai itu. Jawapan : (86 - 71) - (78 - 71) = 15 - 7 = 8 [B4D1E1] 10 A shop had 96 eggs. 25 of the eggs were big eggs while the rest were small eggs. A customer bought 26 eggs, 18 of the eggs were big eggs. Calculate the number of small eggs in the shop now. Sebuah kedai mempunyai 96 telur. 25 antara telur-telur itu telur besar dan yang lain ialah telur kecil. Seorang pelanggan telah memberi 26 telur, 18 antara telur yang dibeli ialah telur besar. Hitungkan bilangan telur kecil yang tinggal di kedai itu. [B4D1E1] 11 A hotel had 94 guests, 54 of whom were males. There are 63 guests, 21 of whom were males, check in today. Calculate the number of female guests in the hotel now. Sebuah hotel mempunyai 94 penginap. 54 antara penginap itu ialah penginap lelaki. Pada hari ini, 63 penginap, 21 antaranya ialah lelaki, telah mendaftar masuk ke hotel itu. Hitungkan bilangan penginap perempuan yang tinggal di hotel itu. Jawapan : (94 - 54) + (63 - 21) = 40 + 42 = 82 [B4D1E1] 11 A hotel had 91 guests, 86 of whom were males. There are 74 guests, 51 of whom were males, check in today. Calculate the number of female guests in the hotel now. Sebuah hotel mempunyai 91 penginap. 86 antara penginap itu ialah penginap lelaki. Pada hari ini, 74 penginap, 51 antaranya ialah lelaki, telah mendaftar masuk ke hotel itu. Hitungkan bilangan penginap perempuan yang tinggal di hotel itu. [B4D1E1] 12 78 142 + 88 778 − 57 286 = Jawapan : = 166 920 − 57 286 = 109 634 [B4D1E1] 12 15 967 + 36 982 − 31 356 = [B4D1E1] 13 31 423 − 11 285 + 1 514 = Jawapan : 31 423 − 11 285 + 1 514 = 20 138 + 1 514 = 21 652 [B4D1E1] 13 36 415 − 596 + 54 875 = [B4D1E1] 14 19 × 32 ÷ 16 = Jawapan : 19 × 32 ÷ 16 = 608 ÷ 16 = 38 [B4D1E1] 14 19 × 36 ÷ 18 =
 14. 14. 14 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch [B4D1E1] 15 36 ÷ 18 × 41 = Jawapan : = 2 × 41 = 82 [B4D1E1] 15 91 ÷ 13 × 56 = [B4D1E1] 16 347 + 12 × 9 = Jawapan : 347 + 12 × 9 = 347 + 108 = 455 [B4D1E1] 16 865 + 15 × 3 = [B4D1E1] 17 595 − 672 ÷ 48 = Jawapan : 595 − 672 ÷ 48 = 595 − 14 = 581 [B4D1E1] 17 648 − 861 ÷ 123 = [B4D1E1] 18 608 + 768 ÷ 24 = Jawapan : 608 + 768 ÷ 24 = 608 + 32 = 640 [B4D1E1] 18 475 + 418 ÷ 38 = [B4D1E1] 19 92 + 39 × 9 − 96 = Jawapan : 92 + 39 × 9 − 96 = 92 + 351 − 96 = 443 − 96 = 347 [B4D1E1] 19 56 + 47 × 3 − 33 = [B4D1E1] 20 784 − (72 ÷ 4 − 4) × 30 = Jawapan : 784 − (72 ÷ 4 − 4) × 30 = 784 − (18 − 4) × 30 = 784 − 14 × 30 = 784 − 420 = 364 [B4D1E1] 20 453 − (96 ÷ 8 − 7) × 40 = [B4D1E1] 21 (3 × 6 + 8)(96 ÷ 3 − 29) = Jawapan : (3 × 6 + 8)(96 ÷ 3 − 29) = (18 + 8)(32 − 29) = (26)(3) = 78 [B4D1E1] 21 (7 × 5 + 7)(84 ÷ 3 − 24) = [B4D1E1] 22 (935 − 47) ÷ 3 − 876 ÷ 4 = Jawapan : (935 − 47) ÷ 3 − 876 ÷ 4 = 888 ÷ 3 − 876 ÷ 4 = 296 − 219 = 77 [B4D1E1] 22 (911 − 92) ÷ 3 − 804 ÷ 4 =
 15. 15. 15 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch [B4D1E1] 23 (752 − 16) ÷ 8 − 104 ÷ 4 = Jawapan : (752 − 16) ÷ 8 − 104 ÷ 4 = 736 ÷ 8 − 104 ÷ 4 = 92 − 26 = 66 [B4D1E1] 23 (657 − 33) ÷ 8 − 308 ÷ 4 = [B4D1E1] 24 541 − 9(24 + 40 ÷ 5) = Jawapan : 541 − 9(24 + 40 ÷ 5) = 541 − 9(24 + 8) = 541 − 9(32) = 541 − 288 = 253 [B4D1E1] 24 927 − 7(51 + 49 ÷ 7) = [B4D1E1] 25 99 × 7 − 96 ÷ 3 − 193 = Jawapan : 99 × 7 − 96 ÷ 3 − 193 = 693 − 32 − 193 = 661 − 193 = 468 [B4D1E1] 25 37 × 9 − 40 ÷ 5 − 164 = BAHAGIAN 3 3.0 INTENSIF  Contoh Soalan-Soalan Format Tahun Lepas Soalan ini mengikut format yang lama.Walaubagaimanapun ianya dijamin tetap membantu pelajar memahami dengan lebih baik didalam bab ini 1 Round off 8 241 174 to the nearest hundred thousand. 8 241 174 dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat ialah A 8.20 million 8.20 juta C 8.19 million 8.19 juta B 8.21 million 8.21 juta D 8.10 million 8.10 juta 2 140 869 is written as 100 000 when rounded off to the 140 869 ditulis sebagai 100 000 apabila dibundarkan kepada A nearest ten thousand puluh ribu yang terdekat B nearest hundred thousand ratus ribu yang terdekat C nearest million juta yang terdekat D nearest ten million puluh juta yang terdekat 3 Diagram 1 shows two number cards. Rajah 1 menunjukkan dua keping kad nombor. 5 284 761 5 236 914 Card A Kad A Card B Kad B Diagram 1 Rajah 1 Find the sum of the values of digit 2 in Card A and digit 3 in Card B. Hitung jumlah bagi nilai digit 2 di Kad A dan nilai digit 3 di Kad B. A 230 000 C 200 300 B 203 000 D 50 000 4 Diagram 2 shows a number line. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Diagram 2 Rajah 2 What is the sum of M and N? Berapakah jumlah nilai M dan N? A 56 C 82 B 69 D 95 5 The digit that has the place value of ten thousands in number 483 579 is Digit yang mempunyai nilai tempat puluh ribu dalam nombor 483 579 ialah A 3 C 8 B 7 D 9
 16. 16. 16 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch 6 686 198 + 659 + 97 933 = A 644 790 C 784 790 B 714 790 D 854 790 7 788 797 + 295 = + 710 723 What number must be written in the above? Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? A 75 369 C 77 369 B 76 369 D 78 369 8 What is the sum of the smallest and the largest 4- digit numbers after 3 000? Berapakah hasil tambah nombor 4-digit terkecil dan terbesar selepas 3 000? A 6 002 C 13 000 B 9 999 D 13 001 9 What is 50 000 more than 853 421? Berapakah 50 000 lebih daripada 853 421? A 883 421 C 903 421 B 893 421 D 913 421 10 In a recyling campaign, class X managed to collect 90 aluminium cans. Class Y collected 13 more aluminium cans than class X but 17 less aluminium cans than class Z. What is the total aluminium cans collected by all the three classes? Dalam satu kempen kitar semula, kelas X mengumpul 90 tin aluminium. Kelas Y mengumpul 13 lebih banyak tin aluminium berbanding kelas X, tetapi 17 kurang daripada tin aluminium kelas Z. Berapakah jumlah tin aluminium yang dikumpul oleh ketiga-tiga kelas itu? A 120 C 313 B 189 D 326 11 9 078 ÷ = 51 What number must be written in the above? Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? A 174 C 181 B 178 D 46 297 12 ÷ 75 = 8 773 What number must be written in the above? Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? A 631 656 C 649 202 B 640 429 D 657 975 13 The product of 9 541 × 105 is Hasil darab 9 541 × 105 ialah A 973 182 C 992 264 B 982 723 D 1 001 805 14 Which of the following has the quotient 85? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai hasil bahagi 85? A 2 236 ÷ 26 C 1 720 ÷ 20 B 3 612 ÷ 42 D 8 160 ÷ 96 15 A big box can store 71 books while a small box can store 18 books. Jabah has 18 big boxes with books. How many small boxes does he need to store all the books? Sebuah kotak besar boleh memuatkan 71 buah buku manakala sebuah kotak kecil boleh memuatkan 18 buah buku. Jabah mempunyai 18 buah kotak besar dengan buku. Berapakah kotak kecil yang diperlukan olehnya untuk memuatkan semua buku itu? A 3 C 71 B 54 D 1 296 16 15 + 32 × 51 ÷ 3 = A 95 C 559 B 534 D 799 17 117 − 18 ÷ 3 + 30 = A 63 C 132 B 117 D 141 18 672 ÷ (16 + 8) × 4 = A 42 C 112 B 54 D 4 032 19 900 ÷ 5(8 − 5) = A 60 C 899 B 540 D 4 497 20 A computer manufacturer assembles 1 358 computers a day. In a certain week, 53 computers were found to be defective. If the manufacturer operates every day, how many computers assembled in that week were not defective? Sebuah kilang komputer memasang 1 358 komputer setiap hari. Dalam suatu minggu, 53 komputer yang dipasang didapati bermasalah. Jika kilang itu beroperasi setiap hari, berapakah komputer tidak bermasalah yang telah dipasang dalam minggu itu? A 8 095 C 9 506 B 9 453 D 9 559
 17. 17. 100 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch ANSWER CHAPTER 1 Whole Number PBS– OUTPUT [KANAN] 1 (a) nine thousand six hundred and thirty-two sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua (b) six thousand six hundred and seventy-seven enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh 2 38 + 48 = 86 3 (a) 4 (b) 500 4 230 5 14 500 - 10 000 = 4 500 6 63 724 + 79 718 = 143 442 7 64 255 + 78 585 + 54 280 = 142 840 + 54 280 = 197 120 8 62 385 − 55 700 = 6 685 9 81 120 − 6 980 − 2 686 = 74 140 − 2 686 = 71 454 10 (96 - 25) - (26 - 18) = 71 - 8 = 63 11 (91 - 86) + (74 - 51) = 5 + 23 = 28 12 15 967 + 36 982 − 31 356 = 52 949 − 31 356 = 21 593 13 36 415 − 596 + 54 875 = 35 819 + 54 875 = 90 694 14 19 × 36 ÷ 18 = 684 ÷ 18 = 38 15 91 ÷ 13 × 56 = 7 × 56 = 392 16 865 + 15 × 3 = 865 + 45 = 910 17 648 − 861 ÷ 123 = 648 − 7 = 641 18 475 + 418 ÷ 38 = 475 + 11 = 486 19 56 + 47 × 3 − 33 = 56 + 141 − 33 = 197 − 33 = 164 20 453 − (96 ÷ 8 − 7) × 40 = 453 − (12 − 7) × 40 = 453 − 5 × 40 = 453 − 200 = 253 21 (7 × 5 + 7)(84 ÷ 3 − 24) = (35 + 7)(28 − 24) = (42)(4) = 168 22 (911 − 92) ÷ 3 − 804 ÷ 4 = 819 ÷ 3 − 804 ÷ 4 = 273 − 201 = 72 23 (657 − 33) ÷ 8 − 308 ÷ 4 = 624 ÷ 8 − 308 ÷ 4 = 78 − 77 = 1 24 927 − 7(51 + 49 ÷ 7) = 927 − 7(51 + 7) = 927 − 7(58) = 927 − 406 = 521 25 37 × 9 − 40 ÷ 5 − 164 = 333 − 8 − 164 = 325 − 164 = 161 INTENSIF 1.A Katakunci : Ratus ribu terdekat 8 241 174 …--->8 200 000 atau 8.2 juta ..Jawapan A 2.B Katakunci : 100 000 apabila dibundarkan kepada Lihat pada ratus ribu 140 869..Jawapan B 3 A Katakunci : Digit 2 Kad A dan Digit 3 Kad B Langkah 1 : Digit 2 Kad A : 5 284 761 = 200 000 Langkah 2 : Digit 3 Kad B : 5 236 914 = 30 000 Langkah 3 : Hasil Tambah 200 000 + 30 000 = 230 000 Jawapan A 4.D Katakunci : Jumlah Nilai M dan N Langkah 1 :Cari Selang 1 baris : 80 – 67 = 13 Langkah 2 : Nilai N = 67 – 13 = 54 Langkah 3 : Nilai M = 54 -13 = 41 Langkah 4 : hasil tambah M + N = 54 +41 = 95 .. D 5 C Katakunci : Digit Puluh ribu dalam 483 579 Langkah 1 :483 579 ..Jawapan C SKEMA JAWAPAN
 18. 18. 101 050/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch 6 C Hasil tambahnya adalah 784 790 Jawapan C 7 D Langkah 1 :Cari Hasil tambah 788 797 + 295 =789 092 Langkah 2 : 789 092 – 710 723 = 78 369 ..Jawapan D 8 C Katakunci : 4 Digitt Terkecil dan Terbesar selepas 3000 Langkah 1 :4 digit terkecil yang boleh dibentuk = 3001 Langkah 2 : 4 digit terbesar yang boleh dibentuk = 9999 Langkah 3 : Hasil tambah = 9999 + 3001 = 13 000 ..C 9 C Katakunci : 50 000 lebih daripada Langkah 1 :Dapatkan hasil tambahnya 853 421 + 50 000 = 903 421 ..Jawapan C 10 D Katakunci : Jumlah tin Aluminium Langkah 1 :Kenal Pasti Maklumat Kelas X : 90 Kelas Y : 90 + 13 = 103 Kelas Z : 103 + 17 = 120 Langkah 2 : Dapatkan hasil tambah = 90 + 103 + 120 = 313 .Jawapan 11 B Tips Peperiksaan = 9 078 ÷ 51 = 178 ..Jawapan B 12 D Tips Peperiksaan = 8 773 × 75 = 657 975 ..Jawapan D 13 D Tips Peperiksaan Hasil darab Biasa sahaja = 9 541 × 105 = 1 001 805 ...D 14 D Tips Peperiksaan Hasil A = 86 , Hasil B = 86 ,Hasil C = 86 Hasil D = 85 15 C Katakunci : Kotak Kecil Yang diperlukannya Langkah 1 :Kenal pasti maklumat Kotak Besar boleh muat = 71 buku Kotak Kecil boleh muat = 18 buku Jabah ada 18 kotak besar dengan buku = 18 x 71 = 1278 buah buku Langkah 2 : Jumlah Kotak kecil Jumlah kotak kecil diperlukan = 1278 ÷ 18 = 71 kotak ..C 16 C Langkah 1: 15 + 32 × 51 ÷ 3 Langkah 2 :15 + 32 × 17 Langkah 3 : 15 + 544 Langkah 4 : 559..Jawapan C Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi (÷) terlebih dahulu INGAT BODMAS! B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition, S = Subtraction 17 D Langkah 1: 117 − 18 ÷ 3 + 30 Langkah 2 :117 – 6 + 30 Langkah 3 : 141 Jawapan D Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi (÷) terlebih dahulu INGAT BODMAS! B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition, S = Subtraction 18 C Langkah 1: 672 ÷ (16 + 8) × 4 [Selesaikan dalam kurungan] Langkah 2 :672 ÷ 24 × 4 [selesaikan bahagi] Langkah 3 :28 × 4 =112 Jawapan C Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi (÷) terlebih dahulu INGAT BODMAS! B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition, S = Subtraction 19 A Langkah 1: 900 ÷ 5(8 − 5) [Selesaikan dalam kurungan] Langkah 2 : 900 ÷ 5(3) [selesaikan kurungan] Langkah 3 : 900 ÷ 15 = 60 Jawapan A 20 B Tips peperiksaan Kenal Pasti Maklumat Sehari pasang = 1 358 [seminggu 1 358 × 7 = 9506 ] Dalam satu minggu = 53 biji rosak Langkah 1 : Komputer Tidak Bermasalah = 9506 – 53 = 9453 ..Jawapan B ANSWER CHAPTER 2 Whole Number PBS– OUTPUT [KANAN] 1 32 + 48 = 80 2 p = 54, q = 65 3 (a) 42, 49 (b) -23, -29 4 (a) odd ganjil (b) even genap 5 51, 53, 55 6 68, 70, 72 7 (a) 20, 22 (b) 2 8 83 9 7 10 (a) 5 (b) 67 11 1, 2, 31, 62
 19. 19. 1 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] SULIT USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch Pakej Lengkap Soalan Ramalan TOPIKAL PBS –Form 1 (PBSF1) 1. Whole Number / Nombor Bulat  Anda Disini 2. Number Pattern and Sequence 3. Fractions 4. Decimals 5. Percentages 6. Integers 7. Algebraic Expressions I 8. Basic Measurement 9. Lines and Angles I 10. Polygons I 11. Perimeter and Area 12. Solid Geometry I www.maths-catch.com

×