SlideShare a Scribd company logo

350สารานิยธรรม6

niralai
niralai

สารานิยธรรม ไฟล์ptt

1 of 10
Download to read offline
ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
สำานักสงฆ์สวนวาง 1
ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
สำานักสงฆ์สวนวาง 2
ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
สำานักสงฆ์สวนวาง 3
ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
สำานักสงฆ์สวนวาง 4
ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
สำานักสงฆ์สวนวาง 5
ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
สำานักสงฆ์สวนวาง 6

Recommended

335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
 
334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4niralai
 
โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ วิจัยชุมชน รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่และสร้างความปรองดองส...
โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ วิจัยชุมชน รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่และสร้างความปรองดองส...โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ วิจัยชุมชน รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่และสร้างความปรองดองส...
โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ วิจัยชุมชน รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่และสร้างความปรองดองส...อบต. เหล่าโพนค้อ
 
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโทคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโทMI
 

More Related Content

Viewers also liked

346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษาniralai
 
061นำเสนอการ์ตูนธรรมะ
061นำเสนอการ์ตูนธรรมะ061นำเสนอการ์ตูนธรรมะ
061นำเสนอการ์ตูนธรรมะniralai
 
084พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
084พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน084พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
084พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชนniralai
 
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้งniralai
 
039พุทธธรรมกับชีวิต
039พุทธธรรมกับชีวิต039พุทธธรรมกับชีวิต
039พุทธธรรมกับชีวิตniralai
 
021จิตวิทยาการเรียนรู้
021จิตวิทยาการเรียนรู้021จิตวิทยาการเรียนรู้
021จิตวิทยาการเรียนรู้niralai
 
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาniralai
 
Online Data Manager
Online Data ManagerOnline Data Manager
Online Data ManagerBurak Özkan
 
089วิเคราะห์หลักธรรม
089วิเคราะห์หลักธรรม089วิเคราะห์หลักธรรม
089วิเคราะห์หลักธรรมniralai
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูดniralai
 
092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จ092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จniralai
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
 
Congenital pseudo arthrosis tibia new
Congenital pseudo arthrosis tibia newCongenital pseudo arthrosis tibia new
Congenital pseudo arthrosis tibia newsunnysmartraj
 
305เกมส์ฝึกคิด
305เกมส์ฝึกคิด305เกมส์ฝึกคิด
305เกมส์ฝึกคิดniralai
 

Viewers also liked (19)

Agip Presentation
Agip PresentationAgip Presentation
Agip Presentation
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
 
Agip Presentation
Agip PresentationAgip Presentation
Agip Presentation
 
061นำเสนอการ์ตูนธรรมะ
061นำเสนอการ์ตูนธรรมะ061นำเสนอการ์ตูนธรรมะ
061นำเสนอการ์ตูนธรรมะ
 
084พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
084พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน084พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
084พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
 
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
 
039พุทธธรรมกับชีวิต
039พุทธธรรมกับชีวิต039พุทธธรรมกับชีวิต
039พุทธธรรมกับชีวิต
 
021จิตวิทยาการเรียนรู้
021จิตวิทยาการเรียนรู้021จิตวิทยาการเรียนรู้
021จิตวิทยาการเรียนรู้
 
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 
Online Data Manager
Online Data ManagerOnline Data Manager
Online Data Manager
 
089วิเคราะห์หลักธรรม
089วิเคราะห์หลักธรรม089วิเคราะห์หลักธรรม
089วิเคราะห์หลักธรรม
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
 
092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จ092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จ
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
 
Epiphyseal injury
Epiphyseal injuryEpiphyseal injury
Epiphyseal injury
 
Congenital pseudo arthrosis tibia new
Congenital pseudo arthrosis tibia newCongenital pseudo arthrosis tibia new
Congenital pseudo arthrosis tibia new
 
Approaches to spine
Approaches to spineApproaches to spine
Approaches to spine
 
305เกมส์ฝึกคิด
305เกมส์ฝึกคิด305เกมส์ฝึกคิด
305เกมส์ฝึกคิด
 

More from niralai

332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5niralai
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษาniralai
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดีniralai
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3niralai
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่นniralai
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิตniralai
 
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูลniralai
 
095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรมniralai
 
094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่niralai
 
093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการ093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการniralai
 
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหงniralai
 
090นำเสนอรูปแบบการสอน11
090นำเสนอรูปแบบการสอน11090นำเสนอรูปแบบการสอน11
090นำเสนอรูปแบบการสอน11niralai
 

More from niralai (20)

332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
 
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
 
095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม
 
094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่
 
093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการ093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการ
 
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
 
090นำเสนอรูปแบบการสอน11
090นำเสนอรูปแบบการสอน11090นำเสนอรูปแบบการสอน11
090นำเสนอรูปแบบการสอน11