Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A-gruppen information

1,290 views

Published on

Kommunövergripande programstöd för gymnasieelever med Autismspektrumtillstånd i Sundsvalls kommun.

Published in: Education
  • Be the first to comment

A-gruppen information

  1. 1. Programstöd för gymnasieelever med Autismspektrumtillstånd (AST) (Aspergers syndrom/Autismdiagnos) A-gruppen Lena Gavelin
  2. 2. A-gruppen, Lena Gavelin Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Autism Autismspektrumtillstånd ADHD Tourette OCD (AST) ADD Språkstörning Dyslexi Aspergers syndrom, Atypisk autism, Högfungerande autism, Autistiskt syndrom
  3. 3. Alla åk 9-elever ansöker till gymnasiet med samma möjligheter/rättigheter. Elever med AST har också möjlighet att söka specialpedagogiskt stöd i A-gruppen. Information ska finnas på varje skola. Hur får man A-gruppens stöd?  Avlämnande grundskola, i samarbete med elev och föräldrar, tar kontakt med rektor och/eller samordnare.  För gymnasieelever gäller samma kontaktväg.  Genom träffar med skola, elev och föräldrar överlämnas information.  Föräldrar/elev eller myndig elev gör en skriftlig ansökan om stöd i samverkan med grundskola/nuvarande skola.  Rektor i A-gruppen tar beslut.  I samråd med elev/föräldrar, eventuellt nationellt program, upprättas en Individuell studieplanering. A-gruppen Lena Gavelin
  4. 4. AST-elever: personligheter med olika behov  Eleven går i sin gymnasieklass utan personligt behov av stöd. Vårt uppdrag är främst att informera och vägleda personalen om funktionsnedsättningen och även medverka på möten.  Programelever, där vi både ger ett pedagogiskt stöd till personalen och personligt stöd till eleven. Dessa elever har också behov av att arbeta enskilt med ämnen på egen arbetsplats i A-gruppen.  Programelever som endast kan jobba enskilt på egen arbetsplats i A-gruppen och därför inte kan gå på program.  Elever som endast arbetar i A-gruppen. Eleverna är IM-elever, men har oftast kompetenser som ger behov av gymnasiekurser i flera ämnen.  Elever som delvis arbetar i A-gruppen och i samverkan med ”vanliga” IM. A-gruppen Lena Gavelin
  5. 5. Eleven kan i viss utsträckning få lektionsstöd på programmet av assistent/lärare. Hos oss har eleverna enskilda arbetsplatser och datortillgång. Eleven får personligt stöd - schemalagt och i samverkan med programmet. I våra lokaler finns plats för vila och avkoppling och vi kan även erbjuda rastaktiviteter. Eleven har alltid möjlighet att få sällskap till matsalen av vuxen. Vi har också möjlighet att ordna alternativ matplats. Mer information: Asperger och "En skola för alla” Autism- och Aspergerförbundet A-gruppen Lena Gavelin
  6. 6. Kontaktuppgifter A-gruppen Judith Nelvig, skolområdeschef Västermalm 060-19 17 04, 073- 274 59 74 judith.nelvig@skola.sundsvall.se Lena Gavelin, Programsamordnare/lärare Kontaktperson tillsammans med rektor för nya elever 070-19 16 222 lena.gavelin@skola.sundsvall.se

×