โลกกว้างทางการศึกษา

5,817 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
141
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โลกกว้างทางการศึกษา

 1. 1. โลกกว้างทางการศึกษา
 2. 2. จบ ม.6 มีทางเลือกใน การศึกษาต่อดังนี้1. มหาวิทยาลัยปิด2. มหาวิทยาลัยเปิด3. มหาวิทยาลัยเอกชน
 3. 3. จบ ม.6 มีทางเลือกใน การศึกษาต่อดังนี้1. ศึกษาต่อด้านพยาบาลและ สาธารณสุข2. ศึกษาต่อด้านทหาร – ตำารวจ
 4. 4. จบ ม.6 มีทางเลือกใน การศึกษาต่อดังนี้6.สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อื่น7.ศึกษาต่อหลักสูตรวิชาชีพ
 5. 5. เปิดสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐสังกัดสำานักงานคณะ กรรม
 6. 6. ได้แก่• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์• มหาวิทยาลัยมหิดล• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. 7. ได้แก่• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี• สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง• มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎ
 8. 8. ได้แก่• มหาวิทยาลัยทักษิณ• มหาวิทยาลัยนเรศวร• มหาวิทยาลัยบูรพา• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม• มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 9. 9. ได้แก่• มหาวิทยาลัยขอนแก่น• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์• มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 10. 10. วิธีการสมัครเข้าศึกษา มี 3 วิธี1. ระบบ Admission กลาง2. ระบบ Admission ตรง3. ระบบรับตรง หรือระบบโควต้า โครงการพิเศษ
 11. 11. สถาบันการศึกษาของรัฐ• มหาวิทยาลัยเปิด• มหาวิทยาลัยรามคำาแหง• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. 12. มหาวิทยาลัยเอกชน• ม.กรุงเทพ ม.หอการค้าไทย• ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.อัสสัมชัญ• ม.รังสิต ม.ศรีปทุม• ม.สยาม ม.เอเชียอาคเนย์• ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.เกษม บัณฑิตย์• ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.เกริก• ฯลฯ
 13. 13. ด้านพยาบาล - สาธารณสุข• วพ.สภาพกาชาดไทย วพ.กองทัพบก• วพ.กองทัพเรือ วพ.เซนต์หลุยส์• วพ.ตรวจ วพ. เกื้อการุณย์• ฯลฯ
 14. 14. ศึกษาต่อด้านทหาร - ตำารวจ• รร.จ่าอากาศ• รร.นายสิบทหารบก• รร.พลตำารวจ• รร.จ่าทหารเรือ• รร.แผนที่ กรมแผนที่ทหาร
 15. 15. ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของ รัฐอืน ๆ ่• ส. พลศึกษา• ว. การชลประทาน• ว. ช่างศิลปะ• ฯลฯ
 16. 16. สถานศึกษาด้านวิชาอื่น ๆ• สถาบันการบิน• ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี• รร. นาวิกวาณิชย์• รร. การโรงแรมโอเรียนเต็ล• รร. สถานฝึกอบรมทางวิชาการนำา เข้าและส่งออก

×