ชี้แจงแนวทางไต ปี 53

10,392 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชี้แจงแนวทางไต ปี 53

 1. 1. แนวทางการบริหารจัดการกองทุนโรคไตวายปีงบประมาณ 2553 Kidney Transplantation Hemodialysis Peritoneal Dialysis
 2. 2. การนำเสนอ วันนี้ <ul><li>งบประมาณ / เป้าหมายการให้บริการ ปี 53 </li></ul><ul><li>มติ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย </li></ul><ul><li>แผนพัฒนาระบบบริการ CAPD ปี 53/ แนวทางการจัดบริการ CAPD </li></ul><ul><li>แนวทางการจัดบริการ HD </li></ul><ul><li>แนวทางการสนับสนุน EPO </li></ul><ul><li>แนวทางการจัดบริการ KT และยากดภูมิ </li></ul>
 3. 3. งบประมาณ / เป้าหมายการให้บริการ ปี 53
 4. 4. เป้าหมายปีงบประมาณ 2553 รายการ ปี 2553 ทีได้รับงบ เป้าหมาย ( ราย ) จำนวนงบ ( ล้านบาท ) 1 . ค่าบริการทดแทนไต 1.1 บริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ( PD ) 2,874 590.74 1.2 บริการล้างไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียม ( HD ) [ ตามเงื่อนไขและรายเก่า Co - pay ] 5,793 604.68 1.3 บริการปลูกถ่ายไต ( KT ) รายเก่าและรายใหม่ 854 173.1 2 2 . พัฒนาระบบ 86.90 Total 9,521 1,455.44
 5. 5. มติ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยในการบำบัดทดแทนไต
 6. 6. มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ( ผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ) <ul><li>รับทราบแผนพัฒนาและผลการดำเนินการให้บริการทดแทนไตฯ ( CAPD , HD และ KT ) ที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>เห็นชอบให้ทบทวนอัตราชดเชยค่าบริการฟอกเลือดจากไม่เกินครั้งละ 1,500 บาท เป็น อัตราเท่าเดิม ยกเว้นผู้ป่วยที่ทำการฟอกเลือด ในสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีการบริการ ไอซียู และผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 60 ปี ที่มีโรครื้อรังเกี่ยวกับอวัยวะอื่น เช่น โรคหัวใจ ปอดและตับร่วมด้วย ปรับชดเชยในอัตราไม่เกินครั้งละ 1,700 บาท โดยผู้ป่วยร่วมจ่ายครั้งละไม่เกิน 500 บาท เหมือนเดิม </li></ul>
 7. 7. มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ( ผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ) <ul><li>เห็นชอบให้ผู้ป่วย CAPD และ HD ที่ร่วมโครงการมีสิทธิได้รับยากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือด (Erythropoietin) ผ่านระบบ VMI ของ องค์การเภสัชกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช . กำหนด และ สปสช . ชดเชยให้หน่วยบริการและสถานบริการ เป็นค่าบริการฉีดยา และค่าบริการอื่นๆ ครั้งละ 50 บาท หรือเดือนละไม่เกิน 200 บาทต่อราย </li></ul><ul><li>เห็นชอบให้ผู้ป่วยฟอกเลือด ที่ไม่สามารถใช้วิธีรักษาผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องได้ตามข้อห้ามเฉพาะทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการรักษาผ่านทางช่องท้องได้ ผู้ป่วยไม่ต้องร่วมจ่ายค่าฟอกเลือด </li></ul><ul><li>เห็นชอบให้กำหนดคำนิยามผู้ป่วย HD รายเก่า คือ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และระบบอื่น ที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดมาก่อนวันที่ 1 ตค . 2551 </li></ul>
 8. 8. คณะกรรมการ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( ส่วนกลาง ) 2. คณะกรรมการพิจารณากรณีผู้ป่วยไม่สามารถ ทำการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ( CAPD) ( ส่วนกลาง ) 3. คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้าให้เข้าถึงการบริการทดแทนไต ระดับจังหวัด คณะทำงาน 1. คณะทำงานพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการ ปลูกถ่ายไต ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2. คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลการทดแทนไต ในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า คณะกรรมการ / คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
 9. 9. สรุปสิทธิประโยชน์ ผู้ป่วย ในการบำบัดทดแทนไต <ul><li>KT ฟรีทุกราย </li></ul><ul><li>CAPD First ทุกราย </li></ul><ul><li>CAPD ไม่ได้  คกก . จว  HD ได้ ฟรี </li></ul><ul><li>CAPD ได้ แต่ ไม่ยอมทำ  ผป . รับผิดชอบเอง </li></ul><ul><li>HD รายเก่า ก่อน 1 ตค . สิทธิ UC ใช้สิทธิ HD แบบ co pay </li></ul><ul><li>HD รายเก่า ก่อน 1 ตค . สิทธิประกันสังคม ข้าราชการ </li></ul><ul><li>ถ้าต้องการ HD  คกก . จว  มีสิทธิ Co pay ได้ ( เริ่มมีผล 1 สค . 52 ) </li></ul>
 10. 10. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทดแทนไตฯ <ul><li>ขยายบริการและเริ่มต้นที่ PD ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม เป้าหมายภายในปี 2555 มีผู้ป่วย PD 50% ของผู้ป่วยทั้งหมด </li></ul><ul><li>ให้ผู้ป่วย PD/KT ฟรี และ HD ร่วมจ่ายแบบ fix rate </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบ PD/HD/KT มีมากเพียงพอ , ได้มาตรฐาน , เป็นธรรมในการเข้าถึง และบริหารงบอย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ให้มีการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูล </li></ul><ul><li>ให้ดำเนินการบริการทดแทนไต ควบคู่กับการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง </li></ul><ul><li>ให้ผู้ป่วย , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วม </li></ul>
 11. 11. แผนพัฒนาระบบบริการ CAPD ปี 53 และแนวทางการจัดบริการ CAPD
 12. 12. เป้าหมาย CAPD ปี 2553 <ul><li>มี CAPD Technology and Training Centers กระจาย 4 ภาคๆละ 1 แห่ง </li></ul><ul><li>มี 100 CAPD Service Centers เดิม และนำร่อง 10-20 Centers ใหม่ที่เป็นเครือข่ายของ Center เดิม </li></ul><ul><li>มี 150 CAPD Nurses เดิม และ 100 CAPD Nurses ใหม่ รวม 250 คน </li></ul><ul><li>มีการนำร่องผลิตและจ้างผู้ช่วยพยาบาล CAPD 20 คน และอาสาสมัครผู้ป่วย 20 คนช่วยงานในหน่วย CAPD ที่มีผู้ป่วยมากกว่า 50 คน </li></ul><ul><li>ดูแลผู้ป่วย CAPD รายเก่า 3,000 คน และรายใหม่ 2,000 คน รวมผู้สะสม ( active) เมื่อสิ้นปีเป็น 5,000 คน และสัดส่วนผู้ป่วยในระบบ UC CAPD : HD จาก 30:70 เป็น 40:60 </li></ul>
 13. 13. <ul><li>สนับสนุน CAPD Technology and Training Center เพิ่มเป็น 4 แห่ง เพื่อ 1.1 พัฒนารูปแบบให้บริการ CAPD </li></ul><ul><li>1.2 ผลิตและพัฒนาบุคลากร </li></ul><ul><li>1.3 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประเมินผลหน่วย บริการ ( รายภาค ) </li></ul><ul><li>1.4 สนับสนุนวิชาการและการวิจัย </li></ul>แผนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ CAPD ปี 2553
 14. 14. แผนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ CAPD ปี 2553 2. ขยายและพัฒนาหน่วยบริการ CAPD 2.1 สนับสนุนหน่วยบริการ CAPD 100 แห่งเดิม ( ครบทุกจังหวัด ) ให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นจาก แห่งละ 30 – 80 คน เป็น 50-100 คน 2.2 ขยายหน่วยบริการ CAPD ใหม่ ใน รพ . ชุมชน นำร่องที่มีความพร้อม ( เป็นเครือร่วมกับหน่วย บริการเดิม ) 10-20 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยส่งต่อ แห่งละ 10-20 คน
 15. 15. แผนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ CAPD ปี 2553 3 ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.1 พัฒนาศักยภาพอายุรแพทย์ ( ศูนย์ที่ไม่มีแพทย์โรคไต ) 3.2 พัฒนาศักยภาพพยาบาล CAPD เดิม 150 คน 3.3 อบรมเพิ่มพยาบาล CAPD ใหม่ 100 คน 3.4 อบรมและจ้างผู้ช่วยพยาบาล CAPD นำร่อง 20 คน 3.5 อบรมและจ้างอาสาสมัครผู้ป่วยโรคไต นำร่อง 20 คน 3.6 พัฒนาศักยภาพนักโภชนบำบัดของหน่วย CAPD เดิม 100 คน
 16. 16. แผนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ CAPD ปี 2553 4. พัฒนาวิชาการและการวิจัย 4.1 สนับสนุนกิจกรรมของชมรมแพทย์ และพยาบาล CAPD 4.2 ประชุมแพทย์ผู้รับผิดชอบ CAPD 2 ครั้ง 4.3 ประชุม CAPD Nurse Care Manager เป็นรายภาคทุก 4 เดือน 4.4 อบรมฟื้นความรู้ CAPD แก่แพทย์ , พยาบาล และ จนท . ที่ เกี่ยวข้องของ รพ . ชุมชน และ รพ . สต . ของทุกจังหวัด 1 ครั้ง 4.5 สนับสนุนการวิจัยแบบ R2R 50 เรื่องๆ ละ 5 หมื่นบาท และ จัดเวที เสนอผลงานวิชาการ / วิจัย / นวัตกรรม CAPD 1 ครั้ง 4.6 สนับสนุนการเข้าร่วมเสนอผลงานระหว่างประเทศ 10 ทุนๆ ละ 50,000 – 100,000 บาท
 17. 17. แผนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ CAPD ปี 2553 5. พัฒนาระบบบริหารและสนับสนุน 5.1 ปรับปรุงระบบข้อมูลไอที และการชดเชยค่าบริการ ให้มี ประสิทธิภาพ 5.2 สนับสนุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้น้ำยา CAPD ผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม 5.3 สนับสนุนให้มีการกำหนดและรับรองมาตรฐานของหน่วย บริการ CAPD รวมทั้งมีระบบควบคุมคุณภาพการให้บริการ ผู้ป่วย
 18. 18. แนวทางการจัดบริการ CAPD <ul><li>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ </li></ul><ul><li>- หน่วยบริการระดับ รพศ . รพท . </li></ul><ul><li>รพช . ที่มีความพร้อม โดยผ่านคณะกรรมการของ สปสช . พิจารณา </li></ul><ul><li>- ทำหนังสือแสดงความจำนง </li></ul><ul><li>- ใช้แนวทางการประเมิน ของสมาคมโรคไตฯ </li></ul><ul><li>การลงทะเบียน ผู้ป่วย </li></ul><ul><li>- ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่จำเป็นต้องบำบัดทดแทนไต </li></ul><ul><li>- หน่วยบริการลงทะเบียน ในโปรแกรม DMIS_CAPD </li></ul>
 19. 19. แนวทางการสนับสนุน CAPD ก่อน 1 พค . 52 <ul><li>1. เหมาจ่ายชดเชยค่าบริการ 50,000 บาท ต่อผู้ป่วยหนึ่งรายต่อ 12 เดือน </li></ul><ul><ul><li>1.1 การประเมินเตรียมสภาพร่างกายผู้ป่วย และให้ความรู้แก่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้เกี่ยวข้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2 การผ่าตัดวางสาย TK และ การให้ยา </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3 การนัด และดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง / ให้ยาที่จำเป็น / การรักษา ภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดจากการรักษา ตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด </li></ul></ul><ul><li>1.4 การสนับสนุนและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านและให้คำแนะนำที่จำเป็น </li></ul><ul><li>2. จ่ายค่าน้ำยา CAPD 170,400 บาท ต่อผู้ป่วยหนึ่งรายต่อ 12 เดือน </li></ul>
 20. 20. แนวทางการสนับสนุน CAPD ตั้งแต่ 1 พค . 52 ประกาศ สปสช . เรื่องแนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัด ทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 21. 21. แนวทางการสนับสนุน CAPD ตั้งแต่ 1 พค . 52 สาระสำคัญในประกาศ (CAPD) 1. เริ่มมีผล วันที่ 1 พค . 52 2. หน่วยบริการ CAPD ทุกแห่งได้รับการสนับสนุนระบบเดียวกัน 3. เป็นการจ่ายเพิ่มจากรายหัวปกติ ( Additional Pay ) 4. การสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การสนับสนุนน้ำยา CAPD ยา EPO สาย TK ผ่านระบบ VMI ส่วนที่ 2 การจ่ายชดเชยค่าบริการ * ค่าชดเชยค่าบริการแบบเหมาจ่าย 4000 / ผป . 1 ราย / เดือน * ค่าสนับสนุนตามภาระงานแก่แพทย์ พยาบาล จนท . อื่น 2,000 / ผป . 1 ราย / เดือน * ค่าสนับสนุนตามภาระงาน แก่แพทย์ที่ผ่านการอบรมวางสาย TK 2,000/ ราย * สนับสนุนหน่วยบริการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร 60,000/ ปี ( หน่วย ที่มีผู้ป่วยในความดูแลมากกว่า 30 ราย )
 22. 22. แนวทางการสนับสนุน CAPD ตั้งแต่ 1 พค . 52 วิธีการสนับสนุน CAPD ( ส่วนที่ 1 ) 1.1 การสนับสนุนน้ำยา CAPD วิธีการเบิก : บันทึกใน DMIS_CAPD 150 ถุง : ราย : เดือน - ระบบ Lock การเบิกได้ไม่เกิน 300 ถุง : ราย : ครั้ง - ระบบ Lock วันที่สั่งน้ำยา ต้องห่างกัน 20 วัน - ระบบ Lock วันที่ส่งน้ำยา ต้องภายหลังจากวันที่สั่ง 7 วัน 1.2 ยา EPO ( ตามประกาศ ) วิธีการเบิก : บันทึก ใน DMIS_CAPD - Hct < หรือ =30% รับยาตามที่กำหนด - Hct >30-36% รับยาตามที่กำหนด - Hct 36% ขึ้นไป ไม่มีสิทธิรับยา 1.3 สาย Tenchkoff catheter วิธีการเบิก : บันทึก ใน DMIS_CAPD ไม่เกิน 1 เส้น / 1 ราย / ปี ยกเว้นที่มีความจำเป็น
 23. 23. แนวทางการสนับสนุน CAPD ตั้งแต่ 1 พค . 52 วิธีการสนับสนุน CAPD ( ส่วนที่ 2 ) 2.1 ค่าชดเชยแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการสำหรับการให้บริการ - การประเมินสภาพร่างกาย ผู้ป่วย - การดูแลผู้ป่วยในเรื่องของ CAPD - ค่ายาพื้นฐาน และ ยารักษาโรคอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CAPD - ภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจาก CAPD อัตรา : 4,000 บาท / ผป . 1 ราย / เดือน วิธีการเบิก : บันทึกข้อมูลการบริการ ติดตาม ผู้ป่วย ใน DMIS_CAPD ทุกเดือน สปสช . นำข้อมูลมาจ่ายรายเดือน
 24. 24. แนวทางการสนับสนุน CAPD ตั้งแต่ 1 พค . 52 วิธีการสนับสนุน CAPD ( ส่วนที่ 2 ) 2 2 ค่าสนับสนุนตามภาระงาน แก่หน่วยบริการ สำหรับ แพทย์ พยาบาล จนท . ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ของหน่วยไตเทียมหรือ CAPD ที่แยกระบบบริการ ต่างหากเพื่อจัดบริการ ให้ความรู้ ผู้ป่วย เยี่ยมบ้าน ปรึกษาทางโทรศัพท์ อัตรา : 2,000 บาท / ผป . 1 ราย / เดือน วิธีการเบิก : หน่วยบริการทำแผน ( แบบ CAPD 1 ) เสนอแผนต่อ สปสช . ( ผ่านเขต ) บันทึกข้อมูลการบริการ ติดตาม ผป . DMIS_CAPD ทุกเดือน สปสช . นำข้อมูลมาจ่ายรายเดือน
 25. 25. แนวทางการสนับสนุน CAPD ตั้งแต่ 1 พค . 52 วิธีการสนับสนุน CAPD ( ส่วนที่ 2 ) 2.3 ค่าสนับสนุนตามภาระงานแก่ แพทย์ ที่ผ่านการอบรมวางสาย Tenchkoff catheter อัตรา : จ่าย 2,000 บาท / ราย เมื่อวางสายสำเร็จ วิธีการเบิก - หน่วยบริการ บันทึกข้อมูลแพทย์ - สปสช . พิจารณาขึ้นทะเบียน / ขึ้น web - หน่วยบริการรายงานการวางสายใน DMIS_CAPD - สปสช . จ่ายรายเดือน
 26. 26. แนวทางการสนับสนุน CAPD ตั้งแต่ 1 พค . 52 วิธีการสนับสนุน CAPD ( ส่วนที่ 2 ) 2.4 สนับสนุนจัดกิจกรรมอาสาสมัครเฉพาะหน่วยที่มี ผป . CAPD ใน ความดูแลมากกว่า 30 คนขึ้นไป อัตรา : 60,000 บาท / หน่วย / ปี วิธีการเบิก : หน่วยบริการ ทำโครงการ ตามแบบ CAPD 2 P เสนอ โครงการต่อ สปสช . ผ่านเขต รายงานผลงาน ทุกปี ตาม แบบ CAPD 2 R
 27. 27. แนวทางการสนับสนุน CAPD ตั้งแต่ 1 พค . 52 หลักเกณฑ์การสนับสนุนและชดเชย - ผู้ป่วย ต้องมีสิทธิ UC - ลงทะเบียนใน DMIS_CAPD และ บันทึกผลการติดตามทุกเดือน - เมื่อ ผู้ป่วย ย้ายหน่วยบริการ สปสช . จะจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้ การรักษา - ทำ Temporary ไม่เกิน 90 วัน / ปี จ่าย 1500 บาท / ครั้ง - กรณีเปลี่ยนเป็น Permanent HD ต้องเข้า คณะกรรมการฯ จังหวัด - กรณีมีภาวะแทรกซ้อน อื่นๆ นอกเหนือจาก CAPD / ให้เบิก ตามระบบปกติ สปสช .
 28. 28. แนวทางการจัดบริการการฟอกเลือด HD
 29. 29. แนวทางการจัดบริการ HD <ul><li>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ </li></ul><ul><li>ส่งหนังสือแสดงความจำนง </li></ul><ul><li>ใช้เกณฑ์ประเมิน ตรต . ( สมาคมโรคไตฯ ) </li></ul><ul><li>เขตขึ้นทะเบียน ประเภท 2.1 หน่วยบริการ / สถานบริการทำสัญญาระยะยาว </li></ul><ul><li>2.2 สถานบริการทำสัญญา ชั่วคราว ( พยายาม  2.1 ) </li></ul><ul><li>การลงทะเบียนผู้ป่วย </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย ที่ผ่าน คณะกรรมการฯจังหวัด </li></ul><ul><li>ลงทะเบียนในโปรแกรม DMIS_HD </li></ul><ul><li>IT ส่งชื่อ ลงทะเบียนในโปรแกรม สกส . เดือนละ 2 ครั้ง </li></ul><ul><li>วิธีการเบิก </li></ul><ul><li>Key เบิกผ่านโปรแกรม สกส . </li></ul>
 30. 30. ขอบเขตการให้บริการ HD ( เดิม ก่อน 1 สค 52 ) <ul><li>1. ค่าฟอกเลือด HD ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมโรคไตฯ กำหนด </li></ul><ul><li>2. การรับยา EPO เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช . กำหนด ( ใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับประกันสังคม ) พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>ค่า Hct < หรือ = 33 ให้ EPO ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 U โดยให้เบิกค่ายาเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 750 บาท : สัปดาห์ </li></ul><ul><li>ค่า Hct 33 – 36% ให้ EPO ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 U โดยให้เบิกค่ายาเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 375 บาท : สัปดาห์ </li></ul><ul><li>ค่า Hct > 36% ไม่มีสิทธิได้รับค่ายา </li></ul><ul><li>3. การทำ Shunt จะจ่ายชดเชยค่าบริการตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อ ผู้ป่วยหนึ่งราย ต่อ 2 ปี ไมจำกัดจำนวนครั้ง </li></ul>
 31. 31. ประกาศการให้บริการ HD ( ตั้งแต่ 1 สค 52 เป็นต้นไป ) <ul><li>ค่าฟอกเลือด HD ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมโรคไตฯ </li></ul><ul><li>2. เพิ่ม ราคาการฟอกเลือด HD ใน ผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปี + มีโรคเรื้อรังเกี่ยวกับอวัยวะอื่น + และฟอกเลือดในหน่วยบริการที่มีบริการ ICU เป็น 1,700 บาท / ครั้ง </li></ul><ul><li>3. เบิกยา EPO ชดเชยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช . กำหนด พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>- ระดับ HCT </li></ul><ul><li>- รายการยาที่เลือก ( รายละเอียด ตามประกาศ ) </li></ul><ul><li>4. ค่าบริหารจัดการ ค่าบริการอื่นๆ เรื่องยา 50 บาท / ราย หรือ 200 บาท / เดือน </li></ul><ul><li>5. การทำ Shunt ชดเชยค่าบริการตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อ ผู้ป่วยหนึ่งราย ต่อ 2 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง </li></ul>
 32. 32. ประกาศการให้บริการ HD ( ตั้งแต่ 1 สค 52 เป็นต้นไป ) <ul><li>สรุปเงื่อนไข การได้รับ 1700 ต้อง 1+2 เท่านั้น </li></ul><ul><li>1 ผู้ป่วย : อายุ มากกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรังเกี่ยวกับอวัยวะอื่น เช่น โรคหัวใจ ปอด ตับ ร่วมด้วย </li></ul><ul><li>2 หน่วยบริการ : เป็น 2.1 ต้องมี / ให้บริการ ICU </li></ul>หมายเหตุ : มีผลตั้งแต่ 1 สค . 52 เป็นต้นไป แต่สิทธิของผู้ป่วย จะได้รับในวันที่ผ่านการพิจารณา อนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และ สปสช . ได้ส่งรายชื่อเข้าในโปรแกรม สกส .
 33. 33. สรุป ประเภท และ สิทธิ ผป . HD ปรับอัตราการจ่าย เพิ่มเติม 1700 บาท - ผู้ป่วย HD รายเดิม ( ก่อน 1 ต . ค . 51 ) และมีความเสี่ยงสูง 1200 บาท ร่วมจ่าย 500 บาท - ผู้ป่วย HD รายใหม่ ( หลัง 1 ต . ค . 51) และมีความเสี่ยงสูง 1700 บาท ผ่านคณะกรรมการ - ผู้ป่วย Fail PD และทำ HD ถาวรและมีความเสี่ยงสูง 1700 บาท ผ่านคณะกรรมการ - ผู้ป่วย HD รายเดิม ( ก่อน 1 ต . ค . 51 ) มีข้อห้ามทำ PD และมีความเสี่ยงสูง 1700 บาท ผ่าน คณะกรรมการ - ผู้ป่วย HD รายเดิม ( ก่อน 1 ต . ค . 51 ) 1000 บาท ผป . ร่วมจ่าย 500 บาท - ผู้ป่วย HD รายใหม่ ( หลัง 1 ต . ค . 51) 1500 บาท ผ่านคณะกรรมการ - ผู้ป่วย Fail PD และทำ HD 1500 บาท ผ่านคณะกรรมการ . - ผู้ป่วย HD รายเดิม ( ก่อน 1 ต . ค . 51 ) มีข้อห้ามทำ PD 1500 บาท ผ่านคณะกรรมการ
 34. 34. การเบิกค่าทำ Shunt สำหรับผู้ป่วย HD ก่อน 1 มค . 53 การทำ Shunt จะจ่ายชดเชยค่าบริการตามจริงแต่ไม่ เกิน 20,000 บาท ต่อ ผู้ป่วยหนึ่งราย ต่อ 2 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง วิธีการเบิก >>> Eclaim / Paper Claim
 35. 35. การเบิกค่าทำ Shunt สำหรับผู้ป่วย HD ตั้งแต่ 1 มค 53 ชนิดของ vascular access ข้อบ่งชี้ ราคาเบิก จำนวนครั้งในการเบิกตามจริงแต่ไม่เกิน หน่วยบริการ / สถานบริการ Tunnel cuffed catheter 1. สำหรับผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจาก CAPD เป็น chronic HD 2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีข้อห้ามในการทำ CAPD 3. สำหรับผู้ป่วย chronic HD ที่รอใช้ AVF หรือ AVG 4. สำหรับผู้ป่วย chronic HD ที่ไม่สามารถทำ AVF หรือ AVG 12,000 บาท ( รวมค่าสาย , ค่าใส่สาย ) 1 ครั้ง / ปี ศูนย์ฟอกเลือดหรือโรงพยาบาล
 36. 36. การเบิกค่าทำ Shunt สำหรับผู้ป่วย HD ตั้งแต่ 1 มค 53 ชนิดของ vascular access ข้อบ่งชี้ ราคาเบิก จำนวนครั้งในการเบิกตามจริงแต่ไม่เกิน หน่วยบริการ / สถานบริการ AVF ใช้สำหรับผู้ป่วย HD ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจาก CAPD เป็น chronic HD 2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีข้อห้ามในการทำ CAPD 3. ผู้ป่วย chronic HD ที่ต้องทำ AVF ใหม่ 8,000 บาท ( รวมค่าผ่าตัด , ค่า OR, ค่าห้องปฏิบัติการ ) 1 ครั้ง / ปี โรงพยาบาล
 37. 37. การเบิกค่าทำ Shunt สำหรับผู้ป่วย HD ตั้งแต่ 1 มค 53 ชนิดของ vascular access ข้อบ่งชี้ ราคาเบิก จำนวนครั้งในการเบิกตามจริงแต่ไม่เกิน หน่วยบริการ / สถานบริการ AVG ใช้สำหรับผู้ป่วย chronic HD ที่ไม่สามารถทำ AVF ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจาก CAPD เป็น chronic HD 2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีข้อห้ามในการทำ CAPD 3. ผู้ป่วย chronic HD ที่ต้องทำ AVG ใหม่ 8,000 บาท ( รวมค่าผ่าตัด , ค่า OR, ค่าห้องปฏิบัติการ แต่ไม่รวมค่า graft, ) ค่า graft ไม่เกิน 14,000 บาท 1 ครั้ง / ปี โรงพยาบาล
 38. 38. การเบิกค่าทำ Shunt สำหรับผู้ป่วย HD ตั้งแต่ 1 มค 53 วิธีการเบิก >>> E-claim / Paper Claim ชนิดของ vascular access ข้อบ่งชี้ ราคาเบิก จำนวนครั้งในการเบิกตามจริงแต่ไม่เกิน หน่วยบริการ / สถานบริการ Temporary double lumen catheter 1. สำหรับผู้ป่วย chronic HD ที่รอใช้ AVF หรือ AVG 5,000 บาท ( รวมค่าสาย , ค่าใส่สาย ) 1 ครั้ง / ปี ศูนย์ฟอกเลือดหรือโรงพยาบาล
 39. 39. หมายเหตุ <ul><li>ผู้ป่วยที่ใหม่ที่ต้องทำ temporary HD ก่อนทำ CAPD ให้รวมค่าสาย Temporary double lumen catheter อยู่ในค่าเหมาจ่าย 4,000 บาท / คน / เดือน </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย CAPD ที่ต้องทำ temporary HD หลังจากเริ่มทำ CAPD เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ให้รวมค่าสาย Temporary double lumen catheter อยู่ในค่าเหมาจ่าย 4,000 บาท / คน / เดือน </li></ul><ul><li>ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการแก้ไข AVF หรือ AVG สามารถเบิกค่าแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ใช้จริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี </li></ul><ul><li>ในกรณีที่หน่วยบริการหรือสถานบริการมีความจำเป็นต้องใช้รายการต่างๆ หรืออุปกรณ์ในการรักษาเพิ่มเติมจากที่ สปสช . กำหนดไว้ และมีค่าใช้จ่ายที่สูงชัดเจน หน่วยบริการหรือสถานบริการ สามารถอุทธรณ์หน่วยบริการดังกล่าวที่ สปสช . ได้ </li></ul>
 40. 40. แนวทางการสนับสนุนยา EPO
 41. 41. การรับการสนับสนุนยา EPO <ul><li>ผู้ป่วย CAPD และ HD ทุกรายที่มีความจำเป็น </li></ul><ul><li>สนับสนุนเป็นยา ผ่านระบบ VMI </li></ul><ul><li>- หน่วยบริการ CAPD : เริ่ม 1 ตค . 52 โดยบันทึกในโปรแกรม DMIS ( ช่วงเดือน </li></ul><ul><li>พค .- กย . 52 จะจ่ายชดเชยเป็นเงินเหมือนเดิม ( เหมาจ่าย 2,000 บาท ต่อรายต่อเดือน ) </li></ul><ul><li>- หน่วยบริการ HD : เริ่ม 1 ตค . 52 บันทึกในโปรแกรม สกส . </li></ul>
 42. 42. การรับการสนับสนุนยา EPO <ul><li>สนับสนุนค่าบริหารจัดการ ค่าบริการอื่น ๆ รวมค่าส่งข้อมูล 50 บาท / การ </li></ul><ul><li>ให้ยา 1 ครั้ง และรวมทั้งเดือนไม่เกิน 200 บาท / เดือน </li></ul><ul><li>การให้ยาตัวใด ต้องให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้ </li></ul><ul><li>รายงานโดยบุคลากรทางการแพทย์มายัง สปสช . </li></ul><ul><li>การให้ EPO ใน HD ต้องฉีดในหน่วย HD เท่านั้น </li></ul><ul><li>การให้ EPO ใน CAPD สามารถฉีดได้ที่ หน่วยบริการ / รพ . / สอ . ( ที่เป็น </li></ul><ul><li>เครือข่าย CAPD ของหน่วยบริการแล้ว ) </li></ul>
 43. 43. ชื่อยา ขนาดยา ระดับ Hct ≤ 30 % เบิกได้ตามจ่ายจริงและไม่เกิน ระดับ Hct >30%-36% เบิกได้ตามจ่ายจริงและไม่เกิน <ul><li>Erypo ( Eprex ) </li></ul><ul><li>Hypercrit(Hemax) </li></ul><ul><li>Espogen </li></ul><ul><li>Epokine </li></ul><ul><li>Eporon </li></ul><ul><li>Eritrogen </li></ul><ul><li>Epoetin </li></ul><ul><li>Renogen </li></ul><ul><li>Epiao </li></ul><ul><li>Bioyetin </li></ul>4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū 4,000 ū x 6 ต่อเดือน 4,000 ū x 8 ต่อเดือน 4,000 ū x 8 ต่อเดือน 4,000 ū x 8 ต่อเดือน 4,000 ū x 10 ต่อเดือน 4,000 ū x 10 ต่อเดือน 4,000 ū x 10 ต่อเดือน 4,000 ū x 10 ต่อเดือน 4,000 ū x 10 ต่อเดือน 4,000 ū x 10 ต่อเดือน 4,000 ū x 4 ต่อเดือน 4,000 ū x 4 ต่อเดือน 4,000 ū x 4 ต่อเดือน 4,000 ū x 4 ต่อเดือน 4,000 ū x 5 ต่อเดือน 4,000 ū x 5 ต่อเดือน 4,000 ū x 5 ต่อเดือน 4,000 ū x 5 ต่อเดือน 4,000 ū x 5 ต่อเดือน 4,000 ū x 5 ต่อเดือน
 44. 44. สรุปการสนับสนุน ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย CAPD / HD ปรับใหม่ ( หลัง 1 พค . 52 ) CAPD HD รายเก่า ก่อน 1 ต . ค .51 สปสช . จ่าย 1000 บาท / ครั้ง , 1200 บาท / ครั้ง ( อายุเกิน 60 ปี + มีโรคเรื้อรัง ) + ผป . co-pay 500) น้ำยา CAPD / สาย TK/ ยา Epo เบิกจาก อภ . VMI จัดกิจกรรมอาสาสมัคร 60,000 บาท / ปี ( ผป . >30 ) ค่าใช้จ่ายในการบริการ 4,000 บาท / ราย /: ด . ค่าสนับสนุนตามภาระงาน 2,000 บาท / ราย / ด . <ul><li>ค่าวางสาย tenchkoff catheter แพทย์ 2,000 บาท : ราย </li></ul><ul><li>Temporary HD กรณี </li></ul><ul><li>มี CAPD complication </li></ul><ul><li>มีความจำเป็น HD ระหว่างรอ CAPD </li></ul><ul><li>สปสช . จ่าย 1500 บาท / ครั้ง ไม่เกิน 90 วันต่อปี </li></ul>ค่าทำ Shunt เหมาจ่าย 20000 / คน / 2 ปี ( 1 มค 53 ปรับอัตราใหม่ TCC AVG, AVF Double lumen ตามประกาศ ) ยา Epo ตามระดับ Hct. ผ่าน อภ . VMI HD รายใหม่ / Switch จาก CAPD->HD สปสช . จ่าย 1500 บาท / ครั้ง , 1700 บาท / ครั้ง ( อายุเกิน 60 ปี + มีโรคเรื้อรัง )
 45. 45. แนวทางการจัดบริการการปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิ
 46. 46. แนวทางการจัดบริการ KT <ul><li>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ KT และการให้ยากดภูมิ </li></ul><ul><li>ใช้เกณฑ์ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ </li></ul><ul><li>การลงทะเบียนผู้ป่วย </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย UC อยู่ระหว่างรับการบำบัดทดแทนไต </li></ul><ul><li>หน่วยบริการ ส่งชื่อ ผู้ป่วยให้ สบร . ลงทะเบียน เป็นเอกสาร ( อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม ) </li></ul><ul><li>วิธีการเบิก </li></ul><ul><li> Paper Claim ที่ สบร . ( อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม ) </li></ul>
 47. 47. แนวทางการจัดบริการ ยากดภูมิ <ul><li>การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการให้ยากดภูมิ </li></ul><ul><li>ใช้เกณฑ์ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ </li></ul><ul><li>การลงทะเบียนผู้ป่วย </li></ul><ul><li> ผ่านโปรแกรม DMIS </li></ul><ul><li>วิธีการเบิก </li></ul><ul><li> ผ่านโปรแกรม DMIS </li></ul>
 48. 48. ไม่มีภาวะ DGF ไม่มีภาวะ DGF ไม่มีภาวะ DGF ไม่มีภาวะ DGF KIDNEY TRANSPLANTATION Donor Recipient Deceased Donor ค่าเตรียมและผ่าตัดผู้บริจาคที่สมองตาย Living Donor ค่าเตรียมผู้บริจาคที่มีชีวิต ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายผู้บริจาคที่มีชีวิตระหว่างเข้ารับการผ่าตัด ค่าเตรียมผู้รับบริจาค ก่อนเข้ารับการผ่าตัด Risk Low risk High risk Discharge Protocol ACR-A Delay graft function Protocol II Protocol I Protocol IV Protocol III เลือก 1 protocol ตามข้อบ่งชี้ Acute cellular rejection Protocol ACR-B Antibody mediated rejection Protocol AMR-A Protocol AMR-B Protocol DGF-A Protocol DGF-B Protocol DGF-C No complication กรณีมีภาวะ DGF กรณีมีภาวะ DGF กรณีมีภาวะ DGF เลือก 1 protocol ตามข้อบ่งชี้ เลือก 1 protocol ตามข้อบ่งชี้
 49. 49. เป็นผู้ป่วยสิทธิ UC มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และ ได้รับอนุมัติให้ปลูกถ่ายไต ทำการปลูกถ่ายไต ในหน่วยบริการที่ทำข้อตกลงกับ สปสช . ดังนี้ 1. ผู้รับบริจาคต้องอยู่ในระหว่างการรักษาแบบ CAPD หรือ HD ( กรณีรับไต จากผู้บริจาคสมองตาย ) 2. ผู้รับบริจาคต้องมี GFR<10 CC”/min/1.73 m2 โดยไม่ จำเป็นต้องรับการ รักษาใดๆมาก่อน ( กรณีรับไตจากผู้บริจาคที่มี ชีวิต ) 3. อายุไม่เกิน 60 ปี คุณสมบัติผู้รับไต ( recipient)
 50. 50. <ul><li>4 ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>Active infection </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดเชื้อ HIV </li></ul></ul><ul><ul><li>Chronic liver disease ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับสมาคมปลูกถ่าย อวัยวะแห่งประเทศไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>โรคมะเร็ง หากเคยเป็นต้องหายขาดมาแล้วอย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัด ( Ischemic heart disease, </li></ul></ul><ul><ul><li>Congestive heart failure, Chronic obstructive pulmonary disease) </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่มี Persistent coagulation abnormality </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่มี Psychiatric disorder </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด </li></ul></ul>คุณสมบัติผู้รับไต ( recipient) ( ต่อ )
 51. 51. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ก่อน การปลูกถ่ายไต ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค 1.1 ค่าเตรียมและผ่าตัดผู้บริจาคที่สมองตาย จำนวน 40,000 บาท 1.2 ค่าเตรียมผู้บริจาคที่มีชีวิต - ก่อนเข้ารับการผ่าตัด จำนวน 40,000 บาท ( จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง ) - ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด จำนวน 32,800 บาท
 52. 52. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ก่อน การปลูกถ่ายไต ( ต่อ ) 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับเตรียมผู้ป่วย 2.1 ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับการผ่าตัด จำนวน 31,300 บาท 2.2 ค่าเตรียมผู้รับบริจาคระหว่างรอผู้บริจาคที่สมองตาย ( Panel reactive antibody ) ทุก 3 เดือน ครั้งละ 1,800 บาท
 53. 53. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ระหว่าง ปลูกถ่ายไต จ่ายตาม Protocol Low Risk ( ไม่รวม Complication) - Protocol-1 (Cyclosporine+Mycophenolate) จำนวน 143,000 บาท - Protocol-2 (Tacrolimus+Mycophenolate) จำนวน 148,000 บาท High Risk ( ไม่รวม Complication) - Protocol-3 (Cyclosporine+Mycophenolate+Baxiliximab) จำนวน 287,000 บาท - Protocol-4 (Tacrolimus+Mycophenolate+Baxiliximab) จำนวน 292,000 บาท
 54. 54. จ่ายตาม Protocol กรณีผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด และมีภาวะแทรกซ้อน - Protocol ACR-A ( Acute cellular rejection ) จำนวน 23,000 บาท - Protocol ACR-B (refractory acute cellular rejection) จำนวน 493,000 บาท - Protocol AMR-A (antibody mediated rejection) จำนวน 340,000 บาท - Protocol AMR-B (refractory antibody mediated) จำนวน 426,000 บาท - Protocol DGF-A ( delay graft function ) จำนวน 56,000 บาท - Protocol DGF-B (delay graft function with acute cellular rejection) จำนวน 40,000 บาท - Protocol DGF-C (delay graft function with antibody mediated rejection) จำนวน 35,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย ระหว่าง ปลูกถ่ายไต ( ต่อ )
 55. 55. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ยากดภูมิ หลังการปลูกถ่ายไต ครอบคลุมการตรวจรักษา ยากดภูมิคุ้มกัน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจปัสสาวะ ตรวจระดับยากดภูมิคุ้มกัน เหมาจ่ายในอัตราดังต่อไปนี้ ปีที่ 1 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 30,000 บาท เดือนที่ 7-12 เดือนละ 25,000 บาท ปีที่ 2 เดือนละ 20,000 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป เดือนละ 15,000 บาท
 56. 56. หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ KT+ ยากดภูมิ หมายเหตุ รพ . จ่ายยากดภูมิอย่างเดียว รพ . ชลบุรี รพ . ระยอง รพ . มหาวิทยาลัยนเรศวร ลำดับ โรงพยาบาล ลำดับ โรงพยาบาล 1 รพ . พุทธชินราช 9 รพ . สุราษฎร์ธานี 2 รพ . ภูมิพลอดุลยเดช 10 รพ . วชิระพยาบาล 3 รพ . สงขลานครินทร์ 11 รพ . สรรพสิทธิประสงค์ 4 รพ . ขอนแก่น 12 รพ . ราชวิถี 5 รพ . รามาธิบดี 13 รพ . ธรรมศาสตร์ 6 รพ . พระมงกุฎ 14 รพ . ศิริราช 7 รพ . ศรีนครินทร์ 15 รพ . จุฬาลงกรณ์ 8 รพ . มหาราชนครเชียงใหม่
 57. 57. ขอบคุณค่ะ

×