Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nvaca378 xarxes informàtiques

284 views

Published on

...

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nvaca378 xarxes informàtiques

 1. 1. Xarxes informàtiques Ninoska Vaca 4rtB-Informàtica
 2. 2. ÍNDEX •Tipus de xarxes.....................................................1 •Mitjans de transmissió..........................................2 •Elements d'interconnexió......................................3 •Configuració de l'adaptador de xarxa....................4 •Protocol TCP/IP....................................................5 •Bibliografia...........................................................6
 3. 3. Una xarxa està formada per un conjunt d'ordinadors, connectats entre si, que comparteixen alguns recursos i serveis. Segons l'abast geogràfic: -LAN: interconnecta els usuaris amb distancies de pocs metres. -WAN: interconnecta dispositius de un municipi o ciutat. TIPUS DE XARXES Segons la jerarquia entre els ordiandors: -Xarxes amb servidors: els recursos compratits en un sol ordinador o un nombre reduit -Xarxes igualitàries: tots els ordinadors poden com- partir i utilitzar recursos.
 4. 4. Parell trenat Consisteix en dos cables de coure aillats en forma d'espiral. ELS MITJANS DE CONNEXIÓ Apantallat(cobert amb metall) Sense apantallar
 5. 5. Cable coaxial Cable format per un conductor central rodejat per un material aïllant i forrat per un conductor extern. Nucli conductor de coure Aïllant plàstic Pantalla de coure trenada Coberta exterior
 6. 6. Fibra òptica Filament flexible de secció circular fet d'algun tipus de vidre o plàstic capaç de transportar feixos de llum en el seu interior. http://www.youtube.com/watch?v=n9_AzB2zxbg
 7. 7. ELEMENTS D'INTERCONNEXIÓ Concentrador-HUB Envia totes les dades a totes les màquines que responen. Conmutador-Swicht Coneix la ubicació dels ordinadors, el que permet que es connecti directament l'origen amb la destinació sense enviar informació a totes les computadores.
 8. 8. Encaminador-router Dispositiu que permet interconnectar xarxes que operen amb una capa de xarxa diferent. Dispositiu que interconnecta dispositius de comunicació sense fils per formar una xarxa sense fils. Punt d'accés Repetidor Amplificador de senyal per doner més abast a una xarxa.
 9. 9. CONFIGURACIÓ DE L'ADAPTADOR DE XARXA Identificador únic de cada equip d'una xarxa L'adreça IP Màscara de subxarxa Codi numèric que forma part de l'adreça IP dels ordinadors, té el mateix format que l'adreça IP, però afecta només a un segment particular de la xarxa. Decimal Binari IP: 010.010.123.160 00001010.00001010.01111 011.10/100000 MS: 255.255.255.192 11111111.11111111.11111111 .11/000000
 10. 10. Porta d'enllaç És el dispositiu que connecta i dirigeix el tràfic de dades entre dues xarxes. Servidor DNS Indica quins ordinadors tradueixen els noms de les WEB per les IP's dels servidors. Té el mateix format que l'adreça IP.
 11. 11. ELS PROTOCOLS DE XARXA PROTOCOL TCP/IP Conjunt de protocols, que pren el seu nom dels dos més coneguts: TCP i IP. El Protocol de Control de Transmissió (TCP) permet a dos amfitrions establir una connexió i intercanviar dades. El TCP garanteix el lliurament de dades, també garanteix que els paquetssiguin lliurats en el mateix ordre en el qual van ser enviats. El Protocol d'Internet (IP) utilitza adreces que són sèries de quatre números ocetens (byte) amb un format de punt desena.
 12. 12. BIBLIOGRAFIA http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolo http://www.saulo.net/pub/tcpip/ http://info.yahoo.com/privacy/ct/yahoo/ip/ http://ca.wikilingue.com/es/Porta_d'enlla%C3%A7_predetermin http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml http://www.wikipedia.org/ http://www.slideshare.net

×