Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

განმანათლებლობა

3,020 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

განმანათლებლობა

 1. 1. ნინო ნადირაძე ახალციხის პირველი სკოლა 2014 წელი
 2. 2.  საფრანგეთში სახელმწიფოს მმართველობის ფორმა აბსოლიტური თვითმპყრობელური მონარქია
 3. 3.    მოსახლეობა-26 მილიონი ხალხმრავალი ეკონომიურად მაღალგანვითარებული
 4. 4. პირველი წოდება მეორე წოდება • სამღვდელოება • გადასახადებს არ იხდიდა • თავადზანაურობა • გადასახადებს არ იხდიდა • ინტელიგენცია,ვაჭრები,მეწარმეები, მესამე წოდება • დაბალი ფენები-გლეხობა-80% • ფეოდალურ გადასახადებს იხდიდა
 5. 5.   მთავარი იდეოლოგიური დასყრდენი აღორძნების ხანის ჰუმანიზმი იყო. XV საუკუნიდან ევროპაში ადამინის თვაისუფლების, ტოლერანტობისა და შემოქმედებითი დამოუკიდებლობის შესახებ გაჩენილი ახალი იდეები განმანათლებლობის პერიოდში კიდევ უფრო განვითარდა.
 6. 6.  XVII საუკუნიდან დაწყებული ახალი ეტაპი მეცნიერების , ხელოვნების,ფილოსოფიისა და საზოგადოებრივი იდეების განვითრებას გულისხმობდა.
 7. 7.  განმანათლებლობას საფუძველი ინგლისში ჩაეყარა.  შემდეგ მთელ ევროპაში გავრცელდა  კლასიკური სახე XVIII საუკუნის საფრანგეთში მიიღო.
 8. 8. XVII საუკუნის იტალიელი მეცნიერი -გაუმჯობესებული ტელესკოპით სწავლობდა პლანეტებს. დაამტკიცა, რომ დედამიწა მზის გარშემო ბრუნავს. გალილეო გალილეი
 9. 9. ისააკ ნიუტონი ინგლისელი მეცნიერი-რომელმაც მსოფლიო მიზიდულობის კანონს მიაგნო და ფიზიკაში გადატრიალება მოახდინა.
 10. 10. ინგლისელი ფილოსოფოსი, ექიმი ,, ლიბერალიზმის მამა” ლოკის იდეებმა დიდი გავლენა მოახდინა ფრანგულ განმანათლებლობის კლასიკოსების-ვოლტერისა და ჯან ჯალ რუსოს მსოფმხედველობის ჩამოყალიბებაზე. მისი იდეები ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციაშიც აისახა. ჯონ ლოკი
 11. 11.    XVII საუკუნის ინგლისში დაწყებული განმანათლებლობა მალე ევროპის ქვეყნებში -შიტლანდიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, ნიდერლანდში გავრცელდა. XVII საუკუნე მეცნიერების განვითრების მაღალი დონით გამოირჩეოდა. XVIII საუკუნის განმანათლებლებმა ძირითადად ადამიანსა და სამყაროში მის ადგილზე გაამახვილეს ყურადღება.
 12. 12. ყველა ადამიანური და საზოგადობერივი პრობლემის გადაჭრაში გონების ჩართვა თავისუფალი აზროვნება და ანტიდოგმატიზმი ანტიკლერიკალიზმი
 13. 13. დემოკრატიზმი-ფართო მასების მიერ კულტურისა და ცოდნის ზიარება-დაუფლების აუცილებლობა რაციონალიზმი-გონების შეუზღუდავი შესაძლებლობბეის რწმენა ისტორიული ოპტიმიზმი-მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი პროგრესის რწმენა
 14. 14.  ფრანგი განმანათლებლების იდეებმა გავლენა მოახდინა ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციასა და 1789 წლის საფრანგეთის ,,ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციაში” ასახულ დებულებებსა და საფრანგეთის რევოლუციურ იდეოლოგიაზე.
 15. 15.    ფრანგი მწერალი,ადვოკატი და ფილოსოფოსი ,, სპარსული წერილები” ,, საფრანგეთის მონარქი ყველაზე ძლიერი მეფეა ევროპაში, მას რა მოეპოვება ოქროს საბადოები, როგორც მის მეზობელს-ესპანეთის მეფეს, მაგრამ იგი უფრო მდიდარია,ვინაიდან სიმდიდრეს ქაჩავს თავისი ქვეშემრდომებისაგან,რაც უფრო დაუშრეტელი წყაროა, ვიდრე საბადოები”
 16. 16.  ფრანგი მწერალი, დრამატურგი,ფილოსოფოსი, განმანათლებელი. XVIII საუკუნეს ვოლტერის საუკუნეს უწოდებენ. ,,შესაძლოა, თქვენი აზრები ჩემთვის მიუღებელი იყოს, მაგრამ თავს გავწირავ, რათა თქვენ მათი გამოთქმის უფლება გქონდეთ” ,, ფულის ნაკლებობა კი არა, ნიჭერი ადამიანების ნაკლებობა ხდის სახელმწიფოს უძლურს”
 17. 17.  ფრანგი მწერალი, კომპოზიტორი და ფილოსოფოსი, რომლის ნაშრომებმა და პოლიტიკურმა იდეებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საფრანგეთის რევოლუციაში.  მისმა პოლიტიკურმა იდეებმა ხელი შეუწყო სოციალიზმის იდეოლოგიის ჩამოყალიბებას და ნაციონალისტური იდეის გავრცელებას.
 18. 18.  ფრანგი მწერალი, ფილოსოფოსგანმანათლებელი და ენციკლოპედისტი.  მან შექმნა პირველი ენციკლოპედია, რომელშიც იმ დროის მეცნიერული მიღწევების შედეგად სამყაროს შესახბ დაგროვებული ცოდნა იყო თავმოყრილი.  აღზრდას ბევრი რამ შეუძლია,მაგრამ -არა ყველაფერი.
 19. 19.  გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.  იგი აბსოლუტიზმის იდეოლოგიის წინააღმდეგ მებრძოლი და დემოკრატიული ფენების ინტერესების დამცველი მწერალი იყო.
 20. 20. გერმანელი მწერალი და ყველა დროსი ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნე . გოეთეს შემოქმედების მწვერვალია ,, ფაუსტი”, რომელსაც იგი თითქმის მთელი სიცოცხლე წერდა. ,, თუ მიზნისკენ მიდიხარ და გზად შეჩერდები , რათა ყველა ძაღლს ქვა ესროლო, რომელიც გიყეფს, მიზნამდე ვერასოდეს მიაღწევ”. ყოველდღე უნდა მოუსმინო თუნდაც ერთი სიმღერა, შეხედო კარგ სურათს, წაიკითხო ერთი ბრძნული აზრი მაინც”.
 21. 21.  გერმანელი პოეტი. დრამატურგი, ისტორიკოსი,  შილერი თავის სატირულ ნაწარმოებებში მწვავედ აკრიტიკებდა მაღალი ფენის პრივილეგიას.
 22. 22.  ,, სიბრძნე სიცრუისა’” სულხან საბა ორბელიანი ,, სწავლა მოსწავლეთა” დავით გურამიშვილი
 23. 23.  ბიზანტიის დაცემისა და მუსლიმურ გარემოცვაში აღმოჩენის შემდეგ საქართველო, რომელიც ისტორიულად დასავლურ სოციალურ და ეთიკურ ღირებულებებთან, რელიგიურ რწმენასა და წეს-ჩვეულებებთან იყო დაკავშირებული, იზოლირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა.  ევროპულ კულტურასთან სიახლოვის ძირები შორეულ წარსულში ანტიკური საბერძნეთის ელინისტურ ქალაქსახელმწიფოებთან საქართველოს ძლიერ კავშირებამდე მიდის.  ამის შემდეგ საქართველოს ევროპული ორიენტაცია ქართულ და ბიზანტიურ კულტურებს შორის ურთიერთობაში გამოიხატა. მოგვიანებით დასავლური კულტურის გავლენა ქართულრუსულ ურთიერთობაზეც აისხა.   რუსეთთან შეერთების შემდეგ რუსეთი აღმოჩნდა დერეფანი ევროპასთან ურთიერთობისათვის, რამაც გაუადვილა საქართველოს ევროპული იდენტურობის ჩამოყალიბება.
 24. 24. ალექსანდრე ჭავჭავაძე პოეტი, მთარგმნელი, სამხედრო პირი, საზოგადო მოღვაწე და ქართული რომანტიზმის ფუძემდებელი. მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოში ევროპული განმანათლებლობის დანერგვაში. მან ხელი შეუწყო ევროპული ცხოვრების წესის გავრცელებას აღმოსავლეთ საქართველოში. •დასავლურ სტილზე წინანდალი-ააშენა. •საქართველოში შემოიტანა როიალი, ეტლი. •ის იყო პირველი ქართველი თავადი, რომელმაც თავისუფალი მუშახელის დაქირავება დაიწყო და გლეხები გაათავისუფლა ყმობისაგან.

×