Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი-მეექვსე კლასი

952 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი-მეექვსე კლასი

 1. 1. სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი ნინო ნადირაძე 2012 წ.
 2. 2. მეცნიერების განვითარება, ტექნიკური საშუალებების გაუმჯობესება და ტექნოლოგიების სრულყოფა საზოგადოების პროგრესის საფუძველს ქმნის
 3. 3. • ძველი ეპოქების საზოგადოებები ხელოსნურ ნაწარმზე იყვნენ დამოკიდებული. • ახალ დროში ევროპაში ხელოსნური შრომა გამოდევნა ჯერ მანუფაქტურულმა, შემდეგ მანქანურმა შრომამ.
 4. 4. • XIX-XX საუკუნეებში კი წარმოებაში სწარაფად დაინერგა ახალი ტექნოლოგიები რამაც არათუ ბევრი ხელოსნური პროფესია უსარგებლო გახადა, არამედ სრულიად გამოდევნა ადამიანი მომსახურების ზოგიერთი სფეროდან.
 5. 5. პურის ცხობის ტექნოლოგია • პური კვების ერთ-ერთი უძველესი პროდუქტია-იგი დაახლოებით ძვ. წწ 2000 წლიდან არის ცნობილი.
 6. 6. თავდაპირველად პური კვერის ფორმისა (ბრტყელი, მრგვალი ) იყო. ძველ ეგვიპტელებმა დაიწყეს პურში საფუარის დამატება
 7. 7. ცომის დამუშავება
 8. 8. პურის საცხობი
 9. 9. თანამედროვე პურის საცხობი
 10. 10. საათი • საათი არის საყოფაცხოვრებო (მაჯის, მაგიდის, კედლის, კოშკისა და ა. შ.) და სპეციალური დანიშნულებისა (რადიოშუქურის, სასიგნალო, საპროცედურო, ასტრონომიური, საჭადრაკო, სატაბელო და სხვა).
 11. 11. • პირველი მოწყობილობა, რომლის საშუალებით ადამიანმა შეძლო დროის გაზომვა, იყო მზის საათი ძვ. წ. III ათასწლეულში. • შუა საუკუნეებში უმარტივესი საათის დანიშნულებას ასრულებდა გნომონი.
 12. 12. გნომონი (ძვ. ბერძნ. γνώμων — მაჩვენებელი) — უძველესი ასტრონომიული ხელსაწყო, ვერტიკალური საგანი (ისარი, სვეტი), რომელიც მისი ჩრდილის უმოკლესი სიგრძით (შუადღეს) მზის დახრის კუთხის განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. უმოკლესი ჩრდილი ასევე ნამდვილი მერიდიანის მიმართულებას უჩვენებს. გრომონს ასევე უწოდებენ მზის საათის ნაწილს, რომლის ჩრდილით დრო განისაზღვრება.
 13. 13. მზის საათი ძველ ეგვიპტესა და საბერძნეთში იყენებდნენ ამავე პრინციპზე დამყარებულ მზის საათს, რომელსაც ჰქონდა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დანაყოფებიანი წრეციფებრლატი [1]. დღის განმავლობაში მზის ჩრდილი ეცემოდა ციფერბლატს და წრეზე მოძრაობდა. ასე იგებდნენ დროს.
 14. 14. წყლის საათი უკვე II ათასწლეულში ჩვ. წ-მდე ინდოეთსა და სხვა ქვეყნებშიც იყენებდნენ წყლის საათს. დროს აღრიცხავდნენ დანაყოფებიან ჭურჭელში სავზე რეზერვუარიდან თანაბარი ინტერვალებით წვეთწვეთად ჩამდინარე წყლის დაგროვილი რაოდენობის მიხედვით.
 15. 15. ქვიშის საათი შუა საუკუნეებში რაინდები შერკინებისას დროის გასაზომად ქვიშის საათს იყენებდნენ, რომელიც ასევე ნივთიერების თანაბარი მოძრაობის ათვლას ემყარებოდა. ბრძოლა მთავრდებოდა მაშინ, როცა ქვიშა საათის ერთი ნაწილიდან მეორეში ჩაიცლებოდა.
 16. 16. მექანიკური საათი მექანიკური საათები მე-6 საუკუნიდან მოიხსენიება. საათის კონსტრუქციამ და სამოძრაო მექანიზმმა დიდი ცვლილებები განიცადა. თანამედროვე მექანიკური საათის გამომგონებელია კრისტიან ჰიუიგენსი, რომელმაც 1657 წელს საათის ისრების ასამოძრავებლად ქანქარა გამოიგონა.
 17. 17. ციფრული საათი Øელექტრონული ციფრული საათი წარმოადგენს დროის ზუსტ მაჩვენებელ მოწყობილობას, რომელიც შესრულებულია თანამედროვე ტექნოლოგიით.
 18. 18. ეს საინტერესოა • მე-19 საუკუნის 40-იან წლებში გამოჩნდა ისეთი მექანიკური საათები, რომლებშიც ელექტრული მოწყობილობა გამოიყენება. • XX საუკუნიდან ჩნდება ე.წ ატომური და კვარცის საათები, რომელთა სვლის სიზუსტე ფანტასტიკურად დიდია. ამ საათებში ქანქარას როლს შესაბამისად ატომური და კვარცის გენერატორები ასრულებს. ასეთი საათების ყველაზე სრულყოფილ სახეობას ელექტრონული საათი ეწოდება.
 19. 19. XXI საუკუნის საათები : )))
 20. 20. შიკრიკიდან ელფოსტამდე
 21. 21. მტრედი უფრო სწარფი აღმოჩნდა
 22. 22. გმადლობთ ყურადღებისათვის

×