Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EVRY Sak og Portal 2016 - Digital agenda for økt åpenhet

144 views

Published on

Sak & Portal 2016 - Innlegg om økt åpenhet i forvaltningen. In Norwegian.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EVRY Sak og Portal 2016 - Digital agenda for økt åpenhet

 1. 1. Er du klar for å møte kravene om en åpen forvaltning? Nino Lo Cascio EVRY Kommune & Helse, 28.04.2016
 2. 2. demo kratiaristo krati • åpenhet • stemmerett • likestilling, m.v
 3. 3. omstilling handler ikke om å effektivisere…
 4. 4. åpen tilgjengelig inkluderende endringsvillig
 5. 5. åpen, som i «døgnåpen»
 6. 6. selvbetjening – 100 år i 2017 Self-service as shown in Saunder’s patent grant no. 1,242,872. Source: US Patent Office
 7. 7. Automatisk avslått Manuell behandling Automatisk godkjent
 8. 8. radikal kapasitetsøkning og demokratisering av ikt Cray-1 Supercomputer 1975 (80 MFLOPS) iPhone 6 (450 MFLOPS) Nær 6x så rask som Cray-1
 9. 9. Smarttelefonen var det første IoT-devicet. I fremtiden vil selvbetjening bety direkte og naturlig interaksjon med ulike ting.
 10. 10. fra produkter til augmenterte tjenester
 11. 11. alle sektorer «disruptes» av digitaliseringen 2.500 meldinger 99%elektronisk
 12. 12. åpen, som i «inkluderende»
 13. 13. «Pasienter er den mest uutnyttede ressursen i helsevesenet. De ønsker å bli involvert og de kan involveres. Deres deltakelse vil føre til bedre resultater til lavere kostnader og dramatisk høyere pasienttilfredshet» CharlesSafran,MD,HarvardUniversity
 14. 14. for hvem er dagens velferdsstat konstruert? • Homogent samfunn • Kjernefamilien • Jakten på fremskritt • Mangel på produkter • Mangel på alternativer
 15. 15. for hvem er dagens velferdsstat konstruert? • Homogent samfunn • Kjernefamilien • Jakten på fremskritt • Mangel på produkter • Mangel på alternativer • Heterogent samfunn • Individet • Jakten på mening • Mangel på tid, tillit og oppmerksomhet
 16. 16. «Hvordan kan vi digitalisere alle disse skjemaene og prosessene?» «Hvilke (digitale) tjenester burde jeg som innbygger hatt tilgang til herognå?» …og hva trenger man da av interne prosesser, støttefunksjoner og kompetanser for å hjelpe henne gjennom hele forløpet?
 17. 17. dette representerer et kopernisk skifte
 18. 18. «brukeren i sentrum» Fra Digital Agenda: Hovedprio.1: «Brukeren i sentrum»
 19. 19. Hvordan lære henne å kjenne? Sammenstille det vi vet • + adferd i våre kanaler • + adferd i sosiale medier • + velferdsteknologibruk • + nettilkoblede sensorer • + DNA-data?
 20. 20. Data mengden Hjelp! Hva har vi av arkivmateriale og hva er kvaliteten i dette? Hva kan automatiseres av prosesser i en «big data» infrastruktur? Vurdér arkivfaglig rådgivning for å få på plass en digital innholdsstrategi og oversikt over status og nødvendige tiltak
 21. 21. transparente data gir bedre kvalitet
 22. 22. - fra representert til deltakende - fra passiv mottaker til aktiv partner - fra likt for alle til behovsorientert - fra formell til personlig - fra mono-kulturell til multi-kulturell - fra lukkede rom til transparent - fra siloer til ende-til-ende forløp en beste praksis digital demokratimodell
 23. 23. åpen, som i «endringsvillig»
 24. 24. å lede som gartnere «Gartneren skaper økosystemet; Han går ut og forbedrer jorden, sår, fjerner ugress, passer på og høster. Men plantene gjør selve jobben» General Stanley McChrystal
 25. 25. planlegg for endring ved å etablere en plattform «… betyr en slutt på å utvikle kun komplette (offentlige) systemløsninger. Myndighetene bør tilby en plattform av fundamentale tjenester» Tim O’Reilly
 26. 26. økt bruk av felleskomponenter
 27. 27. Ulike andre fagsystem ELEMENTS Integration Services Generelle saks- behandlere / ledere Epost-sentriske / offline saksbehandlere / ledere Fagrettede saksbehandlere Arkivledere / medarbeidere System- administratorer ELEMENTS nCore ELEMENTS Web Fag- system Plan- sak Til- skudd Møte/ utvalg Anset- telseArkiv Avansert prosessstøtte Logikkbase og regelmotor MS SharePoint Forenklet saksbehandling MS Outlook Saksbehandling Støtte for automatisering Konfigurering og overvåkning Frittstående NOARK- arkivkjerne Fagrettede saksbehandlere E L E M E N T S L Ø S N I N G S P L AT T F O R M
 28. 28. Arkivloven §9b; «..offentlig arkivmateriale kan ikkje førast ut or landet..»
 29. 29. EVRY bygger nå den sikre, nasjonale driftsplattformen for nettskytjenester sammen med IBM. I tillegg vil våre kunder selv kunne utnytte denne fleksible infrastrukturen i sitt eget digitaliseringsarbeid
 30. 30. noen sluttord
 31. 31. Gartner, okt. 2015
 32. 32. tilgjengelig inkluderende endringsvillig tenk selvbetjening først bygg relevante app’er standardiser prosesser automatisere forenkle, forenkle, forenkle! bruk naturlig ui lag augmenterte tjenester vær brukerorientert samhandle aktivere og involvere gi tid, tillit, oppmerksomhet gi umiddelbar tilgjengelighet utnytt tjenestedesign forstå innbygger gi innsyn & kontroll lær av big data innbygger som ressurs transparent e-demokrati utnytt og push nye felleskomponenter plattform for innovasjon lede som gartnere bruk klart språk nasjonal skyplattform planlegg for omstilling digital transformasjon åpenhet
 33. 33. EMAIL MOBILE TWITTER nino@evry.com +47 9922 9431 @_9no

×