Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slides frå kurs for FOS

441 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slides frå kurs for FOS

 1. 1. <ul><li>Musisering og musikkskaping på nett </li></ul><ul><li>på tvers av klasserom og grenser </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Trend </li></ul><ul><ul><li>” Alt” tilgjengeleg via Internett, viskar vekk skiljet mellom heim/skule, mindre tid på installasjon på pc-ar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul></ul>Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser
 3. 3. <ul><li>Musikk/innhald </li></ul><ul><ul><li>Arkiv/samlingar: BBC, NRK, DISMARC </li></ul></ul><ul><ul><li>Samples/loops: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.freeloops.com / freeloops / index.phtml </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.sounddogs.com / </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.bbc.co.uk /radio1/ onemusic /sample/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.bbc.co.uk /radio1/ onemusic /studio/ sequencer.shtml </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.bbc.co.uk /radio1/ onemusic /studio/ mixer.shtml </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// dmoz.org / Arts /Music/ Sound_Files / Samples_and_Loops / </li></ul></ul></ul>Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser
 4. 4. <ul><li>Verktøy </li></ul><ul><ul><li>Opptak/redigering/miksing (Audacity, DPS mfl) </li></ul></ul><ul><ul><li>Instruksjon/simulering: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.rytmorama.no/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.youtube.com /watch?v=up7eW8X8-hc </li></ul></ul></ul>Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser
 5. 5. <ul><li>Publisering/deling </li></ul><ul><ul><li>” My space”/bloggtenester, ”YouTube”, forum </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kjente , ukjente, spesielle uttrykk , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitale uttrykk: http://www.youtube.com/watch?v=TFCxZoL97w8 </li></ul></ul></ul>Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser
 6. 6. <ul><li>Nye instrument med teknologi </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=MPG-LYoW27E </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=v1vKp0HCeeE </li></ul></ul>Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser
 7. 7. <ul><li>Nye måtar å læra på </li></ul><ul><ul><li>http:// www.youtube.com /watch?v=4YG1yFDVyS8&mode=related&search= </li></ul></ul><ul><ul><li>www.inthechair.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtuelle musikkrom: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.smartlearningconcepts.com/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Animasjonar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=LdQ1yAfNA6U </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Forelesingar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=av1e8jsbMp0 </li></ul></ul></ul>Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser
 8. 8. <ul><li>Oppsummering: </li></ul><ul><ul><li>Nye instrument med teknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Nye måtar å læra musikk på </li></ul></ul><ul><ul><li>Fleire kan uttrykka seg musikalsk </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtuelle musikkrom </li></ul></ul><ul><ul><li>Animasjonar, simuleringar </li></ul></ul><ul><ul><li>Forelesingar </li></ul></ul>Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser
 9. 9. <ul><li>Sentrale spørsmål: </li></ul><ul><ul><li>T ilhøvet mellom elevane sin bruk av sjølvprodusert musikalsk materiale og ferdiglaga digitalt materiale? </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevane si estetiske oppleving av tradisjonelle instrument og pc-instrument? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitet? </li></ul></ul>Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser

×