Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biološki važni spojevi

6,698 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Biološki važni spojevi

 1. 1. BIOLOŠKI VAŢNISPOJEVI
 2. 2. Biološki vaţni spojeviMasti Ulja Ugljikohidrati Bjelančevine Enzimi
 3. 3. Masti Taljenje masnog  Otapaju se u tkiva ţivotinja organskim Čvrsto agregacijsko otapalima stanje  Nuţne u čovjekovoj Ne otapaju se u vodi prehrani  Previše masti uzrokuje debljinu (pretilost)
 4. 4. Sastav masti Esteri alkohola glicerola i triju molekula zasićenih masnih kiselina Najpoznatije zasićene više masne kiseline:  Palmitinska, C15H31COOH  Stearinska, C17H35COOH
 5. 5. Ulja Mljevenje sjemenki plodova uljarica Tekuće agregacijsko stanje Ne miješaju se s vodom Vrste:  Masna  Mineralna  Eterična
 6. 6. Sastav ulja Esteri alkohola glicerola i triju molekula nezasićenih masnih kiselina Najpoznatije nezasićene više masne kiseline:  Oleinska,C17H33COOH  Linoleinska, C17H31COOH  Linolenska, C17H29COOH
 7. 7. Emulzija Smjesa dviju nemješivih tekućina Emulgator  Tvar koja emulziju čini stabilnom Neke emulzije  Mlijeko  Majoneza  Kozmetički proizvodi
 8. 8. Ugljikohidrati Slatki i snaţni Skladištenje i prijenos energije Pohranjena energija sunca Spojevi ugljika s vodom
 9. 9. Podjela ugljikohidrata Ugljikohidrati Jednostavni Sloţeni Monosaharidi Disaharidi PolisaharidiGlukoza Fruktoza Saharoza Laktoza Škrob Celuloza
 10. 10. MonosaharidiGlukoza, C6H12O6 Fruktoza, C6H12O6 GroţĎani šećer  Voćni šećer Krv  NajslaĎi šećer sisavaca, med, groţĎe  Otapa se u vodi Sladak okus  Voće i med (u smjesi s Otapa se u vodi glukozom) Neophodna za  Konzumiraju ga odrţavanje ţivota dijabetičari
 11. 11. DisaharidiSaharoza, C12H22O11 Laktoza, C12H22O11 GraĎena od dviju  Mlijeko sisavaca molekula monosaharida  Mliječni šećer Hidroliza saharoze –  Bakterije mliječno- nastaju glukoza i kiselog vrenja fruktoza razgraĎuju laktozu na Prehrambena i mliječnu kiselinu farmaceutska industrija
 12. 12. PolisaharidiŠkrob, (C6H10O5)n Celuloza, (C6H10O5)n Pričuvna tvar u biljkama  Najrašireniji organski Nastaje od glukoze spoj Pohranjuje se u  Gradi sav biljni svijet  sjemenkama  Nastaje fotosintezom  korijenu  Osigurava biljkama  gomoljima krutost, jakost i ţilavost  Nije topljiv u vodi
 13. 13. Bjelančevine (proteini) Bjelančevine ili  Aminokiseline proteini su uz vodu,  Nalaze se u: najvaţnije tvari u  Mlijeku tijelu  Jajima Ne mogu se same  Mesu umnaţati  Ribi
 14. 14. Enzimi Biokatalizatori - kataliziraju isključivo kemijske reakcije u ţivim bićima Enzim + supstrat Enzim-supstrat Enzim + produkt
 15. 15. Pokusi Ispitivanje topljivosti ulja i masti: Zaključak: Ulje se ne otapa u vodi.
 16. 16. Napravili Hrvoje Brkić Marija Jakić Ivona Kapša Katarina Krešo 8.D Nikolina Novaković

×