Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 gaia (blogerako)

289 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3 gaia (blogerako)

  1. 1. Gizakiak primateen taldean daude, jatorri bera dute, baina lerro ebolutibo ezberdinak jarraitu dituzte. Ugaztun karenadunak dira, erditzean ume kopuru txikia. Umeak gurasoen zaintzapean luzez bizi Anatomia ezaugarriak Jokabide soziala Primateak Alde handia dago aurreko eta atzeko gorputzadarren artean  zutik ibiltzeko gaitasuna Esku eta hanka oratzaileak dituzte, bost hatzekoak Hortzeria ez da oso espezializatua Ikusmena oso garatua dute Biziraupenerako garrantzitsuak diren zenbait jakintza taldean ikasten dituzte Ondorengoak luzez zaintzen dituzte gurasoek Gizartekideen arteko laguntza ematen da Hierarkiazatua dago gizartea Prosimioak Sailkapena Ugaztun intsektujaleen ezaugarriak gorde dituzte: usaimmenerako muturra, albo begiak, garun txkia Lemureak, loriak Ikusmenean oinarritutako bizitza sozial konplexua dute Tximinoak Komunikazioa ahoarekin egindako zeinuekin  aurpegian gihar garatutak (emozioak adierazi) Sailkapena Hominidoak Platirrinoak Zerkopitekoideoak Katarrinoak Hominoideoak Hilobatidoak Pongidoak Hominidoak Hominidoen eta gainerako primateen arteko alde nagusia da Bipedismoa Bipedismoaren lehenengo froga fosila  Lucy (duela 3,5 milio urteko Australopithecus afarensis) Landare gogorren kontsumoa Dietaren Baraila sendoa, aurpegian gihar sendoak Dietagatik lerroa ebolutiboan banatu  Asutralopiteko “sendoak” Hominidoen dibertsifikazioa eboluzioa Haragi (jarraitzen du..) Klima gogorr a elikagai gabezia  hominidoak egokitu Landareak jateaz gain, haragiaz ere elikatzen ziren kontsumoa Baraila eta hagin txikiagoak Dietagatik lerroa ebolutiboan banatu  Asutralopiteko “meheak” (homo generoaren arbasoa) Industria litikoa  elikagaiak eskuratzeko aukerak handitu  Homo habilis (duela 2 m.u.)  Garezur edukiera Homo ergaster (duela 1,5 m.u., garezuer handikoa eta aldaka estukoa) Soziabilizazioa  aldaka estua  erditzeko bidea estua  umeak goiz jaio  garuna handitzea Homo ergaster behar bezala garatu gabe  zaintza behar luzaroan zuten ikaskuntza errazteko Tresnak hobetzea Lehia eta emigrazioa  baliabideak lortzeko lehia  Asiara emigratu beharra
  2. 2. Asiaren kolonizazioa Europarako migrazioa Homo ergaster  Homo erectus (antzeko anatomia eta kultura, Asiatik barrena sakabanatu zen, Duela 100.000 urte arte bizirik iraun zuen) Atapuercako mendilerroan (Burgos)  Homo antecessor (Europako lehen hominidoak) Duela 800.000 urteko fosilak dira Homo antecessor espezietik Homo neandertlansis eta Homo sapiens sortu ziren paraleloan. Alemaniako Neander bailaran lehenengoz aurkitu zen espezie hontako fosila. (.. lehendk dator) Hominidoen eboluzioa Bi adar paralelo Neanderthal gizakia Gure eboluzioan eboluzio prozesu paralelo eta independiente baten bidez sortu zen, duela 500.000 bat urte banatu zire Homo antecessor-etik abiatuta. Desagertu zen arte Europatik hedatu zen (Afrika eta Asiatik ez). Industria litiko garatua izan zuen. Etiopian aurkitu dituzte bere hondakin fosil antzinakoenak, Omo ibaiaren ertzean. Homo sapiens 195.000 urteko antzinatasuna du. Afrikatik atera zen duela 100.000 urte. Homo neanderthalensis-ekin batera bizi, baina eremu geografiko dezberdinetan. Hominidoak Industria litiko garatua, estetika ere kontuan hartuta. Anatomia ezugarriak •Ezaugarri modernoak ditu: parietak okertua , kopeta altua, masailezur markatua, baraila txikia •Gainerako hominidoak baino altuagoa, beso eta hanka luzeagoak, pisu txikiagoa. Gaur egun elkarrren kontrako bi hipotesi dira nagusi: Giza espeziearen jatorria Ordezkapen hipotesia (Out Africa) Hipotesi multorregionala Gizakia Afrikan sortu zen eta handik gainerako kontinenteetara zabaldu zen duela 100.000 urte. Beste kontinenteetan bizi ziren hominido populazioak ordezkatu egin zituen Giza populazioak aldi berean sortu ziren planetako hainbat tokitako hominido populazio lokaletatik Homo erectus duela 500.000 urte irten zen Afrikatik eta tokian tokiko bere populazioek gaur egungo espezierainoko eboluzio paraleloa izan zuten. Oraindik ere zalantzak ugariak dira.

×