Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tdah

482 views

Published on

Assessorament sobre el TDAH

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tdah

 1. 1. COM ACTUAR QUAN ENS TROBEM DAVANT CONDUCTES IMPULSIVES A tenir en compte: No és tant que no vulguin sinó que no poden. Un cop activats no saben parar-se. Quan li raonem solen penedir-se i es comprometen a no tornar-hi. No menteixen, fins i tot a ells els sobta recaure-hi! Si amb la seva conducta aconsegueix el que vol, pot aprendre a manipular a través d’ella. La nostra actitud, Comprendre aquesta manca de control de l’impuls, sense permetre que aquest no tingui unes conseqüències. No entrar en raonaments o discussions en el moment d’activació del nen. Esperar que el nen estigui tranquil per aplicar les conseqüències. Mantenir-nos serens i tranquils, però alhora contundents i decidits. No fer judicis negatius sobre el nen sinó sobre la seva actitut. Mostrar que se li ofereix ajuda per millorar-ho.
 2. 2. AQUESTS NENS SOVINT NECESSITEN QUE ELS EXPLIQUEM EL QUE ELS PASSA I QUE ELS DOTEM D’EINES QUE ELS PERMETIN PER ELLS MATEIXOS REGULAR, EN LA MESURA DEL POSSIBLE, LA SEVA IMPULSIVITAT
 3. 3. ESTRATÈGIES PER L’AUTOREGULACIÓ -EL VOLCÀ -EL SEMÀFOR -LA RELAXACIÓ -CANALITZAR L’ENERGIA -EXERCICIS PER POTENCIAR L’APRENENTATGE.
 4. 4. EL VOLCÀ Útil amb nens que identifiquen la sensació que viuen just abans d’ “explotar”. L’estratègia consisteix a fer-li visualitzar el procès en forma d’imatges, comparant-ho amb un volcà. Quan sigui capaç d’entendre que quan es comença a encendre ha de posar en marxa recursos per aturar-ho, se li proporcionen estratègies per fer-ho. Respirar profundament i donar-se autoinstruccions de tranquilitzar-se. Separar-se físicament de la situació. Altres (a través d’algun objecte, relaxació, …) L’important és que realment l’ajudi a tranquilitzar-se.
 5. 5. EL SEMÀFOR Útil amb nens que no són conscients del seu estat d’activació. És el cas típic on el cicle de càstigs es fa etern. Pretenem ajudar-lo a adonar-se quan s’activa i posteriorment donar-li eines per gestionar-ho. A través del semàfor s’avisa el nen del seu estat d’activació. El nen ha de tenir molt clar què representa cada color i que el recurs és per ajudar-lo a evitar ser castigat. Has perdut el reforç positiu o reps un càstig. Precaució! Comences a activar-te. Ho estàs fent bé. Si el dibuix del semàfor incomoda el nen, perquè sent que el deixa en evidencia, es pot pactar alguna mena de senyal com un moviment concret, per exemple. Es pot utilitzar en gran grup.
 6. 6. LA RELAXACIÓ www.psicodiagnosis.es/areageneral/tecnicas-de-relajacion-para-nios/index.php CANALITZAR L’ENERGIA Aquesta activació pot ser útil si es canalitza en forma d’activitats regulades. Qualsevol tipus d’esport pot ajudar a controlar la impulsivitat i canalitzar l’energia acumulada pel nen. EXERCICIS PER A POTENCIAR L’APRENENTATGE El nen impulsiu no tan sols presentarà problemes en la conducta sino en tasques que requereixin atenció sostinguda. Són molt recomanables els exercicis sobre paper del estil: pintat de mandales, trobar les diferències, laberints,… També alguns jocs d’ordinador (demora de la resposta=control impulsivitat) o alguns jocs de taula.
 7. 7. TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTA A L’AULA Cada docent ha de valorar en funció de les peculiaritats del seu alumnat quina tècnica és la més adequada o si cal, adaptar-la. ECONOMIA DE FITXES EL PRINCIPI DE PREMACK ESTRATÈGIES PARADOXALS PROCEDIMENTS OPERANTS
 8. 8. L’ECONOMIA DE FITXES
 9. 9. Objectiu: Motivar el nen en l’execució de determinats aprenentatges i en les conductes positives, controlant o eliminant les disruptives. Cal ser constant, ja que és possible que no funcioni del tot bé els primers dies i/o setmanes. Aplicació: Es pot utilitzar tan individualment com pel grup. Edat: Canviant els reforçadors i el format, es pot utilitzar a tots els nivells. Punts forts: Tècnica senzilla, fàcil d’entendre pels nens i molt motivant. Limitacions: Cal escollir bé els reforçadors per a que funcioni bé. Cal assegurar que s’assoleixin uns primers èxits, per tal que no es desmotivin i desisteixin. Metodologia: 1.- Conèixer bé el grup per tal de conèixer que necessitem canviar exactament i amb quin reforçador podem motivar-los. 2.- Definir objectius prioritaris i concretar-los. Ha de ser quelcom específic. (per exemple: “portar-se bé” / “evitar barallar-se”) 3.- Especificar com s’obtenen i perden els punts, quants calen per tenir el premi, quin premi tindràn, quan es fa el balanç. (en nens petits o amb NEE és aconsellable reforç immediat) 4.- Complir amb els terminis acordats per lliurar els reforçadors.
 10. 10. EL PRINCIPI DE PREMACK Sabent quines activitats són les que li agraden més al nen, podem utilitzar-les per a reforçar la presència d’altres que li són menys agradables. També podem supeditar el temps dedicat a activitats lúdiques del seu gust al compromís d’augmentar progresssivament el temps a certes matèries o activitats que no li agraden tant o en les que presenta problemes.
 11. 11. EL PRINCIPI DE PREMACK Objectiu: Augmentar els temps d’ocurrència de les conductes positives. Aplicació: S’aplica individualment. En grup és més difícil ja que és complicat trobar una activitat que agradi i motivi a tot el grup. Edat: A qualsevol edat canviant les formes i els reforços. Punts forts: És una tècnica poc intrusiva en la qual el nen té el control de les conseqüències. Limitacions: Cal conèixer molt bé quines són les activitats o conductes més reforçants. Metodologia: Acostuma a funcionar molt bé recolzant-se amb algun registre gràfic, indicant el temps que el nen va guanyant per fer l’activitat que li agrada o en forma de cost de la resposta (l’incompliment va reduint temps d’un premi que ja d’entrada té disponible). Cal assegurar petits èxits d’un principi. El missatge canvia de “si em porto malament em castiguen” a “si ho faig bé puc beneficiar-me de certs privilegis i passar-m’ho bé”
 12. 12. Minuts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 13. 13. ESTRATÈGIES PARADOXALS Objectiu: Útil per trencar conductes disruptives molt consolidades o quan altres tècniques no han funcionat. Aplicació: Individual (desobediència, trastorn negativista-desafiant) Edat: qualsevol, amb els ajustaments q calgui. Punts forts: Introdueix elements nous que el nen no espera i amb això li trenca els esquemes acció-reacció habituals. Limitacions: Poc estructurada. Si s’utilitza malament, pot reforçar la conducta que intentavem controlar. És contundent el primer cop que s’utilitza però en següents situacions ja no tant. Metodologia: Recorre a la sorpresa, a que la resposta que reben és contraria a les expectatives dels nens i al que s’espera d’ells. Se li demana que faci just el que està acostumat a fer per cridar l’atenció.
 14. 14. PROCEDIMENTS OPERANTS No es tracta d’una sola tècnica sinó d’un conjunt d’estratègies que es poden utilitzar per separat o combinades. Alguns procediments són utilitzats per augmentar una conducta desitjada i altres per reduïr la no desitjada. Objectiu: Control i correcció de la conducta. Aplicació: Individual o col·lectiva Edat: Totes les edats. Punts forts: Ideal per donar resposta immediata a una conducta que es dona a l’aula. Limitacions: Incideix estrictament en la conducta. No té en compte els factors que la poden estar provocant. Metodologia: El procediment bàsic és: -Identificar la conducta objectiu que ha d’augmentar o disminuir. -Registrar la conducta per tenir una base sobre la qual avaluar s’han produït millores. -Escollir el procediment més adequat i programar com es durà a terme. -Assegurar-se que funciona i es generalitza, sino caldrà canviar de sistema.
 15. 15. PROCEDIMENTS PER AUGMENTAR LA CONDUCTA ÚS DE REFORÇADORS POSITIUS (es pot fer amb l’economia de fitxes) Un afalac, un petit premi, un informe o nota positiva que portin als pares,… ÚS DE REFORÇADORS NEGATIUS Una conseqüència no desitjada que poden evitar si efectua una conducta que li demanem.
 16. 16. PROCEDIMENTS PER REDUÏR LA CONDUCTA EXTINCIÓ Esbrinar què està reforçant la conducta objectiu i després eliminar aquest reforçador. Si el reforçador és que aconsegueix cridar l’atenció del mestre, s’aplicaria la RETIRADA D’ATENCIÓ. És tan important retirar-li atenció mentre fa les conductes no desitjades com donar-li quan fa les que si ho són. Probabilitat alta d’un augment de la intensitat al principi d’utilitzar la extinció. Cal tenir-ho present i posar-hi paciència i constància.
 17. 17. EL CÀSTIG Hauria de ser l’últim recurs a utilitzar. Necessari en casos que cursen amb violència, agressivitat verbal o física, i que es necessita un procediment immediat i contundent. Presentació d’un estímul aversiu Retirada d’un reforçador positiu just després de la conducta just després de la conducta. Conseqüència negativa. Perdre un element desitjat pel nen. Si es fa una comunicació als pares a) Temps fora: retirada física sobre la mala conducta del nen, tenir del lloc a un altre on no tingui en compte que no és un càstig eficaç cap estímul. en casos de families desestructurades. b) Cost de la resposta: Retirada d’un estímul que ja tenia. És preferible recòrrer al càstig retirant un reforç positiu que introduint un d’aversiu.
 18. 18. SOBRECORRECCIÓ No tan sols ha de reparar el que ha provocat, sinó que ha de fer un treball complementari. La conducta reparadora ha d’estar relacionada amb la incorrecta. La correcció s’ha de dur a terme immediatament després de l’episodi disruptiu.
 19. 19. Trastorn Tècnica TDAH, impulsivitat desobediència Negativista- desafiant Baixa motivació RM, TGD, TEA Economia de fitxes Recomanada Recomanada Combinada amb principi de Premack Si hi ha bona intel·ligencia es pot aplicar, sino els costa entendre punts bescanviables. Principi de Premack A partir de 8-9 anys, si té bon nivell intel·lectual Recomanada Combinada amb economia de fitxes Estratègies paradoxals Puntualment, per una rebequeria Puntualment Puntualment Procediments operants Recomanada Recomanada Recomanada Recomanada

×