Gode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbruker

1,049 views

Published on

Foredrag i forbindelse med Bouvet INNSIKT, Kristiansand 29. september 2010.

Bouvet Innsikt er en serie fagseminarer der vi deler kompetanse, idéer til muligheter og tanker om fremtiden. Vi legger vekt på at temaene skal være aktuelle og innovative. Bouvet har et stort fokus på kompetansedeling, både internt og eksternt.

Tittel: "Gode brukeropplevelser for web-redaktør og sluttbruker"

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hvis alle skulle skrive helt forskjellig kode vil det være umulig for andre å videreutvikle på din løsning.
 • Overordnede mål og hensikter i prosjektet
 • Gode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbruker

  1. 1. Bouvet INNSIKT 29. september 2010<br />Hvordan skaper man gode brukeropplevelser både for web-redaktør og sluttbruker?<br />
  2. 2. Nina Taraldsen<br />Rådgiver innen faget brukskvalitet<br />Grafisk designer / interaksjonsdesigner<br />
  3. 3. Skal snakke om<br />Hva er god brukskvalitet?<br />Ulike typer brukskvalitet<br />Hvordan oppnå god brukskvalitet?<br />
  4. 4. Når dere ser denne, kan dere stille spørsmål<br />
  5. 5. Hva er god brukskvalitet<br />
  6. 6. Definisjon<br />Brukskvalitet er Norsk språkråds anbefaling for det engelske begrepet usability. <br />Begrepene brukbarhet og brukervennlighet (engelsk: userfriendly) blir fortsatt benyttet som oversettelser for usability.<br />
  7. 7. Hva er god brukskvalitet?<br />
  8. 8. Et eksempel til:<br />
  9. 9.
  10. 10. En løsning som ikke kan brukes,<br />er ingen løsning.<br />
  11. 11. Grafisk design er subjektivt!<br />
  12. 12. Brukskvalitet er ikke subjektivt<br />
  13. 13. Brukskvalitet faget er i kontinuerlig endring<br />Ny teknologi<br />HTML 5 .NET 4 Flex Touch screens<br />Nye medier<br />iPhone, Androids, iPad, Kindle<br />Nye standarder<br />Sosiale medier endrer våre vaner og forventninger<br />Mulighet for å delta<br />Endringer i måten vi navigerer på<br />Wiki<br />Mulighet til å påvirke<br />
  14. 14. Usability-miljøet i Europa beveger seg fra ren<br />evaluering til innovasjon og kreativitet<br />
  15. 15. Spørsmål?<br />
  16. 16. Ulike typer brukskvalitet<br />
  17. 17. 3 typer brukskvalitet<br />Bruker<br />Redaktør<br />Kode /søkemotoroptimalisering<br />
  18. 18. Bruker #1<br />Hva er viktig for bruker<br />Innhold<br />Navigasjon<br />Lesbarhet<br />Tilgjenglighet<br />Engasjer og inkluder<br />Bruk multimedia. Bilder, video og lyd.<br />La bruker komme med sine tilbakemeldinger og innspill<br />Likt for alle prosjekter<br />
  19. 19. Bruker #2<br />Variasjon fra prosjekt til prosjekt<br />Hva er viktig for bruker<br />Hva ønsker bruker å vite<br />Hvordan ønsker bruker å få vite<br />Trenger bruker samhandling / kommunikasjon via løsningen<br />Trenger bruker informasjon fra andre systemer inn i løsningen<br />….osv.<br />
  20. 20. Redaktør - innholdsprodusent<br />Mye likt i de fleste prosjekter<br />Hva er viktig for innholdsprodusenter<br />Enkelt å utføre daglige oppdateringer<br />Ofte en utfordring:<br />Legge til bilder<br />Plassere bilder<br />Tekstformattering<br />Administrerer skjema<br />Utsending av nyhetsbrev<br />Enkelt å vedlikeholde og bygge ut strukturen<br />Støtte for nye muligheter<br />
  21. 21. Nettredaktørens hverdag?<br />http://www.youtube.com/watch?v=-cB7_D645kQ<br />
  22. 22. Det er mange utfordringer for innholdsprodusenter, blant annet:<br />Tid<br />Kompetanse<br />Motivasjon<br />
  23. 23. Det kan være veldig gøy å være nettredaktør!<br />Skulle ønske jeg hadde nett på hytta slik at jeg kunne jobbe med nettsiden i helgen!<br />Basedon a true story<br />
  24. 24. Nettredaktørens viktigste verktøy er..<br />Publiseringsverktøyet!<br />Finnes utallige CMS<br />OpenSource CMS<br />Lisensiert CMS<br />Brukskvalitet omfatter også CMS, man kan ta mange valg på hvordan prosesser skal gjennomføres i CMS løsningen<br />Trenden går mot mer fleksible og åpne systemer ettersom det ikke lenger kun er mennesker som skal bruke informasjonen på din nettside.. Andre systemer skal også bruke den! (ontologi / emnekart)<br />
  25. 25. ..men da snakker vi om web 3.0<br />Og det skal vi jo ikke snakke om i dag.<br />
  26. 26. La oss gå tilbake til de 3 hovedområdene innen brukskvalitet<br />Bruker<br />Redaktør<br />Kode /søkemotoroptimalisering<br />
  27. 27. Kode / søkeoptimalisering<br />Sikre at det er brukt koder som ulike nettlesere og søkemotorer forstår<br />Utnytte globale standarder som gir mulighet for videreutvikling og integrasjon<br />Benytte anbefalte standarder på multimediafiler<br />W3C validering<br />Les mer om statlig krav til tilgjenglighet på: http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/dok/rundskriv/2009/referansekatalogen/1-sammendrag.html?id=570711<br />Likt i alle prosjekter<br />
  28. 28. World Wide Web Consortium<br />..forkortet W3C, er en organisasjon som ble startet i oktober1994. Organisasjonens hovedmål er å utvikle protokoller og standarder for teknologien som brukes på World Wide Web. <br />I den sammenheng tilbyr W3Cs nettsted ulike tjenester for testing eller validering av nettsider, stilark og andre, mer avanserte valideringsverktøy<br />
  29. 29. Creating Web pages or applications according to a widely accepted coding style makes them easier to maintain, even if the maintenance and evolution is performed by someone else.-validator.w3.org-<br />
  30. 30. Spørsmål?<br />
  31. 31. Hvordan oppnå god brukskvalitet<br />
  32. 32. Koffer då?<br />
  33. 33. Empiri er vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten. Empiriske erfaringer er opplevelsersom ikke bygger på filosofiske resonnement, men på virkelige erfaringer, undersøkelser og eksperiment.<br />Fra Wikipedia, den frie encyklopedi<br />
  34. 34.
  35. 35. Et system har brukskvalitet hvis det er:<br />Lett å lære, så brukere kan og raskt fra å ikke kjenne systemet til å gjøre noe arbeid <br />Effektivt, lar ekspertbrukeren oppnå en høy grad av produktivitet. <br />Lett å huske, så brukere med lav brukshyppighet kan returnere etter en periode med inaktivitet uten å måtte lære alt på nytt. <br />Relativt feilfritt og feiltolerant, slik at brukere ikke gjør mange feil, og at disse feilene ikke er katastrofale (og at man lett kan ta seg inn igjen) <br />Behagelig å bruke, tilfredsstiller brukerne subjektivt, slik at de liker å bruke systemet. <br />
  36. 36. Metode: Rapid Contextual Design (RCD)<br />Lære av og forstå brukerne<br />Vi snakker med informanter – personer som representerer målgruppen(e) i en uformell samtale de er sikret anonymitet og skal ikke refereres til utenom prosjektet<br />Samtalene blir tatt opp på diktafon – transkribert, deretter blir samtalene slettet<br />Disse samtalen utgjør grunnlaget for:<br />Affinitetsdiagram<br />Empiriske funn<br />Informasjonsarkitekturen<br />Interaksjonsdesignen<br />
  37. 37. Affinitetsdiagrammet er et kommunikasjonsredskap for å få fram"brukerens stemme"i utformingen av den nye løsningen<br />
  38. 38. Informasjonsarkitektur<br />
  39. 39. Hva innebærer RCD metoden<br />Kartlegging, evaluering og analyse<br />Konsept<br />Prototyping<br />Grafisk design<br />Brukertesting<br />
  40. 40. Nå har vi jo allerede snakket litt om <br />analysefasen, så vi går rett videre til…<br />
  41. 41. Utforme en felles visjon<br />Prosjektgruppen må være enige om hvor de skal <br />Forenes om målsetninger<br />Prosjektgruppen må jobbe sammen mot felles mål<br />Selvbetjening eller service?<br />Mulighet for integrasjon eller manuelle opperasjoner?<br />Arbeidsflate eller frittstående applikasjoner?<br />Personalisering eller ikke?<br />Konsept – hva skal vi lage og hvorfor?<br />
  42. 42. Prototyping<br />
  43. 43. Grafisk design<br />
  44. 44. Brukertesting<br />Å teste med ekte brukere gir svar på:<br />Er løsningen brukervennlig?<br />Følger vi arbeidsprosessene<br />Sikrer vi datakvaliteten<br />Kommuniserer design og konsept slik vi ønsker?<br />Fungerer løsningen tilfredsstillende?<br />
  45. 45. God brukskvalitet gjenspeiler brukernes forventninger og behov i løsningen<br />
  46. 46. Bruker har et mål med besøket<br />Hva vil bruker vite?<br />
  47. 47. Eksempel<br />Hva kan være en grunn til at du besøker nettsiden til Dagligvarer AS?<br />Åpningstider<br />
  48. 48. Eksempel<br />Hva kan være en grunn til at du besøker nettsiden til Dagligvarer AS?<br />Ikkedet JEG vilfortelleom! <br />Direktør i Daglivarer AS -><br />
  49. 49.
  50. 50. Avsender av informasjon må huske på hva brukeren ønsker å vite, ikke kun fokusere på hva de ønsker å formidle!<br />
  51. 51. ..feltene ble reduserte til tre: Navn, telefonnummer og e-postnummer, og det var bare påkrevet å fylle ut én av de to siste.<br />Omleggingen ga ingen økning i trafikk til siden. Men den utløste 180 henvendelser i uka, og inntjeningen ble hevet fra 1 million til 3 millioner dollar over tre måneder.<br />Kilde: Boliglånavdeling til banken HSBC | Gerry McGovern<br />http://www.digi.no/852108/enkle-nettsteder-selger-best<br />Make it simple, stupid!<br />
  52. 52. Hvorfor er brukskvalitet viktig?<br />Samle faktagrunnlag for et velfungerende system<br />Kartlegge brukere, nettvaner/kompetanse og hva slags informasjon brukerne ønsker og trenger<br />En viktig suksessfaktor for enhver løsning som har et grensesnitt mot en brukerer høy brukskvalitet.<br />
  53. 53. Spørsmål?<br />
  54. 54. Avslutningsvits<br />
  55. 55. Nina.Taraldsen@bouvet.no<br />Takk for oppmerksomheten<br />

  ×