Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Динозаври във въздуха

1,144 views

Published on

за уче

Published in: Education
 • Be the first to comment

Динозаври във въздуха

 1. 1. През мезозойската ера въввъздуха царували огромнилетящи влечуги. Те имали кухикости и били леки. Били съссилно развити крайници.
 2. 2. Дължина – около 50 см. Размах на крилата – 1,8 м. Опашката муимала триъгълен широк плосъккрай, а кажата му била покрита с козина.Хранел се с риба.
 3. 3. Тези крилативлечуги живеелина групи и сехранели с риба инасекоми.Дължината имзаедно сопашката била1,25 м. Размахътна крилатадостигал 1,6 м.Спели надолу сглавата, кактоднешнитеприлепи.
 4. 4. Това са най-големите летящиживотни.Размахът накрилата им билповече от 8 м.Имали остър идълъг клюн икостен гребен навърха на главатаси. Хранели се сриба и другиморски животни.
 5. 5. Имал дължина1 м. Загубилспособността сида лети, нопрекрасно плували се гмуркал.Хранел се с риба.
 6. 6. Това епървиятдинозавър спера. Той ималостри зъби инокти, дългаопашка исилни крака.Можел да летисамо на късиразстояния.
 7. 7. Перата на археоптерикса садобра защита срещу студа, топлината и влагата.
 8. 8. Динозавърътможел да се катерипо дърветата искача междуклоните. Ималзъби и големинокти. Преследвалнасекоми.
 9. 9. Тези динозаври сапрародителите на днешнитептици. Те имали пера поцялото тяло, по крайниците идори по опашката. Хранелисе с насекоми. Катерели сепо дърветата и от тамполитали във въздуха.Дългата опашка им помагалада летят по-стабилно.
 10. 10. • К ак са се размножавали динозаврите?• К олк о бързо са пораствали?• К ои динозаври живеели най-дълго и до к олк о години?• Всичк и динозаври по едно и също време ли са живеели?• М ожем ли да разберем к ак ъв цвят са били динозаврите?• Сигурно ли е, че динозаврите са изглеждали так а, к ак то ги изобразяваме?

×