Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Динозаври във водата

2,381 views

Published on

За учители и ученици

Published in: Education
 • Be the first to comment

Динозаври във водата

 1. 1. Планетата Земя е на около 4,5 милиардагодини. Скалите, в които се съдържат следи отживи организми, ни показват, че на Земятасъществува живот от около 3,6 милиардагодини. По време на дългата история на Земятаживите организми непрекъснато са сепроменяли по форма и устройство на тялото. Английският учен сър Ричард Оуен измислилтермина „ динозаври“, за да опише огромнитесъщества, които някога са ходили по Земята. Науката, която изучава вкаменелостите сенарича ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, а учените –ПАЛЕОНТОЛОЗИ.
 2. 2. Един общ континент - Пангея
 3. 3. Мезозавър
 4. 4. Лабиронтодонт
 5. 5. Протозух
 6. 6. Миксозавър – морско влечуго
 7. 7. Нотозавър
 8. 8. Плиозавър
 9. 9. Плезиозавър
 10. 10. ИхтиозавърЕдин от най-известните морски динозаври.
 11. 11. Ихтиозавър
 12. 12. Плезиозаврите били най-големите измежду всичкиморски влечуги. Тези хищницивеликани имали огромничелюсти, пълни с остри зъби. Морските влечуги отвреме на време изплували на повърхността, за да поемат въздух, тъй като не можели да дишат под водата. Ихтиозаврите приличат на съвременните делфини. Те плуват леко и бързо. Използват плавниците и опашката си, за да променят посоката на движението си.
 13. 13. 1. Днес има ли живи динозаври?2. Хората живели ли са някога редом с динозаврите?3. Ако днес изведнъж се появят динозаври, как ще се грижим за тях?4. Има ли някаква вероятност няколко динозавъра да са оцелели в някое отдалечено кътче на света, където никой не е ходил?5. Ако динозаврите не бяха измрели преди 65 милиона години, щяха ли хората да съществуват? 6. Бихме ли могли да отглеждаме динозаврите като домашни любимци? 7. Ако бяха живи днес, щяха ли динозаврите да оцелеят в нашата среда?

×