Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Undervisningsopplegg, deler av oppgave vår

1,567 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Undervisningsopplegg, deler av oppgave vår

 1. 1. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010
 2. 2. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010
 3. 3. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Photostory som lastes ned fra lenken og installeres. Fra denne siden kan dere finne brukerveiledninger og inspirasjon ved lenker til ferdige produkter. Windows MovieMaker finner dere i maskinene. Vi har operativsystemet XP og programmet ligger allerede inne der. En grei brukerveiledning du kan gå igjennom. Audacity lastes ned fra lenken og installeres.(versjon 1.2.6) Trenger dere en liten oppdatering i programmet, sjekk ut Multimediabyrån. For å kunne håndtere MP3-filer må Audacity ha ” lame encoder”. Du både laster ned og får veiledning om installering herfra. (engelsk). Trenger du hjelp med dette sier du ifra. Photofiltre er et fotoredigeringsprogram. Det finnes flere gratis programmer å velge, men i første omgang prøver vi dette. Når du kommer inn på siden velger du å laste ned det første, men ved installering haker du av (vekk)for installasjon av ”Ask toolbar” . Det går an å laste ned og installere norsk bokmål. Følg så fall installasjonsteksten foran språkfilene. På hjemmesiden til Photofiltre finner du også brukerveiledninger (tutorials) – på engelsk. På elevenes ressursside har jeg lagt en lenke til brukerveiledning på norsk. Disse programmene må legges inn på pc’ene som elevene skal bruke! Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010
 4. 4. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Det er en rekke forskjellige presentasjonsverktøy å velge blant, men siden det er første gang dere prøver ut et slikt opplegg tenker jeg at det ikke er lurt å involvere mange nye verktøy. Jeg har derfor opprettet en wiki på Wikispaces til skolen vår. Jeg kan hjelpe til med administreringen av wikien. Når deres produkter denne gang blir ferdige, lager vi egne sider med lenker til dem inne i wikien. Adressen til wikien er: http://skienvoskolen.wikispaces.com/ For elevene er det laget en nettside som ressurs. På denne siden vil de finne brukerveiledninger til både Photostory og MovieMaker. Dessuten er det lagt ut lenker til sider de kan hente bilder og musikk fra. Ressursen inneholder også et par videoer om copyright og opphavsrett ;nettvett! Rammefaktorer / utstyr I tillegg til å bruke begge datarommene våre, trenger dere 2-3 digitale fotokameraer og 2-3 mikrofoner (flere hvis det er mulig). Jeg foreslår at det settes av 12 timer totalt til opplegget, hvorav 3 er felles i klasserom. 2 timer tenker jeg til introduksjon / presentasjon av opplegget, og 1 time til visning av de ferdige produktene. Jeg foreslår at elevene arbeider i grupper på 3 og 4, til sammen 6 grupper; 3 i hvert datarom. Lærere setter opp gruppene slik at alle får minst 1 i gruppa som mestrer datamaskinen. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010
 5. 5. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Introduksjon til opplegget for elevene (forslag) 2 timer, felles 1. Hva er sammensatte tekster? Dialogisk form. 2. Hva er det mulig å lage sammensatte tekster om? Dialogisk form. 3. Hvilke hjelpemidler/verktøy trenger vi for å lage sammensatte tekster? - Har elevene kunnskap om noen programvarer/verktøy? 4. Hva er det å kommunisere? Dialogisk form. ( stikkord til kommunikasjon ) 5. Virkemidler til tekst og bilde ; allusjon, metafor, assosiasjon, parodi,klisjè, motsetninger, overdrivelser, sammenligninger 6. Multimodale virkemidler 7. Visuell kommunikasjon ( også i dialogisk form) 8. Om lyd og virkemidler : reallyd, stillhet, musikk, samtale, replikk, fortellerstemme 9.Idemyldring! Husk at ferdige produkter bør ha en tidsramme på minimum 2 min./ max 4 min.! Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010
 6. 6. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 <ul><li>MÅLMENY FOR ELEVENE </li></ul><ul><li>(forslag) </li></ul><ul><li>Gruppen velger 1 av målene </li></ul><ul><li>Vi vil lage en video til diktet ”Den niende katt” av Lars Saaby Christensen </li></ul><ul><li>Vi vil lage en presentasjon av ”Trollmannens hatt” av Tove Jansson </li></ul><ul><li>Vi vil lage en presentasjon av ”Episode” av Inger Hagerup </li></ul><ul><li>4. Vi vil lage en fortelling som skal inneholde ordene: </li></ul><ul><li>vår, sjalusi, mobiltelefon, brannalarm </li></ul><ul><li>5. Vi vil lage en fortelling med tittel: Reisen </li></ul>Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Fra læreboka: Kontekst (ungdomstrinnet)
 7. 7. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 <ul><li>Gruppen velger 5 av målene </li></ul><ul><li>Vi vil spille inn fortellerstemme / stemme som leser </li></ul><ul><li>Vi vil bruke egne foto </li></ul><ul><li>3. Vi vil lære oss bildebehandling </li></ul><ul><li>4. Vi vil undersøke stilarter i visuelt uttrykk før vi bestemmer oss for hva </li></ul><ul><li>vi skal velge for arbeidet vårt </li></ul><ul><li>5. Vi vil presentere litt om forfatteren sammen med produktet vårt </li></ul><ul><li>6. Vi vil lage lydeffekter / reallyd </li></ul><ul><li>7. Vi vil bruke storyboard-skjema som hjelpemiddel i arbeidet </li></ul><ul><li>8. Vi vil at det i produktet vårt skal være en god sammenheng </li></ul><ul><li>mellom bilde, stemme og musikk </li></ul><ul><li>9. Vi vil skrive en loggtekst mens vi arbeider </li></ul><ul><li>10. Vi vil lære oss å bruke Windows MovieMaker </li></ul><ul><li>11. Vi vil lære oss om copyright og opphavsrett </li></ul>Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010
 8. 8. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 <ul><li>Elevene velger individuelt 5 av målene </li></ul><ul><li>Jeg vil : </li></ul><ul><li>1. ta egne bilder med digitalt kamera </li></ul><ul><li>2. spille inn fortellerstemme med setningsmelodi, god betoning og stemmeleie </li></ul><ul><li>3. skrive teksten til fortellingen </li></ul><ul><li>lage egne billeduttrykk som etterpå fotograferes </li></ul><ul><li>eksperimentere med billeduttrykk og stilvarianter </li></ul><ul><li>bruke ett av programmene Photostory, Audacity, Photofiltre,WMM </li></ul><ul><li>være skuespiller i fortellingen </li></ul><ul><li>være aktiv i arbeidet med storyboard </li></ul><ul><li>bruke Internett og bibliotek på en målrettet måte </li></ul><ul><li>10. finne, redigere og lage musikkspor til videoen </li></ul>Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010
 9. 9. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 MÅLARK / ARBEIDSPLAN Navn: Klasse: Min gruppe: Jeg skal arbeide med: Gruppen skal arbeide med: Mine mål for arbeidet er: Gruppens mål for arbeidet er: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Dette vet jeg om sammensatte tekster fra før Som gruppe vet vi dette fra før om sammensatte tekster Dette skal jeg ha gjort Første uken Andre uken Dette skal gruppen ha gjort Første uken Andre uken Vi skal være ferdige med arbeidet / produktet : ……………………. (dato) …………………………….. (underskrift) Slik skal vi presentere arbeidet / produktet vårt:
 10. 10. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 REFLEKSJONSNOTAT ; Har jeg greid målene mine? Navn: Klasse: Tema/fag MÅLENE MINE VAR : 1. 2. 3. 4. 5. JEG HAR GREID MÅLENE MINE: Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Helt Helt Helt Helt Helt Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Nei Nei Nei Nei Nei JEG GREIDE / GREIDE IKKE MÅLENE MINE FORDI:
 11. 11. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 KJENNETEGN (KRITERIER) FOR MÅLOPPNÅELSE Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Vurderings- kriterier ENKEL GRUNNLEGGENDE HØY Samspill mellom lyd, bilde og tekst Det er noen ganger sammenheng i valgene av lyd, tekst og bilde. De tre delene utfyller hverandre av og til . Det er en gjennomtenkt sammenheng i valgene av lyd, tekst og bilde. De tre delene utfyller hverandre på en god måte. Det er en tydelig og godt gjennomtenkt sammenheng mellom lyd, tekst og bilde. De tre delene utfyller hverandre meget godt . Lyd- og bildekvalitet Lyd- og bildekvaliteten er ikke like god gjennom hele produksjonen. Det er bra lyd- og bildekvalitet. Lyd- og bildekvalitet er meget god gjennom hele produksjonen, Visuell utforming Den visuelle utformingen synes å være litt tilfeldig og til tider usammenhengende Utformingen er greit og konsekvent gjennomført Utformingen er kreativ og konsekvent gjennomført Innlevelse Produksjonen bidrar i noen grad til å skape engasjement og innlevelse hos mottakeren Produksjonen bidrar til å skape engasjement og innlevelse hos mottakeren Produksjonen bidrar i stor grad til å skape engasjement og innlevelse hos mottakeren Kildebruk Få eller ingen kilder er oppgitt Noen kilder til bilder, tekst og musikk er oppgitt. Dere har benyttet deg av lovlig materiale og benyttet musikk merket CC. Alle kilder er oppgitt. Dere har kun benyttet materiale som er lovlig å bruke eller laget materiale selv. Totalinntrykk Produksjonen bærer preg av å være noe tilfeldig sammensatt . Det kan se ut som forarbeid ikke har vært tilstrekkelig eller ikke utført. Produksjonen bærer preg av å ha vært arbeidet godt med. Av produktet går det fram at det har vært gjort forarbeid og at det også har medført læring i bruk av programvare. Produksjonen bærer preg av å være gjennomarbeidet. Bruken av verktøyene viser kreativitet og tilegnet kunnskap om mulighetene som programvaren gir.
 12. 12. Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Nina Johansen IKT i læring 2 vår 2010 Kan dette opplegget bli gjennomført? … på min skole??

×