Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

משחקים ולימוד

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Games problem solving
Games problem solving
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

משחקים ולימוד

Download to read offline

בחודשים האחרונים יצא לי להרצות מספר פעמים בפני פורומים שונים על האופן בו אלמנטים ממשחקים יכולים לשרת תהליכי למידה מצד אחד, וכיצד למידה וחינוך מושפעים ממשחקים. השינוי הבין-דורי דורש מאיתנו להציג כלים חדשים לקהל שלפנינו, ולייצר להם חוויות אינטרקטיביות עמוקות שיסייעו בהפנמת ידע וערכים.

בחודשים האחרונים יצא לי להרצות מספר פעמים בפני פורומים שונים על האופן בו אלמנטים ממשחקים יכולים לשרת תהליכי למידה מצד אחד, וכיצד למידה וחינוך מושפעים ממשחקים. השינוי הבין-דורי דורש מאיתנו להציג כלים חדשים לקהל שלפנינו, ולייצר להם חוויות אינטרקטיביות עמוקות שיסייעו בהפנמת ידע וערכים.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

משחקים ולימוד

 1. 1. ‫ולמידה‬ ‫משחקים‬ ‫דוויק‬ ‫נמרוד‬
 2. 2. ?‫אני‬ ‫מי‬ »»‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫עובד‬ .2009 ‫מאז‬ ‫מוסמך‬ ‫משחקים‬ ‫מעצב‬ .‫והפרסום‬ ‫החינוך‬ ,‫טק‬ ‫ההיי‬ ‫בתחומי‬ ‫לקוחות‬ »».‫רציניים‬ ‫במשחקים‬ ‫העוסק‬ ‫רימון‬ ‫הסטודיו‬ ‫בעל‬ »»‫פרסום‬ ‫סוכנות‬ ,‫מרקטינג‬ ‫דייס‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ .‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫לקוחות‬ ‫עשרות‬ ‫המשרתת‬ »»GameIS ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫בוועד‬ ‫חבר‬ ‫לשעבר‬ ‫המלווה‬ ‫הציבורית‬ ‫העשייה‬ ‫את‬ ‫ומרכזת‬ ‫המלווה‬ .‫בישראל‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫המשחקים‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ »»‫משחקי‬ ‫ופיתוח‬ ‫עיצוב‬ ‫מגמת‬ ‫רכז‬ ‫לשעבר‬ .‫הפתוחה‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫מחשב‬
 3. 3. :‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫משחקים‬ ‫מעיצוב‬ ‫יסוד‬ ‫מונחי‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫למידה‬ ‫לתכנון‬ ‫לקחת‬ ‫שאפשר‬
 4. 4. ‫שונות‬ ‫הגדרות‬ )Serious Game( ‫רציני‬ ‫משחק‬ ‫לשנות‬ ‫מיועד‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫מבידור‬ ‫חוץ‬ ‫מטרה‬ ‫עוד‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫משחק‬ .‫מסוים‬ ‫בתחום‬ ‫הבנה‬ ‫או‬ ‫ידע‬ ‫להעניק‬ ,‫התנהגות‬ ,‫עמדות‬ ‫ללימודים‬ ‫המסייע‬ ‫משחק‬ ,‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחת‬ ‫לימודית‬ ‫למטרה‬ ‫הקשור‬ ‫משחק‬ .‫ידע‬ ‫לתת‬ ‫במטרה‬ ‫מראש‬ ‫ומפותח‬ ‫משחקים‬ ‫מבוסס‬ ‫לימוד‬ ‫במטרה‬ ‫משחקים‬ ‫המשלבת‬ ‫לימודית‬ ‫גישה‬ .‫קלאסי‬ ‫למידה‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫להקל‬
 5. 5. ?‫משחק‬ ‫עיצוב‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ,‫המשחק‬ ‫סביבת‬ ‫תכנון‬ ‫מתקיים‬ ‫בו‬ ‫התהליך‬ ‫הוא‬ ‫משחק‬ ‫"עיצוב‬ ‫כלכלת‬ ,‫חוקים‬ ‫מערכות‬ ‫יצירת‬ ,‫והתאמתם‬ ‫קונספטים‬ ‫יצירת‬ ‫דרך‬ ‫השלבים‬ ‫תכנון‬ ,‫השחקן‬ ‫חווית‬ ‫הגדרת‬ ,‫הממשק‬ ‫הגדרת‬ ,‫משחק‬ ‫להישאר‬ ‫להמשיך‬ ‫השחקן‬ ‫את‬ ‫המניעות‬ ‫הפסיכולוגיות‬ ‫והמערכות‬ "‫המשחק‬ ‫ליצירת‬ ‫השותפים‬ ‫של‬ ‫והנחיה‬ ‫עבודה‬ ‫תוך‬ ,‫במשחק‬ - Jesse Schell
 6. 6. ‫ילד‬ ‫של‬ ‫ההתפתחותי‬ ‫ברצף‬ ‫משחקים‬ ‫ארבעה‬ ‫שנה‬ ‫לגיל‬ ‫אופייני‬2-3 ‫לגילאי‬ ‫אופייני‬2.5-6 ‫לגילאי‬ ‫אופייני‬+ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫גיל‬ ‫שרירים‬ ‫תרגול‬ :‫למשל‬‫מקוביות‬ ‫מבנים‬ ‫בניית‬"‫"הצגות‬‫כדורגל‬ ,‫תופסת‬ ‫תרגול‬ ‫משחק‬ ‫סנסומוטורי‬ )‫הפונקציונלי‬ ‫(המשחק‬ ‫בנייה‬ ‫משחק‬ )‫(קונסטרוקטיבי‬ ,‫תפקידים‬ ‫משחק‬ ‫סימבולי‬ ‫משחק‬ ‫וחוקים‬ ‫כללים‬ ‫משחקי‬ )‫חברתיים‬ ‫(משחקים‬
 7. 7. ‫מוסכמים‬ ‫עקרונות‬ ‫כמה‬ ‫משחק‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫עולם‬ ‫לתוך‬ ‫להיכנס‬ ‫בוחר‬ ‫השחקן‬ ‫המשחקית‬ ‫והמסגרת‬ ‫המשחק‬ ‫מטרה‬ ‫יש‬ ‫לשחקן‬ ‫המשחקית‬ ‫במסגרת‬ ‫מסוימת‬ ‫חוקים‬ ‫מסגרת‬ ‫עם‬ ‫מתמודד‬ ‫השחקן‬ )‫(קונפליקט‬ ‫קשיים‬ ‫עם‬ ‫מתמודד‬ ‫השחקן‬ ‫מסוימות‬ ‫בחירות‬ ‫לקבל‬ ‫צריך‬ ‫השחקן‬ ‫אותן‬ ‫לקבל‬ ‫איך‬ ‫וללמוד‬ ‫להפסיד‬ ‫או‬ ‫לנצח‬ ‫אפשר‬ ‫משחק‬
 8. 8. ‫האנוי‬ ‫מגדלי‬ :‫כולל‬ ‫המשחק‬ »».‫זהה‬ ‫אורך‬ ‫בעלי‬ ,)"‫("המגדלים‬ ‫אנכיים‬ ‫מוטות‬ ‫שלושה‬ »»:‫כאשר‬ ,‫המוטות‬ ‫על‬ ‫להשחיל‬ ‫שניתן‬ ‫שונים‬ ‫בגדלים‬ ‫דיסקיות‬ ‫מספר‬ »».)‫הקוטר‬ ‫אותו‬ ‫בעלות‬ ‫דיסקיות‬ ‫שתי‬ ‫אף‬ ‫(אין‬ ‫שונה‬ ‫בגודל‬ - ‫דיסקית‬ ‫כל‬ »»."‫"המגדלים‬ ‫מגובה‬ ‫קטן‬ - ‫הדיסקיות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫העוביים‬ ‫סכום‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫גודלן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מסודרות‬ ‫הדיסקיות‬ ,‫המשחק‬ ‫בתחילת‬ .‫למעלה‬ ‫ביותר‬ ‫והקטנה‬ ‫למטה‬ ‫ביותר‬ ‫כשהגדולה‬ ,‫המוטות‬ ‫אל‬ ‫זה‬ ‫ממוט‬ ‫הדיסקיות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫היא‬ ‫המשחק‬ ‫מטרת‬ :‫חוקים‬ ‫לשני‬ ‫בכפוף‬ ,‫הנותרים‬ ‫המוטות‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ »».‫אחר‬ ‫מוט‬ ‫לראש‬ ‫אחד‬ ‫מוט‬ ‫מראש‬ - ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫אחת‬ ‫דיסקית‬ ‫רק‬ ‫להזיז‬ ‫מותר‬ »».‫ממנה‬ ‫שקטנה‬ ‫דיסקית‬ ‫על‬ ‫אחת‬ ‫דיסקית‬ ‫להניח‬ ‫אסור‬ ‫משחק‬ ‫הוא‬ Tower Of Hanoi ‫צרפתי‬ ‫מתמטיקאי‬ ‫ע"י‬ ‫שהומצא‬ 18-‫ה‬ ‫במאה‬ Edouard Lucas ‫בשם‬
 9. 9. ‫לומדים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ?‫האנוי‬ ‫ממגדלי‬ »»‫ריקורסיה‬ ‫ללימוד‬ ‫תרגיל‬ »»‫מרשימה‬ ‫החלטות‬ ‫כמות‬ ‫מייצר‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫לעץ‬ ‫המתורגמת‬ »»‫כמות‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ,‫המשתנים‬ ‫כמות‬ ‫השחקן‬ ‫בפני‬ ‫שעומדות‬ ‫ההחלטות‬ ‫האנוי‬ ‫במגדלי‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫עץ‬
 10. 10. ‫לרצות‬ ‫לשחקן‬ ‫גורם‬ ‫מה‬ ,‫רגע‬ ?‫במשחק‬ ‫להצליח‬ ‫הוא‬ ‫אותן‬ ‫ברורות‬ ‫מטרות‬ ‫הצבת‬ ‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫מרגיש‬ Easy to learn, Hard to master ‫משימות‬ ‫ביצוע‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫בהישגים‬ ‫להשוויץ‬ ‫יכולת‬ ‫השחקנים‬ ‫לכל‬ ‫משותפת‬ ‫מטרה‬ ‫הצבת‬ ‫ייחודיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫ובעלת‬ ‫מובחנת‬ ‫שחקנים‬ ‫קהילת‬ ‫יצירת‬ ‫השחקן‬ ‫של‬ ‫הייחודית‬ ‫לאישיות‬ ‫פנייה‬
 11. 11. Amazing Alex – ‫דוגמא‬ »»‫את‬ ‫להכניס‬ ‫שחקן‬ ‫על‬ ‫לסל‬ ‫הכדורים‬ »»‫להציב‬ ‫צריך‬ ‫השחקן‬ ‫ביתיים‬ ‫חפצים‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫ולהצליח‬ ‫בסל‬ ‫הכדור‬ »»‫מדויק‬ ‫שהביצוע‬ ‫ככל‬ ‫גבוה‬ ‫הניקוד‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫מתקדם‬ ‫והשחקן‬ ‫יותר‬ »»‫משחק‬ – ‫התוצאה‬ ‫בחוקים‬ ‫שימוש‬ ‫העושה‬ ‫פיזיקליים‬ ‫ועקרונות‬
 12. 12. Lunar Lander – ‫דוגמא‬ »»‫משחק‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ 80-‫ה‬ ‫משנות‬ ‫קלאסי‬ »»‫בהשראת‬ ‫נבנה‬ ‫של‬ ‫הירח‬ ‫על‬ ‫הנחיתה‬ 1969 ,11 ‫אפולו‬ »»‫לבחור‬ ‫צריך‬ ‫השחקן‬ ‫דלק‬ ‫וכמה‬ ‫דחף‬ ‫כמה‬ ‫כדי‬ ‫להשקיע‬ ‫עליו‬ ‫חללית‬ ‫להנחית‬ ‫הירח‬ ‫על‬ ‫ברכות‬ »»‫עשרות‬ ‫למשחק‬ ‫שונות‬ ‫גרסאות‬
 13. 13. ‫יסוד‬ ‫עקרונות‬ ‫כמה‬ ‫משחקים‬ ‫בעיצוב‬
 14. 14. ‫שחקנים‬ ‫לסוגי‬ ‫בארטל‬ ‫מודל‬ .‫הוירטואליים‬ ‫העולמות‬ ‫מתחום‬ ‫הוגה‬ ‫ובכלל‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫שהגה‬ ‫מי‬ – ‫בארטל‬ ‫ריצ'רד‬ ‫סר‬ )!GameIS ‫מעמותת‬ ‫חיים‬ ‫חצי‬ ‫פרס‬ ‫קיבל‬ :‫(אנקדוטה‬
 15. 15. Flow-‫ה‬ »»‫יישאר‬ ‫בו‬ ‫למסע‬ ‫שחקן‬ ‫לקחת‬ ‫משחק‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫דעת‬ ‫הסחות‬ ‫מינימום‬ ‫תוך‬ ,‫במשחק‬ ‫העניין‬ »»‫תסכול‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫על‬ ‫שומר‬ FLOW-‫ה‬ .‫לשעמום‬ »»‫על‬ ‫ולחשוב‬ ‫מהמשחק‬ ‫ליהנות‬ ‫צריך‬ ‫השחקן‬ .)FUN( ‫שיחק‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ »»‫תחושת‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫השחקן‬ .)COGNITIVE FLOW( ‫מתמדת‬ ‫התקדמות‬
 16. 16. Flow-‫ה‬ ‫בהגשמת‬ ‫כלי‬ – ‫כיף‬ ‫שחוקרת‬ ‫פסיכולוגית‬ ,)Nicole Lazzaro( ‫לזארו‬ ‫ניקול‬ :‫כיף‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫ארבעה‬ ‫מונה‬ ,‫הכיף‬ ‫תחום‬ ‫את‬ Easy Fun ‫פעולות‬ .‫בדמיון‬ ‫שימוש‬ ‫ולעשות‬ ‫במשחק‬ ‫לשלוט‬ ,‫תפקיד‬ ‫לשחק‬ ,‫לחקור‬ ‫רצון‬ ‫מעורר‬ ‫זוהי‬ .‫ויראה‬ ‫פליאה‬ ,‫הפתעה‬ ,‫כסקרנות‬ ‫רגשות‬ ‫מייצרות‬ ‫ויצירתיות‬ ‫פנטזיה‬ ,‫חקירה‬ ‫של‬ .‫המשחק‬ ‫עיצוב‬ ‫של‬ ‫המעטפת‬ Serious Fun ‫לעולם‬ ‫המשחק‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫ולייצר‬ ‫להתנהג‬ ‫לו‬ ‫וגורם‬ ,‫חושב‬ ‫שחקן‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫פעולות‬ .‫מרגשות‬ ‫להראות‬ ‫אפורות‬ ‫רפטטיביות‬ ‫לפעולות‬ ‫גורם‬ ‫המשחק‬ .‫האמיתי‬ .‫ורוגע‬ ‫התמקדות‬ ,‫כהתרגשות‬ ‫רגשות‬ ‫מנעד‬ ‫מייצרים‬ ‫ואיסוף‬ ‫מקצבים‬ ,‫חזרתיות‬
 17. 17. People Fun ‫ובונים‬ ,‫המשחקית‬ ‫לחוויה‬ ‫מתמכרים‬ ‫השחקנים‬ .‫חברים‬ ‫עם‬ ‫לבלות‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫מייצר‬ ‫של‬ ‫פעולות‬ .‫חבריהם‬ ‫עם‬ ‫זמן‬ ‫יותר‬ ‫לבלות‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ .‫קבוצתית‬ ‫ועבודה‬ ‫חברתיים‬ ‫קשרים‬ .‫הערצה‬ ,‫חברות‬ ,‫שעשוע‬ ‫של‬ ‫רגשות‬ ‫מנעד‬ ‫מייצרות‬ ‫ותחרות‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫תקשורת‬ Hard Fun ‫ולהיות‬ ‫במשחק‬ ‫לשלוט‬ ,‫עצמך‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫מספק‬ ‫מכשולים‬ ‫על‬ ‫התגברות‬ ,‫תכנון‬ ‫של‬ ‫פעולות‬ .‫הישג‬ ‫תחושת‬ ‫בעל‬ .‫והקלה‬ ‫להט‬ ,‫תסכול‬ ‫של‬ ‫פעולות‬ ‫מייצרות‬ ‫ואסטרטגיה‬ Flow-‫ה‬ ‫בהגשמת‬ ‫כלי‬ – ‫כיף‬
 18. 18. Spore ‫במשחק‬ ‫כיף‬ Xeno Biology ‫לימוד‬ Serious Fun ‫גנום‬ ‫חלקי‬ ‫איסוף‬ ‫שתוכל‬ ‫כדי‬ ‫ומשאבים‬ ‫ולהתפתח‬ ‫לגדול‬ Hard Fun ‫להתקדם‬ ‫עליך‬ ‫נגד‬ ‫אבולוציונית‬ ‫המכשולים‬ ‫כל‬ ‫כוכבים‬ ‫ולגלות‬ ‫ישוב‬ ‫בר‬ ‫חדשים‬ Easy Fun ‫כוכבים‬ ‫חקירת‬ ‫ואפשרויות‬ ‫אבולוציוניות‬ People Fun ‫להעלות‬ ‫אפשרות‬ ‫סרטונים‬ ‫ליוטיוב‬ ‫שלך‬ ‫היצורים‬ ‫על‬
 19. 19. ‫מסייע‬ ,‫כיף‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫ההרהור‬ ‫מסקנות‬ ‫ולהסיק‬ ‫לחשוב‬ ‫לשחקן‬ .‫עבר‬ ‫שהוא‬ ‫התהליך‬ ‫על‬ ‫למידה‬ ‫זוהי‬
 20. 20. ‫בהתקדמות‬ ‫מסייע‬ – Cognitive Flow ‫ברורות‬ ‫מטרות‬ ‫מוגדרים‬ ‫וחוקים‬ ‫המותאמות‬ ‫דרישות‬ ‫השחקן‬ ‫של‬ ‫לרמתו‬ ‫קבוע‬ ‫פידבק‬ ‫ומסודר‬ ‫של‬ ‫חיסול‬ ‫דעת‬ ‫הסחות‬ Cognitive Flow :‫ממיקרוסופט‬ UX ‫מעצב‬ ,Sean Baron ‫אפשרית‬ ‫רמה‬ ‫בכל‬ ‫הכול‬ ‫לעשות‬ ‫משחק‬ ‫מעצב‬ ‫על‬ Cognitive Flow-‫מה‬ ‫ליהנות‬ ‫לשחקן‬ ‫שלאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬
 21. 21. !‫תודה‬ :‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ letsplay@rimon.studio ,‫רימון‬ ‫סטודיו‬ ,‫דוויק‬ ‫נמרוד‬

×