Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בוחר‬‫בקליק‬
‫באמצעות‬ ‫מעורבות‬ ‫דפוסי‬‫הדיגיטל‬‫ה‬ ‫דור‬ ‫של‬Y-
‫אני‬ ‫מי‬
•‫דוויק‬ ‫נמרוד‬,nimrod@dweck.co.il
•‫אונליין‬ ‫והשיווק‬ ‫הפרסום‬ ‫סוכנות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬‫דייס‬‫מרקטינג‬.
•‫קמפיי...
‫דור‬Y‫ה‬ ‫או‬-Millenials
Digital Natives Digital Immigrants
1946-1964
‫דור‬X ‫בייבי‬‫בומרז‬
1965-1980
‫דור‬Y
1980-1991
‫ד...
‫הדיגיטלי‬ ‫הפעיל‬ ‫של‬ ‫החצוי‬ ‫עולמו‬
‫עיתונות‬
‫מוחשי‬ ‫רחוב‬
‫הפגנות‬
‫בית‬ ‫חוגי‬
‫שילוט‬
‫סלון‬ ‫שיחות‬
‫בלוגים‬
‫חב...
‫חברתית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מעורבות‬ ‫זו‬ ‫מה‬?
•Digital Activism–‫הטכנולוגית‬ ‫התשתית‬ ‫על‬ ‫נשענת‬
‫קהלים‬ ‫להניע‬ ‫במטרה‬ ‫העכ...
‫חברתית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מעורבות‬ ‫זה‬ ‫מה‬?
•‫הטייה‬‫תרבותית‬:‫משפיעים‬ ‫חברתית‬ ‫להתנהגות‬ ‫וקודים‬ ‫נורמות‬
‫טכנולוגיים‬ ‫ב...
‫הדיגיטלית‬ ‫המעורבות‬ ‫מידת‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫מה‬?
•‫ממסדיים‬ ‫פוליטיים‬ ‫גורמים‬:
•‫ותרבות‬ ‫דמוקרטיות‬ ‫מדינות‬‫השתתפותית‬...
‫חברתית‬ ‫מעורבות‬ ‫כלפי‬ ‫שונות‬ ‫גישות‬ ‫שתי‬
‫דיגיטלית‬
•‫מסורתית‬ ‫גישה‬:
•‫הקלאסי‬ ‫האקטיביזם‬ ‫של‬ ‫המשך‬ ‫הוא‬ ‫דיג...
‫דיגיטלית‬ ‫במעורבות‬ ‫הערך‬ ‫מה‬?
‫אופטימיים‬
‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬
‫פעילות‬ ‫מאפשרים‬
‫למסגרת‬ ‫מחוץ‬ ‫פוליטית‬
‫הכוח‬ ‫יח...
‫הדיגיטלי‬ ‫המעורבות‬ ‫סולם‬
•‫רמה‬1-‫עניין‬ ‫הבעת‬
•‫רמה‬2-‫שלו‬ ‫ושיתוף‬ ‫תוכן‬ ‫צרכנות‬
•‫רמה‬3-‫בארבע‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מעו...
‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫כשלים‬‫דיגיטלית‬‫חברתית‬
‫נתק‬
‫מהעולם‬
‫האמיתי‬
Clicktivisim/Slacktivism–‫פוליטית‬ ‫בפעילות‬ ‫מזלזל‬ ‫כינ...
‫יותר‬ ‫פעילים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫פעילים‬ ‫אבל‬...
Oglivy Public Relations Worldwide‫ו‬-Georgetowns
University for Social Impac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 1 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 2 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 3 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 4 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 5 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 6 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 7 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 8 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 9 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 10 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 11 בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y Slide 12
Upcoming SlideShare
מה המיתולוגיה שלנו? תקועים בין דת למדע בדיוני
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y

Download to read offline

הרצאה קצרה שהעברתי בכנס "קיימות עירונית הלכה למעשה" של מכון ירושלים לחקר הסביבה ב-3.2.2015. ההרצאה עוסקת בדפוסי המעורבות הפוליטית באמצעות הדיגיטל של בני דור Y.
להרצאה המלאה:
https://www.youtube.com/watch?v=q5EynClJrfY

בוחרים בקליק - דפוסי מעורבות באמצעות הדיגיטל של דור Y

 1. 1. ‫בוחר‬‫בקליק‬ ‫באמצעות‬ ‫מעורבות‬ ‫דפוסי‬‫הדיגיטל‬‫ה‬ ‫דור‬ ‫של‬Y-
 2. 2. ‫אני‬ ‫מי‬ •‫דוויק‬ ‫נמרוד‬,nimrod@dweck.co.il •‫אונליין‬ ‫והשיווק‬ ‫הפרסום‬ ‫סוכנות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬‫דייס‬‫מרקטינג‬. •‫קמפיין‬ ‫מנהל‬‫הדיגיטל‬‫מרצ‬ ‫של‬,‫ארציות‬ ‫בחירות‬2012,‫בחירות‬ ‫מונציפליות‬2013.‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫בתחום‬ ‫נוספים‬ ‫לקוחות‬:‫גרינפיס‬, ‫עכשיו‬ ‫שלום‬,‫ואחרים‬ ‫חופשית‬ ‫ישראל‬. •‫ניצחון‬ ‫תנועת‬ ‫מקים‬2015. ‫דוויק‬ ‫נמרוד‬-‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-2015- nimrod@dweck.co.il
 3. 3. ‫דור‬Y‫ה‬ ‫או‬-Millenials Digital Natives Digital Immigrants 1946-1964 ‫דור‬X ‫בייבי‬‫בומרז‬ 1965-1980 ‫דור‬Y 1980-1991 ‫דור‬Z 1992-2000 ‫דור‬AO 2001+ ‫הגדרות‬: ‫דיגיטליים‬ ‫מהגרים‬–‫מי‬‫ונאלצו‬ ‫חדשות‬ ‫לטכנולוגיות‬ ‫חייהם‬ ‫של‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬ ‫שנחשפו‬ ‫אותן‬ ‫ולאמץ‬ ‫להסתגל‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ילידים‬–‫משגרת‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫והיא‬ ‫טכנולוגית‬ ‫מציאות‬ ‫לתוך‬ ‫שגדלו‬ ‫מי‬ ‫יומם‬.‫חדש‬ ‫דור‬.‫חדשים‬ ‫כלים‬.
 4. 4. ‫הדיגיטלי‬ ‫הפעיל‬ ‫של‬ ‫החצוי‬ ‫עולמו‬ ‫עיתונות‬ ‫מוחשי‬ ‫רחוב‬ ‫הפגנות‬ ‫בית‬ ‫חוגי‬ ‫שילוט‬ ‫סלון‬ ‫שיחות‬ ‫בלוגים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫פורומים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫וידאו‬ ‫באנרים‬ ‫דיון‬ ‫קבוצות‬ ‫בעולמות‬ ‫חברתיים‬ ‫פעילים‬ ‫של‬ ‫לפעילות‬ ‫כינוי‬ ‫הוא‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מעורבות‬ ‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ ‫לפעילותם‬ ‫במקביל‬ ‫הדיגיטליים‬
 5. 5. ‫חברתית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מעורבות‬ ‫זו‬ ‫מה‬? •Digital Activism–‫הטכנולוגית‬ ‫התשתית‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫קהלים‬ ‫להניע‬ ‫במטרה‬ ‫העכשווית‬ ‫הסביבה‬ ‫מציעה‬ ‫אותה‬ ‫חברתית‬ ‫למעורבות‬. •‫למדינה‬ ‫ממדינה‬ ‫משתנה‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫הסביבה‬ ‫אופי‬.‫מה‬ ‫שפה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫שנבנים‬ ‫כלים‬ ‫באותם‬ ‫השימוש‬ ‫הוא‬ ‫שמאחד‬ ‫בעולם‬ ‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫זהים‬ ‫כלים‬ ‫שמייצרת‬ ‫תכנותית‬. •‫המשמעות‬:‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫אמיתית‬ ‫אפשרות‬Case Studies‫בעולם‬.
 6. 6. ‫חברתית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מעורבות‬ ‫זה‬ ‫מה‬? •‫הטייה‬‫תרבותית‬:‫משפיעים‬ ‫חברתית‬ ‫להתנהגות‬ ‫וקודים‬ ‫נורמות‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫השימוש‬ ‫מידת‬ ‫על‬. •‫אוגנדה‬:‫לימוד‬ ‫בכיתות‬ ‫נמוכה‬ ‫מחשבים‬ ‫כמות‬ ‫שבשל‬ ‫הראו‬ ‫מחקרים‬, ‫לנהוג‬ ‫המחונכות‬ ‫הבנות‬ ‫ואילו‬ ‫המחשבים‬ ‫את‬ ‫ותופסים‬ ‫רצים‬ ‫בנים‬ ‫תפסו‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫בשיעורים‬ ‫משתתפות‬ ‫לא‬ ‫ולרוב‬ ‫הולכות‬ ‫ואיפוק‬ ‫בנימוס‬ ‫מחשב‬.
 7. 7. ‫הדיגיטלית‬ ‫המעורבות‬ ‫מידת‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫מה‬? •‫ממסדיים‬ ‫פוליטיים‬ ‫גורמים‬: •‫ותרבות‬ ‫דמוקרטיות‬ ‫מדינות‬‫השתתפותית‬(Glaisyer:) •‫חברתית‬ ‫בפעילות‬ ‫הגלומה‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫הפוליטיים‬ ‫והמוסדות‬ ‫פתוחה‬ ‫שחברה‬ ‫ככל‬ ‫כי‬ ‫מציעה‬ ‫שהיא‬ ‫הכלים‬ ‫וסט‬ ‫דיגיטלית‬,‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫דיגיטלי‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫גם‬ ‫כך‬‫אמיתית‬‫להוביל‬ ‫לשינוי‬. •‫דמוקרטיות‬ ‫בחברות‬(Agnostic Governance)‫של‬ ‫בעלייתה‬ ‫להכיר‬ ‫המוסדות‬ ‫יצליחו‬ ‫לא‬ ‫בהן‬ ‫דיגיטליים‬ ‫באמצעים‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫הפעילות‬,‫מוערכת‬ ‫לא‬ ‫כאופוזיציה‬ ‫הפעילים‬ ‫עצמם‬ ‫ימצאו‬. ‫הפועלים‬ ‫והגופים‬ ‫לפעילים‬ ‫המוסדות‬ ‫בין‬ ‫דיאלוג‬ ‫לקיום‬ ‫רצון‬ ‫לחוסר‬ ‫מוביל‬ ‫זה‬ ‫עניינים‬ ‫מצב‬ ‫דיגיטליים‬ ‫באמצעים‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬. •‫הנגשת‬‫טכנולוגיות‬(‫מתגבשת‬ ‫בתחום‬ ‫קדימה‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬.)
 8. 8. ‫חברתית‬ ‫מעורבות‬ ‫כלפי‬ ‫שונות‬ ‫גישות‬ ‫שתי‬ ‫דיגיטלית‬ •‫מסורתית‬ ‫גישה‬: •‫הקלאסי‬ ‫האקטיביזם‬ ‫של‬ ‫המשך‬ ‫הוא‬ ‫דיגיטלי‬ ‫אקטיביזם‬.‫של‬ ‫שלוחה‬ "‫השטח‬." •‫לקחת‬ ‫יש‬‫פרקטיקות‬‫על‬ ‫אותם‬ ‫ולהחיל‬ ‫בשטח‬ ‫שצומחות‬‫הדיגיטל‬. •‫חדשה‬ ‫גישה‬: •‫פעילים‬ ‫בעבור‬ ‫חדשים‬ ‫כלים‬ ‫יצרה‬ ‫טכנולוגיה‬. •‫הפעילים‬ ‫עם‬ ‫אחרות‬ ‫תקשורת‬ ‫צורות‬ ‫יצרה‬ ‫טכנולוגיה‬. •‫הישן‬ ‫לעולם‬ ‫דומה‬ ‫שלא‬ ‫לחלוטין‬ ‫חדש‬ ‫עולם‬ ‫הוא‬ ‫דיגיטלי‬ ‫אקטיביזם‬.
 9. 9. ‫דיגיטלית‬ ‫במעורבות‬ ‫הערך‬ ‫מה‬? ‫אופטימיים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬ ‫פעילות‬ ‫מאפשרים‬ ‫למסגרת‬ ‫מחוץ‬ ‫פוליטית‬ ‫הכוח‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫הפירמידה‬ ‫מה‬ ‫ובמידת‬ ‫ראשה‬ ‫על‬ ‫נהפכת‬.. ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫לעלייתם‬ ‫יוביל‬ ‫פלורליזם‬,‫נגישות‬ ‫בזכות‬ ‫אזרחית‬ ‫והעצמה‬ ‫לחיזוק‬ ‫יובילו‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫מהותית‬ ‫דמוקרטיה‬. ‫פסימיים‬ ‫ניטרלית‬ ‫היא‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מוסרית‬ ‫מבחינה‬.‫השימוש‬ ‫הוא‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫פיפיות‬ ‫חרב‬,‫הטבע‬ ‫בשל‬ ‫האנושי‬,‫יום‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ‫בידי‬ ‫לכלי‬ ‫יהפכו‬ ‫הם‬ ‫השלטון‬,‫האזרחים‬ ‫כנגד‬, ‫שינוי‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫יתקיים‬. ‫שולטות‬ ‫כיום‬ ‫ממשלות‬ ‫הרשת‬ ‫גביה‬ ‫על‬ ‫בתשתית‬ ‫יכולים‬ ‫והם‬ ‫מתקיימת‬ ‫לעקוב‬,‫ולהסיר‬ ‫לכבות‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫אותה‬. ‫דיגיטלית‬ ‫מעורבות‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫ושימוש‬ ‫מנגנונים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫ייצרו‬ ‫אחרת‬ ‫בכסות‬ ‫פוליטיים‬. ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫ערך‬ ‫שיש‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בכלים‬ ‫בשימוש‬ ‫טכנולוגיים‬,‫פשוט‬ ‫הם‬ ‫ומשנים‬ ‫עלויות‬ ‫מוזילים‬ ‫הזירה‬ ‫את‬.‫היא‬ ‫התוצאה‬ ‫תוצאה‬ ‫אותה‬. ‫שמרנים‬
 10. 10. ‫הדיגיטלי‬ ‫המעורבות‬ ‫סולם‬ •‫רמה‬1-‫עניין‬ ‫הבעת‬ •‫רמה‬2-‫שלו‬ ‫ושיתוף‬ ‫תוכן‬ ‫צרכנות‬ •‫רמה‬3-‫בארבע‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מעורבות‬ ‫שונות‬ ‫צורות‬: •‫שגריר‬ •‫מטרה‬ ‫ממוקד‬ ‫מתנדב‬ •‫תוכן‬ ‫יצרן‬ •‫כספים‬ ‫תורם‬ •‫רמה‬4-‫לגיוס‬ ‫סוכן‬
 11. 11. ‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫כשלים‬‫דיגיטלית‬‫חברתית‬ ‫נתק‬ ‫מהעולם‬ ‫האמיתי‬ Clicktivisim/Slacktivism–‫פוליטית‬ ‫בפעילות‬ ‫מזלזל‬ ‫כינוי‬ ‫הרשת‬ ‫באמצעות‬: ‫מאוד‬ ‫שמעט‬ ‫היא‬ ‫שלו‬ ‫העיקרית‬ ‫שהמשמעות‬ ‫ליברלי‬ ‫קתרזיס‬ ‫ברשת‬ ‫פוליטיות‬ ‫לקבוצות‬ ‫מהמצטרפים‬,‫פעילים‬ ‫נהיים‬ ‫באמת‬. ‫באמת‬ ‫מחייב‬ ‫לא‬? ‫נגדית‬ ‫ביקורת‬: ‫דיגיטלית‬ ‫מעורבות‬ ‫מייצרת‬ ‫חברתית‬ ‫רגשי‬ ‫חיבור‬ ‫לסוגיה‬ ‫ראשוני‬ ‫מסוימת‬. ‫מדי‬ ‫קל‬,‫מוזיל‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫המסר‬. ‫נגדית‬ ‫ביקורת‬: ‫הגעה‬ ‫מאפשר‬ ‫לקהלים‬ ‫מהירה‬ ‫רבים‬. ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫דורות‬ ‫פער‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫שאלת‬. ‫נגדית‬ ‫ביקורת‬: ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫נפתר‬, ‫עמוק‬ ‫חינוך‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫לשימוש‬. ‫שמנהיג‬ ‫מי‬ ‫האם‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫באינטרנט‬ ‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ ‫מנהיג‬? ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫אונליין‬ ‫מעורבות‬ ‫למשברים‬‫הומניטריים‬ ‫עולמיים‬?
 12. 12. ‫יותר‬ ‫פעילים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫פעילים‬ ‫אבל‬... Oglivy Public Relations Worldwide‫ו‬-Georgetowns University for Social Impact Communication •‫שנעשה‬ ‫עומק‬ ‫בניתוח‬ ‫בארה‬"‫סוכנות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ב‬ ‫אוגליבי‬,‫מדיה‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫מעוררת‬ ‫חברתית‬ ‫פעילות‬ ‫ליותר‬ ‫ומעודדת‬ ‫חברתית‬ ‫ומעורבות‬ ‫דיגיטלית‬.
 • GaliaAppel

  Apr. 27, 2015

הרצאה קצרה שהעברתי בכנס "קיימות עירונית הלכה למעשה" של מכון ירושלים לחקר הסביבה ב-3.2.2015. ההרצאה עוסקת בדפוסי המעורבות הפוליטית באמצעות הדיגיטל של בני דור Y. להרצאה המלאה: https://www.youtube.com/watch?v=q5EynClJrfY

Views

Total views

711

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

145

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×