Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Maarten Fijnaut

887 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Maarten Fijnaut

 1. 1. Maarten Fijnaut<br />30 november ‘09<br />
 2. 2. Je hoeftnietziektezijnombetertewordenNIMA Marketing in de zorg 2009<br />
 3. 3. Marketing?<br />mar·ke·ting<br /> [ma:rketing] de; v(m) commercieel beleid<br />Marketing = Market Getting<br /> De marktverkrijgen<br />Wie is de klant en wat vindt hij/ zij belangrijk? <br />Hoe kan mijn personeel daaraan bijdragen? <br />Wat doen mijn concurrenten op de markt?<br />“De verzameling activiteiten die een organisatie uitvoert om op de juiste wijze klantwensen te begrijpen, toegevoegde waarde te creëren en te leveren.”<br />
 4. 4. Effectory<br /><ul><li>Leverancier Management Informatie
 5. 5. Medewerkersonderzoek
 6. 6. Klantenonderzoek
 7. 7. Initiatiefnemer NTI
 8. 8. Product Leadership
 9. 9. Beste overzichten in de markt
 10. 10. Constante ontwikkeling
 11. 11. Echte meerwaarde
 12. 12. Maar ook:
 13. 13. Verregaande automatisering
 14. 14. Universeel proces
 15. 15. Sterke klantfocus
 16. 16. Consultant/ Projectmanager
 17. 17. Humaneyes/ Customeyes</li></li></ul><li>Wat doet Effectory in de zorg? <br />Wij helpen organisaties in de zorg beter te presteren door inzicht te geven in de bevindingen van:<br /><ul><li> medewerkers
 18. 18. klanten/ patiënten</li></li></ul><li>
 19. 19. Programma 30-11<br />Kennismaking<br />Kijk op tevredenheid<br />Zet tevredenheid zoden aan de dijk?<br />Tevredenheid alleen is niet voldoende<br />Tevredenheid zorgverlener<br />Hoe ziet dat eruit?<br />(On)tevredenheid zorgconsument<br />Wat levert het op?<br />Wat kost het?<br />VVV-principe<br />Vinden<br />Input verzamelen<br />Bevindingendelen<br />Vragen & Afsluiting<br />
 20. 20.
 21. 21. Zorgentevredenzorgverlenersvoortevredenzorgconsumenten?<br />
 22. 22. Ongeveer de helft!<br />
 23. 23. Wat is noodzakelijk om echt te presteren?<br /><ul><li>Tevredenheid
 24. 24. Betrokkenheid
 25. 25. Motivatie
 26. 26. Engagement
 27. 27. Loyaliteit
 28. 28. Effectiviteit
 29. 29. Efficiëntie
 30. 30. Klantgerichtheid
 31. 31. Verzuimbestendigheid
 32. 32. Verloopbestendigheid
 33. 33. Prestatie</li></li></ul><li>
 34. 34. Hebben<br />
 35. 35.
 36. 36. Willen<br />
 37. 37.
 38. 38. Kunnen<br />
 39. 39.
 40. 40. Hebben<br />Willen<br />Kunnen<br />
 41. 41. Beter presteren in de zorg…<br />Prestatie van<br />medewerkers<br /><br /><br />Betere prestaties<br />van zorginstelling <br />Lyrische klanten<br />Onderscheidend <br />concept<br />
 42. 42.
 43. 43. Tevreden medewerkers?<br />
 44. 44. Redenen voor zorgverleners om in de zorg te werken:<br /><ul><li>Prestigieuze medicijnen 6%
 45. 45. Financiële waardering 10%
 46. 46. Intellectuele uitdaging 12%
 47. 47. Anders 12%
 48. 48. Relatie met de patiënten 60%</li></ul>(PressGaney onderzoek, 2006)<br />
 49. 49. Hoofdonderwerpen<br />Benchmark<br />7,1<br /><ul><li>Algemene tevredenheid
 50. 50. Werkzaamheden
 51. 51. Arbeidsomstandigheden
 52. 52. Collega’s
 53. 53. Leidinggevende
 54. 54. Organisatie
 55. 55. Ontwikkelingsmogelijkheden
 56. 56. Beloning</li></ul>7,3<br />6,0<br />7,8<br />6,8<br />6,5<br />6,2<br />5,4<br />Benchmark = Zorgbenchmark<br />
 57. 57. X-Ray Onderwerpen<br />Benchmark<br />7,1<br /><ul><li>Algemene tevredenheid
 58. 58. Betrokkenheid
 59. 59. Motivatie
 60. 60. Engagement
 61. 61. Loyaliteit
 62. 62. Effectiviteit
 63. 63. Efficiëntie
 64. 64. Klantgerichtheid
 65. 65. Verzuimbestendigheid
 66. 66. Verloopbestendigheid
 67. 67. Prestatie</li></ul>7,3<br />7,1<br />7,5<br />7,3<br />6,9<br />6,2<br />7,3<br />7,7<br />7,7<br />7,1<br />Benchmark = Zorgbenchmark<br />
 68. 68. Wat gaat goed?<br /><ul><li>Passie voor werk
 69. 69. Collegialiteit </li></ul> Vaak gehoorde knelpunten?<br /><ul><li>Interne communicatie
 70. 70. Leiderschap
 71. 71. Doorgroeimogelijkheden
 72. 72. Werkdruk
 73. 73. Efficiëntie (ICT)
 74. 74. Kwantiteit versus kwaliteit
 75. 75. Betrokkenheid bij organisatie</li></li></ul><li>Tevreden <br />Patiënt/ cliënt?<br />
 76. 76. Een tevreden versus ontevreden zorgconsument<br />
 77. 77. MAAKT HET WERK EEN STUK LEUKER!<br />Wat levert ‘n tevreden zorgconsument op?<br />Blijft langer klant (70%)<br />Zorgt voor een goede naam<br />Is bereid mee te denken (verbeteren)<br />Geeft energie<br />Zal jouw zorginstantie aanbevelen aan anderen<br />
 78. 78. Wat ‘kost’ een ontevreden zorgconsument?<br />Negatief effect op personeel<br />Geeft feedback om te verbeteren als organisatie<br />Kost veel energie/ tijd om tevreden te maken<br />Blijft klant, als “problemen” naar <br /> tevredenheid worden opgelost (95%)<br />Gevaar:<br />vertelt nog meer door dan tevreden klant<br />
 79. 79. Elke patiënt ziet de zorg anders…<br />FINISHED FILES ARE THE RE-<br />SULT OF YEARS OF SCIENTIF-<br />IC STUDY COMBINED WITH THE<br />EXPERIENCE OF MANY YEARS<br />
 80. 80. Tevreden medewerker = tevreden patiënt?<br />
 81. 81. Wat is de relatie tussen tevredenheid <br />voor zorgverlener en zorgconsument?<br />
 82. 82. Hoe zorgen voor tevreden klanten?<br />Schrijf op welke <br />belemmering & mogelijkheid<br />je ziet om in de zorg<br />Medewerkers klantgericht<br />te krijgen<br /><ul><li>Rode post-it
 83. 83. Wat staat klantgerichtheid in de weg?
 84. 84. Groene post-it
 85. 85. Hoe krijgen we meer klantgerichtheid in de zorg?</li></li></ul><li>Watstaatklantgerichtheid in de weg?<br />
 86. 86. Hoe krijgen we meerklantgerichtheid in de zorg?<br />
 87. 87.
 88. 88. Energie<br />Richting<br />Vertrouwen<br />
 89. 89. Energie<br /><ul><li>Uitdagend werk
 90. 90. Weten dat je ertoe doet
 91. 91. Goed contact met collega’s en leidinggevende
 92. 92. Goede feedback
 93. 93. Af en toe een compliment</li></li></ul><li><ul><li>Weten waar de organisatie staat
 94. 94. Weten waar de organisatie heen wil
 95. 95. Richting snappen en er achter staan
 96. 96. Speerpunten en/ of kernwaarden begrijpen</li></ul>Richting<br />
 97. 97. <ul><li>Goed leiderschap (peoplemanagers):
 98. 98. Luister naar de medewerkers
 99. 99. Geef ze de ruimte
 100. 100. Faciliteren van middelen
 101. 101. Waardering voor het werk</li></ul>Vertrouwen<br />
 102. 102. Dank voor uw aandacht!<br />Succes met het motiveren en stimuleren van uw medewerkers!<br />

×