Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point

253 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point

 1. 1. Què és la informàtica? Projecte 1 Nil Martínez IES GORGS 4rtB Informàtica Patricia Galiana
 2. 2. 1- Informàtica <ul>La informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. </ul>
 3. 3. 2- Àrees de coneixement de la informàtica(1) <ul><li>Arquitectura d’ordinadors: és el disseny conceptual i l'estructura operacional fonamental d'un sistema de computador.
 4. 4. Llenguatges de programació:és un llenguatge informàtic usat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador. </li></ul>
 5. 5. Àrees de coneixement de la informàtica(2) <ul><li>Sistemes operatius: és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador.
 6. 6. Xarxes:és un grup interconnectat de computadors.
 7. 7. Enginyeria de programari:és la disciplina o àrea de la informàtica que ofereix mètodes i tècniques per desenvolupar i mantenir programari de qualitat. </li></ul>
 8. 8. 3- Història de la informàtica Primera Generació(1) <ul><li>Els primers ordinadors electrònics i programables van ser dissenyats per l'alemany Konrad Zuse: el Z1 (1938) i el Z3 (1941). </li></ul><ul><li>L'ordinador Z3, creat per Konrad Zuse, va ser la primera màquina programable i completament automàtica. </li></ul><ul><li>L'ENIAC va ser concebut i dissenyat per John Mauchly i J. Presper Eckert de la Universitat de Pennsylvania. </li></ul><ul><li>Entre 1939 i 1944, Howard Aiken de la Universitat d'Harvard, en col·laboració amb IBM, va desenvolupar el Mark 1. </li></ul>
 9. 9. Història de la informàtica Primera Generació(2)
 10. 10. Història de la informàtica Segona Generació <ul><li>1962:IBM treu al mercat els primers discs extraibles que es van convertir en la indústria de la computació.
 11. 11. 1963:és desenvolupa l'intercanvi d'informació d'ordinadors (ASCII).
 12. 12. 1964: L'evolució dels ordinadors fa que sorgeixin llenguatges d'alt nivell, més entenedors com el COBOL, FORTRAN o BASIC. </li></ul><ul><li>1948: William Bradford Shockley, John Bardeen i Walter H. Brattain Inventen el Transistor. </li></ul>
 13. 13. Història de la informàtica Tercera Generació <ul><li>1964:L'aparició de l'IBM 360 marca el començament de la tercera generació.
 14. 14. L'equip digital treu la seva primera mini computadora, la PDP-8.
 15. 15. 1966. Texas instruments treu la seva primera calculadora de butxaca. </li></ul>
 16. 16. Història de la informàtica Quarta Genració <ul><li>1970: La base de la quarta generació va ser la invenció per part de Marcian Hoff del microprocessador.
 17. 17. 1976: Steve Wozniak i Steve Jobs van fundar Apple Computer.
 18. 18. 1978. Intel fabrica la CPU, Intel 8086 (de 16 bits)i IBM va treure al mercat el seu primer PC. </li></ul><ul><li>2000 Intel Fabrica el Pentium 4 amb 42.000.000 de transistors.
 19. 19. 2003: Apareixen els primers xips de 64 bits l'Opteron de AMD i l'Itanium d'Intel.
 20. 20. 2005: Es comencen a comercialitzar els processadors. </li></ul>
 21. 21. Història de la informàtica Quarta Generació
 22. 22. Història de la informàtica Cinquena Generació <ul><li>1981: surgeix la computadora personal de IBM.
 23. 23. 1982: apareix 80286 d'Intel.
 24. 24. 1985: surt a la venda el sistema operatiu Microsoft, Windows 1.0 </li></ul>
 25. 25. Història de la informàtica Noms propis claus Konrad Suze:va néixer el 22 de juny de 1910 a Berlín-Wilmersdorf, Alemanya, on va estudiar humanitats. Bill Gates:va programar l'Altair BASIC, una microcomputadora primitiva i va fundar Microsoft juntament amb Paul Allen. Paul Allen:És un empresari, que va crear Microsoft juntament amb Bill Gates. Steve Jobs:va ser cap executiu, entre el 1986 i el 2011, de la companyia d'ordinadors apple Steve Wozniac:Wozniak va fundar Apple Computer conjuntament amb Steve Jobs i Ronald Wayne el 1976 i va crear els ordinadors Apple I i l' Apple II.
 26. 26. <ul><li>Bill Gates </li></ul><ul><li>Steve Jobs </li></ul>Història de la informàtica Noms propis claus <ul><li>Konrad Suze </li></ul><ul><li>Paul Allen </li></ul><ul><li>Steve Wozniac </li></ul>
 27. 27. Hardware i software <ul><li>La CPU és un component electrònic que interpreta les instruccions de forma ordenada , processa dades i genera la informació requerida.
 28. 28. Els elements que componen la CPU són: Unitat aritmètica-lògica,Unitat de control,Registres,Memòria cau,etc... </li></ul>
 29. 29. Hardware i software Processadors <ul>Els processadors que s'estàn instalant acualment als ordinadors són: <li>ADM Athlon || X2 220
 30. 30. Intel core 2 quad 8300 </li></ul><ul><li>Inel dual core e1500
 31. 31. intel pentium e6600 </li></ul>
 32. 32. Hardware i software Perifèrics <ul>Els perifèrics proporcionen a l'ordinador informació externa o interna per emmagatzemar-la Classificació: <li>Perifèrics d'entrada: teclat, ratolí, escaner...
 33. 33. Perifèrics de sortida: pantalla, altaveus, impresora...
 34. 34. -Perifèrics d'emmagatzematge:
 35. 35. guarden programes i dades.
 36. 36. Perifèrics de comunicació: s'encarreguen de comunicar-se amb altres màquines. </li></ul>
 37. 37. Hardware i software Classificació del software <ul><li>Software de sistema:Són tots aquells programas que tenen com a objetivo gestionar els recursos de l'ordinador.
 38. 38. Software de programació: ens permet crear, desenvolupar i programar altres aplicacions.
 39. 39. Software d'aplicació:és el que fa que l’ordinador coopere amb l’usuari en la realització de feines </li></ul>

×