Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Digitalstorytelling 10okt

 1. 1. Digital Storytelling Lærerworkshop den 10. oktober 2012 - Ishøj
 2. 2. Workshoppen - Metodens anvendelser - Kreative øvelser - Hvordan findes historien? - Historiefortælling og narrativer De 7 steps i Digital Storytelling - Introduktion til lyd og musikredigering - Online gratis tjenester + creative commons - Filmredigering - Digital Storytelling for jeres elever Hvad er dine forventninger?
 3. 3. Vores historie - Berkeley Universitetet DUSTY og StoryCenter.org - Facilitator Workshop - Internationale / lokale workshops - Projekter: Viden, Selvudvikling, Læring, Historiebevaring - Copenhagen Center for Digital Storytelling
 4. 4. Gamle traditioner Nye værktøjer
 5. 5. Microstorytelling
 6. 6. Joe, Dana + Next Exit +
 7. 7. Opgør mod mediehusene
 8. 8. Digital Storytelling
 9. 9. Herhjemme? 2007…Oakland 2008…Danmark 2009... Sverige 2010…Island 2011...Grønland …mange historier – meget læring!
 10. 10. Hvad er det? "Digital storytelling takes the ancient art of oral storytelling and engages a palette of technical tools to create personal tales using images, graphics, music, and sound mixed together with the author's own story voice." - Joe Lambert, Executive Director Center For Digital Storytelling
 11. 11. En ´typisk´ historie • En typisk digital historie har formatet: - Et personligt 250-300 manuskript - 20-30 billeder/videoklip/tegninger, grafik etc. - Stemmen/musik/lydeffekter etc. - Længde: 2 - 3 minutter. (iMovie/Movie Maker, Final Cut, Creaza) - Den digitale historie er normalt produceret på en 3-5 dages workshop
 12. 12. En personal historie med et budskab • “My Hood” • Matt fortæller om sit liv • Identitet og refleksion • Kollektive historier og vidensdeling I Oakland • Forbyggelse af kriminalitet
 13. 13. Proces 1. Kreativitet 2. Storycircle 3. Produktion 4. Fejring et TIFFatkrᄒves QuickTimeᆰ og Der for (ukomprimeret)-komprimeringsvᄒrkt﾿ j, man kan se dette billede. Læring Reflektion Identitet
 14. 14. Metoder • Google Earth • Videodagbøger • Facebook/timeline
 15. 15. Mit sted - Louise - Facilitator workshop - Et unikt sted - Tegning til historie
 16. 16. Uddannelse
 17. 17. Læring People retain: 20% of what they hear 40% of what they hear and see 80 % of what they do and discover themselves
 18. 18. Narrativ Terapi Narrativ og læring - Anna 12 år - Et ting der betyder noget! - Kunstnerisk læring Samarbejde mellem ungdomsklubben og Biblioteket
 19. 19. Integration Refleksion - Kristoffer 13 år - Et betydningsfuldt sted - Identitet - Læring gennem refleksion
 20. 20. Integration AppLab - Ny teknologi og historier - App Inventor - Google Map - Historien om et sted - Selvrefleksion - Apps og læring
 21. 21. 7 Elements of Digital Storytelling 1. Owning your Insights(POV) 2. Owning your Emotions 3. Finding the Moment 4. Seeing Your Story 5. Hearing Your Story 6. Assembling Your Story 7. Sharing Your Story 8. Joes Cookbook - 2010
 22. 22. Del din historie!!!
 23. 23. Forskning på området - Analytiske kompetencer - Nye medier og kommunikation - Organisering og planlægning - IT og mediekompetencer - Præsentationsteknikker - Evaluering og refleksion * Professor Glynda Hull, Berkeley Universitetet * Professor John Hartley, Queensland University of Technology
 24. 24. Idéudvikling & PR • ´Min Historie´ • Workshop med kunder • Jazzmontør fra Norge • 4 dages workshop • Google Map/geotagging • Spredt igennem youtube • Nye måder for branding
 25. 25. Kommunikationsstrategi - igennem videohistorier • Hvad er innovation hos medarbejderen? • Fusion mellem Oslo´s 3 største hospitaler • Historiefortælling internt! • Stor konference hvor de digitale historier blev delt • Integration af video i deres kommunikationsstrategi
 26. 26. Brugerundersøgelser ”The storytellers transform their own everyday stories into a digital “shared public culture” - Dana Atchley, Next Exit
 27. 27. Community Building ”For young people it creates a space for sorting through conflicting media messages while also forging new possibilities for seeing themselves and others ” - Glynda Hull, Berkeley University
 28. 28. Vær med! See more digital stories on: www.digitalstorylab.com Facebook/digitalstorylab nikoline@digitalstorylab.com

Editor's Notes

 • What is your story Hvad har I medbragt idag? Nu skal i to og to fortælle en historie det I har taget med? Bagefter skal den ene fortælle den andens historie højt i plenum
 • Min baggrund for at tale om digital storytelling 6 måneder i Oakland : Udsatte børn / unge, digital udfordrede børn . Manglen på digitale kompetencer . Røde kors AD/HD - deprimeret Internatinal skole og Nørrebro Skole Silkeborg Ungdomsskole - flygtninge i alderen 15-25 år - International Day of sharing ligestories
 • Storytelling is something we all do , all the time in our everyday life - to exchange knowledge and share experiences. Today you can call it microstorytelling because we know do it through facebook updatesm textmessages etc. Stories are powerfull as a communication form. We respond to this form very well because its dates way back from the old indians and their campfire tradition
 • Today you can call it microstorytelling because we know do it through facebook updatesm textmessages etc. Stories are powerfull as a communication form. We respond to this form very well because its dates way back from the old indians and their campfire tradition Today you can call it microstorytelling because we know do it through facebook updatesm textmessages etc. Stories are powerfull as a communication form. We respond to this form very well because its dates way back from the old indians and their campfire tradition Today you can call it microstorytelling because we know do it through facebook updatesm textmessages etc. Stories are powerfull as a communication form. We respond to this form very well because its dates way back from the old indians and their campfire tradition Today you can call it microstorytelling because we know do it through facebook updatesm textmessages etc. Stories are powerfull as a communication form. We respond to this form very well because its dates way back from the old indians and their campfire tradition
 • Successen får Joe og Dana til at udvikle deres metode, digital storytelling, og åbner i samme åndedrag en café i San Francisco, som de kalder Joe’s Digital Diner. The Diner bliver for mange kunstnere det første sted, hvor de lærer om den senest udvikling indenfor New Media, fx. interaktive spil, software og teknologi. Året efter - i 1994, starter de The San Francisco Digital Media Center , det første offentlige medie center i USA. Her tilbyder de workshops i digital storytelling, og undervisning i diverse programmer, fx. det første offentlige kursus i web design i San Francisco. Formål Baggrunden for at lave et digital media center er for Joe og Dana et ønske om at demokratisere de nye medier og bidrage til social retfærdighed i en tid, hvor digitale medier udbredtes og digitale kompetencer blev vigtigere at besidde - men hovedsagligt tilkommer dem som arbejder som professionelle i medie/TV produktion. Med deres metode, digital storytelling, ønsker Joe og Dana at give almindelige mennesker muligheden for at bruge digitale medier til at fortælle deres personlige historie. Derfor inviterer de den jævne mand ind i deres Digital Media Center, og lærer ham at fortælle sin historie ved at bruge computernes redskaber som billedredigering, stemmeoptagelse, videosammensætning, tekstning etc. FOLKEMUSIK og GRÆSRODSBEVÆGELSE Det startede som en græsrodsbevægelse, og derved adskilte / adskiller digital storytelling sig markant fra den main - stream kultur, der eksisterede først i 90’erne . I main - stream kulturen som vi ser den i magasinerne, ugeblade, tv - serier osv . Mødte man - også I 90’erne - glamourse og idealiserede liv . Det var perfekte mennesker, som levede et dramatisk og eksotisk liv . Den amerikanske folkemusik derimod udtrykte meningsmands jævne liv og forsøgte at forstå meningen med de ekstra - ordinære ting, som skete i et helt almindeligt liv . ( Lambert, 2002 : 2 ) Ideologisk set er Digital Storytelling bevægelsen en demokratiserende proces . Det er i al fald missionen at give alle mennesker en mulighed og et middel til at fortælle sin personlige historie ved at bruge de nye medier – og lære dem samtidig .
 • Det startede som en græsrodsbevægelse, og derved adskilte / adskiller digital storytelling sig markant fra den main - stream kultur, der eksisterede først i 90’erne . I main - stream kulturen som vi ser den i magasinerne, ugeblade, tv - serier osv . Mødte man - også I 90’erne - glamourse og idealiserede liv . Det var perfekte mennesker, som levede et dramatisk og eksotisk liv . Den amerikanske folkemusik derimod udtrykte meningsmands jævne liv og forsøgte at forstå meningen med de ekstra - ordinære ting, som skete i et helt almindeligt liv . ( Lambert, 2002 : 2 ) Ideologisk set er Digital Storytelling bevægelsen en demokratiserende proces . Det er i al fald missionen at give alle mennesker en mulighed og et middel til at fortælle sin personlige historie ved at bruge de nye medier – og lære dem samtidig . Digital Storytelling befinder sig altså på den anden side af den forførende fortælling – den har ikke i sin grundform til hensigt at overtale eller forføre et publikum . Den er mere et personligt udtryksmiddel . Det betyder ikke, at den ikke kan bruges til dette – det er der allerede flere eksempler på og det udvikler sig i den her ”bruger - generede - indhold - er - in tid” . Fx . Arbejder vil min kompagnon og jeg gerne arbejde med at fremme en vis æstetisk kvalitet i disse produktioner .
 • Der skal så gå 14 år, før jeg møder Joe og støder på digital storytelling. På det tidspunkt er digital storytelling udbredt i store dele af resten af den vestlige verden og Center for digital storytelling er blevet etableret.
 • digital storyteller Anyone who has a desire to document life experience, ideas, or feelings through the use of story and digital media. Uusually someone who has little to no prior abilities experience in the realm of video production but can spend a few days participating in a workshop, to exploring explore and sharing share a story with creative, and technical assistance from compassionate, and talented technically skilled CDS staff. Center for Digital Storytelling (cen·ter for dig·i·tal sto·ry·tell·ing ) The Center for Digital Storytelling (CDS) is an international non-profit training, project development, and research organization dedicated to assisting people in using digital media to tell meaningful stories from their lives. Our focus is on building partnering with partnerships community, educational, and business institutions to develop large-scale initiatives in health, social services, education, historic and cultural preservation, community development, human rights, and environmental justice arenas, using methods and principles adapted from our original Digital Storytelling Workshop .
 • Historie fortælling er en vigtig del af alle samfund. Islandske sagaer, sagn, myter, religion. Fordi det binder folk sammen at dele historier
 • Historie fortælling er en vigtig del af alle samfund. Islandske sagaer, sagn, myter, religion. Fordi det binder folk sammen at dele historier
 • People retain: 20% of what they hear 40% of what they hear and see 80 % of what they do and discover themselves
 • 7 elements Point of view 2. Dramatic Question 3. Emotional Content 4. The gift of your Voice 5. The power of the soundtrack 6. Economy 7. Pacing
 • Visning af lymphe +
 • http://vimeo.com/7984631
 • http://www.acmi.net.au/video_showcase.htm Bygger på erfaringer inden for pædagogik, psykologi, mundtlige fortælletraditioner og hvad der i dag betegnes citizen journalism De digitale kompetencer er og bliver kun vigtigere i fremtiden, eftersom evnen til at formidle, netværke og nytænke i højere grad sker via nye medier. Derfor vægter vi de digitale medier i vores workshops. Tal fra EU's statistiske kontor Eurostat viser, at den digitale kløft i Europa vokser sig stadig større. I EU-gennemsnit er 85 procent af de studerende på nettet, men kun 13 procent af pensionisterne. For de højtuddannede er det 77 procent, mens det kun er 25 pct. af de lavtuddannede. (slide) De digitale kompetencer, den personlige historie og produktet - en 2-3 minutters film er grundessensen af metoden: digital storytelling. Samarbejdspartnere og programmer Til sidst vil jeg kort opridse hvilke programmer som vi arbejder med: Udover de traditionelle software filmediteringsprogrammer såsom premiere og finat cut pro så ønsker vi også at anvende mere tilgnægelige open source programmer såsom Jaycut etc. Vi har fået et samarbejde igang med Bjarke som er iværksætter I NeW York og har udviklet StoryPlanet som vil give muligheder for mere interactive historier men stadig med fokus på den almene computerbruger. (slide med et screendump af jaycut, og storyplanet) Afrunding Hvorfor interaktion igennem digital storytelling. Vend tilbage til starten om at alle har en historie at fortælle. - Nævn kommende projekter vi skal lave og evt hvordan lytterne kan bruge StoryLab – (promovering)
 • ×