Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

архитектура микропроцесора

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

архитектура микропроцесора

 1. 1. АРХИТЕКТУРА МИКРОПРОЦЕСОРА НИКОЛА ФИЛИПОВИЋ
 2. 2. УВОД Сваки саставни део, а тиме и цео микропроцесор, најбоље је описан скупом регистара и њиховом функцијом, низом операција које се изводе на бинарним информацијама складиштеним у регистрима, те управљачким функцијама које руководе тим операцијама. Скуп регистара, магистрала између њих, организација и начин деловања контролне јединице (а тиме и деловање микропроцесора као целине) одређује архитектуру микропроцесора.
 3. 3. Елементи стандардне архитектуре су: •Контролна јединица •Аритметичко – логичка јединица •Акумулатор •Регистри опште намене •Адресни регистри
 4. 4. КОНТРОЛНА ЈЕДИНИЦА Контролна јединица генерише управљачке сигнале и координира све активности унутар микропроцесора. Она прима, декодира и омогућује извођење инструкција.Такође, комуницира са осталим деловима микрорачунара преко улазно излазних линија. За време прикупљања података добија информацију и декодира операцијски код. У зависности од интерпретације кода, мења стање микропроцесора и шаље управљачке сигнале другим елементима...
 5. 5. АРИТМЕТИЧКО –ЛОГИЧКА ЈЕДИНИЦА Аритметичко – логичка јединица је вишефункцијски дигитални комбинациони склоп. Она извршава основне аритметичке и логичке операције. У свом саставу има делове за комплементовање, померање, сабирање, пренос итд... Њој је придружен регистар услова са заставицама (бистабилна кола за дојаву стања). Микропроцесор аутоматски поставља или брише одговарајуће заставице у регистру услова за време извођења инструкције, у зависности од резултата аритметичко-логичке јединице.
 6. 6. Пример са заставицом...
 7. 7. АКУМУЛАТОР Неки микропроцесори имају један или више регистара који су по функцији издвојени од осталих, а називају се акумулатори. Поред тога што се употребљавају за привремено складиштење једног операнда, они учествују при извођењу аритметичких и логичких операција на подацима. Резултати аритметичких и логичких операција изведених у аритметичко-логичкој јединици складиште се у акумулатору. Обично се акумулатори постављају на један од улаза у аритметичко-логичку јединицу и у комбинацији са привременим регистрима раздваја улаз аритметичко-логичке јединице од излаза.
 8. 8. РЕГИСТРИ ОПШТЕ НАМЕНЕ Регистри опште намене омогућавају аритметичко-логичкој јединици руковање подацима великом брзином. Регистри у микропроцесору могу бити организовани у малој меморијској јединици.Тако организовани називају се скуп регистара за привремено складиштење (scratchoad).
 9. 9. АДРЕСНИ РЕГИСТРИ Адресни регистри су шеснаестобитни регистри за складиштење адреса. Називају се и бројила података (data counters или pointers). Адресни регистри су: програмски бројач, помоћни програмски бројач бројач података показивач стека индексни регистар

×