Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Networking agencija - Portfolio prezentacija

461 views

Published on

Networking agencija je Vaš proveren i poverljiv partner u oblasti poslovnog savetovanja i sveukupnog unapređenja poslovanja. Sarađujemo sa Vašom organizacijom viralno i na radnom mestu kako bi smo rešili Vaše najsloženije izazove, oslobodili Vas tereta i nepotrebnih gubitaka vremena i novca.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Networking agencija - Portfolio prezentacija

  1. 1. Networking agencija Portfolio prezentacija Copyright © by Networking, All rights reserved
  2. 2. Lično predstavljanje Nikola Lazović | Avgust 2015 Nikola Lazović • Nikola je otac petoro dece, sportista, dugogodišnji rukovodilac u prodajnim sektorima multinacionalnih kompanija. Preduzetnik, vlasnik i direktor agencije za poslovno savetovanje Networking sa neverovatnim iskustvom i osećajem za analizu i unapređenje poslovanja. Autor je prvog srpskog operativnog priručnika za profesionalne prodavce – Prodajni ciklus. nikola.lazovic.1978@gmail.com Copyright © by Networking, All rights reserved
  3. 3. Poslovno predstavljanje Nikola Lazović | Avgust 2015 Networking agencija – Naš portfolio: • Procena kompletnog poslovanja kompanije, prodajne strukture, marketing nastupa, upravljanja i naplate. • Poslovni plan za početnike i finansiranje postojećih firmi radi lansiranja novog proizvoda, ulaza na novo tržište ili restrukturiranja. • Edukativni seminari i radionice za pravna i fizička lica. Obrađujemo teme upravljanja, prodaje, marketinga, poslovnog povezivanja (networking), izgradnje timova (teambuilding) i ličnog uspeha. • Knjiga - Prodajni ciklus – operativni priručnik za prodavce, menadžere i vlasnike firmi. Jedinstvena knjiga na srpskom jeziku sa praktičnim primerima, mapama uma i radnim tabelama za svakodnevno korišćenje. Copyright © by Networking, All rights reserved
  4. 4. Poslovno predstavljanje Nikola Lazović | Avgust 2015 Networking agencija – Misija: • Networking agencija je Vaš proveren i poverljiv partner u oblasti poslovnog savetovanja i sveukupnog unapređenja poslovanja. Sarađujemo sa Vašom organizacijom viralno i na radnom mestu kako bi smo rešili Vaše najsloženije izazove, oslobodili Vas tereta i nepotrebnih gubitaka vremena i novca. • Naša misija je da postanemo uspešan i pouzdan partner za poslovno savetovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Pružamo savremena, kreativna poslovna znanja i strategije za primenu, zajedno sa personalizovanim odnosima sa klijentima i alatima za razvoj koji promovišu rast produktivnosti i profita. • Naš način rada pravi razliku odmah, primetno poboljšanje procesa merljivo je i nakon mesec dana. Svoje usluge naplaćujemo nakon obavljenog posla i dokazanog poboljšanja – performance consulting. Copyright © by Networking, All rights reserved
  5. 5. Poslovno predstavljanje Nikola Lazović | Avgust 2015 Prihvaćene vrednosti Servisiranje klijenta Osnovna znanja Inovacije Integritet MISIJA Naša misija je da postanemo uspešan i pouzdan partner za poslovno savetovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Pružamo savremena, kreativna poslovna znanja i strategije za primenu, zajedno sa personalizovanim odnosima sa klijentima i alatima za razvoj koji promovišu rast produktivnosti i profita. Cilj I R A S T Osigurati dugoročan rast i povećanje tržišnog učešća Cilj II KVALITET Garantovati zadovoljenje klijenata kroz unapređenje kvaliteta Cilj III KADROVI Povećati produktivnost i šanse kroz obuku i komunikaciju Cilj IV KLIJENTI Povećati broj klijenata, profit i preporuke Copyright © by Networking, All rights reserved
  6. 6. Poslovno predstavljanje Nikola Lazović | Avgust 2015 Networking agencija – Naš portfolio: • Procena poslovanja kompanije (menadžment, prodaja, marketing i dr.) predstavlja periodični pregled i analizu poslovnih funkcija. Faza I Kalibracija Faza II Istraživanje/Analiza Feedback, rokovi i detaljan plan akcija/rada Faza III Preporuke Faza IV Implementacija Sadašnji izveštaji, potvrda preporuka i akcionog plana Priprema i radionice, Uspostavljanje matrice... Prikupljanje podataka, Intervjui... Analiza prikupljenih podataka, Određivanje izazova... Sprovođenje akcionog plana, Raspored pregleda... Copyright © by Networking, All rights reserved
  7. 7. Poslovno predstavljanje Nikola Lazović | Avgust 2015 Networking agencija – Naš portfolio: • Poslovni plan je pisani dokument kojim se definišu ciljevi, strategije, taktike, aktivnosti i potrebni resursi jedne kompanije. Omogućava precizno određivanje prioriteta, fokusa, kao i sagledavanje unutrašnjih i spoljnih izazova i prilika. CILJEVI STRATEGIJA OPERATIVNE ODLUKE / TAKTIKE Stalne odluke Politike Procedure Pravila Jednokratne odluke Program Projekat Poslovni plan Copyright © by Networking, All rights reserved
  8. 8. Poslovno predstavljanje Nikola Lazović | Avgust 2015 Networking agencija – Naš portfolio: • Edukativni seminari i radionice za pravna i fizička lica. Obrađujemo teme upravljanja, prodaje, marketinga, poslovnog povezivanja (networking), izgradnje timova (teambuilding) i ličnog uspeha. PRODAJNI CIKLUS - OBUKA MODUL 1 Predprodajne aktivnosti MODUL 2 Sastanak MODUL 3 Postprodajne aktivnosti Planiranje Prospekting Priprema Sastanak P.Ciklus Zatvaranje Follow Up Preporuke CRM Copyright © by Networking, All rights reserved
  9. 9. Poslovno predstavljanje Nikola Lazović | Avgust 2015 Networking agencija – Naš portfolio: • Knjiga - Prodajni ciklus Copyright © by Networking, All rights reserved

×