Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion da roma antiga

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Presentacion da roma antiga

  1. 1. Roma Orixe Marco xeográfico Mítica Histórica Península Itálica Cunca mediterránea Resto do Mediterráneo Mapa da Roma antiga Períodos Históricos Monarquía República Imperio
  2. 2. Orixe ● Orixe mítica ● Heroe Eneas ● Rómulo e Remo ● Orixe histórica ● Tribos latinas melloran as súas defensas Inicio
  3. 3. Marco xeográfico ● Península Itálica ● Cunca mediterránea ● Resto do Mediterráneo ● Mapa da Roma antiga Inicio
  4. 4. Períodos históricos ● Monarquía ● República ● Grandes logros sociopolíticos ● Grandes conquistas ● Guerras civís, o fin da República Inicio
  5. 5. Imperio ● Alto Imperio ● Octavio Augusto ● Vespasiano ● Traxano e Adriano ● Baixo Imperio ● Diocleciano ● Constantino o Grande Inicio
  6. 6. Imperio ● Alto Imperio ● Octavio Augusto ● Vespasiano ● Traxano e Adriano ● Baixo Imperio ● Diocleciano ● Constantino o Grande Inicio

×