Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter för journalister

916 views

Published on

Introduktion till Twitter för journalister.
Av Niklas Fagerström

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Twitter för journalister

 1. 1. Twitter<br />
 2. 2. <ul><li> En populärmikro- bloggtjänstochettsocialtnätverkiett.
 3. 3. Användarnaskrivermeddelanden (tweets) på max. 140 tecken.Detkallas “atttwittra”.
 4. 4. De allraflestameddelandenaskickasheltöppetsåattallakanläsadem.</li></ul>www.twitter.com<br />
 5. 5. 200 miljoneranvändare (jan. 2011)<br />110 miljoner tweets per dag. <br />Följ med specifikapersonerellerdiskussioner.<br />
 6. 6. So what?<br />Twitter underlättarrapporteringenförossjournalister. Man kant.ex. hittajuttuidéer, intervjupersoner,bakgrundsinfoochkollafakta.<br />
 7. 7.
 8. 8. …flerorsakerattvarapå Twitter:<br />Tusentalsfinländarekonsumerarsinanyheter via Twitter. Attverkadärgerstörresynlighet.<br />Bliinformeradomsådant du ärintresserad av.<br />Direkt feedback på de program/inslag du gör.<br />Nätverka med källor. Diskutera med/fråga folk somärintresseradeavspecifikaämnen. <br />
 9. 9. <ul><li>På Twitter kan man också se vad folk twittrarompåvissaområden, såsomHelsingfors.Skrivdånear:helsinkiisökrutan. </li></li></ul><li>Tweets påkartan… http://streamd.in<br />
 10. 10. Hurkommer man igång?<br />Man registrerar sig påwww.twitter.com<br />
 11. 11. Sedan… Hittaintressantapersonerattfölja. <br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. I fältetskriver man ettmeddelandepå<br />upp till 140 tecken, alltså en tweet.<br />Meddelandetpublicerasdå man tryckerpåTweet–knappen.<br />Dådykerdetupppå den egnaprofilsidanoch<br />på Home-sidanhosallaensföljare.<br />
 18. 18.
 19. 19. Hur man kancitera/hänvisa/rätta<br />RT – retweet (citat):<br /> Any confirmation? RT @monasosh: Unconfirmed reports that thugs are being mobilized to attack people @ parliament. Hope it is only rumors #Jan25<br />via - formuleraomochhänvisa:<br /> There are unconfirmed reports that thugs are being mobilized to attack people at the Egyptian parliament. #Jan25 /via @monasosh<br />MT – modified tweet (ändratcitat):<br /> MT @monasosh: Unconfirmed reports that thugs are being mobilized to protect people @ parliament. #Jan25<br />
 20. 20. Väljhurhögljudd du villvara…<br />Nivå 0 – skriv ingenting<br />Nivå 1 – privatmeddelande (message/DM)<br />Nivå 2 – skyddat användarkonto<br />Nivå 3 – svara på en tweet<br />Börja en tweet med att skriva @-tecknet, följt av mottagarens användarnamn. Då dyker tweeten upp i flödet ”Mentions” hos mottagaren, där det är svårare att missa. Inga andra personer ser tweeten i sina flöden. Det är ändå inte hemligt – syns i din profil.<br />
 21. 21. …väljhurhögljudd du villvara<br />Nivå 4 – vanlig tweet<br />Syns direkt hos de som följer dig och på din profilsida.<br />Nivå 5 – inkludera en såkallad hashtag (= ett ämnesord), med tecknet # före i din tweet.<br />Skriv t.ex. ”Demonstrationerna i #Egypten fortsätter i dag för sjuttonde dagen i följd.”<br />Många tv-program, konferenser med mera har egna hashtag. Hjälper till att samla diskussionen.<br />
 22. 22. Internetadress-förkortare<br />Lägggärna till en länkiditt Twitter-meddelande, men förkortalänkenförst. Detgårlättt.ex. påadressen http://j.mp<br />http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Helsinki,+Finland&aq=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=50.823846,110.390625&ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Finland&ll=60.169866,24.938278&spn=0.003933,0.013475&t=h&z=17<br />Ärlika med: http://j.mp/fEZ7Xl<br />
 23. 23. Följ en gruppanvändare via en lista<br /><ul><li>Detfinnsfärdigalistorpåanvändaresomskrivert.ex. ommiljö-frågorelleromkriseniEgypten. Listorhittaspåandra Twitter-användaresprofilsidorochpålistorious.com.
 24. 24. Du kanocksåskapaegnalistor.</li></li></ul><li>Flersättattanvända Twitter<br />I ettskiltdataprogramsåsomTweetdeck. Kan laddasned gratis påtweetdeck.com.<br />Särskildaapplikationerpåmobilen, t.ex. “Twitter for iPhone”.<br />

×