Plan pai 2014 2016

10,730 views

Published on

1 Comment
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
655
Comments
1
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan pai 2014 2016

 1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN JAYA CHERAS 55100 KUALA LUMPUR SELANGOR DARUL EHSAN PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2014-2016
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan Di Malaysia Adalah Satu Usaha Berterusan Ke Arah Memperkembangkan Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Untuk Mewujudkan Insan Yang Seimbang Dan Harmonis Dari Segi Intelek, Rohani, Emosi Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Dan Kepatuhan Kepada Tuhan. Usaha Ini Adalah Bagi Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan, Berakhlak Mulia, Bertanggungjawab Dan Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran Masyarakat Dan Negara FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam ialah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat
 3. 3. VISI SKPJ VISI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Panitia Pendidikan Islam bercita-cita melahirkan pelajar Islam yang komited dengan penghayatan agama, celik Al-Quran dan Jawi ke arah pembentukan individu yang berkualiti dan bersahsiah menjelang dekad yang akan datang. MISI KAMI
 4. 4. Mempelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran ke arah melahirkan pelajar yang berminat serta berkeupayaan memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan. Merekabentuk, melaksana dan mempergiat pelbagai aktiviti yang terancang dan sistematik bagi mengatasi literasi Al-Quran kepada semua pelajar. Merancang serta melaksana kaedah dan formula yang berkesan bagi mengatasi kelemahan penulisan dan pembacaan Jawi dalam kalangan pelajar. PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
 5. 5. KEKUATAN (STRENGTH – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 - Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam yang berpengalaman dan terlatih. W1 - Peratus lulus belum mencapai 100% W2 - Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan. S2 - Semua guru Pendidikan Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran ini. W3 - Guru mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa melihat masalah pelajar. S3 – Semua guru pendidikan islam cukup berpengalaman dan mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. W4 - Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT dalam P&P. W5 - Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa sessi P&P. S4 - Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran dalam sessi amali. W6 - Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi. S4 - Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat dengan kehidupan seharian W7 - Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah dalam penulisan Jawi. pelajar memberi kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata pelajaran ini. W8 - Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan sebelumnya. W9 – bilangan pelajar yang ramai dalam satu kelas. PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 - Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan kurikulum & pedagogi. O2 - Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan praktikal. ANCAMAN / CABARAN (THREATS –T) T1 - Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan mempengaruhi sikap & sahsiah pelajar O3 - Kemudahan riso, bilik tayangan & makmal komputer berinternet disediakan. O4 - Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran. T2 - Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah. T3 - Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata pelajaran O5 - Bahan rujukan mudah didapati di pasaran. O6 - KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar Islam. yang berasaskan sains & teknologi. T4 - Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri murid. O7 - Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan oleh JPNT dan JAPIM. O8 - Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan memberi kemudahan kepada guru merancang P&P dengan baik. O9 - JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk kemudahan guru melaksanakan pengajaran. Bidang Isu Strategi Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama TOV Sasaran 2014 2015 2016
 6. 6. (KPI) Panitia Tahap pencapaian pelajar Meningkatkan 1. Meningkatkan % pelajar yang Pendidika Dalam prestasi pencapaian PI Pendidikan Islam belum pelajar dalam dari segi kualiti lulus Pend. Islam % pelajar memuaskan matapelajaran dan kuantiti n Islam matapelajaran Pendidikan Islam dari segi kualiti dan 2. Meningkatkan kuantiti pencapaian PI dari segi kualiti dan kuantiti 60 70 80 90 7 10 15 20 4.2 3.2 2.3 2.0 66 75 80 90 30 40 50 60 mencapai gred A dalam PI Gred Purata MP (GPMP) % pelajar yang lulus Pend. Islam % pelajar mencapai gred A dalam PI Gred Purata MP 3. Meningkatkan pencapaian PAFA (GPMP) % pelajar yang 100 100 100 100 lulus PAFA Bilangan pencerapan rekod PAFA 1 2 2 2 50 60 70 80 40 50 60 70 2015 2016 setahun 4. Meningkatkan % pelajar yang penguasaan Al- boleh membaca Quran dan Jawi Al-quran % pelajar mahir pelajar penulisan jawi. Petunjuk Bidang Isu Strategi Matlamat Strategik Objektif Sasaran Prestasi Utama (KPI) TOV 2014
 7. 7. Panitia Tahap pencapaian pelajar Pendidika Dalam di laksanakan Pendidikan Islam belum prestasi dengan berkesan dalam memuaskan pelajar dalam 5. Meningkatkan matapelajaran kecekapan pengurusan Islam dari segi Islam Meningkatkan Pendidikan n matapelajaran % Program Panitia yang panitia kualiti dan 100 100 100 80 90 100 100 80 100 100 100 4 4 4 4 setahun % program yang mematuhi jadual yang dirancang % tajuk P&P yang dapat diselesaikan Bilangan Mesyuarat kuantiti 70 Panitia setahun PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN SWOT/C MATRIKS STRENGTHS (S) KELEMAHAN (W) S1 Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam DALAMAN W1 Peratus lulus belum mencapai 100% yang berpengalaman dan terlatih. W2 Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan. S2 Semua guru Pendidikan Islam mempunyai W3 Guru mengejar masa untuk menghabiskan
 8. 8. komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran ini. sukatan pelajaran tanpa melihat masalah pelajar. S3 5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan W4 Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT Islam. dalam P&P. S4 Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar W5 Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa terhadap isi pelajaran dalam sesi amali. P&P. S5 Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat W6 Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi. dengan kehidupan seharian pelajar memberi W7 Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata dalam penulisan Jawi. pelajaran ini. W8 Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan LUARAN sebelumnya. W9 Saiz kelas yang kurang selesa berbanding bilangan pelajar. PELUANG (O) O1 Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan kurikulum & pedagogi. O2 Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan praktikal. S1+S2+S3+O1+O7+O8+O9+W4+W5 S1+S2+W6+W7+O9+T3 1. Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam 3. Menyediakan program pemulihan Al-Quran dan kalangan guru PI. jawi secara intensif.
 9. 9. O3 Kemudahan riso, bilik tayangan & makmal komputer S1+S2+S3+O4+O7+W1+W7+W9 S4+S5+O2+O6+O7+W6+W8+W9 berinternet disediakan. 2. Menyediakan Program khas yang berfokus 4. Memotivasikan pelajar-pelajar untuk meningkatkan O4 Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran. minat. O5 Bahan rujukan mudah didapati di pasaran. O6 KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar Islam. O7 Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan oleh JPNT dan JAPIM. O8 Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan memberi kemudahan kepada guru merancang P&P dengan baik. O9 JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk kemudahan guru melaksanakan pengajaran. ANCAMAN / CABARAN (T) T1 Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan mempengaruhi sikap & sahsiah pelajar T2 Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah. T1+T2+T4+ S14 S1+S7+W1+W2+W6+T1+T2 5. Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh 6. Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan pencapaian akademik. meningkatkan sahsiah pelajar W8+S2+O3+O5+O7
 10. 10. T3 Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata 7. Menyediakan pembelajaran terancang di pelajaran yang berasaskan sains & teknologi. waktu persekolahan T4 Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri murid PELAN TAKTIKAL STRATEGI BIL Program/Projek ST3 - Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar. Tanggungjawab Tempoh/Ha ri Kos/Sumber Output KPI Sasaran Mac & Okt kpm Pelajar dapat menguasai  % pelajar pandai solat 100 %
 11. 11. 01 Kem BestariSolat Penyelaras j-qaf bacaan dan amalan solat dengan baik Mesyuarat panitia / Ketua Panitia/su perjumpaan Jan, Ogos, panitia Okt 02 Mengemaskini fail Ketua panitia panitia Sepanjang Tahun panitia GPI dapat berkongsi maklumat terkini tentang sebarang perubahan dalam sukatan pelajaran, teknik pengajaran, kaedah penilaian serta menimbulkan semangat kerja berpasuka Maklumat dan rekod pencapaian pelajar sentiasa dikemaskin 03 04  Bilangan tempoh masa 4 KALI SETAHUN  Bilangan perjumpaan 3 kali/tahun setahun. 100%  % kehadiran guru  Kekerapan Setiap bulan kemaskini 100% % MAJLIS TILAWAH ALQURAN & FESTIVAL Semua Guru Pendidikan Islam Dan J-Qaf Feb April Panitia & KOKO Dua orang wakil bagi setiap kategori pertandingan dapat  Bilangan penyertaan pelajar dikenal pasti bagi mewakili sekolah 100%  % pelajar yang mendapat dalam Majlis Tilawah Al-Quran NASYID 15 tempat peringkat daerah.  Satu pasukan nasyid dapat ditubuhkan bagi mewakili sekolah dalam Festival Nasyid peringkat daerah Solat Hajat 05 Ketua Panitia &Penyelaras tahun 6 Jun & Ogos Peruntukan Pelajar bersedia menghadapi PIBG & Dana peperiksaan awam dgn bertawakal kepada Allah setelah berusaha  Pencapaian akademik pelajar meningkat  % pelajar yang Rujuk Pelan Strategik 100%
 12. 12. bersungguh-sungguh terlibat 2 kali/tahun  Bilangan tempoh masa Jan  % program terlaksana Semua pelajar, guru dan kakitangan dapat menghayati & Maulidur Rasul memperingati hari kebesaran Islam. mengikut jadual.  % penglibatan guru & pelajar Peruntukan Keagamaan & Semua GPI mengikut jadual.  % penglibatan guru & KOKO Isra’ Mikraj  % program terlaksana Program 06 pelajar 100%  % program terlaksana Ihya’ Ramadhan mengikut jadual. Julai  % penglibatan guru & pelajar CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2014 BULAN BIL AKTIVITI MESYUARAT PANITIA JAN X FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT CATATAN
 13. 13. Mengemaskini rancangan dan rekod pengajaran Perjumpaan ahli-ahli panitia X X X X X X X X X Pengagihan tugas & merangka aktiviti tahunan X MAJLIS TILAWAH X AL-QURAN & FESTIVAL NASYID KEM BESTARI SOLAT X X X X X SAMBUTAN MAAL HIJRAH SAMBUTAN MAULIDUR RASUL X X IHYA RAMADHAN X ISRAK DAN MIKRAJ X KEM LITERASI AL-QURAN X KALAM JAMAIE X X SOLAT HAJAT X ANALISA PEPERIKSAAN X PAFA X X X X X X X X X

×