Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Canvas 2013

655 views

Published on

De praktische tool voor het bepalen van de strategie van het bedrijf!! Het helpt je om snel inzicht te krijgen in het heden, de omgeving en de toekomst. En niet alleen jij, maar het hele team heeft er voordeel bij. Je praat uiteindelijk dezelfde taal en dat communiceert toch niet iets gemakkelijk!!

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canvas 2013

 1. 1. @nrmjansenJaap de Win
 2. 2. Doelstelling… Stil staan bij het onderwerp strategiebepaling! Wat is dit? Waarom zouden wij dit doen? Hoe te gebruiken? Wie gebruikt dit? Aan bod komt in ieder geval…. – Welke tools zijn er. – Hoe strategie beschrijven (Meerjaren- en jaarplan). – Hoe implementeren op organisatieniveau en persoonsniveau. – Samen nadenken over de voor- en nadelen voor Televak Centers.
 3. 3. Wat is strategiebepaling en waarom?
 4. 4. Definities Strategiebepaling: De meerjaren aanpak door het management uitgewerkt om visie en missie te kunnen realiseren. (3 tot 5 jaar). Missie: Waarom bestaan wij? Wat is onze identiteit? Wat is onze primaire functie? Voor wie bestaan wij? Visie: Wat willen wij zijn? Wat willen wij bereiken? Waar geloven wij in (kernwaarden)
 5. 5. Strategiebepaling - Is een manier om plannen te realiseren en gewenste resultaten te bereiken. - Kijkt terug naar het verleden, maar ook naar het heden en de toekomst. En dit in- en extern! - Helpt organisaties bij het bepalen en geven van richting. - Geeft inzicht. Dit is te gebruiken voor het eventueel bijsturen van de strategie (product laten vervallen, nieuwe dienst ontwikkelen) - Een olifant voor de één, één uil voor de ander. Bepaal samen welk dier het voor jullie is! - Dient steeds frequenter te gebeuren. De maatschappij, de omgeving verandert steeds sneller. De strategie dus ook!!
 6. 6. Hoe strategie te bepalen en wie?
 7. 7. Tools - S.W.O.T. analyse - BCG-matrix - D.E.S.T.E.P. - Empathy-map - In- en extern klantenonderzoek - Et cetera Iedere afzonderlijke tool draagt bij aan de strategiebepaling. Verzamelen kunt je ze in de Toolbox; het CANVAS!
 8. 8. Business Model Canvas
 9. 9. Business Model Canvas
 10. 10. 1. klantsegment 2. waardepropositie 3. kanalen 4. klantrelaties 5. inkomstenstromen 6. key-resources 7. kernactiviteiten 8. key-partners 9. kostenstructuur 9 bouwstenen tot SYNERGIE
 11. 11. 1) Klantsegment Ieder mens en elke organisatie is uniek. Toch zijn er vaak duidelijke kenmerken aan te wijzen die klanten (consumenten en bedrijven) gemeenschappelijk hebben. Door klanten in segmenten in te delen, kunt u uw diensten en producten beter op hun behoeften afstemmen.
 12. 12. 1) Klantsegment (2) Voorbeeld bedrijf installatiebranche: In een wijk met uitsluitend sociale woningbouw zal minder behoefte aan installatiewerkzaamheden bestaan dan in een wijk met uitsluitend koopwoningen. Marksegmenten: - Massamarkt, nichemarkt, gesegmenteerd (verschillende segmenten, ietwat andere waardes) gediversifieerd (verschillende klanten en problemen) en multi-sided-platforms (creditcard).
 13. 13. 2. Waardepropositie Er zijn verschillende redenen waarom diensten en producten worden afgenomen. De redenen zijn in te delen in de categorieën: fysieke behoeften, persoonlijke omstandigheden, sociale en psychologische factoren.
 14. 14. 2) Waardepropositie (2) Voorbeeld bedrijf installatiebranche: Elke woning heeft water, licht en warmte nodig. De 55+ generatie heeft behoefte aan comfort en veiligheid. Door aanvullende diensten en producten aan te bieden kunt u waarde aan dit klantsegment toevoegen Enkele waardeproposities: -Nieuwheid. -Performance. -Prijs. -Kostenbeperking. -Gemak. -Toegankelijkheid.
 15. 15. 3. Kanalen De meeste bedrijven gebruiken meerdere kanalen om met klanten te communiceren. Er kan via eigen kanalen worden gecommuniceerd, maar ook dat van partners.
 16. 16. 3) Kanalen (2) Voorbeeld bedrijf installatiebrache: Zo kan de installateur afspraken maken met internetwinkels om in de regio de verkochte apparatuur aan te sluiten en in te regelen. Voor de promotie kunnen diverse media worden ingezet, zoals radio en TV, gedrukte media, direct mailing, online, evenementen, sociale media en doorverwijzing (referrals). Om de boodschap over te laten komen, is het verstandig de boodschap te faseren. Deze fasen zijn bewustwording, bekendheid, evaluatie, aanschaf en loyaliteit.
 17. 17. 4. Klantrelaties Er zijn vele klantrelaties mogelijk. Enkele voorbeelden zijn persoonlijke assistentie (badkamer speciaalzaak), zelfbediening (supermarkt), geautomatiseerde diensten (webwinkels zoals bol.com), communities en co-creatie. Factoren die van invloed zijn op de te onderhouden klantrelatie zijn het aantal klanten, de omzet per klant en de mate van vraaggedrevenheid.
 18. 18. 4) Klantrelaties (2) Voorbeeld bedrijf installatiebrache: De installateur zal persoonlijke assistentie leveren in combinatie met geautomatiseerde diensten en mogelijk communities. De geautomatiseerde diensten kunnen veel meerwaarde opleveren als de installateur een profiel samenstelt onder meer op basis van aankoophistorie. Een community kan hem ondersteunen bij zijn inkoopbeleid.
 19. 19. 5. Inkomstenstromen Er zijn vele manieren om inkomsten te genereren. Voorbeelden hiervan zijn commissies, advertenties, gebruiksvergoeding, affiliates, communities, abonnementen en uiteraard stuksprijzen, mensen en middelen. De omzet die een dienst of product genereert kan vast zijn (bijvoorbeeld een badkuip) of dynamisch (de commissie) en uiteraard een combinatie hiervan.
 20. 20. 6. Key-resources De belangrijkste bezittingen van een bedrijf bestaan uit fysieke zaken (zoals machines), intellectuele eigendommen (zoals merknamen, kennis en patenten), menskracht en financiële middelen. De bezittingen (voor zover personeel een bezitting mag worden genoemd) moeten in het juiste volume en met de benodigde kwaliteit voor handen zijn. Dit houdt in dat een gedeelte van de mensen en middelen ook door derden kan worden uitgevoerd. Het is aan te bevelen om de kerncompetenties zelf in te vullen.
 21. 21. 7. Kernactiviteiten Elk bedrijf heeft een of meerdere kernactiviteiten. Deze kernactiviteiten maken elk bedrijf uniek. De kernactiviteiten bepalen in sterke mate het succes van het bedrijf omdat dit vrijwel direct invloed heeft op de waardepropositie.
 22. 22. 7) Kernactiviteiten (2) Voorbeeld bedrijf installatiebranche: In het geval van de installateur is zijn kernactiviteit het aanbrengen en onderhouden van installaties. Koopt hij artikelen in welke niet in de smaak van het publiek vallen, dan behaalt hij geen omzet. Bovendien wordt van de installateur verwacht dat hij ongevraagd adviezen geeft in voor het klantsegment begrijpelijke taal.
 23. 23. 8. Key-partners Partnerships kunnen zich in vier basishoedanigheden voordoen: strategische allianties met niet concurrenten, strategische allianties met concurrenten, joint ventures voor business development en klant- leveranciersrelaties. Partnerships worden vaan aangegaan wegens schaalvoordelen, het reduceren van risico's en onzekerheden en het verwerven van specifieke kennis en vaardigheden.
 24. 24. 9. Kostenstructuur Als stuurinstrument kiezen bedrijven vaak een combinatie van waardecreatie en kostenreductie. Bij waardecreatie ligt het accent op het leveren van toegevoegde waarde aan de klantsegmenten. Bij kostenreductie ligt het accent op kostenbeheersing. De kostenstructuur kent vier principiële karakters: vaste kosten, variabele kosten, schaalvoordelen en scopevoordelen.
 25. 25. Aan de slag!
 26. 26. VRAGEN??? Stap 1: Breng de huidige organisatie in kaart!!
 27. 27. Stap 2: Analyseren HUIDIG CANVAS LINK NAAR FORMULIER En dan…conclusies trekken
 28. 28. Stap 3: Conclusies trekken Henry Ford; Als ik mijn klanten had gevraagd wat zij zouden willen, dan hadden ze mij gezegd; een sneller paard.
 29. 29. VRAGEN??? Stap 3: Ontwerp het nieuwe canvas! En stel vervolgens een actieplan op!
 30. 30. Stap 4: Uitvoeren actieplan! Gevoelig Zakelijk Naar binnen gericht Naar buiten gericht D I S C Benut de verschillende talenten hiervoor!
 31. 31. En ontwikkel ze direct….
 32. 32. Bedankt voor de aandacht!

×