H 3: belastbare handelingen
Inleiding <ul><li>Art 2 : De leveringen van goederen en de diensten die door een als zodanig handelende belastingplichti...
<ul><li>Art 3bis : De intracommunautaire verwervingen van goederen, omschreven in artikel 25bis, worden, wanneer zij in ...
Levering van goederen <ul><li>Art 2 : </li></ul><ul><li>De leveringen van goederen die </li></ul><ul><li>door een a...
Goederen <ul><ul><li>Artikel 9: </li></ul></ul><ul><li>Voor de toepassing van dit Wetboek wordt onder </li></ul><ul><li>go...
<ul><ul><li>Lichamelijke goederen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Roerende goederen: verplaatsbaar + gas, elektriciteit, w...
Levering <ul><ul><li>Art 10: § 1. Als een levering van een goed wordt beschouwd de overdracht of de overgang van de macht...
<ul><li>Geen juridische eigendomsoverdracht vereist. </li></ul><ul><li>Contract tot overdracht of aanwijzing </li></ul><ul...
<ul><ul><li>Aanwijzing: handeling om uit onverdeeldheid te treden. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld: 2 bakkers A ...
<ul><li>Uitbreiding van begrip ‘levering’. </li></ul><ul><ul><li>§ 2. Wordt eveneens als een levering in de zin van § 1 be...
<ul><ul><li>Art 12 § 1 vermeldt met een levering gelijkgestelde handelingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1° het door ee...
<ul><ul><ul><li>2° het door een belastingplichtige aan zijn bedrijf onttrekken van een goed om het om niet te verstre...
<ul><ul><ul><li>3° de ingebruikneming door een belastingplichtige, als bedrijfsmiddel , van een goed dat hij anders ...
<ul><ul><ul><li>4° de ingebruikneming door een belastingplichtige, anders dan als bedrijfsmiddel , van een door hem ve...
<ul><ul><ul><li>5° het onder zich hebben van een goed door een belastingplichtige of zijn rechthebbenden ingeval hij de ...
<ul><li>Stel handeling volgens artikel 12 W.BTW: </li></ul><ul><ul><li>Intern document opmaken </li></ul></ul><ul><ul><li...
<ul><li>Beperking van begrip levering: </li></ul><ul><ul><li>Art 11: Als levering wordt niet beschouwd de overdracht va...
Onder bezwarende titel <ul><ul><li>Medecontractant is gehouden tot tegenprestatie . </li></ul></ul><ul><ul><li>><: overdr...
Plaats levering = België <ul><li>Levering van een goed met BE BTW indien levering plaatsvindt in BE (Art. 2) </li></ul><u...
Plaats van de levering België (behoudens tegenbewijs) Veiligheidsclausule in geval één van de partijen in BE kan gesitueer...
<ul><li>Voorbeelden </li></ul><ul><li>Bouwpromotor uit Antwerpen verkoopt nieuw appartement in Knokke aan inwoner uit Gent...
<ul><li>Bij invoer en intracomm. handelingen bestaan ook nog andere regels. </li></ul>
Als zodanig handelend <ul><ul><li>= ‘in het kader van zijn economische activiteit’. </li></ul></ul>
Belastbaar feit en opeisbaarheid belasting <ul><li>Tijdstip levering bepaalt opeisbaarheid van de BTW. </li></ul><ul><li>O...
Belastbaar feit en opeisbaarheid belasting Tijdstip waarop goed niet meer voorradig is. Veiligheidsclausule Tijdstip waaro...
<ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><li>Fabrikant uit Brussel levert kraan aan klant in Leuven. Transport gebeurt ‘s nachts. ...
<ul><li>Tijdstip belastbare feit en opeisbaarheid wegens subsidiaire oorzaak: </li></ul><ul><ul><li>Wordt de prijs of een ...
<ul><li>Nota </li></ul><ul><ul><li>Wanneer een geleverd goed door of voor rekening van de leverancier wordt geïnstalleerd,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoofdstuk 3 Belastbare Handelingen Levering

4,281 views

Published on

belastingen

Published in: Technology, Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoofdstuk 3 Belastbare Handelingen Levering

 1. 1. H 3: belastbare handelingen
 2. 2. Inleiding <ul><li>Art 2 : De leveringen van goederen en de diensten die door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht, zijn aan de belasting onderworpen wanneer ze in België plaatsvinden. </li></ul><ul><li>Art 3 : De invoer van goederen, door wie ook, is eveneens aan de belasting onderworpen wanneer de invoer in België plaatsvindt. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Art 3bis : De intracommunautaire verwervingen van goederen, omschreven in artikel 25bis, worden, wanneer zij in België geschieden, eveneens aan de belasting onderworpen , wanneer ze onder bezwarende titel plaatsvinden onder de in artikel 25ter gestelde voorwaarden. </li></ul>
 4. 4. Levering van goederen <ul><li>Art 2 : </li></ul><ul><li>De leveringen van goederen die </li></ul><ul><li>door een als zodanig handelende belastingplichtige </li></ul><ul><li>onder bezwarende titel worden verricht, </li></ul><ul><li>wanneer ze in België plaatsvinden. </li></ul>
 5. 5. Goederen <ul><ul><li>Artikel 9: </li></ul></ul><ul><li>Voor de toepassing van dit Wetboek wordt onder </li></ul><ul><li>goederen verstaan de lichamelijke goederen. </li></ul><ul><li>Als lichamelijke goederen worden beschouwd : </li></ul><ul><li>1° elektriciteit, gas, warmte en koude; </li></ul><ul><li>2° de andere zakelijke rechten dan het eigendomsrecht die aan de rechthebbende de bevoegdheid verschaffen om een onroerend goed te gebruiken;… </li></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Lichamelijke goederen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Roerende goederen: verplaatsbaar + gas, elektriciteit, warmte en koude </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onroerende goederen: niet verplaatsbaar + onroerende goederen door bestemming + onlichamelijke onroerende goederen (vb. zakelijke rechten andere dan eigendom vb. vruchtgebruik, recht van opstal, …). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Let op: Art 44: eigendomsoverdracht en overdracht zakelijke rechten op gebouwen meestal vrijgesteld. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Grond: nooit met BTW! </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Levering <ul><ul><li>Art 10: § 1. Als een levering van een goed wordt beschouwd de overdracht of de overgang van de macht om als een eigenaar over een goed te beschikken. Er wordt onder meer het feit bedoeld waarbij een goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld ingevolge een contract tot overdracht of aanwijzing. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Geen juridische eigendomsoverdracht vereist. </li></ul><ul><li>Contract tot overdracht of aanwijzing </li></ul><ul><ul><li>Overdracht: Vb 1: koop-verkoop </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontbindende voorwaarde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opschortende voorwaarde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afbetaling </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vb 2: ruil: btw op elke overdracht verschuldigd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vb 3: inbreng in vennootschap </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>Aanwijzing: handeling om uit onverdeeldheid te treden. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld: 2 bakkers A en B hebben deegmachine in onverdeeldheid geërfd (beide zijn dus eigenaar). Ze willen uit onverdeeldheid treden. A verkoopt zijn deel aan B. Op deze overdracht is er ‘BTW’. </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Uitbreiding van begrip ‘levering’. </li></ul><ul><ul><li>§ 2. Wordt eveneens als een levering in de zin van § 1 beschouwd de eigendomsoverdracht van een goed ingevolge een vordering door of namens de overheid en, meer algemeen, ingevolge een wet, een decreet, een ordonnantie, een besluit of een administratieve verordening. </li></ul></ul><ul><ul><li>§ 3. De afgifte van een goed als verbruiklening en de teruggaaf ingevolge een zodanige lening wordt ook als een levering in de zin van § 1, onder bezwarende titel, beschouwd. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Art 12 § 1 vermeldt met een levering gelijkgestelde handelingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1° het door een belastingplichtige aan zijn bedrijf onttrekken van een roerend goed voor zijn privé-doeleinden of voor de privé-doeleinden van zijn personeel en, meer algemeen, voor andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit, wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan; </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><ul><li>2° het door een belastingplichtige aan zijn bedrijf onttrekken van een goed om het om niet te verstrekken , wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan; de onttrekkingen verricht voor het verstrekken van handelsmonsters of handelsgeschenken van geringe waarde worden evenwel niet bedoeld; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(handelsgeschenk < 50 EUR, excl. BTW) </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><ul><li>3° de ingebruikneming door een belastingplichtige, als bedrijfsmiddel , van een goed dat hij anders dan als bedrijfsmiddel heeft opgericht , heeft laten oprichten, heeft vervaardigd , heeft laten vervaardigen, heeft verkregen of heeft ingevoerd of … wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan; </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><ul><li>4° de ingebruikneming door een belastingplichtige, anders dan als bedrijfsmiddel , van een door hem vervaardigd roerend goed , voor het verrichten van handelingen waarvoor geen volledige aanspraak op aftrek van de belasting bestaat, wanneer voor de bestanddelen van dat goed recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld: Een fabrikant van dekens gebruikt een aantal dekens voor de exploitatie - door hem - van een bejaardentehuis, vrijgesteld van de belasting krachtens art. 44 W.BTW. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul><ul><ul><li>5° het onder zich hebben van een goed door een belastingplichtige of zijn rechthebbenden ingeval hij de uitoefening van zijn economische activiteit beëindigt , wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan; deze bepaling is niet van toepassing wanneer de rechthebbenden de activiteit van belastingplichtige onder de voorwaarden van artikel 11 verderzetten. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Stel handeling volgens artikel 12 W.BTW: </li></ul><ul><ul><li>Intern document opmaken </li></ul></ul><ul><ul><li>Inboeken in verkoopboek </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontrokken goederen worden gewaardeerd volgens kostprijs of aanschaffingsprijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij art 12 § 1,3°: ook input in aankoopboek. (KB nr 1, artikel 3) </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Beperking van begrip levering: </li></ul><ul><ul><li>Art 11: Als levering wordt niet beschouwd de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling , onder bezwarende titel of om niet, bij wege van inbreng in vennootschap of anderszins, wanneer de overnemer een belastingplichtige is die de belasting, indien ze ingevolge de overdracht zou verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken. In dat geval wordt de overnemer geacht de persoon van de overdrager voort te zetten. </li></ul></ul>
 18. 18. Onder bezwarende titel <ul><ul><li>Medecontractant is gehouden tot tegenprestatie . </li></ul></ul><ul><ul><li>><: overdrachten om niet niet aan BTW onderworpen. </li></ul></ul>
 19. 19. Plaats levering = België <ul><li>Levering van een goed met BE BTW indien levering plaatsvindt in BE (Art. 2) </li></ul><ul><li>Plaats van de levering (Art. 15) </li></ul>
 20. 20. Plaats van de levering België (behoudens tegenbewijs) Veiligheidsclausule in geval één van de partijen in BE kan gesitueerd worden Vestigingsplaats wederverkoper Plaats verbruik Levering gas/electriciteit: Wederverkoper Iemand anders Plaats waar montage of installatie plaatsvindt Montage, installatie door/voor rekening levernacier Plaats aanvang goederentransport Vervoer door/voor rekening van leverancier of afnemer Terbeschikkingstelling goed Geen vervoer overeengekomen Plaats levering Criterium
 21. 21. <ul><li>Voorbeelden </li></ul><ul><li>Bouwpromotor uit Antwerpen verkoopt nieuw appartement in Knokke aan inwoner uit Gent. Plaats levering = Knokke. </li></ul><ul><li>Particulier koopt 10 flessen in Auchan (Lille). Plaats levering = Frankrijk </li></ul><ul><li>Franse vennootschap installeert telefooncentrale bij NV Zet te Brugge. Plaats levering = Brugge </li></ul><ul><li>Nederlandse nutsmaatschappij NUON verkoopt electriciteit aan particulier uit Gistel. Plaats levering = Gistel. </li></ul><ul><li>Genste fiestenfabrikant verkoopt en levert fiets bij particulier in Aalst. Plaats levering = Gent </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Bij invoer en intracomm. handelingen bestaan ook nog andere regels. </li></ul>
 23. 23. Als zodanig handelend <ul><ul><li>= ‘in het kader van zijn economische activiteit’. </li></ul></ul>
 24. 24. Belastbaar feit en opeisbaarheid belasting <ul><li>Tijdstip levering bepaalt opeisbaarheid van de BTW. </li></ul><ul><li>Opeisbaarheid bepaalt: </li></ul><ul><ul><li>Toepasselijk BTW-tarief in geval van wijziging </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdstip betaling BTW </li></ul></ul><ul><ul><li>Termijn voor uitreiking factuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdstip waarop aftrekrecht ontstaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Verjaringstermijn om BTW te vorderen. </li></ul></ul>
 25. 25. Belastbaar feit en opeisbaarheid belasting Tijdstip waarop goed niet meer voorradig is. Veiligheidsclausule Tijdstip waarop contract uitwerking heeft. Koper is reeds vooraf in bezit Verkoper blijft achteraf in bezit Uiterlijk bij verstrijken BTW-termijn Levering nieuwe gebouwen Tijdstip van afsluiting waarop afrekening betrekking heeft Doorlopende levering Tijdstip voltooiing werken Installatie goederen door of voor rekening leverancier Ogenblik aankomst goederen Vervoer door/voor rekening van leverancier Ogenblik ter beschikkingstelling Geen vervoer is overeengekomen Tijdstip Criterium
 26. 26. <ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><li>Fabrikant uit Brussel levert kraan aan klant in Leuven. Transport gebeurt ‘s nachts. Aanvang transport op 30/11 om 23u en aankomst op 01/10 om 1u. Tijdstip levering= 1/10. Aangifte 20/11 of 20/1. </li></ul><ul><li>Op 5/1 installeert A een machine in onderneming B. Tijdstip levering= 5/1. </li></ul><ul><li>Een verkoop op 30 juni door fabrikant A, gevestigd te Luik, aan handelaar B, gevestigd te Antwerpen, van handelsgoederen die zich bevinden in de magazijnen van A, te Luik. </li></ul><ul><li>Er wordt overeengekomen dat de handelsgoederen opgeslagen zullen blijven in het magazijn van A tot op het ogenblik dat B ze zal hebben doorverkocht (B heeft bijvoorbeeld plaatsgebrek in zijn eigen magazijn). </li></ul><ul><li>De levering vindt plaats te Luik waar de verkochte goederen ter beschikking worden gesteld van B en dit op het tijdstip, 30 juni, waarop het contract uitwerking heeft. Verkoper behoudt de goederen in de hoedanigheid van bewaarnemer. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Tijdstip belastbare feit en opeisbaarheid wegens subsidiaire oorzaak: </li></ul><ul><ul><li>Wordt de prijs of een deel ervan vóór tijdstip van de levering van het goed gefactureerd of ontvangen, dan wordt de belasting evenwel over het gefactureerde of ontvangen bedrag opeisbaar, </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor de levering van roerende goederen verricht door belastingplichtigen die geregeld goederen leveren aan particulieren, wordt de belasting opeisbaar naarmate van de incassering van de prijs (= Kassysteem). </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>Nota </li></ul><ul><ul><li>Wanneer een geleverd goed door of voor rekening van de leverancier wordt geïnstalleerd, dan is de verrichting in totaliteit een levering. </li></ul></ul><ul><ul><li>Levering met plaatsing van industriële uitrustingen: gasketels, silo’s, koelkamers wordt als een dienst beschouwd zijnde werk in onroerende staat (WIOS). </li></ul></ul>

×