Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab2 Zaman Prasejarah

7,008 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab2 Zaman Prasejarah

 1. 1. •ZAMAN PALEOLITIK •ZAMAN NEOLITIK •ZAMAN LOGAM
 2. 2. ZAMAN PALEOLITIK CIRI-CIRI PENEMPATAN  Hidup berpindah randah Tinggal di kawasan terbuka , dalam gua dan sekitar tasik
 3. 3. KEGIATAN DAN PERALATAN Memburu binatang liar Memungut hasil hutan Mengamalkan cara hidup sara diri Menggunakan alat batu dalam hidup seharian seperti alat repihan, alat penetak dan kapak genggam.
 4. 4. PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DIMALAYSIA ALAT PENETAK YANG KAPAK GENGGAM DIGUNAKAN UNTUK MENETAK POKOK DAN MEMOTONG DAGING
 5. 5. PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIAALAT REPIHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MERAUT DAN MEMOTONG
 6. 6. KEPERCAYAAN Animisme Mengamalkan upacara perkuburan
 7. 7. Bermula kira-kira 200 000 – 300 000 tahundahuluBukit Jawa, Kota Tampan dan Bukit Bunuh, diLenggong, Perak. Gua Niah, Sarawak danTingkayu, Sabah.
 8. 8. UJI MINDA1. Zaman Paleolitik di Malaysia bermula kira-kira ------------hingga 300 000 tahun dahulu. 200 000 --------2. Alat repihan digunakan oleh orang Paleolitik meraut memotong untuk dan3. Masyarakat Paleolitik mengamalkan kepercayaan upacara perkuburan animisme dan
 9. 9. ZAMAN NEOLITIK
 10. 10. Mencipta alat tembikar daripada batu dan tanah liatseperti bekas air,periuk dan belangaBercucuk tanam,menangkap ikan, menternakbinatang,memungut hasil hutan dan berdagangMencipta barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelangMenggunakan alat batu seperti beliung dan pemukulkulit kayuAlat beliung digunakan untuk menggali tanah danmengetam kayu
 11. 11. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA BELIUNG DIGUNAKAN UNTUK MENGGALI TANAH DAN MENGETAM KAYU
 12. 12. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIAARTIFAK TEMBIKAR YANG PEMUKUL KULIT KAYUDITEMUI DI GUA HARIMAU DIGUNAKAN UNTUK MELEPERKAN DAN MENGHALUSKAN KULIT KAYU
 13. 13. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA
 14. 14. KEWUJUDAN DAN LOKASI DI MALAYSIA•Bermula kira-kira 7000 tahundahulu•Bukit Tengkorak, Sabah danGua Cha, Kelantan
 15. 15. UJI MINDA3.Masyarakat Zaman Neolitik menggunakan batu dan ------------------------------ untuk membuat tanah liattembikar. Beliung6.--------------digunakan untuk menggali tanahdan mengetam kayu.3. Masyarakat Zaman Neolitik menciptabarang-barang kemas seperti kalung gelang anting-anting-----------,----------dan ---------------.
 16. 16.  Hidup Menetap Mempunyai adat sendiri Ada yang tinggal di dalam gua dan berhampiran sungai
 17. 17. Bercucuk tanam, menangkap ikan,berburu, menternak binatang danperdagangan barterMenghasilkan alat logam seperti gangsadan besi
 18. 18. PERALATAN DI ZAMAN LOGAMA KAPAK YANG DIJUMPAI DI SGTEMBELING, PAHANGB TULANG MAWAS YANG DIJUMPAIDI RAUB, PAHANGC SABIT YANG DIJUMPAI DI LEMBAHBERNAM, SELANGORD PISAU YANG DIJUMPAI DI KLANG,SELANGORE MATA LEMBING YANG DIJUMPAI DISG TEMBELING, PAHANG
 19. 19. Menjalankan pengebumian menggunakankepingan batuMempunyai kepercayaan dan peganganhidup
 20. 20. UJI MINDA1. Apabila manusia mengenali logam, mereka telah mencipta -------------dan alat gangsa -------------. besi2. Zaman Logam menjalankan perdagangan secara --------------. pertukaran barang3. Tulang mawas dijumpai di --------------, Raub Pahang.
 21. 21. 1. Apakah aktiviti yang dapat membezakan antara masyarakat Zaman Neolitik dengan masyarakat Zaman Logam? A Peralatan B Tempat tinggal C Kegiatan harian D Kegiatan ekonomi2.
 22. 22. 2. Apakah kegunaan beliungyang dijumpai pada ZamanNeolitik ?I Menggali tanahII Meleperkan papanIII Memotong pokokIV Mengetam kayuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV
 23. 23. 3. Antara berikut yang manakahmerupakan penempatan orangZaman Paleolitik ? I Tingkayu, Sabah II Gua Niah, Sarawak III Kota Tampan, Perak IV Gua Menteri, Kelantan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

×