Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 9 Warisan Kesultanan Melayu

13,691 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 9 Warisan Kesultanan Melayu

 1. 1. BAB 9 WARISANKESULTANAN MELAYU
 2. 2. Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Sistem WARISAN PerundanganKESULTANAN MELAKA Kegiatan Ekonomi Sosiobudaya
 3. 3. 9.1.1: Sistem 9.1.2: Sistempemerintahan Pemerintahan dan dan Pentadbiran PentadbiranNegeri-negeri Negeri Melayu Sembilan
 4. 4. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran SULTAN Pembesar Peringkat Negeri Pembesar Peringkat Daerah dan Jajahan Penghulu Peringkat Kampung
 5. 5. a) Sultan -Pemerintah tertinggi -Berkuasa mutlak -Mempunyai daulat -Ada keistimewaannya yang tersendiri 1.Penggunaan bahasa istana 2.Penggunaan warna 3.Cop mohor diraja 4.Alat muzik tradisional 5.Penggunaan alat-alat kebesaran -Penderhaka akan mendapat tulah
 6. 6. b) Pembesar Peringkat Negeri / Daerah -Menjaga & mengekalkan keamanan -Memungut cukai -Menyerah hasil/cukai kepada sultan -Menyediakan tenaga buruh -Membekalkan tenaga tentera -Mempertahankan kedaulatan negeri -Menghadap sultan dan melaksanakan istiadat menjunjung duli
 7. 7. c) Pentadbiran Peringkat Kampung i- Ketua Kampung ialah penghulu @ penggawa Tugasnya: - orang perantaraan di antara pembesar daerah dan rakyat - tidak bergaji, hasil cukai dari orang kampung sebagai sumber pendapatan.ii- Peranan Ketua Kampung i. Memungut cukai ii. Membekalkan tenaga tentera iii.Mendapat tenaga buruh untuk sultan iv.Memastikan seluruh rakyat di kampungnya taat setia kepada sultan sambungan…..
 8. 8. Golongan yang penting di kampung Golongan Agama Golongan Magis - cerdik pandai Islam -Pawang dan bomoh - Penasihat sultan, -Mempunyai kuasa magis kadi, -Boleh menyembuhkan mufti dan pembesar. penyakit - Berdakwah,mengajar - Berpengetahuan dalam agama, berkarya. - imam, khatib, bilal bidang perubatan dan juru nikah
 9. 9. Latihan Pengukuhan -Lambang kedaulatan Raja -Memiliki kesempurnaan, kebolehan atau Sultan dan keistimewaaan 1. Sultan atau raja perlu memiliki ciri-ciri di atas kerana A Dihormati rakyat B Dipuja oleh rakyat C Disanjung oleh rakyat c D Dikenang oleh rakyat 2. Yang manakah antara berikut merupakan alat kebesaran diraja I keris II tombak III pedang IV lembing A I dan II D B II dan III C II dan IV D I dan IV Sambungan……
 10. 10. Sila klik1. Di antara berikut yang manakah merupakan tugas seorang pembesar dalam sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional I menjaga dan mentadbir kawasan jajahan II memastikan setiap rakyat taat setia kepada sultan III menyediakan tenaga kerja untuk sultan IV memungut cukai di kawasan jagaan masing-masing A I, II, dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV c
 11. 11. SISTEM PEMERINTAhAN dAN PENTAdbIRAN NEgERI SEMbILAN Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak
 12. 12. YAMTUAN bESAR-Pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan-Yang Dipertuan Besar-Ketua Negeri
 13. 13. UNdANg- Ketua Luak / Luhak- Tugas utama memilih Yamtuan Besar- Ada 4 orang Luak (Sg. Ujong, Rembau, Jelebu, dan Johol)
 14. 14. LEMbAgA-Ketua suku-Peranannya i. memilih undang ii.menjaga keamanan dan keselamataniii.Menyelesaikan pertelingkahan antara sukuiv.Menguruskan pembahagian harta pusakav. Orang perantara antara anggota sukunya dengan Undang
 15. 15. bUAPAK-Ketua perut-Setiap anggota perut adalah anak buah-menjadi tempat rujukan soal yang berkaitan dengan adat dan hukum
 16. 16. Cara Pemilihan Pemimpin Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Anak buah
 17. 17. Alat-alat Kebesaran Diraja Negeri SembilanLambang kekuasaan dan pengesahan Yang Dipertuan Besar 16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji-panji) berwarna kuning 2 tunggul (panji-panji) berwarna merah 2 tunggul (panji-panji) yang berwarna hitam
 18. 18. Latihan Pengukuhan1. Siapakah yang menjadikan pemerintahan tertinggi di Negeri Sembilan A Raja B Buapak D C Pembesa D Yamtuan Besar2. ‘Lembaga’ antara struktur dalam pentadbiran di Negeri Sembilan. Antara berikut yang manakah tugas ‘Lembaga’? I memilih Undang II menjaga keamanan III mengetuai pentadbiran IV menyelesaikan masalah antara suku A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV B D II, III dan IV
 19. 19. Sistem perundangan berasaskan undang-undang adat dan undang-undangbertulis
 20. 20. Sistem Perundangan Undang-undang Bertulis Hukum Kanun MelakaUndang-undang Adat Undang-undang Laut Melaka Adat Temenggung Undang-undang Pahang Adat Perpatih Undang-undang 99 Perak Undang-undang Kedah
 21. 21.  Undang-undang adat ialah peraturan yang berlandaskan amalan kebiasaan dan dihafal turun-temurun Dua jenis undang-undang iaitu Adat Perpatih dan Temenggung
 22. 22. Aspek Adat Adat Perpatih TemenggungTempat asal Pagar Palembang RuyongAmalan Negeri Semua negeri Sembilan Tanah dan Melayu Naning kecuali N.9Corak Unsur dan Naning BercorakPemerintahan demokrasi autokratik
 23. 23. Jurai keturunan Mengikut sebelah Mengikut sebelah ibu bapaPerkahwinan Sesama suku Mengikut hukum dilarang syarakPembahagian harta Mengutamakan Mengutamakanpusaka anak perempuan anak lelekiTujuan hukuman Memberi Memberi pemulihan pengajaran
 24. 24.  Undang-undang bertulis merupakan himpunan peraturan, larangan, dan adat istiadat dalam bentuk bertulis Negeri Johor. Perak dan Pahang mempunyai undang-undang yg hampir sama dengan Melaka kerana negeri-negeri tersebut merupakan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka
 25. 25.  Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Undang-undang Pahang Undang-undang Kedah Undang-undang Perak
 26. 26. Soalan Pengukuhan1. Bagaimanakah undang-undang adat dikekalkan? A Ditulis dan dibukukan B Dihafal secara lisan C Diajar secara tulisan C D Diamanahkan kepada orang tertentu 1. Antara berikut yang manakah tergolong sebagai undang- undang adat? I Adat perpatih II Adat Melayu III Adat tradisional IV Adat temenggung A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV
 27. 27. Klik3. Apakah unsur yang terkandung dalam hukuman dan undang- undang yang digubal oleh kerajaan Melayu? I Nasihat II Pengajaran III Pencegahan IV Hukuman A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV A D II, III dan IV
 28. 28. PertanianPerikananKraf TanganPerlombongnSistem percukaianSitem SerahSistem KerahPerdaganganTimbangan, sukatan, dan ukuranPengangkutan
 29. 29. 1. Jenis tanaman sebagai sumber makanan yang penting sepertib) Padi Sawahc) Padi humad) Sayur-sayurane) Buah-buahanf) Ubi8. Kawasan utama pertanian lebih tertumpu di kawasan berhampiran sungai keranai) Tanahnya suburj) Mudah mendapatkan sumber air. ( Terusan Wan Mat Saman)12. Antara kawasan utama penanaman padi ialahm) Delta Sungai Kedahn) Delta Sungai Kelantan
 30. 30. Padi Sawah Ubi Padi Huma Jenis Tanaman Buah-buahan Sayur-sayuran Kawasan padi Delta DeltaSungai Kedah Sugai Kelantan
 31. 31. Peralatan Pertanian Mengemburkan tanah dengan cepat Menanam anak padi Menuai padi
 32. 32. Membajak tanahMenuai padiMemukul padi bagimemisahkan bijirindaripadatangkainya
 33. 33. SerkapBubu 1. Peralatan Traditional Tanggul Tangguk
 34. 34. Contoh AlatanMenangkap Ikan
 35. 35.  Penggunaan Peralatan ini menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai kemahiran menangkap ikan.  Hasil tangkapan akan diperdagangkan kerana mendapat permintaan yang tinggi 4. Lebihan tangkapan pula akan KeropokIkan kering dibuat Belacan Budu
 36. 36. Membuat senjata Menenun (Keris) songket Masyarakat Melayu mahir dalam Barangan perhiasan daripada emas dan perak
 37. 37. 1. Hasil perlombongan yang terdapat di Tanah Melayu ialah seperti Bijih timah dan emas.2. Kawasan utama perlombongan bijih timah adalah seperti berikut :-Bahan Negeri Kawasan PerlombonganBijih timah Perak Lembah Kinta, Larut, Dinding, dan Beruas Selangor Sungai Bernam, Sungai Selangor, dan Sungai Klang Negeri Sungai Linggi, dan Sungai Sembilan Ujong.
 38. 38. Mendulang 3. Kemahiran melombong Bijih timah yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisionalMelampan Lombong Siam
 39. 39. Cukai dikenakan Ke atas Hasil hutanHasil pertanian Hasil perlombongn Hasil perdagangan (getah perca,dan (beras) (bijih timah) (ikan kering) Rotan)
 40. 40. 2. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah3. Sungai merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan utama sertatempat kegiatan memungut cukai4. Cukai juga melambangkan kekuasaan seseorang pembesar dikawasannya. Jenis cukai Huraian a) Cukai bebas kuala Cukai yang dipungut di kuala sungai b) Cukai labuh batu Cukai yang dipungut di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai. c) Cukai perdagangan Cukai ke atas rakyat yang digunakan untuk membuat bunga emas(ufti) d) Cukai tanaman Cukai yang dikenakan jika tanaman mengeluarkan hasil yang banyak.
 41. 41. 1. Rakyat menyerahkan sebahagian daripada hasil tanaman kepada pemerintah menyediakan tanah untuk rakyat.3. Kadar dan nilai serahan bergantung pada hasil tanaman.
 42. 42. 1. Pekerjaan yang dilakukan tanpa diberi upah, contohnya membina istana, kubu, dan saliran.3. Sistem ini melambangkan taat setia dan pengorbanan rakyat terhadap pemerintah.
 43. 43. Kegiatan perdagangan Dilakukan secaraBerjual beli Tukar barang
 44. 44. Pusat perdaganganPelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Melaka Kedah Klang Johor Lama
 45. 45. Rempah Hasil tenunan Garam Barang-Barang DaganganBijih timah Gambir Lada Hitam Beras
 46. 46.  Meramu – kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan. Kayu kayan Hasil Madu lebah Rotan hutan Damar
 47. 47. Sistem Matawang Sistem Barter (Pertukaran barang)Siput Geweng dan Siput Gerus Matawang logam Emas dan Perak Abad ke 15 wamg logam Kaleng (Calains) digunakan di Melaka
 48. 48. Contoh-contoh Matawang
 49. 49. ….. Lagi contoh matawang
 50. 50. Kaul, Cupak danDacing dan Pikul Gantang Emas Beras Perak Garam Rempah RempahBijih Timah Kacang Bijih Timah
 51. 51. Unit Relung ► Mengukur keluasan tanah Jengka dan Hasta (Angota badan) ► Mengukur panjang dan pendek Sesuatu benda.Sepelaung, Setanah nasi, Sehari, Sepekerjaan Dan Sepurnama ► Mengukur jarak antara kampung dengan kampung.
 52. 52. Jenis-Jenis PengangkutanPengangkutan Denai Pengangkutan Air Penarikan Darat
 53. 53. Pengangkutan Air PerahuJalur Kolek Sampan
 54. 54. Perahu ditarik untuk sampai ke sungaiDenai Penarikan Menghubungkan Pahang dan Melaka Masa perjalanan disingkatkan
 55. 55. Pengangkutan Darat LembuGajah Kerbau
 56. 56. Soalan Pengukuhan 1. Tikar Bakul Tudung saji Kraftangan di atas diperbuat daripada daun I nipah II rotan III pandan IV mengkuang D A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV1. Mengapakah rakyat terpaksa memberi sebahagian daripada hasil tanaman mereka kepada pemerintah? A Sebagai tanda terima kasih kepada pemerintah B Rasa hormat yang tinggi kepada pemerintah C Mengekalkan tulah menimpa mereka D Rakyat akan dihukum jika tidak memberi kepada pemerintah A Sambungan..
 57. 57. Klik3. Ukuran panjang boleh dilakukan dengan kaedah I hasta II kepal III jengkal IV pikul A I dan II B I dan III C II dan IV D I dan IV B
 58. 58. Gaya hidup golongan Gaya hidup rakyat jelata bangsawan
 59. 59.  Adat Pertabalan Adat Menjunjung duli Muzik bangsawan Upacara menyambut utusan Tarian bangsawan Pesta, pertunjukkan seni, sukan dan permainan Pakaian raja Sastera bertulis Adat resam
 60. 60.  Permainan Adat resam Pendidikan Kesusasteraan dan Persuratan Seni muzik, seni tari dan nyanyian
 61. 61. Masa lapang Karya persuratanAdat resam Kesenian rakyat
 62. 62. Seni tari Seni mempertahankan diri KESENIAN RAKYATSeni suara Seni tekat Seni tenun Seni muzik Seni ukir
 63. 63.  Hadrah dan ghazal Alat muzik seperti gong, nafiri, kompang, rebana ubi dan seruling
 64. 64.  Tarian tradisional seperti joget, inang,kuda kepang dan zapin
 65. 65. Lagu yang terkenal ialah Endoi atau dendang Siti Fatimah Ulit Anak Dikir Barat Nazam Nasyid Marhaban Qasidah Hadrah Rodat Ghazal
 66. 66.  Mahir mengukir tembaga, memahat, mengukir pintu dan membuat mimbar masjid Jenis ukiran bercorak ukiran timbul, terbenam dan tembus Tema ukiran berbentuk daun, bunga dan tulisan khat ayat Al-Quran
 67. 67. o Terkenal di Terengganu, Kelantan dan Pahango Jenis tenunan ialah tenunan biasa, songket dan benang ikat celupo Corak tenunan berunsur tumbuhan, bunga, binatang dan geometri
 68. 68.  Kraftangan yang popular Menggunakan kain baldu sebagai dasar disulami dengan benang emas
 69. 69.  Dapat mendisiplinkan dan membentuk ketahanan diri seseorang untuk menghadapi musuh
 70. 70. Golongan Bangsawan Golongan Rakyat Faedah
 71. 71.  Semasa tidak menjalankan urusan pentadbiran negara Bermain separ raga, catur ,senjata, bersilat dan menunggang kuda Mendengar hiburan dari tukang cerita, penyair, penyanyi dan ahli muzik Dipersembahkan dengan pelbagai muzik dan tarian
 72. 72.  Semasa menunggu hasil atau selepasmenuai hasil sertapada waktu petang atau malam Bermain layang-layang, gasing, bersilat dan congkak Bercerita, bersyair dan berpantun
 73. 73.  Dapat memupuk persefahaman serta saling membantu Mendapat hiburan Dapat menajamkan fikiran dan ingatan yang mengkehendaki daya pemikiran yang pantas
 74. 74. Lisan Tulisan
 75. 75.  Disampaikan melalui cerita oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik gendang dan rebab
 76. 76. Cerita Asal Usul •Cerita Asal Usul Tiga Buah Gunung •Cerita Asal Usul Bukit Marak di KelantanCerita Binatang •Sang Kancil dan Harimau •Pelanduk dan Buaya •Kura-kura dan ArnabCerita Jenaka •Cerita Pak Kaduk, •Cerita Lebai Malang •Cerita Si LuncaiCerita Penglipur Lara •Hikayat Malim Deman •Hikayat Raja Muda •Hikayat Anggun Cik TunggalCerita Dongeng •Puteri Saadong di Kelantan •Tasik Dayang Bunting •Cik Siti Wan Kembang
 77. 77. Misa Melayu Sejarah MelayuTuhfat al- Nafis Nazam Kamzul UlaKitab al-Darr al Manzum Syair Sultan Ahmad Tajiddin
 78. 78.  Hiburan Memberi nasihat Menambahkan ilmu pengetahuan
 79. 79. Adat Bercukur ADAT RESAM Adat BerkhatanAdat Perkahwinan Melayu
 80. 80.  Amalan yang ditetapkan oleh sesebuah masyarakat dan diwarisi secara turun temurun
 81. 81.  Merisik Meminang Bertunang Menghantar belanja Akad nikah Bersanding
 82. 82.  Mencukur rambut bayi selepas seminggu dilahirkan sebagai tanda kesyukuran Diadakan bacaan berzanji dan marhaban Tahlil dan doa selamat dibaca pada akhir upacara
 83. 83.  Bagi kanak-kanak lelaki yang sudah baligh atau cukup umur Dilakukan secara beramai-ramai Sebelum upacara kanak-kanak lelaki akan dimandikan dan diarak mengelilingi kampung Dikhatankan oleh Tok Mudin
 84. 84. Pendidikan FormalPendidikan Tidak Formal (Tidak Rasmi
 85. 85.  Perkara yang dipelajari Adab sopan Adat Istiadat Pantang larang Kemahiran pertukangan dan ilmu perubatan tradisionalBelajar melalui Ibubapa dan orang dewasa yang berpengalaman Pemerhatian Melalui cerita lisan, pantun, peribahasa dan teka teki
 86. 86.  Berkembang selepas kedatangan agama Islam Perkara yang dipelajari Kitab muqaddam dan Al-Quran Fardhu ain , rukun Islam dan rukun Iman Mengira, menulis jawi dan tajwid Aktiviti dijalankan di: Istana Surau, masjid dan madrasah Pondok Rumah guru agama
 87. 87.  Seseorang individu boleh berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain Melahirkan individu berakhlak mulia, bersopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
 88. 88. Soalan Latihan1. Antara yang tergolong dalam kumpulan pemerintah ialah I ulama II pendekar III pembesar IV pedagang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV A D II, III dan IV Sambungan……
 89. 89. Klik2. Siapakah yang menjadi pakar rujuk sultan dan masyarakat dalam hal-hal kesusasteraan, kesenian dan kebudayaan? A Kadi B Imam C Ulama D D Pendeta 3. Rumah orang Melayu di Johor mendapat pengaruh reka bentuk dari A Siam B Bugis C Acheh D D Belanda
 90. 90. Sekian Terima kasihSelamat Maju Jaya

×