Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ธรรมะกฎแห่งกรรม

385 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ธรรมะกฎแห่งกรรม

  1. 1. ธรรมะกฎแห่งกรรมข่าวละครหนังสือธรรมะทาบุญกุศลสร้างบารมี บทความธรรมะ ยอดนิยม ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอ โครงการปฏิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน ทุกจังหวัดทั่วไทย บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย ตักบาตรพระสามแผ่นดิน พระ 3,333 รูป บริเวณด้านหน้าด่าน ศุลกากร อ .แม่สาย ค่าย ! ค่ายปิดเทอม 2556 ภพสาม คุกใหญ่ของสรรพสัตว์ พญานาคสกลนคร คนแห่ชมวันละนับหมื่น นักวิชาการยันแค่ ปลาชะโด กรณีศึกษา คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ 5 บทความให้กาลังใจ ตอนที่ 5 อ่านบทความธรรมะ บทความธรรมะ มาใหม่ เครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบแถลงข่าวเปิดโปงบริษัทบุหรี่ บวชพระ พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพ ญาณมหามุนี World news ประจาวันที่ 13 มีนาคม 2556 การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน World news ประจาวันที่ 12 มีนาคม 2556 อินเทอร์เน็ต ประวัติอินเทอร์เน็ต ประโยชน์และการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ผู้ให้กาเนิดวัดพระธรรมกาย รับสมัครงานกองสานักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บทความให้กาลังใจ ตอนที่ 6 กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 จัดพิธีตัดปอยผม อ่านบทความธรรมะ
  2. 2. หนังสือธรรมะ ที่นี่มีคาตอบ หลวงพ่อตอบปัญหา ธรรมะเพื่อประชาชน อยู่ในบุญบทความธรรมะ Dhamma Articles ที่นี่มีคาตอบ กรรมใดที่ทาให้คุณอาถูกลูกๆ และสามีดูถูกเหยียดหยามอยู่บ่อยๆ กรรมใดทาให้น้องสาวถูกสามียิงและต้องป่วยเป็ นอัมพาตถึง ๓๐ ปี ผู้ที่เล่นหวยกับพี่สาวจะได้รับวิบากกรรมที่เป็นเจ้ามือหวย อย่างไร วิบากกรรมใดที่ทาให้ลูกต้องมาทางานเป็นคนรับใช้ คนที่เลี้ยงสัตว์ขายจะมีวิบากกรรมอย่างไร เหตุใดแม่ถึงป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและหายได้ เพราะการรับขันธ์ กรรมใ ดทาให้น้าชายเกิดเป็นลูกหลง อ่านต่อ ธรรมะเพื่อประชาชน สมณะแท้ คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย ภพสาม คุกใหญ่ของสรรพสัตว์ มหาพรหม- มหาบุรุษ ความสุขของพระโสดาบัน กาเนิดอบายภูมิ กาเนิดสุริยคราส คิดผิดคิดใหม่ได้ (๔) อ่านต่อ หลวงพ่อตอบปัญหา
  3. 3. มีวิธีอย่างไรที่จะทาให้มีความตื่นตัวรักความก้าวหน้าในการ พัฒนาวัด ทาไมวัดพระธรรมกายจึงมีคนศรัทธามาก ทาอย่างไรวัดพระธรรมกายจึงสร้างได้ใหญ่โตอย่างนี้ วิธีการสร้างวัดพระธรรมกายและการบอกบุญต่างๆทากันอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะชวนคนที่ไม่นับถือพระพุทธศานาให้หันมานับถือ ได้ จริงหรือไม่ที่วัดพระธรรมกายทาธุรกิจการค้า เพื่อหาเงินใช้จ่ายใน วัด ถ้าพระเณรวัดอื่นขอมาอยู่วัดพระธรรมกายจะได้หรือไม่ อ่านต่ออยู่ในบุญ ดาวน์โหลดวารสารอยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ .ศ. 2556 V Peace Magazine เดือน มีนาคม พ .ศ. 2556 Dhamma TIME ฉบับ PDF นิตยสารธรรมะสอนใจ ออนไลน์ที่พร้อมให้คุณดาวน์โหลด ปรโลกนิวส์ออนไลน์ ตอน สตีฟ จ็อบส์ ตายแล้วไปไหน ห้องทางาน - 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ห้องแต่งตัว - 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ห้องรับประทานอาหาร - 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย อ่านต่อ

×