Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport final 2010

490 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport final 2010

 1. 1. ROMÂNIAAGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUN CĂ IAŞI Strada Cucu, nr.1, Iaşi Tel: (+0232) 254.577 Fax: (+0232) 264.682 e-mail: is_secretariat@ajofm.anofm.ro site: www.ajofmiasi.ro RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2010 “ Cel mai greu lucru de pastrat e echilibrul ” Jean Grenier
 2. 2. OBIECTIVE STRATEGICE 2010  dobândirea de noi competențe care să permită forței de muncă actuale și viitoare să se adapteze la noile condiții și la eventualele schimbări de carieră, să reducă șomajul și să sporească productivitatea muncii;  facilitarea și promovarea mobilității lucrătorilor în interiorul UE și asigurarea unei corespondențe mai bune între cererea și oferta de locuri de muncă, prin intermediul Fondul social european (FSE), și promovarea unei politici active orientate către viitor, care să răspundă, într-un mod flexibil, priorităților și nevoilor de pe piața muncii;  creșterea favorabilă a incluziunii care să asigure tuturor cetățenilor acces și oportunități pe piața muncii pe tot parcursul vieții.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 3. 3. OBIECTIVE SPECIFICE  Stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare;  Prevenirea şomajului prin utilizarea eficientă a B.A.S;  Reducerea şomajului în rândul grupurilor vulnerabile;  Participarea la programe de formare profesională;  Creşterea incluziunii sociale;  Facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în U. E.;  Accesarea fondurilor europene;  Accesul tuturor cetăţenilor la un S.P.O. echitabil şi transparent.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 4. 4. DIRECŢII DE ACŢIUNE  Accesarea fondurilor europene pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, în special prin reconversie profesională și pentru întărirea capacității instituționale a A.J.O.F.M. Iași;  Măsuri active integrate pentru includerea pe piața muncii a unui număr cât mai mare de șomeri, în special din grupurile dezavantajate (tineri, femei, persoane cu dizabilități);  Sprijinirea mobilității lucrătorilor români în spațiul U.E. prin rețeaua EURES.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 5. 5. REZULTATE OBŢINUTE  Obținerea de către A.J.O.F.M. Iaşi a trei finanțări nerambursabile, în calitate de solicitant, în valoare totală de 5 milioane Euro;  Scăderea continuă, începând cu semestrul al II-lea a anului 2010, a ratei șomajului, la nivelul județului Iași;  Cuprinderea a 2.373 de persoane în cursuri de formare profesională desfășurate în centrul propriu;  Angajarea prin efortul propriu a A.J.O.F.M. Iaşi a 11.106 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;  Recertificarea SR EN ISO 9001:2001 a activităţii A.J.O.F.M. Iaşi.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 6. 6. EVOLUŢIA RATEI ŞOMAJULUI ÎN ANUL 2010 (%) În anul 2010, populația activă, la nivelul județului Iași, a fost de 309.200 persoane. Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov DecLa nivelul 7,47 8,01 8,27 8,19 7,86 7,80 7,67 7,44 7,41 7,21 7,02 6,94jud. IașiLa nivel 8,10 8,30 8,36 8,07 7,67 7,44 7,43 7,39 7,35 7,08 6,95 6,87național
 7. 7. CONCEDIERI COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE Anul 2009 2010 Diferenţa Nr. persoane 4.054 2.796 - 1.258 disponibilizate  colectiv 1.890 1.551 - 339  individual 2.164 1.245 - 919A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 8. 8. Total șomeri la nivelul județului Iași în anul 2010 comparativ cu anul 2009 Anul 2009 2010 Număr total șomeri, din care: 22.898 21.469  femei 8.993 8.431A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 9. 9. Anul 2009 2010 Anul 2009 2010 Şomeri neindemnizaţi 11.966 13.097 Şomeri indemnizaţi, 10.932 8.372 din care: din care:  femei 4.497 4.991  Femei 4.496 3.440 Evoluţie şomeri neindemnizaţi Evoluţie şomeri indemnizaţi în anii 2009-2010 în anii 2009-2010A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 10. 10. STRUCTURA ŞOMAJULUI PE NIVELE DE EDUCAŢIELa data de 31.12.2010, se poate observa că din numărul total al şomerilorînregistraţi, 75% sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional. Studii 2010 Nivel de instruire primar, Nivel de instruire liceal Nivel de instruire gimnazial, profesional si postliceal universitar Total 21.469 16.175 3.689 1.605nr. someri
 11. 11. STRUCTURA ȘOMAJULUI PE MEDII DE PROVENIENȚĂ Mediul de 2010 Urban Rural proveniență Total nr. șomeri 21.469 6.662 14.807A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 12. 12. SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE Luna ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. TOTALIntrări noi 690 956 1.710 1.795 1.637 1.467 890 682 922 1.119 1.960 787 14.615 A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 13. 13. PROGRAMUL DE OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ  În anul 2010, prin intermediul A.J.O.F.M. Iași s-au încadrat în muncă 11.106 persoane în următoarele domenii de activitate: 2.209 în construcţii; 1.677 în servicii; 775 în confecţii; 298 în agricultură; 354 în industria alimentară; 5.793 în alte domenii (alte activități industriale, învățământ, sănătate, informații și comunicații, intermedieri financiare și asigurări, activități profesionale, etc.)  4.589 persoane au beneficiat de subvenţii din B.A.S. prin aplicarea următoarelor măsuri: A. Măsuri de prevenire a şomajului B. Măsuri de stimulare a ocupării cu finanţare din B.A.S.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 14. 14. A. MĂSURI DE PREVENIRE A ŞOMAJULUI În anul 2010, A.J.O.F.M. Iaşi a acordat: •servicii de preconcediere unui număr de 1.280 salariaţi disponibilizaţi de 24 agenţi economici; •șomaj tehnic pentru 5.610 persoane de la 211 agenți economici, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 15. 15. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRIIB.1. Informare şi consiliere profesională Desfășurată de A.J.O.F.M. IașiTotal persoane consiliate, din care: 27.492Nr. persoane consiliate nou înregistrate, din care: 24.989 din mediul rural 14.734 grupuri cu nevoi speciale, din care: speciale 1.502 - romi 1.423 - tineri postinstituționalizați 0 - persoane cu dizabilități 74 - persoane repatriate 4 - persoane eliberate din detenție 1Nr. persoane revenite la consiliere 2.503
 16. 16. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII B.2 Formarea profesională – prin Centrul Propriu de Formare  Autorizat în 30 de ocupaţii solicitate pe piaţa muncii;  Au fost organizate 100 programe de formare ;  Au fost cuprinse în programe 2.373 persoane, total din care :  2.180 persoane beneficiare de gratuitate (670 persoane din mediul rural);  199 persoane interesate contra cost.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 17. 17. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII B.2 Formarea profesională  Structura celor 100 programe de formare profesională organizate:  98 programe au fost destinate şomerilor,  1 program au fost organizate pentru deţinuţii din penitenciare,  1 program pentru persoane interesate contra cost.  Cheltuielile alocate formării profesionale au fost de 405.894 lei.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 18. 18. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII B.2 Formarea profesională PRINCIPALELE sectoare de activitate şi meseriile pentru care s-au organizat cursuri: Sector/meserii Număr Număr programe persoane Agricultura /lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea 5 117 animalelor Construcţii /lucrător în structuri pentru construcţii, lucrator 14 308 finisor pentru construcţii Tehnologia informaţiei/ operator introducere, validare şi 8 147 prelucrare date Comerţ/ lucrator în comerţ 11 246 Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului/ ospătar, 16 405 brutar, bucătar Servicii/ frizer, coafor, manichiură-pedichiură 9 257 Manager proiect, inspector Resurse Umane, contabil 20 543A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 19. 19. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII B.3. Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor  Beneficiari:  762 absolvenţi, din care: • 465 – cu subvenţie la angajator • 297 – fără subvenţie  297 angajatori  Structura absolvenţilor încadraţi după nivelul studiilor:  316 studii superioare;  110 studii liceale şi postliceale;  39 studii gimnaziale şi şcoli de arte şi meseriiA.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 20. 20. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRIIB.4 Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei deindemnizare S-au acordat alocaţii pentru un număr de 578 şomeri din care 255 femei.B.5. Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani Au fost încadrate în muncă un număr de 3.069 persoane din care:  cu subvenţionarea locului de muncă 457 persoane;  fără subvenţionarea locului de muncă 2.612 persoaneB.6. Încadrarea în muncă a șomerilor care mai au 3 ani până la pensie: Au fost încadrate în muncă un număr de 9 persoane din care: cu subvenţionarea locului de muncă 3 persoane;  fără subvenţionarea locului de muncă 6 persoane.
 21. 21. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII B.7. Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Prin Centrul de Consiliere Profesională au fost încadrate în muncă un număr de 30 persoane cu dizabilităţi, din care 19 cu subvenţionarea locului de muncă. B.8. Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale S-au încheiat 36 de convenţii privind subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă la solicitarea autorităţilor publice locale din judeţul Iaşi. Au fost încadrate pe perioadă determinată un număr de 447 persoane cu care primăriile au realizat lucrări de interes comunitar.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 22. 22. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII B.9. Medierea muncii Scopul măsurii : corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă. Numărul persoanelor beneficiare de servicii de mediere în anul 2010 a fost de 47.041 din care: mediu urban – 18.271 persoane mediul rural – 28.770 persoane Număr persoane încadrate prin mediere – 8.655A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 23. 23. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII Medierea muncii include şi:  Organizarea a trei burse a locurilor de muncă:  Bursa Generală a Locurilor de Muncă;  Bursa Locurilor de Muncă pe Meserii;  Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți.  Caravana ocupării în mediul rural – acţiune de informare direct în cadrul comunităţilor locale Rezultate obţinute: - participanţi 2.134 persoane; - noi înscrişi 1.215 persoane.  Caravana ocupării în comunităţile de romi: Rezultate obţinute: - participanţi 1.130 persoane; - noi înscrişi 300 persoane.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 24. 24. B. MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII B.10. Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului marginalizării sociale  În anul 2010 A.J.O.F.M. Iaşi a încheiat un număr de 38 de contracte de solidaritate cu agenţii economici.  Au fost mediate şi consiliate 38 de persoane şi au fost încadrate 37 de persoane.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 25. 25. EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31.12.2010 Obiectiv: Procesul bugetar la A.J.O.F.M. Iaşi s-a înscris în coordonatele unei abordări realiste, în concordanţă cu realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii. -Lei- Indicator Programat Realizat % Venituri 33.506.000 25.532.496 76.20 Cheltuieli 100.718.000 99.395.756 98.68 Excedent / Deficit (67.212.000) (73.863.260) Gradul de execuție bugetară a fost de 98,68%A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 26. 26. STRUCTURA CHELTUIELILOR LA 31.12.2010 Denumire indicator Programat (lei) Realizat (lei) % Cheltuieli curente 100.718.000 99.395.756 98,69 Cheltuieli de personal 1.642.000 1.633.417 99,48 Bunuri şi servicii 1.929.000 1.909.167 98,97 Subvenţii 315.000 286.664 91,00 Transferuri între unităţi ale administrației publice 25.264.000 24.918.895 98,63 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 382.000 112.420 29,43 postaderare Asistență socială 66.575.000 66.281.509 99,56 Alte cheltuieli 4.611.000 4.519.717 98,02 Cheltuieli de capital 0 0 0 Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0 (266.083) 0A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 27. 27. STRUCTURA CHELTUIELILOR PENTRU MĂSURI PASIVE Cheltuielile efectuate pentru măsurile pasive au fost de 60.373.459 lei, în următoarea componenţă: Denumire Suma -lei- Ajutor şomaj conform Legii nr. 76/2002 54.044.500 Venit de completare conform OUG 9/2010 810.191 Două salarii conform OUG 9/2010 1.083.760 Venit de completare conform Legii 174/2006 58.014 Venit de completare conform OUG 116/2003 5.527 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi şi militari 4.371.467A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 28. 28. STRUCTURA CHELTUIELILOR PENTRU MĂSURI ACTIVE Cheltuielile efectuate cu măsurile active au fost de 7.751.496 lei:  formarea profesională 799.492 lei  ajutoare sociale în numerar(Legea 116/2002) 335.659 lei  plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă 286.664 lei  plăţi pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă 921.290 lei  plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă 68.300 lei  plăţi pentru stimularea angajatorilor care angajează absolvenţi 2.904.256 lei  plăţi pentru stimularea absolvenţilor 52.920 lei  plăţi pentru stimularea angajatorilor care angajează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate 1.837.971 lei  plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 525.487 lei  plăţi pentru stimularea angajatorilor conform Legii 72/2007 1.224 lei  Plăți pentru pregătirea profesională a absolvenților (art. 84) 650 lei  Plăți ajutor financiar pentru angajatori (art.84.1) 17.583 leiA.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 29. 29. MUNCA ÎN STRĂINĂTATE În anul 2010 au apelat la serviciile A.J.O.F.M. Iaşi un număr de 193 persoane şi s-au încadrat în muncă 42 persoane în:  domeniul agricol (Spania, Danemarca și Marea Britanie);  servicii (Italia).A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 30. 30. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE  Scop: atragerea de resurse financiare suplimentare, altele decât cele din B.A.S. în scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor defavorizate.  În calitate de: A. Autoritate contractantă B. Partener.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 31. 31. PROIECTE IMPLEMENTATE IN CALITATE DE SOLICITANT ACTIV – abordare integrată a măsurilor de ocupare Scop: Facilitarea accesului pe piața muncii a șomerilor tineri și a șomerilor de lungă durată din mediul urban și rural prin participarea la programe integrate de măsuri active de ocupare. Grup țintă - 300 persoane: someri de lunga durata, adulti cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani someri tineri, cu varsta intre 16 si 24 ani Valoare: 1.901.600 lei Perioada de derulare: 2010-2012A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 32. 32. PROIECTE IMPLEMENTATE IN CALITATE DE SOLICITANT Reţea multi-regională de dezvoltare a antreprenoriatului Scop: Dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel multi-regional Grup țintă: - 520 persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă Valoare: 3.800.000 lei Perioada de derulare: 2011-2013A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 33. 33. PROIECTE IMPLEMENTATE IN CALITATE DE SOLICITANT Piaţa muncii: Oportunităţi pentru viitor prin șanse egale pentru femei Scop: Facilitarea accesului pe piata muncii a femeilor prin calificare /recalificare /specializare/ perfectionare si promovarea unei societati inclusive in ceea ce priveste egalitatea de sanse sustinuta prin activitati pe termen lung. Grup țintă: - 6350 femei Valoare: 15.913.611 lei Perioada de derulare: 2011-2014A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 34. 34. PROIECTE IMPLEMENTATE IN CALITATE DE PARTENER  „O nouă carieră profesională! Un nou început!” în parteneriat cu SC AKTLEX Trainning SRL  „WORKFLEX - Măsuri active pentru corelarea potențialului local de ocupare cu piața muncii în județul Iasi”, în parteneriat cu SC FGM TOUR SRL  „SPISS - Program pilot de implementare a unor măsuri active de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive cu studii superioare din județul iasi”, în parteneriat cu Centrul European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  ”COMPETITIV ACCES - program pilot de facilitare a accesului șomerilor și persoanelor inactive din județul Iași pe piața muncii” în parteneriat cu SC GUARD European Company SRL  ”FLEXICURITATEA – adaptarea la schimbări pentru o piață a muncii prosperă” în parteneriat cu SC TERRAMOLD SRLA.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 35. 35. CERERI, SOLICITĂRI, PETIŢII, RECLAMAŢII Formulate în scris, e-mail, audienţe sau verbal, de către persoane fizice sau juridice:  1.432 – adresate direct A.J.O.F.M. Iaşi;  8 – redirecţionate de la autorităţile publice centrale;  62 – redirecţionate de la audienţele înregistrate de autorităţile publice locale. Probleme ridicate:  1.287 clarificări legislative;  396 informatii privind EURES și munca în străinatate.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 36. 36. PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2011 Absorbţia eficientă a resurselor financiare europene; Folosirea cu maximă eficienţă şi eficacitate a resurselor financiare din Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj; Implementarea eficientă a măsurilor active în vederea creşterii gradului de ocupare şi a stimulării ocupării forţei de muncă; Întărirea dialogului social la toate nivelurile; Sprijinirea dialogului angajator – persoană în căutarea unui loc de muncă în facilitarea mobilităţii ocupaţionale, profesionale şi geografice; Identificarea de noi locuri de muncă; Îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate.A.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”
 37. 37. VĂ MULŢUMIM, Echipa A.J.O.F.M. IașiA.J.O.F.M. Iaşi – 29 martie 2011 “Noi competențe și noi locuri de muncă”

×