Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revisión+..Listas de espera CHUS

338 views

Published on

Analise das listas de espera no CHUS a setembro de 2011. As manuipulacións de Feijóo

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revisión+..Listas de espera CHUS

 1. 1. As desfeitas sanitarias de Feijóo : Desastre e manipulación nas listas de espera Revisión das listas de espera do CHUS, Hospital de referencia de A Estrada, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, A Golada e Dozón Nicolás González Casares Sº de Sanidade Comisión Executiva Provincial PSdeG-PSOE de Pontevedra
 2. 2. LISTAS DE ESPERA GLOBAIS A 31-09-11 * LISTAS DE ESPERA GLOBAIS A 31-09-10 * <ul><li>No último ano as listas de espera CIRÚRXICAS para a nosa área de referencia soben con claridade , ascenso imparable tras a chegada do Goberno Feijóo </li></ul><ul><li>O nº de pacientes que esperan por Cirurxía aumentou nun 11,4% neste período </li></ul><ul><li>CONTRASTANDO OS DATOS ACTUAIS DO GOBERNO FEIJÓO COS ÚLTIMOS DO BIPARTITO VESE CLARAMENTE QUE AS CIFRAS NON DEIXAN DE SUBIR . Últimos datos do bipartito para o CHUS : 57 en cirúrxica e 57,4 en consultas </li></ul><ul><li>* Datos Sergas </li></ul>Lista (31-09-09) Nº pacientes Tº medio de espera Ciírúrxica 6675 97,5 Consultas 28644 71,5 Lista (31-09-10) Nº pacientes Tº medio de espera Ciírúrxica 5990 96 Consultas 37808 96,4
 3. 3. O CHUS DENDE A CHEGADA DO PP Á XUNTA É O HOSPITAL DA REDE 100% PÚBLICA DO SERGAS CON MAIS LISTA DE ESPERA, HAI DOUS ANOS ESTABA POR BAIXO DA MEDIA GALEGA E DO CHUAC (A Coruña) OU O CHUVI (Vigo) OS HOSPITAIS COMPARABLES EN TAMAÑO.
 4. 4. <ul><li>Desglosada a lista de espera cirúrxica con detalle obsérvase que hai 4 especialidades cirúrxicas por riba dos 100 días de espera (Cir. Pediatrica -212,5 días- , Cir Plástica -111,4 días- , Traumatoloxía -100,3 días- e Neurocirurxía – 102,6). NO 2009 NON HABÍA NINGUNHA QUE OS SUPERARA </li></ul><ul><li>A suba da espera cirúrxica nunha especialidade tan sensible como a Cir. Pediátrica pódese considerar de escandalosa pasando dos 88 días de espera no 2009 a os 212,5 no 2011 (incremento dun 141%) . No 2010 xa eran 136,5 nenos, polo que casi se duplicou no último ano. </li></ul>Desglose evolutivo da lista de Espera Cirúrxica do CHUS
 5. 5. MAIS DE 7 MESES PARA OPERAR A UN CATIVO NO CHUS Qué faría unha nai ou un pai nesa situación? O PP xoga a desprestixiar á sanidade pública para favorecer a privatización e o REPAGO
 6. 6. Lista de Espera Consultas do CHUS NAS LISTAS DE ESPERAS EN CONSULTAS SEMELLA QUE EXISTE UNHA BAIXADA DOS TEMPOS DE ESPERA, PERO AQUÍ OS SOCIALISTAS PDOEMOS DEMOSTRAR CON CASOS QUE EXISTE UNHA MAQUILLAXE FRAUDULENTA DESES DATOS (NON DICIMOS QUE NON POIDA HABELO NA CIRÚRXICA, MAIS QUEN ESCRIBE NON TEN PROBAS,NESTE CASO SÍ). Compre lembrar que os datos trimestrais nos tempos do bipartito publicábanse unha semana despois de pechar o trimestre, coa conselleira farjas alongouse ata os 15 días, nesta ocasión tardaron 27 días en facelos públicos , a qué esperaban?
 7. 7. AS PROBAS DO FRAUDE SANITARIO DO PP
 8. 8. CITA PEDIDA O 22 DE SETEMBRO PARA ECOGRAFÍA XINECOLÓXICA. CITACIÓN PARA O 10 DE OUTUBRO DO 2012: 383 DÍAS ESPERANDO POR UNHA ECOGRAFÍA O dato que da oficialmente o SERGAS para esta proba é de 173,6 días Qué alternativa lle queda a esta paciente?
 9. 9. PACIENTE Á QUE O 22 DE SETEMBRO SE LLE SOLICITA UNA ECOGRAFÍA MAMARIA. DANLLE CITA PARA O 12 DE ABRIL DO 2012: 202 DÍAS DE ESPERA O dato que da oficialmente o SERGAS para esta proba é de 95,9 días Qué alternativa lle queda a esta paciente?
 10. 10. A PACIENTE ANTERIOR TEN UN NÓDULO NUNHA MAMA, E COMO VEMOS NA CITACIÓN DE ABAIXO, TERÁ QUE ESPERAR MAIS DUN ANO PARA SABER O DEVENIR DO SEU DIAGNÓSTICO
 11. 11. Conclusións <ul><li>O Goberno do PP e Feijóo maniféstase novamente coma un risco para a saúde dos doentes da Comarca do Deza e A Estrada , pois teñen que acudir ao CHUS que é un dos centros que peor comportamento ten nas listas de espera en Galicia desque os populares chegaron á Xunta </li></ul><ul><li>Os datos evolutivos das listas de espera co PP son alarmantes e evidencian o risco que sofre a cidadanía ao deixar un ben tan importante como é a saúde en gobernos que non a ven como unha prioridade </li></ul><ul><li>O fraude do PP nas listas de espera queda demostrado con as probas presentadas: unha lista de espera manipulada durante 29 días e que aínda así mostra datos moi preocupantes para o CHUS que é o Hospital de pero evolución nos datos da lista de espera da rede 100% pública do SERGAS </li></ul><ul><li>O PP quere estigmatizar a Sanidade Pública, Universal e Gratuíta para introducir medidas como o repago sanitario ou a privatización do sistema, deixando a asistencia dos mais necesitados para a beneficiencia. </li></ul>
 12. 12. Conclusións <ul><li>Tristemente os gobernos locais do PP non fan declaracións en relacións as listas de espera que agora presenta a Xunta de Galicia e baixaron o diapasón nas súas reinvindicacións sanitarias, é evidente que defenden ao seu partido e non a situación sanitaria dos seus veciños e veciñas </li></ul><ul><li>TAMPOUCO FALAN DA PERDA DE GARDAS NAS FARMACIAS NOS CONCELLOS QUE NON TEÑEN PACs, AS NECESIDADES DOS SEUS CIDADÁNS NON LLES IMPORTAN. </li></ul><ul><li>Nicolás González Casares manifesta que a redución presupostaria para o vindeiro ano no SERGAS vai empeorar a situación actual, que fai temer por unha maior privatización que é o que verdadeiramente pretende o PP </li></ul>

×