Minit mesyuarat opkim 8

169 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Minit mesyuarat opkim 8

  1. 1. MINIT MESYUARAT OPERASI KHIDMAT MASYARAKAT DARUL TAKZIM (OPKIM PAGOH) KALI KELAPAN PERSATUAN MAHASISWA ANAK JOHOR (PERMAJ) SESI 2013/2014 Tarikh Masa Tempat Kehadiran :19Disember2013 : 8.30 Malam : FSSK : 16 Orang AGENDA 1 KetuaPengarah, SaudariNorhidayahBintiRuhimemulakanmajlisdengan Al-Fatihah. AGENDA 2 Tugasansetiap pos. Penyelaras program :  Penyelarastelahmenyediakanpelanpenyelaraskeseluruhandanpergerakangerakkerjaunt uksetiap pos.  Penyelarasmasihbelumdapatuntukmenghubungipihaksekolahuntukmendapatkankepas tiansupayapihaksekolahmemberikanmaklumattentang program yang akandijalankan di sekolah. Pengarah program (khidmatsosial) :  PengarahtelahmencadangkanuntukmengadakanceramahdaripadaKelabSahabat Aqsa mengenai “PalestinSaudaraku” pada 22 Januari 2014 iaitupadapagihariIsninsebelumBengkel IT.  Pihakmerekajugamenyatakanbahawapihakmerekaakanmenyediakan flyers, banner, tabungkutipanPalestin, pamerandan video terbaruberkaitanPalestindaninginpihak OPKIM Pagohmemasukkan logo Kelabsahabat Aqsa di dalam banner dan poster. Pengarah program (keagamaan) :  Pengarahmenyatakanbahawapihak JAKIM masihbelummemberikanresponuntukmemberikanceramah.  Pengarahtelahmembuatbelanjawanuntukpenceramah. Pengarahpemasaran :
  2. 2.  Hasiljualandonattelahmendapatkeuntungansebanyak RM 185 melaluijualan yang telahdilakukan di kolejBurhanuddinHelmi, KolejUngku Omar, KolejPendetazaabadanKolej Ibrahim Yaakob.  Beberapasyarikatseperti Bookstore danPustakaHussintelahmenolakuntukmemberikandana.  Pengarahakanpergikepejabat ADUN YB Air Hitamuntukmemohonsumbanganterusdaripadapihaktersebut. Pengarahkebudayaan :  Pengarahtelahmenyiapkanpelanpenyelarasan .  Untukmalamkebudayaan, iaitupada 21 januari 2014, pengarahtelahmencadangkanuntukmembuatpersembahandaripadakeluargaangkatdana nakangkat yang dimulaiolehpihakkampungdanpenutupolehpelajar UKM sendiri.  Pengarahjugaperluuntukmendapatkankepastiandaripadapihakkampungtentangcadang aninisupayamelancarkanperjalanan program. Pengarahteknikal :  Pengarahperlubekerjasamadenganpihakteknikaluntukacaraperasmian di Dectar.  Pengarahjugadikehendakiuntukmenyediakan laptop ketika program untukmembuatgimikketikapenyerahananakangkat. Pengarahmakanan :  PengarahtelahmenghubungiEncik Amir iaituKetuaKampung. Menurutbeliau, pihak kampong mengharapkanuntukmembuatperjumpaansekalilagisupayadapatberhubungterusdenga npelajar UKM sendiri.  Pelandanbajetkeseluruhanuntuk 400 orang telahdisediakan. Pengarahpendaftaran :  Pengarahdimintauntukmembuatsatuboranguntukpelajar yang akanpulangke UKM danpelajar yang pulangteruskenegerimasing-masingpadahariterakhir program. AGENDA 4 Kata-kata penutup : SaudariNorhidayahmenutupmesyuarat OPKIM 10 Penjuru (Pagoh) dengantasbihkifarahdan surah Al-Asr. Disediakanoleh, Disahkanoleh,
  3. 3. NUR AMANINA MOHD KHAIRUDDIN NORHIDAYAH BINTI RUHI Setiausaha, OperasiKhidmatMasyarakat, OPKIM 10 Penjuru (PAGOH), PersatuanMahasiswaAnakJohor(PERMAJ), UniversitiKebangsaan Malaysia . KetuaPengarah, OperasiKhidmatMasyarakat, OPKIM 10 Penjuru (PAGOH), PersatuanMahasiswaAnak Johor(PERMAJ) UniversitiKebangsaan Malaysia.

×